Свіжі публікації
Основна загальноосвітня програма дошкільної освіти

Пояснювальна записка

Муніципальне бюджетне дошкільна освітнє установа Киселевского міського округу дитячий садок № 59 загальнорозвиваючого виду з пріоритетним здійсненням соціально-особистісного розвитку дітей (дитячий садок 59) здійснює освітню та медичну діяльність з профілактики та зміцнення здоров'я вихованців на підставі ліцензій: «Ліцензія на право ведення освітньої діяльності» № 11513 від 04 жовтня 2011 р., «Ліцензія на здійснення медичної діяльності» № ЛО-42-01-001804 від 12 лютого 2013р.

При складанні цієї програми враховувались наступні нормативні документи міжнародного і федерального рівня:

1. Конвенція ООН про права дитини (1989);

2. Конституція Російської Федерації від 12.12.1993 р.)

3. Закон РФ від 29.12 2012 р.№ 273-ФЗ) «Про освіту в Російській Федерації»;

4. Федеральний Закон «Про основні гарантії прав дитини в РФ» (від 24.07.98 р. №124 - ФЗ);

5. Закон «Про додаткових гарантії із соціального захисту дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків» (21.12.96 р. №159 - ФЗ);

6. Федеральні державні вимоги до структури основної загальноосвітньої програми дошкільної освіти (наказ Міністерства і науки РФ від 23.11.2009 р. №655).

7. Федеральні державні вимоги до умов реалізації основної загальноосвітньої програми дошкільної освіти. Затверджено наказом Міністерства освіти і науки РФ від 20.07. 2011 р. № 2151)

8. Санпін 2.4.1.2660-10 від 22.07.2010.

9. Типове положення про дошкільному освітньому установі. Затверджено наказом Міністерства освіти і науки РФ (від 27.10.2011 р.№ 2562).

Дана програма розроблялася педагогічним колективом з урахуванням Програми виховання і навчання в дитячому саду під ред. М.А.Васильевой , В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой, М.Мозаика - Синтез, видання 2-е виправлене і додаткове 2005 рік, (Москва Мозаїка-Синтез. Допущено Міністерством освіти і науки РФ) .

Загальноосвітня програма є проектом, який інтегрує і координує діяльність педагогічного колективу, і основою для моніторингу та аналізу якості освітнього процесу. Крім того, програма сприяє забезпеченню реалізації права батьків на інформацію про освітні послуги, право на вибір і право на гарантію якості отримуваних послуг.

Зміст програми враховує також вікові та індивідуальні особливості контингенту дітей, які виховуються в освітньому закладі.

Дитячий садок 59 - дитячий садок общеразвивающей спрямованості. Відповідно до Статуту в установі функціонує 7 груп для дітей віком від 2 до 7 років.

1 молодша група «Крихітка» для дітей від 2 до 3 років (23 дитини),

2 молодша група «Капітошки» для дітей від 3 до 4 років (22 дитини),

2 молодша група «Дружна сімейка» для дітей від 3 до 4 років (24 дитини),

Середня група «Зірочки» для дітей від 4 до 5 років (24 дитини),

Старша група «Любознайки» для дітей від 5 до 6 років (21 дитина),

Підготовча група «Сонечко» для дітей від 6 до 7 років (25 дітей),

Підготовча група «Гномики» для дітей від 6 до 7 років (17 дітей).

В 1 молодшій групі длядітей віком від 2 до 3 років реалізують основну частину загальноосвітньої програми дошкільної освіти за напрямами фізичного, пізнавально-мовленнєвого, соціально - особистісного та художньо-естетичного розвитку.

У 2 молодшій групі длядітей віком від 3 до 4 років реалізують основну частину загальноосвітньої програми дошкільної освіти за напрямами фізичного, пізнавально-мовленнєвого, соціально - особистісного та художньо-естетичного розвитку.

У середній групі общеразвивающей спрямованості длядітей віком від 4 до 5 років реалізують основну частину загальноосвітньої програми дошкільної освіти за напрямами фізичного, пізнавально-мовленнєвого, соціально - особистісного та художньо-естетичного розвитку

У старшій групі общеразвивающей спрямованості для дітей віком від 5 до 6 років реалізують основну частину загальноосвітньої програми дошкільної освіти за напрямами фізичного, пізнавально-мовленнєвого, соціально - особистісного та художньо-естетичного розвитку, варіативну частину по пріоритетному здійснення соціально-особистісного розвитку дітей.

У підготовчій групі общеразвивающей спрямованості для дітей віком від 6 до 7 років реалізують основну частину загальноосвітньої програми дошкільної освіти за напрямами фізичного, пізнавально-мовленнєвого, соціально - особистісного та художньо-естетичного розвитку, варіативну частину по пріоритетному здійснення соціально-особистісного розвитку дітей.

Вікові та індивідуальні особливості контингенту дітей, які виховуються в освітньому закладі, представлені у додатку № 1.

Групи функціонують в режимі 5 денному робочому тижні. Графік роботи: з 7.00 до 19.00, субота, неділя - вихідні дні.

