Свіжі публікації
Додаткова освітня програма гуртка з соціального розвитку «Маленькі чарівники»

Вік дітей: 5 - 7 років

Термін реалізації програми - 2 роки

Зміст:

1.

Пояснювальна записка

-спрямованість додаткової освітньої програми;

- новизна, актуальність;

- мета, завдання;

- відмітні особливості програми;

- форма, режим занять;

- очікувані результати;

- форма підведення підсумків.

стор 3

2.

Навчально-тематичний план (старша група).

- перелік розділів, зміст, методичне забезпечення.

стор 4

3.

Навчально-тематичний план (підготовча група).

- перелік розділів, зміст, методичне забезпечення.

Стор.14

4.

Список використаної літератури

стор.22

 

Пояснювальна записка

Програма орієнтована на розвиток соціально-комунікативної, соціально-афективної, сенсомоторно-поведінкової систем та комунікативної функції мовлення дитини старшого дошкільного віку 5-6 років.

Програма сприяє набуттю досвіду дітьми в організації спільної діяльності і встановлення відносин, заснованих на почутті спільності і довіри, вчаться досягати важливих для групи цілей з урахуванням власних інтересів та інтересів інших дітей.

Новизна програми полягає в застосовуваних методах і прийомах роботи з дітьми, а так само особистісно-розвиваючої стратегії взаємодії педагога з дитиною, специфічних способах спілкування, заснованих на гуманістичних поглядах на дитину. В особливих ігрових умовах дитина моделює в наочно-дієвої формі відносини з іншими людьми. Розвивається соціальна впевненість у дітей, а соціально-впевнений дитина вірить у те, що буде діяти правильно і успішно, доб'ється позитивного результату при вирішенні складних завдань.

Актуальність: в основі соціальної впевненості лежить позитивна «Я-концепція», яка сприяє розвитку індивідуальності і відповідає «Концепції дошкільного виховання».

Мета: вчити вмінню гармонійно взаємодіяти з самим собою, з людьми, розвивати уявлення про взаємини між людьми, способи поведінки, створити атмосферу довіри і психологічного комфорту в дитячому колективі.

Завдання:

1. Розвиток соціальних здібностей:

- позитивне самосприйняття або позитивний «Я»-образ;

- до сприйняття іншої людини( увага, інтерес до нього, вміння бачити і чути, відчувати, розуміти його);

2. Розвиток соціальних навичок:

- встановлення контактів і дія в ситуації комунікації (уміння вступати в контакт, об'єднуватися, запитувати, пояснювати, дискутувати);

- вміння висувати вимоги і вирішувати конфлікти і проблеми.

Особливості програми: дитина отримує ЗУН в грі. Завдання програми реалізуються так само і через інші форми групової роботи (групові справи, ритуали, «хвилинки спілкування», «дружні посиденьки»)

Основна форма організації - гурток.

Групова форма навчання - 14 дітей

Тривалість - 25 хвилин.

Режим проведення - 1 раз в тиждень.

Очікувані результати: дитина починає адекватно сприймати ситуації, здатний проаналізувати свої дії та дії інших людей, робити висновок про те, як слід чинити в цих випадках. Вміє робити вибір поведінки, дії, оптимальних для комунікативної ситуації; керувати блокуючими почуттями - негативними емоціями (гнів, агресія, образа, ненависть...), Вирішувати проблемні ситуації, здійснювати компроміс, прогнозувати та усувати конфлікт.

Форма підведення підсумків: свято.

Навчально - тематичний план (старша група):

Тема, вид діяльності.

Завдання

Методи, прийоми

Дата пров-ня

1 розділ «Наша група»

Введення групових ритуалів, правил спілкування.

 

 

 

 

 

Ігри-привітання. «Здрастуйте діти», «Моргалки», «Приветики», «Телеграма», «Салют».

 

 

Ігри-прощання. «Спасибі», «Браво», «Компліменти», «Квітка настрою»

Спонукати дітей емоційну активність і відкритість, довіру до педагога та однолітків, відчуття «ми».

 

 

 

 

Викликати позитивне почуття у дітей, дати їм можливість висловити свої почуття в дії.

 

 

 

 

 

Допомогти дітям висловити дружні почуття, вдячність один одному.

-гра «Твоє ім'я».

-встановлення перцептивних контактів.

