Свіжі публікації
Ігри з елементами театралізації для дітей дошкільного віку

(Методичні рекомендації та ігри)

Введення.

У центрі уваги педагогів, які працюють з дітьми дошкільного віку, перебувають завдання по створенню необхідних умов для навчання та виховання; освоєння дітьми системи знань і прийомів самостійної діяльності; реалізація державного стандарту дошкільної освіти.

Засвоєння дитиною знань і умінь, розвиток його здібностей здійснюється тільки в активній діяльності.

Найважливішою діяльністю дитини дошкільного віку є гра. У грі розвивається мислення, мовлення, уяву, пам'ять, засвоюються правила суспільної поведінки і виховуються відповідні навички.

Однією з форм організації педагогічного процесу - є театральна гра.

Через різні форми театральної гри, діти вдосконалюють морально-комунікативні якості, творчі здібності, психічні процеси.

При вирішенні цих педагогічних завдань, важливу роль відіграє узгодження елементів театралізації з планом виховно-освітньої роботи. В залежності від календарного планування, можна підбирати ігрової та сценічний матеріал. Так, з дітьми молодшого дошкільного віку за темою «Осінь, Осінь в гості просимо!», можна розіграти за допомогою картонажного театру російську народну казку «Ріпка». В середній групі за темою «Як звірі в лісі зимують» - інсценування по російській народній казці «Зимовище звірів». У старшій групі з теми «Осінній ліс» можна запропонувати дітям міні-інсценізацію «Загадки Лесовичка», з використанням ляльок-рукавичок: ведмедик, зайчик, лисиця. У підготовчій групі на тему «Масляна» на заняття-гру «Весна-красна» з народними іграми та хороводами.

В кінці навчального року, підбиваючи підсумки навчання та якості знань дітей, можна провести діагностику рівня емоційної сфери дитини і творчого прояву. Ступінь прояву емоційних і творчих здібностей дітей оцінюється показниками: високий рівень, середній, низький. Динаміка зміни рівня цих показників дозволяє зробити висновок про доцільність використання в процесі виховно-освітньої роботи методів і прийомів театральних ігор.

Практика виховної роботи та щорічний порівняльний аналіз якості знань і показників творчого прояву дітей показують: театральні форми дають імпульс до розвитку пізнавальних здібностей; активізує розумові процеси; пробуджують творчу ініціативу, уяву, фантазію.

Театральна гра, відповідаючи віком дитини, здатна гармонізувати його вигляд. Мовні вправи, етюди, театралізовану розповідь, заняття-гра, казкова вікторина, інсценізація казки - всі ці форми театралізації розвивають психічні процеси, вдосконалюють морально-комунікативні якості особистості, пробуджують прагнення до творчості.

Методичні рекомендації.

Театральна гра сприяє:

1. Розвитку мовлення дітей.

2. Розвитку морально - комунікативних якостей особистості.

3. Розвитку рухових якостей та вмінь.

4. Розвитку творчої уяви і фантазії.

5. Розвитку пізнавальних здібностей.

Різновидами театральних ігор є:

1. Ігри з елементами театралізації.

2. Заняття-гра.

3. Театралізовану розповідь.

4. Вікторина-розвага.

5. Вистава-гра.

Найважливішими умовами в здійсненні ігрових форм роботи, є:

1. Використання мовленнєвих вправ.

2. Вибір вправ або завдань в залежності від індивідуальності дітей.

3. Забезпечення психологічного комфорту на заняттях і поза заняттями.

4. Спонукання дітей активно брати участь у театральній грі, вправі, етюді.

Зупинимося на методиці театральних ігор та умов їх здійснення.

I. Ігри з елементами театралізації.

Ігри з елементами театралізації включають в себе: мовленнєві вправи; етюди на вираження основних емоцій; етюди на відтворення основних рис характеру; ігри на розвиток уваги і пам'яті; етюди на виразність жестів; рольові ігри.

