Свіжі публікації
Програма театрального гуртка «Казка»
першого року навчання

Пояснювальна записка

Театр - мистецтво синтетичне, поєднує мистецтво слова і дії, з з, музикою і т.д. Мистецтво театру, будучи одним з найважливіших чинників естетичного виховання, сприяє всебічному розвитку дошкільників, їх нахилів, інтересів, практичних умінь. У процесі театралізованої діяльності складається особливе, естетичне ставлення до навколишнього світу, розвиваються загальні психічні процеси: сприйняття, мислення, уяву, пам'ять, увагу і т.д. Спільне обговорення постановки вистави, колективна робота щодо його втілення, саме проведення вистави - все це зближує учасників творчого процесу, робить їх союзниками, колегами у спільній справі, партнерами.

Актуальність програми.Театральне мистецтво має незамінні можливості духовно-морального впливу. Дитина, що опинився в позиції актора-виконавця, може пройти всі етапи художньо-творчого осмислення світу, а це значить - задуматися про те, що і навіщо людина говорить і робить, як це розуміють люди, навіщо показувати глядачеві те, що ти можеш і хочеш зіграти, що ти вважаєш дорогим і важливим у житті.

Новизна програми полягає в тому, що навчально-виховний процес здійснюється через різні напрямки роботи: виховання основ глядацької культури, розвиток навичок виконавської діяльності, накопичення знань про театр, які переплітаються, доповнюються одне одного, взаємно відображаються, що сприяє формуванню моральних якостей у вихованців об'єднання.

У даній програмі зроблена спроба по-новому підійти до організації, змісту і методів роботи. Особливу увагу приділено взаємодії ДНЗ з сім'єю. Тому завдання соціально-особистісного та художньо-естетичного розвитку дітей у театралізованій діяльності представлені за двома напрямками: для педагога і батьків.

Для педагога.

Мета програми: розвиток творчих здібностей дітей засобами театрального мистецтва.

Завдання:

- створити умови для розвитку творчої активності дітей, що навчаються в театральному гуртку, а також поетапного освоєння дітьми різних видів творчості;

- навчити дітей прийомів маніпуляції в лялькових театрах різних видів;

- удосконалювати артистичні навички дітей в плані переживання і втілення образу, а також їх виконавчі вміння;

- ознайомити дітей з різними видами театрів: широко використовувати в театральній діяльності дітей різні види театру;

- прилучити дітей до театральної культури, збагатити їх театральний досвід.

- націлювати дітей на створення необхідних атрибутів і декорації до майбутнього спектаклю;

- проявляти ініціативу у розподілі між собою обов'язків, ролі;

- розвивати творчу самостійність, естетичний смак у передачі образу, виразність вимови;

- вчити використовувати засоби художньої виразності (інтонаційно пофарбовану мова, виразні рухи, музичний супровід, відповідне образному ладу вистави, освітлення, декорації, костюми);

- виховувати любов до театру;

- виховувати гармонійно розвинену особистість у процесі співтворчості і співпраці.

Для батьків.

Мета: створення умов для підтримки інтересу дитини до театралізованої діяльності.

Завдання:

- обговорювати з дитиною перед виставою особливості тієї ролі, яку йому належить грати, а після вистави - отриманий результат. Відзначати досягнення та визначати шляхи подальшого вдосконалення.

- пропонувати виконати потрібну роль в домашніх умовах, допомагати розігрувати улюблені казки, вірші тощо

- поступово виробляти у дитини розуміння театрального мистецтва, специфічне «театральне сприйняття», засноване на спілкуванні «живого артиста» і «живого глядача».

- по можливості організовувати відвідування театрів або перегляд відеозаписів театральних постановок, намагатися бути присутнім на дитячих виставах.

- розповідати дитині про власні враження, отримані в результаті перегляду вистав, кінофільмів тощо

- розповідати знайомим в присутності дитини про його досягнення.

Відмінною особливістю даної програми від уже існуючих є те що, весь рік навчання заняття проводяться 2 рази в тиждень, в другій половині дня. Кожен розділ реалізується протягом 11 занять. Розділ «Основи драматизації» реалізується після засвоєння основ театральної абетки, ляльководіння, лялькового театру, акторської майстерності протягом 20 занять. У процесі навчання у дітей відбувається ознайомлення і формування театральних навичок, які згодом закріплюються і вдосконалюються.