-емоційне зближення,

-вправи на навчання способів вербального і невербального взаємодії.

 

-перцептивні контакти,

-ритм,

-синхронні дії,

-передача єдиного образу, спільне повторення слів, рухів,

-розташування у формі кола.

 

-спільне обговорення планів на день, підбиття підсумків спільного перебування,

-свічки запалювання,

-групове виконання пісень.

Вересень

Ігрова діяльність.

«Здрастуй сонце»

«Естафета добрих вістей»

 

Ігрова діяльність. «Вгадай, що я люблю»

«Піраміда любові»

 

Ігрова діяльність. «На крижині», «Весела змійка»

 

 

 

 

Повтор улюблених ігор.

Підвищити рівень групової згуртованості, допомогти дітям відчути приналежність до групи. Розвивати вміння говорити по черзі і слухати інших.

 

Формувати доброзичливе ставлення один до одного, допомогти дітям краще пізнати один одного. Розширювати способи самовираження.

 

 

Допомогти дітям зняти страх тілесного контакту, відчуття відчуження. Сприяти встановленню емоційних контактів, прийняття дітьми один одного.

 

 

 

Дати дітям можливість програти в ігри, які їм сподобалися. Закріпити навички для використання в реальному житті.

Передача по колу чарівної палички.

Створення загальної композиції.

 

 

 

Передача образу за допомогою пантоміми.

Створення єдиного образу «піраміда».

 

 

Виконання дій, що потребують скоординрованности рухів всіх членів групи. Прискорення або уповільнення темпу рухів. Саморефлексія (порівняння своїх відчуттів від дотику до інших або коли доторкаються до них).

 

Вибір ігор дітьми, програвання.

Жовтень

Ігрова діяльність.

«Повітряна кукурудза», «Кольорові мотузочки»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хороводная гра «Яблуня»

 

 

 

 

 

 

 

 

Ігрова діяльність. «Гноми», «В'юшки»

 

 

 

 

 

Ігрова діяльність. «Клубок», «Млин»

Сприяти встановленню емоційних контактів. Допомогти дітям відчути приналежність до групи через спільну гру. Гармонізувати емоційний стан дітей, сприяючи створенню спільного простору» єдиного емоційного настрою. Розвивати увагу, координацію рухів, колективна творчість і групову фантазію.

 

 

 

 

Підвищити рівень групової згуртованості. Спонукати до встановлення емоційних контактів один з одним. Розвивати почуття впевненості. Допомогти пережити свою унікальність і неповторність і в той же час єдність з іншими людьми.

 

 

Викликати позитивні почуття у дітей, створити єдиний емоційний настрій.

 

 

 

 

 

Сприяти гармонізації стану дітей, підвищенню рівня психологічної сумісності, підготовки дитини до ефективної взаємодії у спільній діяльності.

Розмови про характеру рухів у грі - не стикатися один з одним, координувати дії. Передача образу в русі - синхронні рухи. Звернення з питанням до дітей, які відчувають труднощі зосередження.

Творче завдання «Кольорова павутинка» (розплутування павутинки з рук, перехоплюючи руки один одного, виходячи з кола.)

Саморефлексія під музику (подумати-чи вдавалося їм розуміти один одного).

 

Передача єдиного образу «Яблуні». Синхронні дії - погляд, дотик. Перекочування яблука з розкритим долонях, передача його іншому. Перебування дитини в центрі кола, отримання психологічної підтримки, придбання впевненого поведінки в межах ролі.

 

Ритмічні вправи.

Особливу увагу дотриманню ритмічності проголошення слів і виконання рухів. Уповільнення темпу, якщо потрібно перевести дітей в спокійний стан і прискорення для пробудження в дітей активності.

 

Хорове ритмічне промовляння тексту, що супроводжується відповідними рухами. Виконання вправи в різному темпі.

Листопад

2 розділ «Я в групі»

Ігрова діяльність. «Король», «Моя мрія»

 

 

 

 

 

 

 

Інтегрована освітня діяльність. «Ласкавий хустка», «Клоуни»

 

 

 

Розповідання історій на тему: Моя улюблена річ, яка приносить радість»

 

 

 

 

 

Ручна праця. «Майстерня художників»

Сприяти підвищенню самооцінки дітей. Розвивати позитивне самосприйняття. Сприяти задоволенню потреби в істинному самоповазі. Розвивати вміння відкрито говорити про свої бажання, інтереси.

