Свіжі публікації
«Системний підхід у соціально-етичному вихованні в умовах ДНЗ»

Підвищення уваги до проблеми соціалізації пов'язано зі зміною соціально-політичних і соціально-економічних умов життя, з нестабільністю в суспільстві. У ситуації, що склалася нині гострого дефіциту культури спілкування, доброти і уваги один до одного педагоги відчувають труднощі в питаннях профілактики і корекції таких негативних проявів дітей, як грубість, емоційна глухота, ворожість.

Чим молодша дитина, тим більший вплив можна надати на його почуття і поведінку. Усвідомлення критеріїв моралі відбувається набагато пізніше, ніж формуються моральні почуття та алгоритм соціального поведінки. Соціально-моральне виховання необхідно будувати таким чином, щоб викликати у дітей позитивне емоційне ставлення до близьких і одноліткам, навколишнього світу. Підвести дітей до висновку, що людям, які живуть разом, буде добре тільки в тому випадку, коли кожний з них стане враховувати інтереси інших і стримувати свої бажання і настрою.

Таким чином, головна мета соціально-морального виховання - допомогти кожній дитині відчути свою приналежність до роду людського і навколишнього світу; знайти своє місце і вибудувати відносини з оточуючими. І у Федеральному державному освітньому стандарті дошкільної освіти звертається увага на те, що дитина повинна оволодіти умінням жити в мирі з самим собою, отримати у грі навички індивідуальної роботи та групової взаємодії, навчитися вчитися. Саме в дошкільному віці формуються основні якості особистості, ключові соціальні навички - полікультурність, повага до інших людей, прихильність демократичним цінностям, здорового й безпечного способу життя. Тому одне з найважливіших завдань дошкільної освіти - покласти початок формуванню самоідентифікації дитини в навколишньому світі: з родиною, регіоном, країною.

Дане питання, тобто соціально-моральне виховання, розглядається і в програмі «Розвиток», за якою працює наш дитячий садок, але не настільки достатньо, як хотілося б. У молодшому і середньому дошкільному віці деякі завдання вирішуються в розділі «Розвиток уявлень про навколишній світ і про себе». У старших групах при ознайомленні з природою діти знайомляться з нормами і правилами поведінки по відношенню до тварин і рослин. Пізнаючи природу і її закони, дитина починає свідоміше ставитися до неї. Але ми бачимо, що немає системи роботи з даного питання, а стандарт дошкільної освіти вимагає від педагога глибокої роботи по вихованню у дітей патріотизму, громадянськості, поваги до прав і свобод людини, розвитку в дитини почуття власної гідності, усвідомлення своїх прав і свобод.

В даний час досить багато методичної літератури з даного питання. В дошкільних установах використовуються програми: «Я - Людина» (Козлова С.І. та ін), «Спадщина» (Я.М. Новицька та ін), «Дружні хлопці» (Р.С. Бурі та ін), «Основи безпеки дітей дошкільного віку» (Р.Б. Стеркина та ін),«Патріотичне виховання дітей дошкільного віку» (Л. Піменова), «Сімейні цінності у вихованні дітей 3-7 років» (Л.В.Коломийченко, О.А. Воронова) та інші.

В умовах, коли існують різні програми, вихователю важливо проаналізувати методичне забезпечення, що дозволяє конкретизувати їх провідні характеристики: у програмі «Я - Людина» соціальне розвиток трактується як проблема пізнання соціального світу; у програмі «Дружні хлопці» акцент зроблений на етичні проблеми соціального розвитку дошкільника; автори програми «Спадщина» звертаються до проблеми соціалізації дитини в сім'ї та ДНЗ засобами народної культури; авторів програми «Основи безпеки дітей дошкільного віку» цікавить проблема соціальної адаптації дітей з урахуванням проблем сучасного світу. Процес соціально-морального виховання потребує від педагога розуміння своєрідності авторських програм: в кожній з них робиться акцент на окремі сторони соціально-морального виховання, немає стрункої системи, що відбиває всю повноту вирішення даної проблеми. Мабуть, це пов'язано з тим, що соціально-моральне виховання багатогранна за змістом: це і любов до рідних місць, і гордість за свій народ, і відчуття своєї нерозривності з усім навколишнім світом, і бажання зберігати, примножувати багатство своєї Батьківщини. Тому дана робота включає в себе цілий комплекс завдань:

- сформувати у дітей поняття про своє «Я», про те, що кожна людина - унікальна особистість зі своїми відмітними рисами характеру;

- виховання у дитини любові і прихильності до сім'ї, рідного дому, дитячому садку, рідної вулиці, рідному місту, захоплення його красою;

- формування дбайливого ставлення до рідної природи і всього живого;

- виховання поваги до праці людей (в дошкільному віці, насамперед до тих, хто піклується про дітей у дитячому садку, будинку);

- розвиток інтересу до російських традицій і промислів;

- формування елементарних знань про права людини;

- розширення уявлень про Росію, її столиці; викликати почуття гордості за свою країну, прагнення зробити свою батьківщину багатше і красивіше;

- формування толерантності, почуття поваги і симпатії до інших людей, народів і традицій.

