Свіжі публікації
План-програма додаткової освіти дітей
«Паперова фантазія»

Термін реалізації програми: 3 роки

Вік учнів: діти від 4 - 7 років

 

Пояснювальна записка

«Здатність розуміти прекрасне розумом і серцем найбільш успішно розвивається тоді, коли дитина активно відтворює художні образи в своїй уяві при сприйнятті творів мистецтва, одночасно беручи участь в доступних їй формах художньої діяльності».

А.В. Запорожець

 

Здатність до творчості - відмітна риса людини, завдяки якій він може жити в єдності з природою, створювати, не завдаючи шкоди, примножувати, не руйнуючи.

Бажання творити - внутрішня потреба дитини, вона виникає у нього самостійно і відрізняється надзвичайною щирістю. Творча робота дитини з різними матеріалами, в процесі якої він створює корисні і естетично значущі предмети і вироби для прикраси побуту (ігор, праці та відпочинку). Така праця є декоративною, художньо-прикладною діяльністю дитини, оскільки при створенні красивих предметів він враховує естетичні якості матеріалів на основі наявних уявлень, знань, практичного досвіду, набутих у процесі освітньої діяльності в дитячому саду.

Розробляючи програму, спробувала зробити її більш ефективною завдяки підбору цікавих для дітей тим гурткових занять, що включають виготовлення індивідуальних виробів та колективні роботи, що дозволяють використовувати їх в іграх, як подарунки. Для оформлення інтер'єру дитячих куточків. При плануванні роботи гуртка ми враховувала план колективно - творчих справ ДОУ, планування пізнавального блоку, що допоможе підтримувати і розвивати позитивну мотивацію дитячої діяльності і задовольнити пізнавальний інтерес до різних об'єктів і явищ.

Використання різноманітних матеріалів в роботі позитивно позначиться на активізації дрібної моторики рук, розвитку дрібних м'язів руки, розвитку уяви, фантазії, пам'яті, здатності організовувати свою діяльність (посидючість, тривалість уваги). Це в свою чергу сприятливо позначиться на успішній адаптації до шкільного навчання.

Необхідність створення програми:

 • Пріоритетний напрям дитячого садка «Художньо-естетичний розвиток»;
 • Пропозиція батьків в результаті опитування «Інтереси і потреби розвитку вашої дитини», вивчення моніторингу «Потреба в додаткових послугах»;
 • Художня праця дуже привабливий для дітей, так як вони відкривають великі можливості вираження власних фантазій, бажань і самовираження в цілому.

Актуальність програми:

Правильно організований художній праця в дитячому садку і сім'ї дає дітям поглиблені знання про якість і можливості різних матеріалів, сприяє закріпленню позитивних емоцій, стимулює бажання працювати і здобувати особливостями майстерності, прилучає до народного декоративного мистецтва, готує дитину до подальшого навчання в школі. Отже, є всі підстави розглядати дану діяльність, як важливий елемент гармонійного розвитку дітей.

Практична значимість:

Художня праця є одним з найважливіших засобів пізнання світу та розвитку знань естетичного виховання, так як воно пов'язане з самостійної практичної і творчої діяльністю дитини. В процесі творчого навчання у дитини вдосконалюються спостережливість і естетичне сприйняття, художній смак і творчі здібності дитини формується і розвивається певні здібності: зорова оцінка форми, орієнтування у просторі, почуття кольору. Також розвиваються спеціальні вміння і навички: координація очі і руки, володіння кистю руки.

Систематичне оволодіння всіма необхідними засобами і способами діяльності забезпечує дітям радість творчості та їх всебічний розвиток (естетичне, інтелектуальне, морально-трудове, фізичне). А також, дозволяє плідно вирішувати завдання підготовки дітей до школи.

Особливості вікової групи дітей, яким адресована програма

Розвиток дитини в дошкільному віці має велике значення, оскільки до семи років закладаються основи мислення, довільності, самостійності і свободи поведінки. Ці досягнення дошкільника є результатом побудованого навчання. Дитина вчиться ставити і досягати різні цілі. Він сам може вибрати, чим йому зайнятися, і при цьому самостійно визначає тему, матеріали, способи дій. Все це по суті справи становить основу творчості і служить фундаментом подальшого розвитку дитини, успішності його навчання в цілому.

Мета програми:

 • Створення умов для формування всебічно інтелектуальної, естетично розвиненої творчої особистості; спираючись на інтегрований підхід; сприяти розвитку ініціативи, фантазії і творчості дітей в атмосфері естетичних переживань і захоплення, співтворчості дорослого і дитини, через різні види образотворчої та прикладної діяльності.

Завдання програми

Програма передбачає реалізацію педагогічних, пізнавальних і творчих завдань.