 

 

 

Допомагати дітям визнавати в собі позитивні якості, відкрито і вільно виражати себе. Розвивати вміння висловлювати різними способами свої почуття і емоції. Створити атмосферу, яка дасть відчуття свята.

 

Продовжувати роботу щодо розвитку у дітей уявлень про себе, вміння розповідати про себе в ситуації гри. Сприяти отриманню кожною дитиною емоційного відгуку з боку однолітків. Розвивати вміння включатися в розмову, висловлювати свою думку.

 

Викликати бажання у дітей виготовити новорічні маски та прикраси на ялинку. Створити умови для прояву творчої активності дітей. Зміцнювати атмосферу спільності, груповий згуртованості.

Прийняття ролі доброго короля (королеви).

Уточнення умов: король оголошує розумні правила, накази не повинні бути образливими для «слуг»- інших дітей.

Позначення символами (кольором) своїх бажань. Використання «чарівного» предмету для стимулювання ситуації спілкування.

 

Передача предмета по ланцюжку зі словами. Малювання масок на обличчі. Презентація з допомогою міміки, жестів в новому образі. Створення елементів костюма з паперу, непридатного матеріалу, тканини. Загальний танець з привітаннями під музику.

 

Використання мікрофона для розігрування ситуації «інтерв'ю».

 

Малювання улюбленої речі. Виставка малюнків, обмін враженнями.

 

 

 

 

 

Введення в ігрову ситуацію: відкривається майстерня з виготовлення новорічних масок та іграшок. Розглядання матеріалів, обговорення способів роботи, розподіл дій. Питання (отримання емоційного відгуку): як працювала наша майстерня? Чи ми отримали результат? Потрібна була допомога художникам? Відзначити, що кожен отримував підтримку від групи.

Грудень

Малювання на тему «Моя родина»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ігрова діяльність. «Лев», «Настрій».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ігрова діяльність.

«Таємний друг».

Створити умови для малювання на тему «Моя родина». Викликати бажання розповісти іншим сімейну історію. Допомогти дітям пережити почуття гордості за свою сім'ю.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовжувати роботу щодо поліпшення взаєморозуміння дітей групи, сприяти зняттю страхів спілкування і контакту. Дати можливість дітям отримати в процесі гри психологічну підтримку з боку групи, допомогти набути досвід впевненого поведінки в межах ролі. Продовжувати вчити дітей відкрито виражати себе.

 

 

 

 

 

 

Продовжувати розвивати у дітей впевненість у собі. Виховувати бажання робити приємне для іншої людини.

Попередня робота: складання вдома з батьками генеалогічного древа.

Питання: чому для тебе важлива твоя сім'я? Сумуєш ти, коли хтось із членів твоєї сім'ї їде кудись? Чим відрізняється твоя сім'я від інших? Чим і ким в твоїй родині ти пишаєшся? Чим люблять займатися в твоїй родині? Хотів би ти мати більше братів і сестер? Яку родину ти б хотів мати коли виростеш?

Малювання.

 

Створення образу за допомогою рухів, міміки. Знаходження в центрі кола. Використання силуетних зображень гномів (веселун, буркотун, розумник, соня, хитрюга, пустун, вигадник). Розфарбовування одягу гномів кольором, відповідним настроєм, зображення його рухами, мімікою. Нерішучим запропонувати дітям розфарбувати «повітряні кулі настроїв» ( кулі радості, смутку, злості, образи, задоволення, переляку, веселощів, роздратування, невдоволення).

 

Вибір кожною дитиною «таємного друга». Підготовка для нього сюрпризу (малюнків, сувенірів, листівок) зробленого своїми руками, який поміщається в ящик «таємного друга».

Січень

3 розділ «Мої друзі»

Повторення улюблених ігор з попередніх розділів.

 

 

 

Ігрова діяльність. «Розвідники»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ігрова діяльність. «Дізнайся хто я». «Парні тварини».

 

 

 

 

 

 

 

 

Ігрова діяльність. «Айсберги», «Два гнома».

 

 

 

 

 

 

 

Ігрова діяльність. «Роботи», «Ванька-встанька».

 

 

 

 

 

 

 

 

Ігрова діяльність. «Конвейр»

 

 

Малювання на тему «Автопортрет».