Програма реалізується в театральному гуртку «Казка», де навчаються діти 5 - 6 річного віку. Дана програма розрахована на 1 рік навчання. В процесі знайомства з театральним мистецтвом вихователь кожен раз перед переглядом вистави налаштовує дітей на сприйняття видовища, виділяючи наступні моменти: вироблення морального настрою, пробудження співпереживання, естетичного інтересу до майбутньої зустрічі з виставою.

Кількісний склад гуртківців 10 осіб. Заняття проходять 2 рази на тиждень. Загальна навантаження: на 1 рік навчання 4 години на тиждень. Сюди включені і час витрачений на колективне відвідування театру, зустрічі з цікавими людьми. Всього на рік відводиться 128 часов.Отбор сценарного матеріалу в рамках реалізації даної програми обумовлений її актуальністю в виховному просторі дитячого садка, художньою цінністю, виховною спрямованістю і педагогічною доцільністю. У ньому враховуються великі події які відзначаються в дитячому саду.

Очікувані результати:

діти повинні вміти:

- розігрувати нескладні подання по знайомих літературних сюжетів, використовуючи виразні засоби (міміку, інтонацію, жести)

- з цікавістю виготовляти та використовувати театралізовані образні іграшки з різних матеріалів.

- відчувати і розуміти емоційний стан героїв, вступати в рольова взаємодія з іншими персонажами,

- виступати перед однолітками, дітьми молодших груп, іншою аудиторією.

повинні знати:

- деякі види театрів,

- деякі прийоми маніпуляції, що застосовуються в знайомих види театрів: гумової, пластмасової, м'якої іграшки (ляльковий), настільному, конусної іграшки.

- театри м Саранська, їх пристрій і відмінності.

повинен мати уявлення:

- про театр, театральній культурі.

- ролі артистів, ляльок.

- про правила поведінки в театрі.

- абетці театру.

Основним видом контролю на всіх етапах навчання є показ вистави.

 

Навчально-тематичний план театрального гуртка «Казка»

 

п/п

Розділ

Тема

Дата

Практика/Теорія

1

Театраль-

ва абетка

Вступне заняття «З чого починається театр?» Театральна гра «Чим цікава роль»

1.10

Т 2ч.

2

Театри Мордовії

3.10

Т 2ч.

3

Драматичний театр

8.10

Т 2ч.

4

Ляльковий театр

10.10

Т 2ч.

5

Національний театр

15.10

Т 2ч.

6

Поїздка в ляльковий театр

17.10

П 2ч.

7

Театральні професії

22.10

Т 2ч.

8

Як поводитися в театрі?

24.10

Т 2ч.

9

Форми сценічної діяльності

Ритмопластика.

29.10

Т 2ч.

10

Культура і техніка мовлення. Що значить красиво говорити? Бесіда про словах паразитів мови.

Вчуся говорити красиво. Інтонація, динаміка мовлення, темп мовлення.

31.10

Т 2ч.

11

Вікторина «Що я знаю про театр?»

05.11

Т 2ч.

1

Основи кукловож-дення

Театр на столі

07.11

Т 2ч.

2

Театр на столі

12.11

П 2ч.

3

Читання казки «Рукавичка» та бесіда за змістом

14.11

Т 2ч.

4

Виготовлення ляльок конусних

19.11

П 2ч.

5

Виготовлення декорацій

21.11

П 2ч.

6

Репетиція казки «Рукавичка»

26.11

П 2ч.

7

Репетиція казки «Рукавичка»

28.11

П 2ч.

8

Репетиція казки «Рукавичка»

01.12

П 2ч.

9

Репетиція казки «Рукавичка»

06.12

П 2ч.

10

Репетиція казки «Рукавичка»

08.12

П 2ч.

11

Показ казки «Рукавичка»

13.12

П 2ч.

1

Основи лялькового театру

Заняття «В гостях у казки»

15.12

Т 2ч.

2

Знайомство з прийомами управління перчаточними ляльками типу бі-ба-бо.

20.12

Т 2ч.

3

Театр бібабо

22.12

П 2ч.

4

Читання казки

«Снігуронька»

27.12

Т 2ч.

5

Знайомство з театральної професією художник-декоратор

31.12

П 2ч.

6

Виготовлення декорацій

14.01

П 2ч.

7

Репетиція лялькової вистави «Снігуронька»

16.01

П 2ч.

8

Репетиція лялькової вистави «Снігуронька

21.01

П 2ч.