1. Мовленнєві вправи впливають на емоційно-особистісну

   сферу дитини; розвивають чистоту вимови; удосконалюють інтонаційну забарвлення мови; розвивають вміння користуватися виразними засобами голосу. Для виконання цих вправ необхідно попереднє розучування текстів. Вправа може бути колективним або індивідуальним. Важливо, щоб діти робили це свідомо, емоційно, з інтересом. Тексти повинні відповідати віковим особливостям дітей.

Наприклад, такі: «Луна», «Їдемо, їдемо на візку», «Чистомовки»- розвивають виразність мовлення, пам'ять, уяву.

2. Етюди на вираження основних емоцій розвивають морально-комунікативні якості особистості; сприяють розумінню емоційного стану іншої людини й уміння адекватно виразити своє. Зміст етюдів не читається дітям.

Емоційний переказ запропонованої ситуації є умовою для створення безлічі ігрових варіантів на задану тему. Етюди повинні бути короткі, різноманітні і доступні дітям за змістом.

Так, у нарисі «Лисичка підслуховує», діти через певну позу і міміку вчаться передавати емоційний стан персонажа.

3. В етюдах на відтворення рис характеру діти вчаться розуміти, яка поведінка яку рису характеру відповідає.

Акцент робиться на модель позитивної поведінки.

Так, в епізодах «Жадібний пес», «Страшний звір» через міміку, жест, позу діти передають окремі риси характеру (жадібність, замкнутість, боязкість, сміливість).

4. Ігри на розвиток уваги та пам'яті розвивають вміння швидко зосередитися; активізують пам'ять і спостережливість. В цих іграх діти виконують різні рухи за сигналом, повторюють задані рухи і вправи.

Так, у грі «Чарівний коло» діти виконують різні рухи за сигналом і розвивають увагу ; у грі «Заводні іграшки» через перевтілення грають розвивають моторно-слухову пам'ять.

5. Метою етюдів на виразність жестів є розвиток правильного розуміння дітьми емоційно-виразних рухів рук і адекватне використання жесту. Зміст етюдів активізує виразність рухів, творчу уяву.

У грі «Сніжки» діти через уявне зимова розвага освоюють виразність рухів; в «Дружній сім'ї» через пантомимику розвивається точність і виразність передаються дій: малювання пензлем, в'язання, вишивання, ліплення і т. д..

6. Рольові ігри з використанням елементів костюмів, реквізиту, масок і ляльок розвивають творчу уяву, фантазію, комунікативність. Діти разом з педагогом майструють маски, реквізит, елементи костюмів і декорацій. У процесі підготовки можуть брати участь батьки.

У грі «Організуємо загальний театр» діти разом з педагогом майструють ляльок з паперових пакетів, стаканчиків і розігрують побутові та казкові сюжети. Розвиваються колективні взаємини, творча уява, фантазія.

II. Заняття-гра.

Ця форма організації педагогічної роботи може включати в себе: етюди, фрагменти казок, ігри з елементами театралізації.

На занятті в імпровізованій формі виконуються фрагменти казки. Така методика ведення заняття допомагає захоплююче вирішувати програмні завдання; позитивно впливає на формування емоційно-морального середовища дитини. На комплексному занятті-грі з російської народної казки «Маша і ведмідь», діти виконують завдання педагога з розвитку зв'язного мовлення, розвивають математичні здібності, пам'ять, увагу.

III. Театралізовану розповідь.

Прийоми і методи театралізованого розповіді можна використовувати і під час занять і поза його. Під час читання або розповідання літературного твору, педагог сам «грає» персонажів, використовує інтонаційну, емоційне забарвлення мови. Через виразне читання, розігрування епізодів; через ілюстративний матеріал, діти занурюються в атмосферу літературного твору. Всі завдання, які входять у програмний зміст заняття, можна вирішувати з допомогою виразних ігрових театральних засобів. Прикладом такої театралізованої форми може бути заняття з ознайомлення з художньою літературою: російська народна казка «Хаврошечка».