 

 

 

 

 

 

 

 

Ручна праця. Виготовлення стенду «Наша група».

 

 

 

 

 

 

Дати дітям можливість програти в улюблені ігри, здійснити їх бажання. Продовжувати вчити дітей рахуватися з бажаннями інших. Виховувати почуття товариськості.

 

Вчити дітей помічати, як виглядає людина, приміщення, в якому перебуває дитина, розташування дітей у просторі, зміни в одязі однолітків. Розвивати тактильну чутливість, спостережливість, вміння рухатися в просторі з закритими очима і користуючись дотиком знаходити певних людей за атрибутами одягу.

 

 

 

 

 

 

Продовжувати роботу з розвитку тактильної чутливості. Гармоніювати емоційний стан дітей. Вчити знаходити пару згідно символу. Розвивати вміння розпізнавати і зображувати тварина, орієнтуючись на особливості його поведінки. Продовжувати вчити дітей описувати свої емоційний стан в кінці заняття.

 

Розвивати вміння дітей рухатися в парі з закритими очима, обходячи перешкоди на шляху. Розвивати вміння усвідомлено і мотивовано виконувати вправу, контролювати свої дії. Вправляти в умінні фіксувати звуковий сигнал, пересуваючись з закритими очима всередині кола.

 

Удосконалювати эмпатические здібності дітей. Продовжувати вчити узгоджувати свої рухи з рухами партнера. Розвивати уміння виконувати роль лідера, віддавати накази у грі керувати діями інших дітей. Виховувати вміння підкорятися правилам гри, брати участь у тому, що пропонують інші.

 

Продовжувати узгоджувати свої дії з діями партнера. Розвивати скоординованість рухів.

 

Підтримувати позитивні уявлення дитини про себе. Закріпити практичний досвід усвідомлення свого подібності і відмінності з іншими дітьми. Формувати навички самопрезентації. Закріпити вміння впізнавати один одного за описом та малюнком.

 

Виявити, яке місце в групі відводить собі дитина, його взаємозв'язок з іншими дітьми. Виховувати дружні взаємини між дітьми.

Вибір ігор дітьми. Встановлення черговості лічилки.

 

 

 

 

Ігрова ситуація - відкриття школи розвідників.

Гра на увагу «відповідай на питання з закритими очима»: Хто стоїть праворуч від тебе? Якого кольору волосся у твого сусіда зліва? Яке у мене плаття? Який колір очей у твоєї мами? Які шкарпетки надіті на тобі? Якого кольору стіни в групі?

Гра «Скільки нас»- визначення кількості підійшли ззаду дітей (не більше 4).

Гра «Що змінилося» зі зміною атрибутів одягу на учасниках.

Гра «Розвідники»-визначення на дотик за атрибутами одягу «агента».

 

Вгадування з зав'язаними очима, хто з дітей зустрівся на шляху. Використання спокійної музики. Робота з парними картками із зображеннями тварин. Зобразити і розпізнати образ тварини з допомогою пантоміми, жестів, міміки. Обмін враженнями від участі у грі.

 

 

 

Перетворення в айсберги - двоє дітей рачки накриваються тканиною і рухаються. Умова - не наштовхуватися на інші айсберги.

Гра-«Два гнома»-за звуком дзвіночка гном Большак шукає гнома Малятко всередині кола з зав'язаними очима.

 

 

 

Гра «Робот»- діти рухаються в парі, обійнявшись сусідніми руками і поставивши сусідні ноги в коробку, зображуючи робота.

Дії дітей в парі. «Продавець» просить показати руху Ваньки-встаньки - погойдатися вправо і вліво, вперед-назад, сісти на підлогу, стати...

 

 

 

 

Передача предмета зі спини на спину, стоячи щільно один до одного на четвереньках, без допомоги рук.

Ігри за вибором дітей на повторення.

 

Запропонувати намалювати себе. Мотивація: читання листа від інопланетян з проханням познайомитися з нами. Складання короткої розповіді про себе (як виглядає, який характер, чим любить займатися, з ким дружить)

Вправа «Вгадай, чий портрет».

 

 

Підготувати основу для стенду у вигляді будинку з кількома поверхами. Дітям запропонувати розташувати вікна. Передбачити можливість зміни розташування фотографій кожною дитиною. Запропонувати вставити свої фотографії. Питання: чому ти поставив своє фото сюди? А з ким ти дружиш? Та ін.