Педагогічні завдання передбачають формування таких властивостей особистості, як увага, усвідомленість у діях, цілеспрямованість, акуратність, художній смак, прагнення до експериментування, формування творчого начала в особистості дитини, розвиток її індивідуальності.
Пізнавальні завдання реалізуються через пошук дітьми нових знань і пізнання своїх можливостей шляхом з'єднання особистого досвіду з реалізацією заданих дій.
Творчі завдання - це ті завдання, які вимагають від дитини комбінування відомих прийомів художньої діяльності і головним чином самостійно знайдених у результаті експериментування з художніми матеріалами.

Завдання першого року навчання:

 • Формувати інтерес до бумагопластике.
 • Практично знайомити з властивостями паперу.
 • Сприяти оволодінню найпростішими технічними прийомами роботи з різними матеріалами.
 • Розвивати дрібну моторику, координацію рухів рук, окомір.
 • Розвивати уяву, бачити незвичайне у звичайних предметах.
 • Сприяти виникненню у дитини відчуття, що продукт його діяльності цікавий іншим (педагогу, дітям, батькам, працівникам дитячого садка).

Завдання другого року навчання:

 • Допомагати дітям у створенні виразних образів, зберігаючи безпосередність і жвавість дитячого сприйняття. Делікатно і тактовно сприяти розвитку змісту, форми, композиції, збагачення колірної гами роботи.
 • Виховувати посидючість, акуратність в роботі, бажання доводити розпочату справу до кінця.
 • Поступово, з урахуванням індивідуальних особливостей, підвищувати вимоги до творчих умінь і навичок дітей, не роблячи їх предметом спеціальних навчальних знань.
 • Створювати сприятливі умови для розвитку естетичного, емоційно-позитивного сприйняття мистецтва.
 • Розвивати взаємозв'язок естетичного і художнього сприйняття у творчій діяльності дітей.
 • Продовжувати підтримувати у дитини відчуття, що продукт його діяльності цікавий іншим (педагогу, дітям, батькам, працівникам дитячого садка).

Завдання третього року навчання:

 • Продовжувати знайомити дітей з нетрадиційними техніками; через оволодіння більш складними прийомами роботи.
 • Формувати відносну стійкість задуму.
 • Навчити дітей попередньо продумувати зміст образу, засобів, послідовності його втілення.
 • Стимулювати активність, самостійність, ініціативу дітей у придумуванні змісту і способів зображення.
 • Спонукати дітей до створення різноманітних і щодо неповторних, оригінальних задумів.
 • Створити умови, сприятливі для розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку.
 • Сприяти розвитку творчих здібностей у дітей через бумагопластику.
 • Розвивати у дітей навички самоаналізу, необхідних для оцінки власних і чужих робіт.

Використовувані методи:

Для якісного розвитку творчої діяльності дошкільнят програмою передбачено:

У будь-якій справі потрібна «золота середина». Якщо розвивати у дитини тільки фантазію або вчити тільки копіювати, не пов'язуючи ці завдання з грамотним виконанням роботи, значить, в кінці кінців, загнати дитину в глухий кут. Тому, традиційно поєднуються правила паперопластики з елементами фантазії.

Теоретичні знання з усіх розділів програми даються на перших заняттях, а потім закріплюються в практичній роботі.

Практичні заняття і розвиток художнього сприйняття представлені у програмі в їх змістовній єдності. Застосовуються такі методи, як репродуктивний (відтворюючий); ілюстративний (пояснення супроводжується демонстрацією наочного матеріалу); проблемний (педагог або сама дитина ставить проблему і разом знаходять шляхи її вирішення).

На початку кожного заняття кілька хвилин відведено теоретичної бесіді, завершується заняття переглядом робіт і їх обговоренням.

Організація занять гуртка:

Програма «Паперова фантазія» розрахована на 3 роки обучения.Занятия за даною програмою проводяться один раз на тиждень у вечірній відрізок часу тривалістю: для дітей 4-5 років (20хв.), для дітей 5-6 років (25 хв), для дітей 6-7 років (30 хв). По закінченню кожного заняття організовуються щотижневі виставки дитячих робіт для батьків, і тематичні виставки в ДНЗ щоквартально.

Форми і методи контролю:

 • Діагностика у вигляді роботи (2 рази в рік) на початку року і в кінці.
 • Педагогічний моніторинг розвитку інтегративних якостей дошкільника.
 • Співпраця з батьками і запрошення їх на спільну діяльність.
 • Участь у виставках дитячого садка, в муніципальних і всеукраїнських конкурсах.