9

Репетиція лялькової вистави «Снігуронька»

23.01

П 2ч.

10

Генеральна репетиція лялькової вистави «Снігуронька»

28.01

П 2ч.

11

Показ лялькової вистави «Снігуронька»

30.01

П 2ч.

1

Основи акторської майстерності

Актори, хто вони

04.02

Т 2ч.

2

Читання сценарію вистави «Ріпка на новий лад

06.02

Т 2ч.

3

Розподіл ролей

11.02

П 2ч.

4

Розігрування етюдів

13.02

П 2ч.

5

Репетиція вистави «Ріпка на новий лад

18.02

П 2ч.

6

Репетиція вистави «Ріпка на новий лад

20.02

П 2ч.

7

Репетиція вистави «Ріпка на новий лад

25.02

П 2ч.

8

Читання вірша Е.Смирновой «Три мами»

27.02

П 2ч.

9

Репетиція сценки «Три мами»

04.03

П 2ч.

10

Показ сценки «Три мами» на святі 8 березня

06.03

П 2ч.

11

Репетиція першої сцени вистави «Ріпка на новий лад

11.03

П 2ч.

1

Основи драматиза-ції

Репетиція другої сцени вистави «Ріпка на новий лад

13.03

П 2ч.

2

Свято. День театру.

Показ спектаклю «Ріпка на новий лад

18.03

П 2ч.

3

Читання казки «Під грибом» за мотивами казки В.Сутеева

20.03

Т 2ч.

4

Виготовлення декорацій

25.03

П 2ч.

5

Майстерня акторів

27.03

П 2ч.

6

Розподіл ролей

01.04

П 2ч.

7

Репетиція вистави

«Під грибом» за мотивами казки В.Сутеева

03.04

П 2ч.

8

Репетиція вистави

«Під грибом» за мотивами казки В.Сутеева

8.04.

П 2ч.

9

Репетиція вистави «Під грибом» за мотивами казки В.Сутеева

10.04

П 2ч.

10

Репетиція вистави «Під грибом» за мотивами казки В.Сутеева

15.04

П 2ч.

11

Репетиція вистави «Під грибом» за мотивами казки В.Сутеева

17.04

П 2ч.

12

Репетиція вистави «Під грибом» за мотивами казки В.Сутеева

22.04

П 2ч.

13

Репетиція вистави «Під грибом» за мотивами казки В.Сутеева

24.04

П 2ч.

14

Репетиція першої сцени вистави «Під грибом» за мотивами казки В.Сутеева

29.04

П 2ч.

15

Репетиція другої сцени вистави «Під грибом» за мотивами казки В.Сутеева

06.05

П 2ч.

16

Оформлення разом з дітьми сцени, залу

08.05

П 2ч.

17

Генеральна репетиція вистави «Під грибом» за мотивами казки В.Сутеева

13.05

П 2ч.

18

Творчий звіт

Прем'єра вистави «Під грибом» за мотивами казки В.Сутеева

15.05

П 2ч.

19

Обговорення вистави. Підведення підсумків

20.05

П 2ч.

20

Підсумкове заняття

22.05

Т 2ч.

 

 

Разом:

 

128 годин

 

 

Зміст програми.

Зміст програми включає такі розділи як:

- театральна абетка,

- основи ляльководіння,

- основи лялькового театру,

- основи акторської майстерності,

- основи драматизації.

 

Театральна абетка.

1. Вступне заняття «З чого починається театр?» Театральна гра «Чим цікава роль». Ознайомлення з планом роботи гуртка. Виявлення знань дітей про театр (бесіда). Знайомство з історією виникнення театру.

2. Театри Мордовії. Уточнення та розширення уявлень дітей про театрах міста Саранська (драматичний, ляльковий, музичний, національний).

3.Драматичний театр. Розповідь вихователя про драматичному театрі.

4. Ляльковий театр. Розповідь вихователя про ляльковому театрі. Дати уявлення про різні види лялькових театрів: пальчикових, настільному, трафаретному, бібабо, ростових ляльок, театром маріонеток і театром тіней.

5. Національний театр. Розповідь вихователя про національному театрі.

6. Поїздка в ляльковий театр. Екскурсія в ляльковий театр.

7. Театральні професії. Дати уявлення про професії людей, які працюють в театрі.

8. Як поводитися в театрі? Знайомство з правилами поведінки в театрі.