Діяльність закладу спрямована на:

 • соціально - особистісний розвиток дітей;
 • забезпечення емоційно-психічного благополуччя кожної дитини;
 • охорону і зміцнення фізичного та психічного здоров'я дошкільників;
 • забезпечення інтелектуального, особистісного і фізичного розвитку вихованця з урахуванням його індивідуальних особливостей;
 • взаємодія з родиною вихованців для забезпечення повноцінного розвитку дитини;
 • охорону законних прав та інтересів вихованців, забезпечення соціального захисту дитини.

Пріоритетні напрями діяльності навчального закладу визначені його місцем в муніципальній системі освіти: це дошкільна освітнє установа загальнорозвиваючого виду з пріоритетом соціально-особистісного розвитку дітей. Основні види послуг: загальнорозвивальні.

Дошкільний бюджетне освітня установа дитячий садок 59 є ланкою муніципальної системи освіти Киселевского міського округу, забезпечує право сім'ї на:

 • надання допомоги в освіті, інтелектуальному і особистісному розвитку дітей дошкільного віку;
 • охорону і зміцнення їх фізичного та психічного здоров'я дошкільника;
 • розвиток індивідуальних здібностей і необхідної корекції психічного розвитку дитини;
 • прилучення дітей до загальнолюдських цінностей.

Концепція розвитку закладу дитячий садок 59 передбачає удосконалення змісту педагогічної діяльності, спрямованої на підготовку дитини до подальшого навчання, збереження його психічного і фізичного здоров'я, розвиток індивідуальних здібностей через наступність дошкільної та шкільної освіти.

Цілі та завдання діяльності ДНЗ з реалізації основної загальноосвітньої програми визначаються на основі аналізу результатів попередньої педагогической діяльності, потреб батьків, соціуму, в якому знаходиться дошкільна освітня установа.

Мета: створення сприятливих умов для повноцінного проживання дитиною дошкільного дитинства, формування основ базової культури особистості, всебічний розвиток психічних і фізичних якостей у відповідності з віковими та індивідуальними особливостями, підготовка дитини до життя в сучасному суспільстві.

Для досягнення мети вирішуємо наступні завдання:

1. Створювати методичні, кадрові, управлінські, фінансово-економічні, матеріально-технічні умови для подальшого розвитку і функціонування дитячого садка 59.

2. Оновлювати зміст освіти шляхом використання парціальних інноваційних програм.

3. Підвищувати якість освітнього процесу, забезпечуючи виконання Федеральних державних вимог до структури основної загальноосвітньої програми дошкільної освіти, Федеральними державними вимогами до умов реалізації основної загальноосвітньої програми дошкільної освіти з усіх напрямів розвитку дошкільнят.

4. Створити у дитячому колективі атмосферу гуманного та доброзичливого ставлення до всім вихованцям, що дозволить ростити їх товариськими, доброзичливими, допитливими, ініціативними, прагнуть до самостійності і творчості;

 • максимальне використання різноманітних видів дитячої діяльності; їх інтеграція в цілях підвищення ефективності освітнього процесу;
 • креативність (творча організація процесу виховання і навчання;
 • варіативність використання навчального матеріалу, дозволяє розвивати творчість у відповідності з інтересами кожної дитини;
 • шанобливе ставлення до результатів дитячої творчості;
 • забезпечення розвитку дитини в процесі виховання і навчання;
 • Координація підходів до виховання дітей в умовах дитячого саду і сім'ї. Забезпечення участь сім'ї в житті груп дитячого садка та дошкільної установи в цілому;
 • Дотримання наступності в роботі дитячого садка і початкової школи, що виключає розумові та фізичні перевантаження в змісті освіти дитини дошкільного віку.

Особливістю здійснення освітнього процесу є створення умов для різноманітної діяльності дітей, що дозволяє забезпечити індивідуальну траєкторію розвитку дитини. Для цього необхідно дотримання наступних принципів побудови розвиваючої середовища:

- принцип емоційної комфортності, заснований на створенні оптимальних умов для ігор, навчання і розвитку не тільки групи в цілому, але і для кожної конкретної дитини; створення «особистого простору»;

- принцип естетичної організації середовища, поєднання різних стилів спонукає дитину до активної творчої діяльності;

- принцип доступності і гнучкого зонування, що дозволяє кожній дитині займатися цікавою йому видом діяльності, не заважаючи іншим;

- можливість спільної участі дорослих і дітей у створенні навколишнього середовища в процесі створення колажів, дослідно-експериментальної роботи, виставок, колекцій.

З урахуванням пріоритетного напрямку в роботі дитячого садка 59 організовано взаємодію з іншими освітніми установами: МОУ ліцей № 1,Центром діагностики та консультування, у рамках якого складаються план роботи на новий навчальний рік.

Освітній процес будується на основі індивідуального контакту вихователів з кожною дитиною, особливого стилю поведінки дітей, певного мікроклімату в дитячому колективі, взаємодії з сім'єю в цілях здійснення повноцінного розвитку дитини, створення рівних умов для освіти дітей дошкільного віку незалежно від матеріального достатку сім'ї, місця проживання, мовної і культурної середовища, етнічної приналежності.