Лютий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Березень

4 розділ «Один і разом»

Колективне малювання. «Один і разом»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ігрова діяльність. «Хлопчик Навпаки і дівчинка Нетак», «Жуки і бджоли».

 

 

 

 

 

 

Ігрова діяльність. «Тінь»

 

 

 

 

 

Інтегрована освітня діяльність. (Гра+

Конструювання з непридатного матеріалу.)

«Казковий килим»

 

 

Малювання «Маленькі чарівники»

 

 

 

 

 

Ігрова діяльність «З купини на купину», «Танець рук»

 

 

 

 

 

 

 

Творче розповідання «Подорож на килимі-літаку»

 

 

 

 

Розвага «Свято в парку»

Формувати вміння у дітей дотримуватися правил спільної роботи при малюванні удвох однієї картини. Дати можливість відчути різницю між індивідуальним і колективним малюванням на одному місці, порівняти отримані результати. Підвести до усвідомлення того, що від дій кожного залежить загальний результат і комфорт інших учасників ігор.

 

Розвивати вміння виконувати рухи в дзеркальному відображенні. Розвивати спостережливість, мислення. Розвивати вміння слухати і розрізняти звуки, що видаються іншими дітьми, розпізнавати їх по гучності.

 

 

 

Удосконалювати вміння дітей відчувати партнера, погоджувати свої рухи з його рухами. Розвивати спостережливість, вчити відзначати ідентичність дій.

 

Розвивати зорову пам'ять дітей. Учити точно виконувати правила гри.

Викликати бажання створити загальну картину. Підвищувати рівень згуртованості і довіри в групі.

 

 

 

Розвивати вміння домовлятися про предмет діяльності і планованому результаті. Вчити дітей ділитися враженнями про роботу. Виховувати доброзичливість, вміння домовлятися один з одним.

 

Підтримувати сприятливий психологічний клімат у групі. Розвивати уміння розуміти однолітка і передавати інформацію за допомогою жестів. Вчити рухатися в парі, доповнюючи рухами танець партнера. Вправляти в умінні рухатися в такт музиці.

 

Формувати вміння придумувати загальний розповідь на задану тему. Розвивати здібності до творчого рассказыванию. Продовжувати вчити ділитися враженнями один з одним про політ.

 

Розвивати творче мислення у дітей в проблемних ситуаціях. Показати дітям можливість застосування нестандартних способів поведінки в ігрових ситуаціях, розширювати поведінковий репертуар.

Поділ на пари за вибором дітей. Малювання свого рисунка на частини спільного листа. Обговорення результату.

Малювання загального малюнка під музику. Придумування назви картині. Закріплення результату - відзначити успішні дії дітей.

 

 

 

 

 

Виконання рухів і дій від особи героїв «Нетак» і «Навпаки». Дорослий в ролі помічника дітям і ведучому. «Ватажки» «жуків і бджіл» шукають «скарб», орієнтуючись на звук і його гучність. Гравці допомагають своєму «вожака» голосом - дзижчать голосніше або тихіше по мірі його наближення або віддалення від місця скарбу.

 

Рух в парі: «людина» і «тінь». «Людина» виконує імітують руху, «тінь» повторює. Діти відзначають ідентичність.

Гра за вибором дітей.

 

Введення в ігрову ситуацію (кошик з фруктами). Вправи з картками-символами (червоні, жовті, помаранчеві, фіолетові, зелені). Гра «Урожай»- кожна дитина називає імена дітей з такою ж карткою. Викладання візерунка з мотузочок на загальному аркуші.

 

Бесіда про те, що діти люблять малювати. Використання аркушів з довільно намальованими на них лініями і фігурами - дається один на двох. Малювання під музику. Загальна бесіда.

 

 

Пояснення гри дітям. Завдання - домовляючись жестами помінятися місцями.

Під плавну музику танець руками: притискати долоні, сплітати їх і т.д.

 

 

 

 

 

Мотивація: запропонувати дітям уявити, як ми летимо на килимі-літаку (під плавну музику з закритими очима), відзначаючи, що бачать внизу, на землі, поруч з собою, які звуки чують, що відчувають.

Саморефлексія.

