Свіжі публікації
Взаємодія з батьками при створенні в групі міні-музею

Введення.

Сьогодні в кожному дитячому саду, в кожній групі є міні-музей певної спрямованості. Я для своєї роботи обрала міні-музей екологічної спрямованості, тому що пізнання регіональної флори і фауни, використання експозицій розширює у дітей уявлення про тваринний і рослинний світ рідного краю, закладаються екологічні знання про тварин і рослини, про необхідність дбайливого ставлення до них, закласти основи екологічної культури дошкільників.

При створенні міні-музею потрібно враховувати наступні принципи:

- наочність,

- доступність,

- змістовність,

- поєднання предметного світу міні-музею з освітньою програмою дитячого садка або парціальної програмою.

- послідовність ознайомлення дітей з музейними колекціями.

- рухливість структури (експонати або експозицію використовувати до теми заняття).

Форми роботи з експозиціями:

Робота з дітьми передбачає не тільки якість і кількість отриманої інформації в ході знайомства з експозиціями, але і прояв творчої активності:

- ігри-подорожі;

- заняття-екскурсії,

- дослідницька діяльність (проведення досліду, спостереження)

- ігри-графічні вправи;

- продуктивна діяльність (аплікація, малювання, виготовлення поробки з природного матеріалу,

- заняття з творчими завданнями (твір разом з батьками казки, твір загадки, вірші)

- створення гербарію, фотоальбому.

Етапи організації роботи.

1 етап - підготовчий.

З метою виявлення зацікавленості батьків в даній діяльності та їх готовності до взаємодії у роботі по створенню міні-музею можна провести анкетування батьків. У процесі анкетування з'ясовується, чи відвідують самі батьки музеї та виставки, беруть із собою дітей чи ні, чим можуть допомогти у створенні музею. Анкетування можна провести під час батьківських зборів.

2 етап - практичний.

- Вибрати тему міні-музею.

- Визначити місце розташування, з урахуванням поліфункціональності простору, психологічної комфортності і безпеки дошкільників. Бажано вибрати місце для міні-музею разом з дітьми.

- Визначити тематику експозицій.

Нами було заплановано експозиції на теми: «Степ», «Гори», «Тайга» (по природним зонам Хакасії)

- Почати збір експонатів.

Організовуючи спільну з батьками роботу щодо створення міні-музею природних зон Хакасії, спиралися на такі принципи:

- партнерство батьків, педагогів,

- єдине розуміння педагогами і батьками цілей і завдань музейної педагогіки,

- допомогу, повагу і довіру.

В процесі роботи батьки поступово ставали активними учасниками створення міні-музею. Спільно з дітьми тата і мами готували, збирали експонати, що сприяло стимулюванню пізнавальної активності, зближувало батьків і дітей, робило їх справжніми партнерами.

Батьки приносили камені для експозиції «Гори», які збирали спільно з дітьми під час відпочинку на природі, робили гербарій із степових і тайгових рослин, створювали вироби з природного матеріалу для експозиції «Тайга».З якою гордістю потім діти розповідають про експонати, які вони подарували музею.

3 етап - діяльнісний.

- Розробка конспектів занять з використанням експозицій міні-музею.

- Добірка віршів, казок, загадок на теми міні-музею.

- експозиції та експонати музею використовуються на заняттях не лише екологічного змісту, але й педагогами додаткової освіти, вихователями інших груп для проведення тематичних занять.

У цьому музеї чіпати експонати руками не можна, в наших міні-музеях не тільки можна, але і потрібно. Адже кожна дитина поповнював експозиції своїми творчими роботами, виготовленими на заняттях і у вільній діяльності. Причому не тільки він ,але і його тато, мама, бабуся, дідусь. Кожен міні-музей результат спілкування, спільної роботи вихователя, дітей та їх сімей.

 Читайте також:

© Vihovateli.com.ua 2014 - сайт для вихователів дитячих садків.