Очікуваний результат навчання дітей є розвиток:

 • Комунікативних здібностей, емпатії, уміння взаємодіяти в колективі;
 • Уваги, зорової, слухомовної пам'яті;
 • Активізації уяви, просторового мислення, вміння класифікувати, порівнювати, вибудовувати послідовність дій і подій;
 • Словникового запасу, розвиток мовлення, вміння формулювати свою думку, відповідати на запитання педагога.
 • Розвиток саморегуляції, вміння дотримуватися правил, підкорюватись вимогам, працювати самостійно і за зразком.

Творчі здібності дошкільнят - далеко не новий предмет дослідження. Проблема людських здібностей викликала величезний інтерес людей у всі часи. Однак у минулому у суспільства не виникало особливої потреби в оволодінні творчості людей. Таланти з'являлися як би самі собою, стихійно створювали шедеври літератури і мистецтва: робили наукові відкриття, винаходили, задовольняючи тим самим потреби розвивається людської культури.

В наш час ситуація докорінно змінилася. Життя в епоху науково-технічного прогресу стає все різноманітніше і складніше. І вона вимагає від людини не шаблонних, звичних дій, а рухливості, гнучкості мислення, швидкої орієнтації і адаптації до нових умов, творчого підходу до вирішення великих і малих проблем. Якщо врахувати той факт, що частка розумової праці майже у всіх професіях постійно зростає, а велика частина виконавської діяльності перекладається на машини, то стає очевидним, що творчі здібності людини слід визнати найбільш істотною частиною його інтелекту і завдання їх розвитку - одним з найважливіших завдань у вихованні сучасної людини. Адже всі культурні цінності, накопичені людством - результат творчої діяльності людей. І те, наскільки просунеться вперед людське суспільство в майбутньому, буде визначатися творчим потенціалом підростаючого покоління і, отже, є величезна необхідність, в даний час, приділити велику увагу розвитку творчих здібностей дошкільнят.

 

Календарно-тематичний план 1-го року навчання

Презентація гуртка «Паперова фантазія»

Мета. Розвивати в дітей позитивну мотивацію у діяльності гуртка.

Запрошення у світ майстерності і краси

Мета. Надати дітям можливість побачити різноманітність матеріалу, з якого можна виготовити вироби, викликати бажання поекспериментувати з ним, виявляючи властивості і зв'язку.

 

місяць

тиждень

Тема заняття

 

Мета

ВЕРЕСЕНЬ

1

Знайомство з папером

Знайомити з властивостями паперу: легко мнеться, скочується, рветься. Формувати прості форми з паперу - товсті джгути різної довжини, кулі.

2

Пірамідка

Розвивати орієнтацію на площині аркуша. Формувати прості форми з паперу - товсті джгути різної довжини. Продовжувати розвивати навички використання клею. Виховувати чуйність і доброту.

3

Портрет сонечка

(з елементами аплікації)

Вчити ділити серветку на рівні частини. Вчити скачувати кульку і джгути; розташовувати роботу на площині аркуша. Виховувати доброзичливе ставлення до навколишнього світу.

4

Травичка

(з елементами малювання)

Навчати дітей ділити папір на рівні частини - розривання. Розвивати вміння формувати нескладні форми з паперу - скачувати невеликі джгути; розташовувати роботу по всій площині аркуша. Розвивати точність і координацію рухів.

ЖОВТЕНЬ

1

На яблуні поспіли яблука

Вчити дітей скачувати кулясті грудочки однакові за величиною. Розвивати орієнтацію на основі. Виховувати любов до природи.

2

Гусениця

(з елементами аплікації)

Вчити ділити серветку на 4 частини. Продовжувати вчити скачувати кулясті грудочки однакові і різні за величиною. Скласти зображення із частин.

3

Осінь в гості до нас прийшла

(з елементами малювання)

Продовжувати знайомити дітей з властивостями паперу. Продовжувати знайомити зі способом - обрыванием папери (відривати від аркуша паперу невеликі шматочки, наносити на них клей і наклеювати на основу).

4

Ягідки горобини

Вдосконалювати навички в паперовій пластиці. Формувати форму кулі. Розвивати дрібну моторику пальців рук, увагу.

ЛИСТОПАД

 

1

Повітряні кульки

Продовжувати вчити дітей скачувати папір у формі кулі, наносити на них клей, вміння працювати з ножицями. Розвивати точність і координацію рухів. Вчити дітей доповнювати композиції. Додатковим матеріалом (ниточкою).

2

Равлик

(з елементами малювання)

Вчити дітей виділяти характерні в образі засобами паперової пластики. Удосконалювати прийоми скочування папери в товсті джгути і тонкий джгутик, закручування в джгут. Доповнювати деталями зображення.