 

Мотивація: надати допомогу Лесовичку. Атракціони: «Отримай ключ» (розповідь про себе), «Запустимо салют», «Коробок мудрості»( шепотіння слів «спасибі» і «будь ласка» і т.д., які допомагають мирно жити), «Збери медальйон» (вибір картинок із зображенням того, що любить кожен дитина), «Кмітливі капелюхи» (відповісти жестами на питання Лесовичка), гра «Карусель»

Квітень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Травень

 

Навчально - тематичний план (підготовча група):

 

Тема, вид.

Завдання

Методи, прийоми

Дата пров-ня

Розділ « Мої друзі»

Ігрова діяльність «Хороший слух»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вправа «Малюнок " невидимка»

 

 

 

 

 

Гра «Дізнайся по руках»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ігрова діяльність. «Незвичайна прогулянка»

 

 

 

 

 

Гра «Подорож»

 

 

 

 

 

 

 

Гра «Навпаки»

 

 

 

 

 

 

Гра «Авиадиспет

чер»

 

 

 

 

 

Гра «Листочок»

Розвивати вміння розпізнавати звуки, які пізнаються в процесі дій іншими дітьми, запам'ятовувати їх послідовність. Розвивати уміння виділяти окремі голоси і слова із загальної звукової картини, визначати їх кількість; розпізнавати голоси однолітків за тембром, висотою голосу.

 

 

 

 

 

 

Вправляти у вмінні усвідомлювати тактильні відчуття, виражати їх словом. Розвивати чутливість спини, передаючи образ, малюючи пальцем на спині іншого дитини.

 

Розвивати чутливість долонь до дотиків, визначати їх кількість, дізнаватися по долонях, хто доторкнувся.

 

 

 

 

 

 

Розвивати вміння орієнтуватися в просторі приміщення, покладаючись на свої тактильні відчуття. Розвивати вміння прислухатися до звуків кроків партнера, відчувати його на відстані.

 

 

Розвивати вміння дітей виконувати роль лідера, віддавати накази в грі, керувати діями іншої дитини.

Розвивати вміння узгоджувати свої рухи з вербальними вказівками партнера.

 

Формувати вміння виконувати рухи в дзеркальному відображенні. Розвивати спостережливість, координацію.

 

 

 

Продовжувати вчити дітей діяти в межах ролі. Розширювати досвід застосування дітьми своїх перцептивних умінь.

 

 

 

Продовжувати розвивати чутливість долонь до дотиків. Підвищувати рівень групової згуртованості, почуття приналежності до групи.

Запитання до дітей: для чого потрібно людині добре чути? Для яких професій важливий тонкий слух? Потрібен хороший слух, щоб успішно вчитися?

Гра «Скільки і яких звуків ти почув?» Вгадати, що означають звуки за спиною ведучого (підмітання підлоги, відкривання дверей, шарудіння папером...) Запам'ятати послідовність і відтворити. Гра «Хто під маскою?» Вибрати маску тварини, відтворити звук. Ведучий відгадує голос того, хто під маскою.

 

Запропонувати дітям передати один одному образ за допомогою дотику. Образи малюнків нескладні: коло, сонце, квітка, дерево, будинок...

 

 

Об'єднання в підгрупи по 4 людини, обмін рукостисканнями. Постановка завдання: навчитися розпізнавати один одного по руках. Гра - вгадування з закритими очима ( сидимо на ганку біля будинку і вгадуємо, хто прийшов в гості). Обговорення: чи важко було впорається із завданням? Як почували себе в ролі ведучого?

 

Виконання вправи з зав'язаними очима.

Дія в парах, отримавши можливість побути в двох ролях: підопічного і ведучого.

Розповідь дітей про свій досвід, здобутий на занятті, опис своїх відчуттів.

 

Введення в ігрову ситуацію: капітан віддає словесні команди провести корабель між скель. Рух з закритими очима по словесної інструкції.

 

 

 

Мотивація: ми потрапили з вами країну «Задзеркалля». Тут можна рухатися тільки навпаки. Ведучий показує рухи, а інші повторюють його в дзеркальному відображенні.

 

Самостійне програвання ситуації, де кожен побув би в ролі ведучого і веденого.

Руху з закритими очима по вербальній інструкції.

 

Вгадування по руках з закритими очима. Вгадування по голосу. Проведення гри в колі, ведучий в центрі кола.