Основною формою роботи з дітьми дошкільного віку і провідним видом діяльності для них є гра.

Реалізація загальноосвітньої програми здійснюється в основних моделях організації загальноосвітньої програми:

1. Безпосередньо освітня діяльність дорослого і дітей.

2. Освітня діяльність в ході режимних моментів.

3. Вільна самостійна діяльність дітей.

4. Взаємодія з сім'ями дітей щодо реалізації основної загальноосвітньої програми дошкільної освіти.

Рішення освітніх завдань в рамках першої моделі, спільної діяльності дорослого і дітей, здійснюється як у вигляді безпосередньо освітньої діяльності (не пов'язаної з одночасним виконанням педагогами функцій з нагляду і догляду за дітьми), так і у вигляді освітньої діяльності, здійснюваної в ході режимних моментів. Рішення освітніх завдань в цьому випадку пов'язане з одночасним виконанням функцій з нагляду і догляду за дітьми (ранковим прийомом дітей, прогулянкою, підготовкою до сну, організацією харчування та ін), а також у самостійній діяльності дітей.

Безпосередньо освітня діяльність реалізується через організацію різних видів дитячої діяльності (ігрової, рухової, пізнавально-дослідницької, комунікативної, продуктивної, музично-художньої, трудової, а також читання художньої літератури) або їх інтеграцію з використанням різноманітних форм і методів роботи, вибір яких здійснюється педагогами самостійно в залежності від контингенту дітей, рівня освоєння програми і розв'язання конкретних освітніх завдань.

Обсяг освітньої навантаження (як безпосередньо освітньої діяльності, так і освітньої діяльності, здійснюваної в ході режимних моментів) є зразковим, дозування навантаження - умовним, позначає пропорційне співвідношення тривалості діяльності педагогів і дітей з реалізації та освоєння змісту дошкільної освіти в різних освітніх галузях. Педагоги мають право самостійно коригувати (збільшувати або зменшувати) щоденний обсяг освітньої навантаження при плануванні роботи з реалізації Програми в залежності від контингенту дітей, регіональної специфіки, розв'язання конкретних освітніх завдань в межах максимально допустимого обсягу освітньої навантаження та вимог до неї, встановлених Федеральними державними вимогами до структури основної загальноосвітньої програми дошкільної освіти та діючими санітарно-епідеміологічними правилами і нормативами (Санпін).

Обсяг самостійної діяльності як вільної діяльності вихованців в умовах створеної педагогами предметно-розвивального освітнього середовища з кожної освітньої галузі не визначається. Загальний обсяг самостійної діяльності дітей відповідає вимогам діючих Санпін (3-4 години в день для всіх вікових груп).

Протягом двох тижнів у вересні та травні проводиться комплексна психолого-педагогічна діагностика як адекватна форма оцінювання результатів засвоєння Програми дітьми дошкільного віку.

Організаційною основою реалізації Програми є Приблизний календар свят (подій). Свята, як форма роботи, з урахуванням їх загальної соціально-особистісної спрямованості і орієнтованості, включені в область «Соціалізація» незалежно від конкретної тематики кожного з них і інтеграції з іншими освітніми галузями Програми.

Загальноосвітня програма складається з 2-х частин:

- обов'язкова частина програми (інваріантної) реалізується у всіх групах і забезпечує гідний рівень особистісного, інтелектуального, фізичного розвитку дітей для успішного освоєння ними загальноосвітньої програми.

- друга частина програми (варіативна), сформована учасниками освітнього процесу і відображає особливості освітнього процесу дитячого садка 59, а саме: з пріоритетне здійснення соціально-особистісного розвитку дітей.

Основними принципами, покладеними в основу основний загальноосвітньої програми, є наступні:

 • принцип розвиваючого освіти, метою якого є розвиток дитини;
 • принцип наукової обґрунтованості і практичної застосовності (зміст програми відповідає основним положенням вікової психології та дошкільної педагогіки);
 • критерії повноти, необхідності і достатності (дозволяє вирішувати поставлені цілі і завдання на необхідному і достатньому матеріалі, максимально наближатися до розумного «мінімуму»);
 • принцип єдності виховних, розвиваючих і навчальних цілей і завдань процесу освіти дітей дошкільного віку, у процесі реалізації яких формуються такі знання, уміння і навички, які мають безпосереднє відношення до розвитку дітей дошкільного віку;
 • принцип інтеграції освітніх галузей, у відповідності з віковими можливостями та особливостями вихованців, специфікою і можливостями освітніх галузей;
 • комплексно-тематичний принцип побудови освітнього процесу передбачає вирішення програмових освітніх завдань у спільній діяльності дорослого і дітей і самостійної діяльності дітей не тільки в рамках безпосередньо освітньої діяльності, але і при проведенні режимних моментів у відповідності зі специфікою дошкільної освіти. Даний принцип передбачає побудову освітнього процесу на адекватних віком формах роботи з дітьми.

 

Повну версію можна скачати тут .Читайте також:

© Vihovateli.com.ua 2014 - сайт для вихователів дитячих садків.