Свіжі публікації
Майстер клас на тему:
«Використання основ правильного харчування в пізнавальному процесі ДНЗ в світлі реалізації освітніх областей ФГОТ»

 

Пояснювальна записка

Зрештою, наше здоров'я залежить від того, що ми їмо,

як ми їмо, скільки ми їмо, як ми їмо і для чого ми їмо.
М.К. Камбаров (Камбери)

Всім вже давно відомо, що "правильне харчування дітей", не залежно від віку, є запорукою здоров'я. Оскільки діти дошкільного віку продовжують посилено рости, у них активно формуються всі органи і системи, а також йде інтенсивний обмін речовин, то правильне харчування дошкільнят не менш важливо, ніж в ранньому віці.
Правильне харчуванняце, головним чином,здорове харчування,під яким розуміється вживання продуктів, які містять достатню кількість необхідних вітамінів і мікроелементів, і не мають у своєму складі шкідливих речовин.
Інтенсивний розвиток дитячого організму і рухову активність супроводжуються великою витратою енергії. Тому дошкільнятам вимагається більшої кількості білків, вітамінів і мінеральних речовин. Але це не означає, що чим більшедитина отримує їжі, тим краще, тому що переїдання може стати причиною деяких серйозних порушень у стані здоров'я.
Харчування дошкільника, як і харчування дітей будь-якого іншого віку, має бути збалансованим, тобто повинно повністю задовольняти потребу організму в основних харчових речовинах і енергії.

В даний час з початком впровадження нових ФГТ в систему освіти у багатьох педагогів виникли проблеми в переході від стандартних занять до ігрових форм. Відмова від навчальної моделі в дитячому саду, вимагає від вихователів пошуку нових форм роботи з дітьми, які б дозволяли педагогам, навчати і виховувати дошкільнят так, щоб це було не втомлює і ненав'язливо.

Програма орієнтована на допомогу в реалізації інтеграції освітніх галузей, у відповідності з новим ФГОТ - розділи «Здоров'я», «Пізнання», «Читання художньої літератури», «Художня творчість».

Програма вирішує поставлені завдання з урахуванням принципу інтеграції освітніх галузей, у відповідності з віковими особливостями вихованців, як в спільній діяльності педагога і дітей, так і в самостійній діяльності дітей не тільки в рамках освітньої діяльності, але і при проведенні режимних моментів.

Використання таких нетрадиційних форм проведення семінару-практикуму дозволяє підвищити професійно-особистісний, професійно - діяльнісний та професійно-творчий компонент педагогів. Дає можливість експериментувати, нетрадиційно організовувати взаємодію з дитиною, створюючи умови для розвитку їх творчих здібностей.

Мета: навчити педагогів основам створення умови для прояву дітьми здоров'єзбережувальної компетентності, ініціювання самостійності і активності дітей здоров'єзбережувальної поведінці через правильне харчування.

Завдання:

- навчити вихователів виховувати ціннісне ставлення дітей до здоров'я і людського життя;

- розвивати мотивацію до збереження свого здоров'я та здоров'я оточуючих людей;

- створення педагогами умов для самостійних ігор по здоровому способу життя, правильного харчування;

- збагачувати і поглиблювати уявлення педагогів про те, як підтримати і зберегти здоров'я дітей через правильно організоване і своєчасне харчування.

 

Навчальна програма

1. Вступ: ознайомчий семінар на тему «Використання основ правильного харчування в пізнавальному процесі ДНЗ в світлі реалізації освітніх областей ФГОТ»

Питання для обговорення:

- Що таке правильне харчування?

- Потрібно харчуватися правильно?

- Яка роль правильного харчування в житті сім'ї?

- Ознайомлення з основами правильного харчування і ЗСЖ у виховно-пізнавальному процесі і в режимних моментах.

- Практична частина: складання конспекту консультації для вихователів на тему «Правильне харчування як

основа здоров'я».

2.Основи ігор і ознайомлення з іграми по правильному харчуванню.

Питання для вивчення:

- Методика організації і проведення ігор по правильному харчуванню за віковими групами.

- Використання ігор по правильному харчуванню в організації групових занять з дітьми.

- Практична частина: імпровізація по складанню гри на тему «Чарівні намистинки» у відповідності з віковими особливостями.

