Свіжі публікації
Формування словникового запасу у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ III рівня за допомогою дидактичних ігор

В сучасних умовах у ряді завдань, що стоять перед дошкільною установою, важливе місце посідає завдання підготовки дітей до школи. Одним з основних показників готовності дитини до успішного навчання є правильна, добре розвинена мова. Словник - один з компонентів мовленнєвого розвитку дитини. Оволодіння словником є важливою умовою розумового розвитку, на скільки зміст історичного досвіду, який присвоюється дитиною в онтогенезі. Узагальнено і відображено в мовній формі і, насамперед, у значеннях слів. Засвоєння словника вирішує завдання накопичення і уточнення уявлень, формування понять, розвитку змістовної сторони мислення. Розвиток словника впливає на всебічний розвиток дитини. Емоційний розвиток дошкільнят, розуміння дитиною емоційного стану інших людей також залежать від ступеня засвоєння словесних позначень емоцій, емоційних станів та їх зовнішнього вираження. У дітей із ЗНМ є труднощі в оволодіння словарним складом рідної мови. Це зумовлено актуальністю дослідження. Спрямованого на пошук оптимальних педагогічних умов формування словникового запасу допомогою дидактичних ігор.

На основі аналізу програми виховання і навчання в дитячому саду, діагностичних методик Н.В. Серебрякової, К.С. Соломоховой, Г.А. Волкової, І.А. Смирнової, або підібрані завдання. Діагностика складається з 8 серій завдань, спрямованих на вивчення рівня розвитку словника іменників, дієслів, прикметників, числівників, прийменників, антонімів, синонімів, багатозначних слів.

В ході проведення дослідження з'ясувалося, що словника дітей характеризується малим обсягом, цікавим переважання пасивного словника над активним, неточним вживанням слів. Було виявлено, що старші дошкільнята можуть в підборі імен іменників, що позначають видові і родові поняття; імен прикметників за певною ознакою; в назві синонімів, антонімів; у додаванні іменників і словосполучень до дієсловам. Випробовувані не правильно називали дієслова (замість мукає - мукает), порядкові числівники: один, другий, третій (правильно перший, другий, третій). Спостерігалися помилки при вживанні прийменників: на клітці (замість над кліткою); під клітиною (замість за кліткою).

Проаналізовано збірники дидактичних ігор. Було відзначено наявність значної їх кількості у сучасній методиці розвитку мовлення. Однак при їх описі не завжди дотримується структура дидактичної гри. Спостерігається бідність ігор, спрямованих на активізацію словника прислівників. Це показало необхідність систематизації ігор для формування словникового запасу старших дошкільників.

В нашому дослідженні були відпрацьовані дидактичні гри для роботи з дітьми з урахуванням наступних положень: вони повинні бути спрямовані на вдосконалення різних пластів лексики; структура гри повинна включати наступні компоненти (дидактична завдання, за необхідності ігровий матеріал, ігрове правило, ігрове дію, хід гри); перелік ігрових дій в іграх повинен бути різноманітні

У зв'язку з тим, що дидактична гра спрямована на активізацію словника, при ознайомленні

з навколишнім, в образотворчої діяльності, у процесі читання художньої літератури, в ході спостережень, екскурсій збагачували лексику дітей, а потім активізували її в дидактичних іграх. Перед початком гри намагалися викликати у дітей інтерес до неї, бажання грати з допомогою наступних прийомів: інтригуючого питання, змови на гру, нагадування про гру, в яку діти охоче грали раніше. В процесі розучування темп гри був повільний. В подальшому темп збільшувався. У зв'язку з тим, що ігри мають мовний характер, на протязі всього експерименту активна роль в них належала вихователю. Однак дітям надавалася самостійність у виборі самої гри. Проведення ігор короткочасно (5 - 10 хв). Вони складали частину занять з розвитку мовлення, використовувалися на прогулянках, у повсякденному житті і т. д.Читайте також:

© Vihovateli.com.ua 2014 - сайт для вихователів дитячих садків.