IV. Вікторина - розвага.

Театралізована форма літературної вікторини, розваги сприяє розширенню кругозору дітей; активізує емоційний і творчий потенціал. Проводиться робота з виготовлення костюмів і реквізиту. Готується музичне оформлення, записується фонограма, вивчаються тексти, проводяться репетиції уривків з літературних творів.

Сценічний варіант заняття-ігри творів О.с.пушкіна «Лукомор'я» веде дітей у казкову подорож. У цій вікторині діти беруть участь у коротких інсценізаціях, відповідають на питання, відгадують загадки. Дошкільники з цікавістю і задоволенням беруть участь в пізнавальній театральній грі.

V. Вистава-гра.

Ця форма роботи вимагає тривалої і ретельної підготовки: пишеться спеціальна інсценування з урахуванням вікових індивідуальних особливостей дітей. В ігровій формі проводяться репетиції. Готуються декорації і костюми, випускається афіша і театральні програмки.

Вистава-гра, поставлений з російської народної казки «Ріпка», сприяє розкриттю творчого потенціалу дітей, емоційно збагачує виконавців і глядачів вистави.

Таким чином, діти через різні форми театральної гри розвивають морально-комунікативні якості, творчі здібності, психічні процеси.

Практичний матеріал.

Мовні ігри та вправи.

1. «Смішні вірші» (для дітей 3-4 років).

Мета: Розвивати чистоту вимови. Звертати увагу на інтонаційну виразність мовлення.

Хід: Діти разом з педагогом виголошують вірші. Поступово, від вправи до вправи, діти набувають навички інтонаційної виразності.

«На болоті стоїть пень,

Ворушитися йому лінь.

Шия не ворушиться.

А посміятися хочеться!»

 

« -Був шевцем? - Був!

- Швець шив? - Шив!

- Для кого чобітки?

- Для сусідської кішки!»

 

«- Кішка, як тебе звати?

- Няв!

- Стережешь ти мишку тут?

- Няв!

- Няв! Хочеш молока?

- Няв!

- А в товариші цуценя?

- Фрр!!!»

2. «Відлуння» ( для дітей 4-5 років).

Мета: Міняти інтонаційну забарвлення при читанні тексту.

Хід: «Ми бродили темним бором,

Ми запитали дружно хором:

- Вдома ль бабуся Яга?

Ліс відповів нам:

- Ага!»

Текст повторюється, що замінюється лише прислівник - як запитали? -

«Дружно; тихо; грізно; боягузливо; сміливо...»

3. «Їдемо, їдемо на візку» (для дітей 5-6 років).

Мета: Розвивати чистоту вимови, почуття ритму, виразність.

Хід: «Їдемо, їдемо на візку,

Збирати в лісі горішки,

Скрип, скрип, скрип,

Скрип, скрип, скрип.

Листя шурхотить - ш-ш-ш,

Пташки свистять - фіть-пирью, фіть-пирью,

Білка на гілці

Горішки все гризе - цок, цок, цок, цок,

Руда лисичка зайчика стереже, (пауза)

Довго-довго їхали,

Нарешті, приїхали!»

4. «Весняні голоси» (для дітей 6-7 років).

Мета: Розвивати вміння користуватися виразними засобами голосу.

Хід: «Пригріло сонце (співають високий звук у-у-у)

З пагорба побіг веселий струмочок (базікають мовою, наслідуючи веселого «бульканью»).

До країв наповнив велику глибоку калюжу

(«булькання» низькими звуками).

Перелився через край («булькання» хвилею: вгору-вниз).

І далі побіг («булькання»)

Вибралися з-під кори жучків (ж-ж-ж)

І комашки (з-з-з)

Розправили крильця (крш-крш - з підвищенням)

І полетіли кудись (тр-тр-тр - пошепки).

Ліс наповнився пташиними голосами (імітація голосів птахів).

Ось і прийшла весна!»

 

5. Скоромовки. Чистомовки.

Мета: Удосконалювати чистоту вимови.

Хід: «Гарячі цегла!

Соскачи-но з печі,

Спечи-ка в печі,

З борошна калачі!»

      

«Тари - бари, растабары,

У Варвари старі кури!»