3

Мишка

Вчити дітей виділяти характерні в образі засобами паперової пластики. Удосконалювати прийоми скочування папери у форму овалу. Доповнювати деталями зображення.

4

Сніг йде

(з елементами аплікації)

Продовжувати знайомити дітей з новим видом паперової пластики - обрыванием (відривати від аркуша паперу невеликі шматочки, наносити на них клей і наклеювати на фон).

ГРУДЕНЬ

1

Сніговик

Удосконалювати прийоми ліплення з паперу: формування круглих грудочок різної величини. Скочування гострокінцевого тонкого і джгутиків.

2

Маленька ялиночка

Удосконалювати прийоми скочування папери в товсті джгути і тонкий джгутик, закручування в джгут. Доповнювати деталями зображення.

3

Новорічна листівка

Композиційне рішення - кольором, формою.

Виготовлення святкової листівки з використанням виразних засобів паперової пластики.

Продемонструвати дітям виразні можливості композиційного рішення.

4

Буси на ялинку (колективна робота)

Удосконалювати прийоми ліплення з паперу: формування круглих грудочок однієї величини. Розвивати почуття ритму і відчуття кольору.

СІЧЕНЬ

 

1

Ошатна ялинка в гості до нас прийшла

Вчити передавати будову дерева виразними засобами паперової пластики, формувати трикутну форму з паперу. Закріплювати прийоми ліплення з паперу простих форм.

2

Ось зима кругом біло

Удосконалювати прийоми ліплення з паперу: формування круглих грудочок різної величини.

Формувати інтерес і позитивне ставлення до паперової пластики.

3

Зайчик

Удосконалювати прийоми ліплення з паперу: формування круглих грудочок різної величини.

Доповнювати деталями зображення.

4

Намисто в подарунок

Закріплювати прийоми ліплення з фольги і кольорового паперу простих форм. Розвивати почуття ритму і почуття кольору; дрібну моторику пальців рук,

ЛЮТИЙ

1

Валентинка

Познайомити з святом всіх закоханих-Днем Святого Валентина. Познайомити дітей з новим видом роботи - плетінням з кольорового паперу, вчити дітей робити валентинки. Виховувати інтерес до ручної праці.

2

Кораблик

(з елементами малювання)

Удосконалювати прийоми скочування папери в товсті джгути і тонкий джгутик, закручування в джгут. Доповнювати деталями зображення. Розвивати точність і координацію рухів.

3

Літаки

Навчання композиційному розміщення на аркуші паперу. Закріплення навичок роботи з разнофактурной папером. Продовжувати вчити дітей доповнювати композиції.

4

Світлофор

Продовжувати вчити дітей скачувати папір у формі кулі, наносити на них клей, вміння працювати з ножицями. Розвивати точність і координацію рухів. Вчити дітей доповнювати композиції.

БЕРЕЗЕНЬ

1

Квітка у вазі

(з елементами аплікації)

Навчання композиційному розміщення на аркуші паперу. Закріплення навичок роботи з разнофактурной папером.

2

Мімоза

Розвивати здатність відчувати специфіку матеріалу, вміння створювати полуобъемную композицію. Продовжувати освоювати навички виготовлення квітів з паперу.

3

Підсніжник

(з елементами малювання)

Продовжувати навчати композиційному освоєння листа. Використовувати прийомів і способів паперової пластики зображення квітів.

4

Рибки в акваріумі (колективна робота)

Формувати форму крапельки з паперу, створювати образи шляхом з'єднання простих геометричних форм. Працювати колективно.

КВІТЕНЬ

1

Конвалії

Удосконалювати прийоми ліплення з паперу: формування круглих грудочок різної величини.

Створювати образи шляхом з'єднання простих геометричних форм.

2

Ціп, ціп, курчатка жовті хлопці (колективна робота)

Вдосконалювати навички в паперовій пластиці. Формувати форму кулі, маленького конуса.

Передача характеру образу через виражальні засоби образотворчого матеріалу.

3

Жив був їжачок

Створювати образи тварин за допомогою засобів паперової пластики. Передавати образи кольором, формою, обсягом.

4

Льодохід

Продовжувати знайомити дітей з новим видом паперової пластики - обрыванием (відривати від аркуша паперу невеликі шматочки, наносити на них клей і наклеювати на фон).

ТРАВЕНЬ

1

Веселка-дуга

(з елементами аплікації)

Вчити використовувати набуті знання, вміння для створення образу, сюжету. Розвивати творчу самостійність. Розвивати об'ємно-просторове мислення.

2

Божа корівка

Продовжувати знайомити дітей з властивостями паперу. Вчити скачувати грудочки округлої форми різної величини. Використання елемента - домальовування.

3

Метелик

Вдосконалювати навички роботи з папером: складання, перекручення, скочування, вчити передавати образи через виражальні засоби образотворчого матеріалу.