Ці завдання вирішуються у всіх видах дитячої діяльності: на заняттях, в іграх, у праці, в побуті, на прогулянках і т.д. Виховує дитину вся його життя: дитячий сад і будинок, взаємини з дорослими і однолітками. При організації педагогічного процесу, спрямованого на ознайомлення дітей із соціальною дійсністю, педагогу важливо пам'ятати, що процес цей складний, суперечливий і носить комплексний характер: завдання розвитку інтелекту, почуттів, моральних основ особистості вирішуються у взаємозв'язку, та відокремити один від інших неможливо. Коли ми навчаємо дітей математики, настрій педагога в момент заняття, якщо він володіє методикою, мало позначиться на процесі засвоєння дітьми знань. Але якщо з поганим і байдужим настроєм він буде розповідати дітям про добрі вчинки, про красу навколишнього світу, навряд чи можна викликати в них відповідні ніжні почуття і відносини. Залучення до соціального світу вимагає від педагога не тільки майстерності, знання індивідуальних особливостей дитини, але і власного переживання, явно вираженого відношення. Вони часом сильніше слів впливають на відкриту душу малюка. Але треба пам'ятати і про те, що не будь-який об'єкт соціального світу є засобом виховання, а лише та його частина, яка може бути зрозуміла і сприйнята дитиною певного віку, визначеного рівня розвитку. Тому педагогічної завданням є аналіз і відбір найбільш цікавого і доступного матеріалу з опорою на досвід і почуття дітей. Причому факти, явища, до яких привертається увага дітей, повинні бути яскравими, образними, конкретними, викликають інтерес, будящими уяву. Освітнє середовище дитини охоплює наступні розділи: сім'я, дитячий садок, рідне місто, рідна країна, працю дорослих, природу, предметний світ, ознайомлення з іншими народами, їхніми традиціями. Матеріал ускладнюється з урахуванням дидактичних цілей і знань дітей. Слід враховувати, що всі перераховані теми вивчаються не ізольовано одне від одного, а у взаємозв'язку. Наприклад, розмовляючи про те, ким працюють їхні батьки, закріплюємо знання про різних професіях, розповідаючи про захисників Вітчизни, одночасно знайомимо їх з визначними пам'ятками рідного міста, пов'язаними з їх іменами, і т.д.

Розглянемо зміст роботи і методичні прийоми за деякими темами. «Сім'я» - дитина народжується в певній сім'ї, у певних батьків. Саме тут, у сім'ї, він набуває свій перший досвід. Зміст і характер цього досвіду залежить від духовного багатства батьків, від моральних і життєвих цінностей всієї родини, від розуміння батьків. Діти повинні піклуватися про дорослих так само, як дорослі дбають про них (особливу увагу приділяти турботі про людей похилого віку членів родини - бабусь, дідусів), піклуватися про молодших братів і сестер. Знайомимо дітей з родоводів древом. Ця робота проводитиметься спільно з батьками. Великий інтерес викликає у дітей розглядання сімейних альбомів, які вони приносять в групу з дому. Пропонуючи дітям дізнатися, хто з членів сім'ї, родичів служать в армії, воював, ми приходимо до висновку, що історія їх сім'ї нерозривно пов'язана з історією країни, в якій вони живуть. У цьому віці діти починають наслідувати дорослим: хлопчики - чоловіків, дівчата - жінкам. Слід використовувати це прагнення і показати дітям, що справжні чоловіки поступаються місцем у транспорті, захищають маленьких і слабких і т.д., а дівчатка можуть вести себе як господині в групі: стежити за порядком і т.п.

З цією ж темою тісно пов'язана і тема «Дитячий садок». Розмовляючи з дітьми про професії батьків, можна познайомити дітей з працею співробітників дитячого саду. Адже ці люди, як і батьки, що піклуються про дітей. Спостерігаючи за працею кухарі, пралі і т.д., подякувати працівникам за роботу, вітати зі святами. Всі ці спостереження за працею дорослих відображаються в сюжетно-рольових іграх.