9. Форми сценічної діяльності. Ритмопластика. Бесіда про сценічний рух як засіб виразності та його особливості.

10. Культура і техніка мовлення. Що значить красиво говорити? Бесіда про словах паразитів мови. Вчуся говорити красиво. Інтонація, динаміка мовлення, темп мовлення. Формування емоційної виразності мовлення дітей, уміння змінювати темп, силу звуку, домагатися чіткої дикції використовуючи знайомі дітям гри.

11. Вікторина «Що я знаю про театр?» Закріплення знань про театр, його призначення і види.

 

Основи ляльководіння.

1. Театр на столі. Формування навичок ляльководіння пластмасової, м'якою іграшкою настільного театру.

2. Театр на столі. Закріплення прийомів ляльководіння настільно-площинного театру.

3. Читання казки «Рукавичка» та бесіда за змістом. Слухання казки «Рукавичка», оцінка дій персонажів.

4. Виготовлення конусних ляльок. Виготовлення конусних ляльок для театру з паперу.

5. Виготовлення декорацій. Виготовлення декорацій до казки.

6. Репетиція казки «Рукавичка». Робота над дикцією і навичками монологічною і діалогічної промови.

7. Репетиція казки «Рукавичка». Формування емоційної виразності мовлення дітей, уміння змінювати темп, силу звуку, домагатися чіткої дикції використовуючи знайомі дітям гри.

8. Репетиція казки «Рукавичка». Сприяння розвитку мовленнєвого дихання, артикуляційного апарату дітей. (Артикуляційна гімнастика.)

9. Репетиція казки «Рукавичка». Розвивати дрібну моторику рук. (Пальчикові ігри.)

10. Репетиція казки «Рукавичка».Визначення готовності дітей до показу казки.

11. Показ казки «Рукавичка». Доставити дітям радість від показу казки.

 

Основи лялькового театру.

1. Заняття «В гостях у казки». Формування у дітей інтересу до театралізованої діяльності. Знайомство дітей з героєм російського народного театру - Петрушкою.

2. Знайомство з прийомами управління перчаточними ляльками типу бі-ба-бо. Знайомство дітей з перчаточними ляльками і з деякими прийомами керівництва лялькою (рух по ширмі, маніпуляції руками, головою, догляд за ширми)

3. Театр бібабо. Закріплення особливостей роботи актора за ширмою. Вдосконалення володіння прийомами водіння ляльок на ширмі.

4. Читання казки «Снігуронька». Виховувати вміння слухати художній твір, оцінювати дії персонажів.

5. Знайомство з театральної професією художник-декоратор. Самостійне виготовлення атрибутів до казки. Робота з тканиною, картоном. Розвивати пам'ять, увагу, творчість і фантазію.

6. Виготовлення декорацій. Самостійне виготовлення дітьми декорацій до казки.

7. Репетиція лялькової вистави «Снігуронька». Розвивати дикцію і навичок монологічної та діалогічної мови.

8. Репетиція лялькової вистави «Снігуронька». Формувати емоційну виразність мовлення дітей, уміння змінювати темп, силу звуку, домагатися чіткої дикції використовуючи знайомі дітям гри.

9. Репетиція лялькової вистави «Снігуронька». Удосконалення вміння дітей володіння перчаточними ляльками. Розвивати уяву, творчість, упевненість у своїх силах.

10. Генеральна репетиція лялькової вистави «Снігуронька». Визначити готовність дітей до показу казки.

11. Показ лялькової вистави «Снігуронька». Доставити дітям радість від того, що вони самі керують ляльками, залишаючись непоміченим за ширмою тим самим дивуючи малюків.

 

Основи акторської майстерності.

1. Актори, хто вони. Бесіда про професії актора, ніж ця професія відрізняється від інших.

2. Читання сценарію вистави «Ріпка на новий лад. Знайомство зі сценарієм казки. Вчити дітей висловлювати свою думку з приводу казки на новий лад. (Ознайомлення зі сценарієм казки, обговорення і порівняння з загальноприйнятим варіантом казки).

3. Розподіл ролей. Розвивати ініціативу і самостійність у створенні образів персонажів обраної казки.

4. Розігрування етюдів. Знайомство з поняттям «Етюд»; розвивати вміння передавати емоційний стан за допомогою міміки і жестів.

5. Репетиція вистави «Ріпка на новий лад. Розвивати вміння дітей вживатися в роль, найбільш чітко і явно використовуючи міміку і пантомимику виражати характер і настрій героя.