4

Кульбаби (колективна робота)

Удосконалювати прийоми скочування папери в товсті джгути і тонкий джгутик. Використання елемента - домальовування.

ЧЕРВЕНЬ

1

Мурашник

Продовжувати знайомити дітей з новим видом паперової пластики - обрыванием. Передача характеру образу через виражальні засоби образотворчого матеріалу.

2

Бабка

Вдосконалювати навички роботи з папером: складання, перекручення, скочування, вчити передавати образи через виражальні засоби образотворчого матеріалу.

3

Ягоди

Формувати форму крапельки з паперу. Продовжувати вчити дітей доповнювати композиції. Розвивати точність і координацію рухів.

4

Ромашки на галявині (колективна робота)

Вчити ділити серветку на приблизно рівні частини розриванням.

Розвивати вміння формувати нескладні форми з паперу - скачувати невеликі кульки і джгути; розташовувати роботу по всій площині аркуша.

 

Календарно-тематичний план 2-го року навчання

 

місяць

тиждень

Тема заняття

 

Мета

ВЕРЕСЕНЬ

1

«Листопад»

Вчити використовувати набуті знання, вміння для створення образу, сюжету. Розвивати творчу самостійність. Розвивати об'ємно-просторове мислення.

2

«Кошик»

Розвивати дрібну моторику дітей. Колірне сприйняття, творчі здібності та фантазію дітей.

3

«Диво-дерево»

Навчати дітей ділити папір на рівні частини - розривання. Розвивати вміння формувати нескладні форми з паперу - скачувати невеликі джгути; розташовувати роботу по всій площині аркуша. Розвивати точність і координацію рухів.

4

«Яблука у вазі»

Вчити дітей скачувати кулясті грудочки однакові за величиною. Розвивати орієнтацію на основі. Виховувати любов до природи.

ЖОВТЕНЬ

1

«Жучки, і павучки»

(з елементами малювання)

 

Вчити складати сюжетну колективну композицію з виліплених фігурок. Передаючи взаємовідносини між ними.

2

«Долонька - восьминіжка»

 

Створювати образи тварин за допомогою засобів паперової пластики. Передавати образи кольором, формою, обсягом.

3

«Човники під сонцем»

(з елементами малювання)

 

Вчити дітей виділяти характерні в образі засобами паперової пластики. Удосконалювати прийоми скочування папери в товсті джгути і тонкий джгутик, закручування в джгут. Доповнювати деталями зображення.

 

4

«Смугастий килимок»

(з елементами аплікації)

Розвивати дрібну моторику дітей. Колірне сприйняття, творчі здібності та фантазію дітей.

ЛИСТОПАД

 

1

«Рибки граються» (з елементами малювання)

 

Вчити дітей створювати опуклі полуоб'емние картини. Вчити сприймати красу об'ємних форм через практичну діяльність.

2

«Прикрасимо рукавичку»

(з елементами аплікації)

 

Вчити використовувати набуті знання, вміння для створення образу, сюжету. Розвивати творчу самостійність. Розвивати об'ємно-просторове мислення.

3

«Буси на ялинку»

 

Розвивати дрібну моторику дітей. Колірне сприйняття, творчі здібності та фантазію дітей.

4

«Наша ялинка»

(з елементами аплікації)

Вчити дітей виділяти характерні в образі засобами паперової пластики. Удосконалювати прийоми скочування папери в товсті джгути і тонкий джгутик, закручування в джгут. Доповнювати деталями зображення.

ГРУДЕНЬ

1

«Сніговичок»

(з елементами аплікації)

 

 

Вдосконалювати навички в паперовій пластиці. Формувати форму кулі, маленького конуса.

Передача характеру образу через виражальні засоби образотворчого матеріалу.

2

«Веселий потяг»

 

Створювати образи тварин за допомогою засобів паперової пластики. Передавати образи кольором, формою, обсягом.

3

«Вітрильник»

(з елементами малювання)

 

 

Вдосконалювати навички в паперовій пластиці. Формувати форму кулі, маленького конуса.

Передача характеру образу через виражальні засоби образотворчого матеріалу.

4

«Ракета»

 

Вчити дітей виділяти характерні в образі засобами паперової пластики. Удосконалювати прийоми скочування папери в товсті джгути і тонкий джгутик, закручування в джгут. Доповнювати деталями зображення.

СІЧЕНЬ

 

1

«Гарні серветки»

 

 

Вчити використовувати набуті знання, вміння для створення образу, сюжету. Розвивати творчу самостійність. Розвивати об'ємно-просторове мислення.