3. Використання ігор по правильному харчуванню в роботі по реалізації освітньої галузі «Пізнання».

- Види ігор:

А. 1. Дидактичні ігри.

2. Словесні ігри.

4. Ігри на розвиток творчого мислення.

5. Ігри на розвиток уваги.

6. Ігри на розвиток музичних здібностей.

7. Ігри, що розвивають уяву.

8. Ігри на розвиток орієнтації в просторі.

Б. Ознайомлення з авторськими іграми.

- Практична частина: обыгривание ігор "Коровай", "Самовар", "Морозиво", "Интерсные картини", "Троянди" зі слухачами курсу.

4. Робота з батьками.

Питання для обговорення:

- форми та види роботи з сім'єю:

1. Інтерактивна.

2. Традиційна.

3. Просвітницька.

- Практична частина: придумати анкетування для батьків на тему «Правильне харчування - основа здоров'я»; написати виступ на батьківські збори «Ми за здорове харчування»; дискусія на тему "Здорове харчування. Сміттєва їжа», круглий стіл «Як провести сімейні спортивні змагання по здоровому харчуванню?»

5. Взаємозв'язок правильного харчування і освітньої галузі «Читання художньої літератури».

Питання для розгляду:

- Правильна культура та техніка мовлення, вимова і виразність мовлення педагога.

- Практична частина:

- читання скоромовок, віршів;

- розробка дидактичних ігор для мовленнєвого розвитку дітей з використанням сучасних методів.

6. Ознайомлення з авторським методичним посібником «Правильне харчування - основа здоров'я» в роботі по реалізації освітньої галузі «Здоров'я».

Питання для обговорення:

- Практикум: виготовлення салатів, предметів із солоного тіста та пластиліну для різних видів ігор.

7. Досліди в роботі по реалізації освітньої галузі «Пізнання».

- проведення дослідів у пізнавальному процесі.

- практична частина: досліди.

 

Навчально-тематичний план програми «Правильне харчування у світлі реалізації освітніх областей ФГОТ»

Мета: навчити педагогів основам створення умови для прояву дітьми здоров'єзбережувальної компетентності, ініціювання самостійності і активності дітей здоров'єзбережувальної поведінці через правильне харчування.

Термін навчання: 36 годин, 2 тижні, 4-5 днів на тиждень

Форма навчання: очна.

Режим занять: 4 години в день

 

  П / н

 

Найменування розділів, тем

Всього годин

В тому числі

 

Форма контролю

Лекції

Круглі столи.

Прак. лабор. сем.

заняття

1. «Правильне харчування як основа здоров'я» в роботі по реалізації освітньої галузі «Здоров'я».

 

Презентація

1.1. Що таке правильне харчування?

1.2. Потрібно харчуватися правильно?

1.3. Яка роль правильного харчування в житті сім'ї?

1.4.Ознакомление з основами правильного харчування і ЗСЖ у виховно-пізнавальному процесі і в режимних моментах.

Практична частина: складання конспекту консультації для вихователів на тему «Правильне харчування як основа здоров'я».

4

3

 

1

Виконання

практичних завдань.

 

2. Основи ігор і ознайомлення з іграми по правильному харчуванню.

2.1. Методика організації і проведення ігор по правильному харчуванню за віковими групами.

2.2. Використання ігор правильного харчування в організації групових занять з дітьми.

Практична частина: імпровізація по складанню гри на тему «Чарівні намистинки» у відповідності з віковими особливостями.

4

3

 

1

Виконання

практичних завдань.

 

3. Використання ігор по правильному харчуванню в роботі по реалізації освітньої галузі «Пізнання».

 

3.1. Види ігор:

А. 1. Дидактичні ігри.

2. Словесні ігри.

4. Ігри на розвиток творчого мислення.

5. Ігри на розвиток уваги.

6. Ігри на розвиток музичних спосіб-ностей.

7. Ігри, що розвивають уяву.

8. Ігри на розвиток орієнтації в просторі.

Б. Ознайомлення з авторськими іграми.

Практична частина: обыгривание ігор "Коровай", "Самовар", "Морозиво", "Интерсные картини", "Троянди" зі слухачами курсу.

7

3

 

4

Аналіз робіт.

Виконання

практичних завдань.

 

4. Робота з батьками.

 

 

4.1. Форми та види роботи з сім'єю:

Інтерактивна.