6. Репетиція вистави «Ріпка на новий лад. Знайомство з поняттями «міміка», «жест», «пантоміма». Вправляти дітей з допомогою театральних ігор в зображенні образів за допомогою міміки, жестів і пантоміми.

7. Репетиція вистави «Ріпка на новий лад. Вчити зображувати емоційний стан персонажа, використовуючи виразні рухи і пластику.

8. Читання вірша Е.Смирновой «Три мами». Виховувати вміння слухати художній твір, оцінювати дії персонажів.

9. Репетиція сценки «Три мами». Розвивати вміння дітей вживатися в роль, найбільш чітко і явно використовуючи міміку і пантомимику виражати характер і настрій героя.

10. Показ сценки «Три мами» на святі 8 березня. Доставити дітям радість, можливість пережити почуття гордості від виконавських умінь і показу перед батьками.

11. Репетиція першої сцени вистави «Ріпка на новий лад. Репетирувати виставу з використанням музики, костюмів, реквізиту. Звертати увагу дітей на правильність діалогів, вірне виконання ролей.

 

Основи драматизації

1. Репетиція другої сцени вистави «Ріпка на новий лад. Репетирувати виставу з використанням музики, костюмів, реквізиту. Звертати увагу дітей на правильність діалогів, вірне виконання ролей.

2. Свято. День театру. Показ спектаклю «Ріпка на новий лад. Доставити дітям радість від перевтілення в героїв казки. Виховувати вміння виступати на сцені перед глядачами.

3. Читання казки «Під грибом» за мотивами казки В.Сутеева Виховувати вміння слухати художній твір, оцінювати дії персонажів.

4. Виготовлення декорацій. Виготовлення декорацій до казки.

5. Майстерня акторів. Виготовлення атрибутів до казки.

6. Розподіл ролей. Розвивати ініціативу і самостійність у створенні образів персонажів обраної казки.

7. Репетиція вистави «Під грибом» за мотивами казки В.Сутеева. Розвивати вміння дітей вживатися в роль, найбільш чітко і явно використовуючи міміку і пантомимику виражати характер і настрій героя.

8. Репетиція вистави «Під грибом» за мотивами казки В.Сутеева. Вправляти дітей з допомогою театральних ігор в зображенні образів за допомогою міміки, жестів і пантоміми.

9. Репетиція вистави «Під грибом» за мотивами казки В.Сутеева. Зображення емоційного стану персонажа, використовуючи виразні рухи і пластику.

10. Репетиція вистави «Під грибом» за мотивами казки В.Сутеева. Розвивати уяву дітей, навчати вираження різних емоцій і відтворення окремих рис характеру.

11. Репетиція вистави «Під грибом» за мотивами казки В.Сутеева. Розвивати мовне дихання. Тренувати видих, вчити користуватися інтонацією, передавати звуки і голоси казкових персонажів.

12. Репетиція вистави «Під грибом» за мотивами казки В.Сутеева. Розвивати ініціативу і самостійність у створенні образів персонажів обраної казки.

13. Репетиція вистави «Під грибом» за мотивами казки В.Сутеева. Спонукання дітей експериментувати зі своєю зовнішністю (міміка, жести) знайомити з елементами виразних рухів.

14. Репетиція першої сцени вистави «Під грибом» за мотивами казки В.Сутеева. Репетирувати виставу з використанням музики, костюмів, реквізиту.

15. Репетиція другої сцени вистави «Під грибом» за мотивами казки В.Сутеева. Репетирувати виставу з використанням музики, костюмів, реквізиту.

16. Оформлення разом з дітьми сцени, залу

17. Генеральна репетиція вистави «Під грибом» за мотивами казки В.Сутеева. Репетирувати виставу з використанням музики, костюмів, реквізиту. Звертати увагу дітей на правильність діалогів, вірне виконання ролей.

18. Творчий звіт Прем'єра вистави «Під грибом» за мотивами казки В.Сутеева. Доставити дітям радість, можливість пережити почуття гордості від виконавських умінь і показу перед незнайомими глядачами.

19. Обговорення вистави. Підведення підсумків. Вчити дітей висловлювати свою думку про власну роботу, звертати увагу на роботу своїх товаришів.

20. Підсумкове заняття. Підвести підсумок роботи театрального гуртка

 

Методичне забезпечення програми

Проведення занять в театральному гуртку спрямоване на розкриття творчих здібностей дітей.