2

«Букет троянд»

 

 

Створювати образи тварин за допомогою засобів паперової пластики. Передавати образи кольором, формою, обсягом.

3

«Бурульки на даху»

(з елементами малювання)

 

Викликати у дітей емоційний відгук на художній образ зимового пейзажу. Асоціації з власним досвідом сприйняття зимової природи. Вчити дітей самостійно придумувати композицію малюнка. Виділяючи передній і задній план.

4

«Космічний колаж» (колективна робота)

Вчити використовувати набуті знання, вміння для створення образу, сюжету. Розвивати творчу самостійність. Розвивати об'ємно-просторове мислення.

ЛЮТИЙ

1

«Снігурі»

(колективна робота з елементами малювання)

Вчити складати сюжетну колективну композицію з виліплених фігурок. Передаючи взаємовідносини між ними.

2

Вітальна листівка для тата

Вчити дітей робити подарунок татові з паперу у вигляді об'ємної аплікації. Закріплювати навички роботи з папером. Розвивати творчі здібності, фантазію дітей.

3

«Валентинка»

Продовжувати знайомити зі святом усіх закоханих-Днем Святого Валентина. Виховувати інтерес до ручної праці.

4

«Акваріум з рибками» (колективна аплікація з елементами малювання)

Вчити домалювати деталі об'єктів, отриманих у ході спонтанного зображення, для додання їм закінченості і схожості з реальними образами.

БЕРЕЗЕНЬ

1

«Листівка для бабусі»

Створювати у дітей радісний настрій. Інтерес до мистецької праці.

2

«Гіацинти»

Вчити дітей створювати опуклі полуоб'емние картини. Вчити сприймати красу об'ємних форм через практичну діяльність.

3

«Красивий букет»

Створювати образи тварин за допомогою засобів паперової пластики. Передавати образи кольором, формою, обсягом.

4

«Годинник»

Удосконалювати вміння працювати ножицями, створювати опуклі зображення з паперу на горизонтальній поверхні. Виховувати працьовитість, інтерес до роботи.

КВІТЕНЬ

1

«Кактус»

Розвивати дрібну моторику дітей. Колірне сприйняття, творчі здібності та фантазію дітей.

2

«Гілочка верби»

(з елементами малювання)

Удосконалювати вміння вирізати круги з квадратів. Розвивати почуття композиції.

3

«Великоднє яйце»

Сприяти розвитку у дітей естетичного сприйняття, вміння захоплюватися природними формами та барвами. Закріпити використання в творчій діяльності дітей технічного прийому - пластилинографии, комбінованих способів роботи з пластиліном.

4

«Сорока-білобока»

(з елементами малювання)

Вчити дітей складати квадратний аркуш паперу по діагоналі , загинати кути. Домальовувати очі, дзьоб і т. д. до завершення образу.

ТРАВЕНЬ

1

Панно «Конвалії»

Продовжувати вміння працювати з папером, згинати її по лініях. Виховувати працьовитість, інтерес до роботи.

2

«Хмари бігли по небу» (колективна композиція з елементами малювання)

 

Розвивати образну пам'ять, уяву, вміння бачити незвичайне у звичайному. Формувати вміння працювати над задумом. Подумки уявляти зміст свого малюнка. Розвивати творчу фантазію.

3

«Кішка»

(з елементами аплікації)

Створювати образи тварин за допомогою засобів паперової пластики. Передавати образи кольором, формою, обсягом.

4

«Метелик красуня»

 

Розширити уявлення про особливості зовнішнього виду метелика. Знайомити з симетрією на прикладі метелики в природі і в малюнку.

ЧЕРВЕНЬ

1

«Подарунок другу»

Створювати у дітей радісний настрій. Інтерес до мистецької праці.

2

«Гілочка бузку»

(з елементами аплікації)

Вчити дітей створювати опуклі полуоб'емние картини. Вчити сприймати красу об'ємних форм через практичну діяльність.

3

«Віяло»

Вчити використовувати набуті знання, вміння для створення образу, сюжету. Розвивати творчу самостійність. Розвивати об'ємно-просторове мислення.

4

«Соняшники» (колективна робота)

Вчити дітей виділяти характерні в образі засобами паперової пластики. Удосконалювати прийоми скочування папери в товсті джгути і тонкий джгутик, закручування в джгут. Доповнювати деталями зображення.

 

Календарно-тематичний план 3-го року навчання

 

місяць

тиждень

Тема заняття

Мета

ВЕРЕСЕНЬ

1

«Сонечко з тарілочки»

Продовжувати вміння працювати з папером, згинати її по лініях. Виховувати працьовитість, інтерес до роботи.

2

«Осінь золота»

Створювати образи тварин за допомогою засобів паперової пластики. Передавати образи кольором, формою, обсягом.