4.2. Традиційна.

4.3. Просвітницька.

Практична частина: придумати анкетування для батьків на тему «Правильне харчування - основа здоров'я»; написати виступ на батьківські збори «Ми за здорове харчування»; дискусія на тему "Здорове харчування. Сміттєва їжа», круглий стіл «Як провести сімейні спортивні змагання по здоровому харчуванню?»

7

3

 

4

Аналіз робіт.

Виконання

практичних завдань.

 

5. Взаємозв'язок правильного харчування і освітньої галузі «Читання художньої літератури».

 

5.1. Правильна культура і техніка, вимова і виразність мовлення педагога.

5.2. Знайомство з авторськими прозведениями.

Практична частина: читання скоромовок. Розробка дидактичних ігор для мовленнєвого розвитку дітей з використанням сучасних методів.

4

1

 

3

Виконання

практичних завдань.

 

6. Ознайомлення з авторським методичним посібником «Правильне харчування - основа здоров'я» в роботі по реалізації освітньої галузі «Здоров'я»

6.1. Практикум: виготовлення салатів, предметів із солоного тіста та пластиліну для різних видів ігор.

4

1

 

3

Виконання

практичних завдань.

 

7. Досліди в роботі по реалізації освітньої галузі «Пізнання».

 

7.2. Проведення дослідів у пізнавальному процесі.

Практична частина: досліди.

4

2

 

2

Виконання

практичних завдань.

 

8. Підсумкова атестація

 

8.1. Презентація всіх матеріалів слухачів курсу.

2

 

2

 

 

 

                            

Разом:

 

 

36

 

16

 

2

 

18

 

 

4. Плановані результати.

Даний проект створений допомогти педагогам при впровадженні програми ФГОТ, поглибити їх використання у власному професійному зростанні та в повсякденній роботі з дітьми. Зміст проекту орієнтоване на формування креативного мислення педагогів, для вирішення професійних завдань із застосуванням основами правильного харчування, як один з напрямків освітньої галузі «Здоров'я».

Після закінчення курсу педагоги оволодіють методикою проведення ігор, навчаться вносити в роботу з дітьми різні оздоровчо-розвиваючих елементів по правильному харчуванню. У педагогів формуються навички організації пізнавального процесу в розкутою, ігровій формі. Також зможуть самостійно створювати різні види сценарій ігор по здоровому харчуванню для дошкільнят.

5. Матеріально-технічне забезпечення:

- музичний зал, спортивний зал, кабінет ІЗО-діяльності;

- проектор, екран, комп'ютер;

- магнітофон;

- атрибути всіх видів ігор: всі види підручних засобів, природний матеріал.

6. Методичні рекомендації до програми майстер-класу.

Враховуючи спрямованість програми на розвиток творчості педагогів та їх вихованців, яке визначається як оздоровчо-продуктивна діяльність, в результаті якої і педагог, і дитина створюють, проявляючи уяву, реалізуючи свій задум, шукаючи нові засоби його втілення, висуваються наступні цілі:

- створення і постійне оновлення оздоровчо-розвиваючого середовища, що дозволяє здійснювати на практиці завдання програми;

- залучення педагогів до витоків оздоровчої діяльності через ознайомлення творі авторів по правильному харчуванню;

- створення позитивного емоційного відносини у педагогів до своєї творчої діяльності;

- спонукання педагогів до творчості шляхом придумування цікавих творчих завдань, що передбачають нестандартні рішення.

Зміст лекцій враховує наступність, взаємозв'язок самостійної творчості дітей з різними видами діяльності: ігрової, образотворчої, музичної, словесно-художньої. Вміле використання синтезу різних видів роботи посилює інтерес до свого здоров'я, виховує ціннісне ставлення дітей до здоров'я і людського життя; підвищує емоційну сприйнятливість.

Вибір методів і прийомів, використовуваних лектором, визначається завданнями, конкретного заняття, і його змістом.

Процес прилучення дошкільнят до здоровьесберегающим процедур складний, тому крім впровадження в заняття, потрібно використовувати і в режимних моментах. Обов'язковим компонентом оздоровчо-розвивального середовища в групі педагога повинні стати наочні матеріали, атрибути всіх видів ігор по здоровому харчуванню, альбоми, книги, відеоматеріали, знайомлять дітей з основами здорового і правильного харчування.