Вересень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жовтень

Інтегрована освітня діяльність. «Квітка - семицвітка»

 

 

 

 

Гра «Танець рук»

 

 

 

 

 

Гра «З купини на купину»

 

 

Гра «Умовний сигнал»

 

 

 

Інтегрована освітня діяльність. «Безлюдний острів» (гра+ малювання)

 

Бесіда «Як поступити»

 

 

 

 

 

Гра «Дорожні збори»

 

 

 

 

 

Гра «Ванька-встанька»

 

 

 

 

Канікули

Гра «тінь»

 

 

 

Гра «Продовжуй ти»

 

 

 

 

Гра «На старті»

 

 

 

 

 

Гра «Мотузочка»

Вправляти дітей домовлятися і планувати свої дії.

Розвивати вміння взаємодіяти у групі.

Розвивати вміння рухатися в унісон з іншими.

 

 

 

Підтримувати сприятливий клімат у групі. Розвивати соціальну перцепцію, навички самовираження. Продовжувати вчити діяти в парі.

 

Продовжувати вчити дітей передавати інформацію за допомогою погляду, жестів.

 

Розвивати вміння домовлятися про предмет діяльності і планованому результаті.

 

 

Розвивати вміння висловлювати свою думку в процесі планування діяльності. Викликати бажання вносити свій внесок в колективну діяльність. Вчити оцінювати свої дії.

 

Розвивати у дітей здатність оцінити ситуацію. Вчити висловлювати свою думку, висловлювати ставлення до навколишнього, брати участь у загальній розмові.

 

Продовжувати розвивати вміння співпрацювати з однолітками. Розвивати спостережливість, здатність вловлювати й запам'ятовувати сигнали, що надходять від інших.

 

Закріплювати вміння синхронно діяти в парі. Продовжувати вчити виконувати завдання, що вимагають фіксації: переміщень, ритму рухів.

 

Розвиток рухового сприйняття. Навчати дітей усвідомлено і мотивовано виконувати вправи.

 

Розвивати вміння дітей своїми діями створювати цілісний образ групи, відчувати партнера.

 

Розвивати вміння спостерігати, вслухатися в звуки, диференціювати їх. Продовжувати вчити невербальних способів спілкування.

 

Створювати умови для співпраці дітей в процесі гри. Вчити розуміти звернену інформацію невербально.

Мотивація: виростити квітку. Завдання зробити квітку за допомогою клею, паперу та ножиць.

Надати дітям можливість діяти самостійно без інструкцій. Вправа на співпрацю «Напіврозкриті бутони» ( синхронні рухи).

 

Мовчазний договір - придумати танець руками в парі, прихилившись одне до одного долонями під спокійну, плавну музику.

 

 

Спілкуючись жестами діти міняються місцями.

 

 

Знайомство з «лісової абеткою». Кожному звуку відповідає певна дія.

Гра за бажання дітей.

 

Введення в ігрову ситуацію. Складання «плану життя» на острові. Малювання на загальному аркуші. Висловлення вражень від спільної діяльності.

 

 

Розглядання картинок із зображенням конфліктних ситуацій. Питання до дітей. Висновки.

 

 

 

 

Спільна гра, спільні дії. Зображення пантомімою. Вгадування і запам'ятовування предметів «речей в дорогу».

 

 

З'єднання в парах спиною до спини, взявшись під руки. Пара- «Ванька-встанька», виконує руху по інструкції ведучого.

 

 

 

Розділившись на пари, діти зображують «людини» і його «тінь».

 

 

 

Ведучий починає знайому пісню або вірш, переміщаючись за колом. Дитина за сигналом продовжує.

 

Передача інформації дітьми один одному за допомогою звукових сигналів, пантоміми.

 

 

 

Розташування у формі кола, передача по колу загального предмета. Ігрове завдання-передача інформації за допомогою погляду.

Листопад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грудень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

січень

Лютий

Розділ «Один і разом»

Ігрова діяльність «Шукачі скарбів»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструювання з паперу «Казковий птах»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гра «Космічний прибулець»

 

 

 

 

Колективне малювання «Чарівний олівець»

 

 

Конструювання з непридатного матеріалу «Цветик-семицветик»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гра «Подорожі

ніки»

 

 

 

 

 

Безпосередня освітня діяльність «Безлюдний острів»

 

 

 

 

 

 

Підсумок

«Я режисер»

 

 

 

Підтримувати сприятливий клімат у групі. Розвивати самоконтроль, вміння підкорятися правилам взаємодії у груповій діяльності.