3

«Кисть винограду на тарілочці»

Вчити використовувати набуті знання, вміння для створення образу, сюжету. Розвивати творчу самостійність. Розвивати об'ємно-просторове мислення.

4

«Курча з тарілочки»

Вчити складати сюжетну колективну композицію з виліплених фігурок. Передаючи взаємовідносини між ними.

ЖОВТЕНЬ

1

«Кошик з квітами»

Вчити дітей створювати опуклі полуоб'емние картини. Вчити сприймати красу об'ємних форм через практичну діяльність.

2

«Їжак»

Удосконалювати вміння працювати з папером; вчити дітей перетворювати прямокутник в циліндр. Удосконалювати вміння робити бахрому з паперу.

3

«Рибка з тарілочки»

Вчити домалювати деталі об'єктів, отриманих у ході спонтанного зображення, для додання їм закінченості і схожості з реальними образами.

 

4

«Качка»

Створювати образи тварин за допомогою засобів паперової пластики. Передавати образи кольором, формою, обсягом.

ЛИСТОПАД

 

1

«Овечка з тарілочки»

Удосконалювати вміння працювати з папером; вчити дітей перетворювати прямокутник в циліндр. Удосконалювати вміння робити бахрому з паперу.

2

«Пінгвін»

Вчити складати сюжетну колективну композицію з виліплених фігурок. Передаючи взаємовідносини між ними.

3

«Лев з тарілочки»

Вчити дітей створювати дивовижних тварин з паперу. Удосконалювати вміння працювати ножицями.

4

«Сніговик з тарілочок»

Викликати інтерес до зимової та новорічної тематики. Вчити створювати виразний образ сніговика, по можливості точно передаючи форму і пропорційне співвідношення частин. Продовжувати вміння вирізати круги з квадратів, шляхом додавання його навпіл.

ГРУДЕНЬ

1

«Ялинка з долоньок»

Створювати у дітей радісний настрій. Інтерес до мистецької праці.

2

«Ялинкова іграшка»

Вчити дітей створювати дивовижних тварин з паперу. Удосконалювати вміння працювати ножицями.

3

«Різдвяний вінок»

Вчити дітей створювати опуклі полуоб'емние картини. Вчити сприймати красу об'ємних форм через практичну діяльність.

4

«Змія з тарілочки»

Створювати образи тварин за допомогою засобів паперової пластики. Передавати образи кольором, формою, обсягом.

СІЧЕНЬ

 

1

«Новорічна маска»

Створювати у дітей радісний настрій. Інтерес до мистецької праці.

2

«Сніжинка»

Розвивати у дітей бачення художнього образу і задуму через природні форми.

3

«Заєць з тарілочки»

Вчити домалювати деталі об'єктів, отриманих у ході спонтанного зображення, для додання їм закінченості і схожості з реальними образами.

4

«Зимові візерунки»

Викликати у дітей емоційний відгук на художній образ зимового пейзажу. Асоціації з власним досвідом сприйняття зимової природи. Вчити дітей самостійно придумувати композицію малюнка. Виділяючи передній і задній план.

ЛЮТИЙ

1

«Валентинка»

Створювати у дітей радісний настрій. Інтерес до мистецької праці.

2

«Рамка для фото з тарілочки»

Познайомити дітей з одним із видів роботи з папером - орігамі; з прийомами згинання паперу; розвивати дрібну моторику рук; вчити читати малюнок.

3

«Листівка до 23 лютого»

Продовжувати вчити дітей робити подарунок татові з паперу у вигляді об'ємної аплікації. Закріплювати навички роботи з папером. Розвивати творчі здібності, фантазію дітей.

4

«Ведмідь з тарілочки»

Вчити дітей робити об'ємні картини, вирізаючи прямокутники і згортаючи їх трубочкою. Вдосконалювати навички роботи з ножицями, клеєм. Розвивати вміння працювати за зразком.

БЕРЕЗЕНЬ

1

«Троянди на диску»

Розвивати дрібну моторику дітей. Колірне сприйняття, творчі здібності та фантазію дітей.

2

«Ромашки з ватяних дисків»

Продовжувати вміння працювати з папером, згинати її по лініях. Виховувати працьовитість, інтерес до роботи.

3

«Прикрасимо вазу»

Вчити використовувати набуті знання, вміння для створення образу, сюжету. Розвивати творчу самостійність. Розвивати об'ємно-просторове мислення.

4

«Дракончик з тарілочки»

Створювати образи тварин за допомогою засобів паперової пластики. Передавати образи кольором, формою, обсягом.

КВІТЕНЬ

1

«Пасхальний сувенір»

Створювати у дітей радісний настрій. Інтерес до мистецької праці.