У розділі театральна абетка проводяться теоретичні заняття, які спрямовані на знайомство з театром , з його історією, поведінкою в театрі, театральними професіями та ін. в кінці розділу підводиться підсумок у формі вікторини. Інші розділи в основному проводяться практичні заняття, які будуються у формі театральних постановок, підготовки до різних свят, літературно-музичних композицій.

У процесі занять театрального гуртка хлопці набувають знання про театральному мистецтві, вчаться правильно і красиво говорити. В ході репетиційної діяльності хлопці отримують навички роботи на сцені, пізнають культуру виступу, поведінки на сцені, в ході виступів навчаються імпровізації.

В ході індивідуальних занять в малих групах учні отримують навички роботи над художнім образом, вчаться уловлювати особливості тієї чи іншої ролі. Вчаться мистецтву перевтілення з допомогою участі у створенні елементів декорацій і костюмів.

В ході спілкування і цілеспрямованої спільної діяльності хлопці отримують і розвивають в собі навички ділового та неформального спілкування в малих групах, так і в колективі в цілому, отримують досвід спілкування в різних соціальних ролях, досвід виступів перед різною аудиторією.

Виховна і творча робота через роботу в малих групах, через творчість і співтворчість впливає на особистість, сприяє її становленню та розвитку.

 

Основними методами реалізації даної програми можна вважати:

- метод театралізації;

- метод емоційної драматургії;

- метод роботи «від простого до складного»;

- гру.

Основні форми роботи:

1. Майстер - клас - це заняття в ігровій формі, де з допомогою різних коштів методу театралізації буде проходити вивчення основ театрального мистецтва:

- культури мовлення;

- сценічного руху;

- роботи над художнім образом.

2. Репетиція - розбір сюжетної лінії. Визначення ряду сцен, робота над виконавським планом, робота над сценічним рухом - «розводка» сцен.

3. Індивідуальні заняття - робота над художнім втіленням образу, вокальним виконанням або танцювальним номером.

4. Показ спектаклю (інших форм театралізації) - публічний виступ.

5. Виховні форми роботи - бесіди, відвідування театрів, спільні свята. Індивідуальна робота з батьками є бесіди, консультації, запрошення на виступи.

Різні форми роботи спрямовані на згуртування хлопців в один дружний, працездатний творчий склад, що передбачає різнорівневе спілкування в атмосфері творчості.

Результатом даної програми є театральні вистави, де учні беруть активну участь.

 

Матеріально - технічне забезпечення

 • Музичний зал
 • Звукова апаратура, мікрофони
 • Музичний центр
 • А/запису
 • Декорації
 • Театральні костюми
 • Маски
 • Рукавичкові ляльки
 • Конусні ляльки
 • М'які іграшки
 • Книги з казками
 • Ширма
 • Фотографії, картинки, ілюстрації.

 

Список літератури:

1. Анищенкова О.С. «Артикуляційна гімнастика для розвитку мовлення дошкільнят: посіб. для батьків і педагогів» -М .:АСТ:Астрель.2007.-58с.

2. Антипина Е.А. «Театралізована діяльність в дитячому садку» : Ігри, вправи, сценарії. 2-у вид., перераб. - М: ТЦ Сфера, 2009. - 128 с.

3. Буреніна А.І. «Театр Всілякого». Вип. 1: Від гри до вистави: Підруч. - метод. Посібник. - 2-изд., переробл. і допов. - СПб., 2002. - 114 с.

4. Власенко О.П. «Дитина у світі казок» Волгоград: Учитель,2009.-411с.

5. Жучкова Г.М. «Етичні бесіди з дітьми 4-6 років. Заняття з елементами психогимнастики. практичний посібник для психологів, вихователів, педагогів». - М.: «Видавництво ГНОМ і Д»,2006.-64стебла селери.

6. Маханева М.Д. «Заняття з театралізованої діяльності в дитячому садку» ТЦ Сфера, 2007.

7. Програма виховання і навчання в дитячому садку/ Під ред. М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой. - М.: Мозаїка - Синтез, 2005. - 208 с.

8. Програма Н.Ф Сорокіної «Театр - творчість - діти»

9. Щоткін О.В. «Театральна діяльність в дитячому садку» М.: Мозаїка - Синтез, 2007. - 144 с.

10. ІнтернетЧитайте також:

© Vihovateli.com.ua 2014 - сайт для вихователів дитячих садків.