Свіжі публікації
Інструктивно-методичний лист щодо оформлення протоколів батьківських зборів

У відповідності з єдиними вимогами в оформленні документації вводяться єдині правила:

Батьківські збори - це основна форма спільної роботи батьків. Тут обговорюються і приймаються рішення з найбільш важливих питань життєдіяльності. Головним його призначенням є:

 • узгодження, координація та інтеграція зусиль ДНЗ і сім'ї у створенні умов для розвитку духовно багатої, морально чистої і фізично здорової особистості дитини;
 • підвищення педагогічної культури батьків, їх роль, відповідальність і активність життєдіяльності дитячого садка;
 • сприяти згуртуванню батьківського колективу, залучення обох батьків на життєдіяльність ДНЗ;
 • вироблення колективних рішень і єдиних вимог до виховання дітей;
 • пропаганда досвіду успішного сімейного виховання.

Батьківські збори проводяться один раз на квартал (4 рази в навчальному році), але при необхідності може проходити частіше. Його результативність багато в чому залежить від цілеспрямованості, продуманості і ретельності підготовчої роботи педагогів і членів батьківського комітету. До основних елементів підготовки зборів батьків можна віднести наступні:

 • вибір теми зборів;
 • визначення цілей батьківських зборів;
 • вивчення педагогами та іншими організаторами зборів науково-методичної літератури по даній проблемі;
 • проведення микроисследования в співтоваристві дітей і батьків;
 • визначення виду, форми та етапів батьківських зборів, способів і прийомів спільної роботи його учасників;
 • запрошення батьків та інших учасників зборів;
 • розробка рішення зборів, його рекомендацій, пам'яток батькам;
 • обладнання та оформлення місця проведення батьківських зборів.

Розглянемо кожен з перерахованих елементів підготовчої роботи більш докладно.

Запрошення батьків та інших учасників зборів.

Батьків доцільно запросити на збори двічі: перший раз - через 2 - 3 тижні до його проведення, щоб вони змогли завчасно спланувати свою участь у зборах, і другий раз - через 3 - 4 дні з метою підтвердження інформації про дату і час його проведення. Рекомендується використовувати виготовлені вихованцями листівки-запрошення з текстом приблизно такого змісту «Шановні Євген Миколайович і Лариса Леонідівна (обов'язково обох батьків), запрошуємо вас взяти участь у батьківських зборах на тему: «Роль сім'ї у формуванні морального виховання», яке відбудеться 20 березня о 18 годині в групі (або музичному залі тощо). Сподіваємося, що ви висловите свою думку з обговорюваної проблеми. З повагою, Наталія Вікторівна та члени батьківського комітету».

Дбаючи про забезпечення явки батьків, не можна забувати про своєчасне запрошення інших учасників зборів, адже в ньому можуть брати участь представники адміністрації ДНЗ, педагог - психолог, вчитель - логопед), працівники закладів культури, медицини, правоохоронних органів та інші.

Батьківські збори складається з трьох частин:

 • вступна;
 • основна;
 • заключна.

Вступна частина. При вході в групу педагог зустрічає батьків і пропонує їм ознайомитися з виставками літератури і творчих робіт вихованців.

Батьківські збори відкриває і веде один педагог або голова батьківського комітету: оголошується тема, порядок денний зборів, називаються завдання, подаються запрошені на збори. Це повідомлення повинно бути нетривалим, але змістовним. Важливо, щоб у перші хвилини зборів батьки були мобілізовані, зацікавлені і готові до активної участі.

Основна частина. Ця частина пов'язана з реалізацією головної ідей зборів. Саме в цій частині викладається найбільш важлива інформація, відбувається колективне обговорення, здійснюється спільний пошук шляхів і способів розв'язання розглядуваної проблеми. Не допускається публічне обговорення батьків, навіть у вигляді дрібних докорів, краще звернути увагу батьків на ці недоліки в індивідуальній бесіді.

Заключна частина. Ця частина зібрання включає:

 • прийняття рішення;
 • аналіз того, що сталося на зборах.

У даний момент допрацьовується попередньо підготовлений проект рішен-

ня зборів, потім вона затверджується. Важливо, щоб заключний етап зборів став прологом до подальшої спільної роботи. Формування співпраці відбувається більш успішно, якщо збори завершується «хвилинами подяки», під час яких педагоги дякують батькам за успіхи у вихованні, відзначають тих з них, хто брав активну участь у підготовці зборів і ділився досвідом сімейного виховання (доцільніше вручати медалі, призи тощо, підготовлені вихованцями).

Оформлення порядку в протоколі батьківських зборів:

Порядок денний:

1. Семінар-практикум «Мовні ігри з дітьми».

Відп.: вчитель-логопед П.І.Б.

2. Бесіда «Про раціональному харчуванні».

Відп.: технолог з харчування П.І.Б.

Оформлення ходу в протоколі батьківських зборів:

1. По першому питанню вчитель-логопед (вказати П.І.Б.) розповіла про важливість використання ігор з метою розвитку...

2. Аналогічно.

Увага! Скільки пунктів зазначено в порядку, стільки ж повинно бути в ході і в рішенні.

Розробка рішення зборів.

Рішення - це обов'язковий елемент батьківських зборів. Однак про його прийняття пе-

дагоги і члени батьківського комітету іноді забувають. А адже дуже важливо, щоб кожне зібрання мало наслідок, спрямоване на вдосконалення спільної виховної роботи сім'ї та ДНЗ. В іншому випадку важко отримати бажаний ефект навіть від зборів, що пройшли з високою явкою та зацікавленим участю батьків. Тому педагоги повинні за 2 - 3 дні до зборів скласти проект рішення батьківських зборів. Рішення прописується у вигляді переліку планованих дій з обов'язковим зазначенням відповідальних і термінів виконання, наприклад:

 • Зробити часникові намисто.

Відповідальні: батьки.

Термін: до 10.12.2008г.

 • Придбати єдину спортивну форму.

Відповідальні: батьківський комітет.

Термін: до 20.09.2008г.

 • Здійснювати закріплення навичок рахунку в повсякденній діяльності.

Відповідальні: батьки.

Термін: постійно.

При розробці рішення доцільно скористатися допомогою педагога - психолога, вчителя - логопеда, вчителя-дефектолога та інших працівників дитячого садка.

ЯКЩО ВИ БУДЕТЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ ПЕРЕРАХОВАНІ ВИЩЕ РЕКОМЕНДАЦІЇ - УСПІХ ПРИ ПРОВЕДЕННІ БАТЬКІВСЬКИХ ЗБОРІВ ВАМ ГАРАНТОВАНИЙ!

 

Список використаних джерел та літератури:

 1. Н.М.Метенова «Батьківські збори в дитячому садку», «ЯрПК», 2000 р.
 2. О.Л.Зверева, Т.В.Кроткова «Батьківські збори в ДНЗ», «Айріс-Прес», 2006 р.
 3. Е.Н.Степанова «Калейдоскоп батьківських зборів», «Сфера», 2005 р.
 4. Н.А.Алексеевой «Калейдоскоп батьківських зборів», «Сфера», 2005 р.


Читайте також:

© Vihovateli.com.ua 2014 - сайт для вихователів дитячих садків.