2

«Підсніжники»

Продовжувати вміння працювати з папером, згинати її по лініях. Виховувати працьовитість, інтерес до роботи.

3

«Пудель»

Вчити дітей створювати опуклі полуоб'емние картини. Вчити сприймати красу об'ємних форм через практичну діяльність.

4

«Черепашка з тарілочки»

Вчити дітей створювати дивовижних тварин з паперу. Удосконалювати вміння працювати ножицями.

ТРАВЕНЬ

1

«Курочки з тарілочки»

Вчити використовувати набуті знання, вміння для створення образу, сюжету. Розвивати творчу самостійність. Розвивати об'ємно-просторове мислення.

2

«Курчата»

Вчити домалювати деталі об'єктів, отриманих у ході спонтанного зображення, для додання їм закінченості і схожості з реальними образами.

3

«Квіти в горщику»

Продовжувати вміння працювати з папером, згинати її по лініях. Виховувати працьовитість, інтерес до роботи.

4

«Золота рибка»

Створювати образи тварин за допомогою засобів паперової пластики. Передавати образи кольором, формою, обсягом.

ЧЕРВЕНЬ

1

Подарунок другові

Створювати у дітей радісний настрій. Інтерес до мистецької праці.

2

«Дерево - топіари»

Продовжувати вміння працювати з папером, згинати її по лініях. Виховувати працьовитість, інтерес до роботи.

3

«Комахи»

Вчити дітей створювати опуклі полуоб'емние картини. Вчити сприймати красу об'ємних форм через практичну діяльність.

4

«Соняшник» (папір+крупа)

Продовжувати вміння працювати з папером, згинати її по лініях. Виховувати працьовитість, інтерес до роботи.

 

Таблиця 1

Діагностика рівня розвитку художньо-творчих здібностей.

 

Критерії

(індикатори)

Високий рівень

(3 бали)

Середній рівень

(2 бали)

Низький рівень

(1 бал)

Творча активність.

Підвищений інтерес, творча активність.

Дитина активна, є інтерес до даного виду діяльності, але виконує роботу за вказівкою педагога

Дитина не активний, виконує роботу без особливого бажання.

Новизна, оригінальність.

Суб'єктивна новизна, оригінальність і варіативність як способів вирішення творчої задачі, так і результату дитячої творчості. «індивідуальний» почерк дитячої продукції.

Дитина правильно виконує завдання, внесення нових задумів випадково, з підказками педагога.

Немає новизни і оригінальності в роботі, виконує завдання за зразком, з помилками.

Сенсорні здібності

(почуття кольору, форми).

Форма передана точно. Різноманітність колірної гами, переданий реальний колір, виразність зображення.

Є незначні спотворення. Відступи від забарвлення.

Форма не вдалася, значні спотворення. Байдужість до кольору, однобарвність.

Композиція.

По всій площині аркуша, дотримується пропорційність між предметами.

На смузі листа з незначними елементами.

Не продумано, носить випадковий характер.

Загальна ручна умілість.

Добре розвинута моторика рук, акуратність.

Ручна умілість розвинена.

Слабо розвинена моторика рук.

Самостійність.

Виконує завдання самостійно, без допомоги. Дитина самостійно вибирає тему, задум, вміє планувати свої дії, вибирати виражальні засоби, доводити розпочату справу до кінця.

Потрібно незначна допомога.

Не може самостійно виконувати завдання, без допомоги педагога, необхідна підтримка і стимуляція.

 

Таблиця 2

Діагностична карта розвитку дітей у процесі освоєння нетрадиційної художньої техніки паперопластика

 

Ф.И.ребенка

Творча

активність

Новизна,

оригінальність

Сенсорні

здібності

(почуття кольору, форми)

Композиція

Загальна

Ручна

умілість

Самостійні

ність

Бали

 

Список літератури:

1. Рожкова Є.Є. Образотворче мистецтво в ДНЗ З досвіду роботи. - М: Просвітництво, 1980.-96 с.;

2. Давидова Г.М. «Дитячий дизайн» Пластилинография - М: Видавництво «Скрипторій 2003р», 2008.1997 - 160 с.») (Серія «Навчати і виховувати, розважаючи)

3. Давидова Г.М. Паперопластики. Квіткові мотиви. - М: Видавництво «Скрипторій 2003», 2010.

4. Дубровська Н.В. Аплікації з природних матеріалів. - М: АСТ; СПб.;Сова, 2009.

5. Новікова І.В. Конструювання з паперу. Квіткова галявина. М.: Видавництво АСТ, 2010.

 

Повну версію роботи з додатками можна завантажити тут.Читайте також:

© Vihovateli.com.ua 2014 - сайт для вихователів дитячих садків.