Слід підкреслити: чим повніше і емоційніше буде сприйняття ігрового матеріалу, тим вище рівень втілення в життя ціннісного ставлення дітей до здоров'я і людського життя; уявлення дітей про те, як підтримати і зберегти здоров'я через правильно організоване і своєчасне харчування.

Ви пам'ятаєте, як, граючи в пісочниці, будуючи замки з піску, укладаючи ляльку чи ведмедика в ліжко, подорожуючи з ними по різних країнах в ракеті-табуреті, ви осягали разом з ними нове «доросле» науку життя. Але ось ми виросли, і вже вчимо і виховуємо своїх дітей, а наші перші вчителі і помічники чомусь залишилися там, далеко, куди нам вже не повернутися!

Але це не так! Варто тільки захотіти, і вони знову будуть з нами, такі нові, незвичайні, трохи дивні, але такі яскраві, кумедні, а, головне, готові допомогти нам навчити маленьких непосид пізнати ази цієї непростої науки під назвою «життя»!

Знайомство дітей з основою правильного, здорового харчування починається з середньої групи. У цьому віці даємо дітям початкову інформацію про правильне і здорове харчування, знайомимо дітей з режимом дня і харчування, деякими продуктами харчування. Але насамперед треба дати дітям можливість пограти з іграшками, основу яких становить іграшкові овочі і фрукти, дитячий посуд та ін.

У старшій групі слід познайомити дітей поглиблено з режимом і продуктами харчування, дати інформацію про меню, про особливості овочів і фруктів, про властивості і значення води в житті людей.

Саме оздоровча діяльність дозволяє вирішувати багато педагогічні завдання, що стосуються формування мотивації до збереження свого здоров'я та здоров'я оточуючих людей; умов для самостійних ігор по здоровому способу життя, правильного харчування. Беручи участь у таких іграх, діти стають учасниками різних подій з життя людей, що дає їм можливість глибше пізнати навколишній світ. Одночасно вона прищеплює дитині стійкий інтерес до свого здоров'я, здоров'я своїх близьких, рідної культури і продуктів, правилами його живлення, літературі.

Величезна і виховне значення здоров'язберігаючих ігор. У дітей формується шанобливе ставлення до свого здоров'я, здоров'я своїх близьких, збагачується і поглиблюється уявлення дітей про те, як підтримати і зберегти здоров'я через правильно організоване і своєчасне харчування.

Очевидно, що саме така діяльність вчить дітей бути здоровими, цілеспрямованими особистостями, здатними до сприйняття новизни. Нашому суспільству потрібна людина такої якості, яка б сміливо, міг входити в сучасну ситуацію, вмів володіти проблемою без попередньої підготовки, мав мужність пробувати і помилятися, поки не буде знайдено правильне рішення.

 

Список літератури.

1. Алексєєва А.С. һ.б. Організація харчування дітей у дошкільних установах, М, Просвещение, 1990.

2. Галанова А.С. Ігри які лікують (для дітей від 5 до 7 років). М., 2005.

3. Еренко В.А. Дитяче харчування, Кишинів, 1985.

4. «Грають дорослі і діти» упорядник Т.М. Доронова.

5. Кулик Г.І., Серженко М.М. «Школа здорової людини», М., 2006.

6. Ладодо К.С., Дружиніна Л.В. Енциклопедія дитячого харчування від народження до школи, М., Ола-Прес Зірковий світ, 2006.

7. «Мама, це я» журнал, 2007, № 2.

8. «Мама, це я», 2007, № 10.

9. Мостова Я.А., Яковлєва К.С. Організація харчування дітей в навчально-виховних та оздоровчих закладах, Київ, 1979.

10. Основи раціонального харчування дітей. Ладодо К.С., Д. Фатєєвої Є.М., ред. Київ, 1987.

11.Соколова Л. «Веселі ігри на кухні» Новосибірськ, видавництво Сибірського університету, 2008.

12. «Вчимося правильно харчуватися». Для вихователів ДНЗ, які працюють по програмі «Розмова про правильне харчування», автор-упорядник Климова Ю.П., Волгоград, Вчитель ,2007.

13. «Я пізнаю світ», А.Т. Гергова.Читайте також:

© Vihovateli.com.ua 2014 - сайт для вихователів дитячих садків.