 

«Сеня віз віз сіна»

«Палицею Саша шишки збив».

«Орел на горі, перо на орлі».

 

«Дзижчить над жимолостю жук,

Зелений на жука кожух»

 

Етюди на вираження основних емоцій.

1. «Лисичка підслуховує» (для дітей 3-4 років).

Мета: Розвивати здатність розуміти емоційний стан та адекватно виражати своє (увага, інтерес, зосередженість).

Хід: Лисичка стоїть біля вікна хатинки, в якій живуть котик і півник. Підслуховує. Голова нахилена в сторону - слухає, рот напіввідкритий. Нога виставлена вперед, корпус злегка нахилений вперед.

2. «Смачні цукерки» (для дітей 4-5 років).

Мета: Передавати внутрішній стан через міміку (задоволення, радість).

Хід: у дівчинки в руках уявна коробка з цукерками.

Вона простягає її по черзі дітям. Вони беруть цукерку, дякують, розгортають папірець і пригощаються. По обличчях видно, що частування смачне.

3. «Прогулянка» (для дітей 5-6 років).

Мета: Закріплення відтворення різних емоцій (радість, задоволення, здивування).

Хід: Літній день. Діти гуляють. Пішов дощ. Діти біжать додому. Прибігли вчасно, починається гроза. Гроза минула, дощ перестав. Діти знову вийшли на вулицю і почали бігати по калюжах.

4. «Битва» (для дітей 6-7 років).

Мета: Закріплення відтворення різних емоцій (радість, гордість, страх). Розвиток творчої уяви.

Хід: Одна дитина зображує Івана-царевича, другий-

- Змія - Горинича(голова та кисті рук - це голови Змія). Йде бій. Іван - царевич одерживаетпобеду Змій - переможений.


Етюди на відтворення рис характеру.

1. «Дідок» (для дітей 3-4 років).

Мета: Через міміку, жести передавати риси характеру (веселий, добрий, смішний, пустотливий).

Хід: Прочитати дітям вірш Д. Хармса «Веселий дідок». Діти імітують стану і дії, про які йдеться у вірші.

«Жив на світі дідок

Маленького зросту,

І сміявся дідок

Надзвичайно просто:

 

Ха-ха-ха, так хе-хе-хе,

Хі-хі-хі, так бух-бух!

Бу-Бу-бу, та бе-бе-бе,

Дінь-дінь-дінь,

Так трюх-трюх!

 

Раз, побачивши павучка,

Страшно злякався

Але, схопившись за боки,

Голосно розсміявся:

 

Хі-хі-хі та ха-ха-ха,

Хо-хо-хо, та гуль-гуль!

Ги-ги-ги та га-га-га,

Го-го-го, та буль-буль!

 

А побачивши бабку,

Страшно розсердився,

Але від сміху на траву

Так і повалився:

 

Ги-ги-ги, та гу-гу-гу,

Го-го-го, та бах-бах,

Ой, хлопці! Не можу!

Ой, хлопці! Ах, ах!

                

2. «Жадібний пес» (для дітей 4-5 років).

Мета: Через міміку і жести передавати риси характеру (жадібність).

Хід: Педагог читає вірш Ст. Квітко.

«Жадібний пес дрова приніс,

Води наносив, тісто замісив,

Пирогов напік, сховав у куток,

І з'їв сам - гам, гам, гам!»

Діти імітують стан і дії, про які йдеться у вірші.

3. «Страшний звір» (для дітей 5-6 років).

Мета: Через пантоміму передавати риси характеру та поведінки персонажів (сміливий, боягузливий, дурний, обережний).

Хід: Педагог читає вірш Ст. Семерина «Страшний звір». Діти, які отримали ролі, діють по тексту.

 

«Прямо в кімнатну двері,

Проникає хижий звір!

У нього стирчать ікла

І вуса стирчать-

У нього горять зіниці-

Злякатися хочеться!

 

Може це левиця?

Може вити вовчиця?

Дурний хлопчик крикнув:

- Рись!!