Гармонізувати емоційний стан дітей. Підтримувати прагнення дітей до встановлення контактів, використовуючи жести близькості.

 

Продовжувати вчити дітей дотримуватися правил спільної роботи. Дати можливість відчути різницю між індивідуальним і колективним творчістю.

Розвивати уміння розуміти інструкції і діяти відповідно до неї, здійснювати самоконтроль.

 

 

 

 

Підвести дітей через створення проблемної ситуації до досягнення спільної мети. Домагатися однозначного розуміння мети гри.

 

Розвивати вміння у дітей керувати діями інших дітей і виконувати інструкції.

Спонукати дітей до саморефлексії своєї діяльності з партнером.

 

Розвивати вміння взаємодіяти у групі:

-домовлятися про кінцевому результаті;

-планувати спільну діяльність;

-оцінювати загальний результат і внесок кожного у спільну діяльність.

Вправляти в умінні рухатися в унісон з іншими.

 

Розвивати вміння організовувати спільну діяльність. Активізувати пасивних дітей.

 

 

 

 

Розвивати вміння висловлювати свою думку в процесі планування діяльності в групі. Викликати бажання вносити свій внесок у колективну діяльність, приймати рішення, досягати результату. Вчити оцінювати свою і спільну діяльність, описувати свої почуття і ставлення до результату.

 

Розвивати вміння організовувати спільну діяльність. Підвищувати самооцінку дітей через організацію театралізованої діяльності.

Об'єднання спільною метою - разом шукаємо скарб. Введення правила - зберігати таємницю. Ігрові завдання.

 

Етюд «Сонце і квіти» (повторення з 1 розділу)

Вправа на передачу рухів єдиного образу. Ведучий в образі «Сонця» доторкається до кожного «квітки».

 

Виготовлення загальної вироби з паперу.

Обговорення способів і послідовності дій, розподіл обов'язків.

Гра «Казковий птах»- вигадування імені для казкового птаха. Введення правила: «Поки розгойдується птах можна розмовляти, рухатися. Коли птах зупиниться - повинна наступити тиша.»

 

Стимулювання зацікавленості, використовуючи роль інопланетянина. Складання розповіді про життя в нашій групі, ставлячи питання по черзі.

 

Поділ на пари. Одна дитина дає вказівки, інший виконує послідовні дії: «Художник», «Олівець». Обмін враженнями про малюнках.

 

Постановка мети - виростимо весняний подарунок для групи. Обговорення способів роботи, матеріалів. Робота дітей самостійно, без інструкцій. Оцінка роботи дітьми.

Вправа на співпрацю «Розкривний бутон» - синхронні рухи під музику.

 

 

 

 

Організація «подорожі» по групі. Спільне малювання карти, намітити «станції - орієнтири». Вибрати «наглядача» на кожну станцію» для пояснення подальшого шляху.

 

Введення в ігрову ситуацію: «Морська подорож». Запропонувати кожній дитині придумати варіанти життя на острові. Малювання епізоду життя на острові. Висловлювання своїх вражень, оцінка своєї участі, результату.

 

 

 

 

Запропонувати влаштувати фестиваль казок. Розподіл на підгрупи, вибір режисерів. Розподіл ролей. Імпровізації. Оцінка дітьми, обмін враженнями.

 

Повторення ігри за вибором дітей.

Березень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квітень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

травень

 

Список літератури:

1. Прима Є.В. Здоровьесберегающая технологія розвитку у дітей 6 років соціальної впевненості. Н. новгород: Нижегородський держ. Арх.-стор. університет. Гуманітарно-худож. інститут, 2001.

2. Зінкевич-Євстигнєєва Т.Д. Шлях до чарів. Теорія і практика казкотерапії. Спб: Златоуст, 1998р.

3. Раз, два, три, чотири, п'ять, ми йдемо з тобою грати: Російський дитячий ігровий фольклор: книга для вчителя та учнів. Упоряд. М.Ю.Новецкая, Г.М.Науменко, М.: Просвіта, 1995.Читайте також:

© Vihovateli.com.ua 2014 - сайт для вихователів дитячих садків.