«Рідне місто»: треба показати дитині, що місто славиться своєю історією, пам'ятками, пам'ятниками, відомими людьми. Проводиться багато цільових прогулянок по найближчих вулицях, щоб навчити орієнтуватися в тому мікрорайоні, в якому знаходиться дитячий садок, познайомити з правилами поведінки на вулиці, з деякими дорожніми знаками. Екскурсії по місту, на природі, спостереження за працею дорослих, де кожен дитина починає усвідомлювати, що праця об'єднує людей, вимагає від них злагодженості, взаємодопомоги, знання своєї справи. Велика роль у цьому належить знайомства з народними промислами краю, з народними умільцями. Виховувати бажання більше дізнатися про усній народній творчості комі-перм'яків, їх звичаї. Познайомити з новим жанром - оповідями про народних богатирів: Кудим-Оші, Пере-богатиря.

Основне завдання в роботі по знайомству з рідною країною - викликати почуття гордості за свою країну, пробудити інтерес до її історії. У цій роботі можна виділити такі напрями:

- дати елементарні відомості про історію країни, її символіку, про боротьбу руського народу проти загарбників у різні періоди історії;

- показати, що Росія - країна багатонаціональна, тому виховання почуттів любові до своєї Батьківщини, гордість за країну включає і формування поваги до культури інших народів, толерантності, доброзичливого ставлення до іншої людини. Ці почуття виховуються під впливом батьків і педагогів. Це особливо актуально в наші дні, коли серед деякої частини дорослого населення виникає протистояння з даних проблем;

- познайомити дітей з різними традиціями російського народу, з його культурою;

- знайомство дітей з картою, глобусом. Підвести дітей до розуміння того, що всі ми жителі однієї планети Земля, і від людей залежить, яке життя на цій планеті.

Важливою умовою соціально-морального виховання є тісний взаємозв'язок з батьками. Ця робота актуальна і особливо важка в даний час. Вона вимагає великого такту і терпіння, так як у багатьох (особливо молодих) сім'ях питання виховання патріотизму, громадянськості не вважаються важливими і часто викликають лише подив. Починаємо з простого - бесіди про членів сім'ї, розглядання сімейних альбомів. Познайомивши з гербом Росії, округу, запропонувати скласти герб родини (у виконанні завдання іноді включаються всі члени родини). Діти із задоволенням розповідають один одному про своїх гербах. Підсумком може стати складання герба своєї групи. Батьки допомагають збирати матеріали по рідному краю. Велике значення мають сімейні екскурсії в музей, до пам'ятників, на виставки. Дуже цікаві демонстрації знятих сімейної камерою фільмів. Батьки з задоволенням приходять на спортивні свята, розваги. Запрошуємо не тільки батьків, але і бабусь, дідусів. Вся ця робота проводиться для того, щоб дорослі і діти не втратили довіри, зберігали добрі, поважні відносини один до одного і т.д.

Проведена робота дала свої позитивні результати в такому плані:

- зміцнилися зв'язку батьків з педагогами ДНЗ, підвищилася їх компетентність у даному питанні;

- зросла обізнаність дітей про себе, як про особистість, про своїй сім'ї, своїй малій Батьківщині і Росії;

- покращилися взаємовідносини дітей та їх батьків і між однолітками;

- зросла впевненість дітей у собі і своїх можливостях.

 

Список літератури:

1. КоломийченкоЛ.В., Воронова О.А. Сімейні цінності у вихованні дітей 3 - 7 років. - М: ТЦ Сфера, 2013.

2. Мулько І.Ф. Соціально - моральне виховання дітей 5 - 7 років: Методичний посібник. - М: ТЦ Сфера, 2006.

3. Піменова Л.В. Програма патріотичного виховання дітей дошкільного віку. Перм: Сінті Про, 2000.

4. Розвиток соціальних навичок дітей 5 - 7 років: пізнавально - ігрові заняття / авт.-упоряд. О.Р.Меремьянина. - Волгоград: Учитель, 2012.

5. Соціально - особистісний розвиток дошкільників: програма, планування, заняття, діагностичні матеріали. Старша група / авт.-упоряд. Л.А.Загуменная. - Волгоград: Учитель, 2013.Читайте також:

© Vihovateli.com.ua 2014 - сайт для вихователів дитячих садків.