Хоробрий хлопчик крикнув:

- Тпрусь!»

 

4. «Чарівне кільце» (для дітей 6-7 років).

Мета: Через пантоміму передавати риси характеру (добрий, злий, справедливий). Розвивати творчу уяву.

Хід: Злий чарівник, з допомогою зачарованого колечка,

Перетворює гарного хлопчика в поганого. Хлопчик всіх ображає, дражнить, все ламає. Нарешті, втомившись, він засинає. Добрий чарівник пропонує врятувати хлопчика, зняти кільце. Всі діти тихо підходять і знімають колечко.

Хлопчик прокидається. Він знову ласкавий, просить у всіх прощення. Всім весело.


Ігри на розвиток уваги.

1. «Будь уважний!» (для дітей 3-4 років).

Мета: Стимулювати увагу; швидко й точно реагувати на звукові сигнали.

Хід: Діти крокують під веселу музику. Потім, на слово «Зайчики», діти зображують зайчиків (стрибають), на слово «Коники» - конячок (удари ногою об підлогу), на слово «Раки» - задкують, «Лелека» - стоять на одній нозі, «Птахи» - біжать, розкинувши руки.

2. «Чарівне коло» (для дітей 4-5 років).

Мета: Виконувати уважно руху за сигналом.

Хід: Граючі стоять по колу. За сигналом дзвоника діти по черзі роблять наступні руху: один сідає і встає, інший плескає в долоні, третій - сідає і встає і т. д.

3. «Слухай оплески» (для дітей 4-5 років).

Мета: Розвивати активну увагу.

Хід: Гравці йдуть по колу. Коли ведучий плескає в долоні один раз, діти повинні зупинитися і прийняти позу лелеки (стояти на одній нозі , руки в сторони). Якщо ведучий плескає два рази - прийняти позу жаби (присісти, п'ятки разом, носки і коліна в сторони, руки між ногами на підлозі). На три бавовни гравці відновлюють ходіння.

4. «Мовчанка» (для дітей 6-7 років).

 Мета: Розвивати увагу та уміння швидко зосереджуватися.

Хід: Ведучий:

Тихіше, миші,

Кіт на даху,

А кошенята ще вище!

Раз, два, три, чотири, п'ять,-

З цих пір пора мовчати!

Грають замовкають. Ведучий стежить, хто заговорить або розсміється. Ця дитина платить фант. Коли фантів набереться 5-6, їх розігрують. Кожен власник виконує художній номер.


Ігри на розвиток пам'яті.

1. «Запам'ятай своє місце» (для дітей 3-4 років).

Мета: Розвивати моторно-слухову пам'ять.

Хід: Діти стоять або в різних кутках кімнати.

Кожен повинен запам'ятати своє місце.

Звучить весела музика, всі «перетворюються в пташок і рухаються по кімнаті. Музика закінчується. Всі повинні повернутися на свої місця.

2. «Заводні іграшки» (для дітей 4-5 років).

Мета: Розвивати моторно-слухову пам'ять.

Хід: В магазині заводних іграшок коштують іграшки: ляльки, зайці, ведмеді, жаби, пташки, метелики. Звучить музика: «у іграшок включається завод».

Діти рухаються по кімнаті. Музика замовкає, діти повертаються на свої місця.

3. «Художник» (для дітей 5-6 років).

Мета: Розвивати увагу і пам'ять.

Хід: Дитина грає роль художника. Він уважно розглядає того, кого буде «малювати», потім відвертається, дає його словесний портрет.

4. «У магазині дзеркал» (для дітей 6-7 років).

Мета: Розвивати спостережливість і пам'ять.

Хід: В магазині стояло багато великих дзеркал. Туди ввійшов чоловік, на плечі в нього була мавпочка. Вона побачила себе в дзеркалах і подумала, що це інші мавпочки і стала крутити головою. Мавпочки відповіли їй тим же.

Вона тупнула ногою - і всі мавпочки тупнули ногою. Що не робила мавпочка, всі в точності повторювали її рухи.

 

Етюди на виразність жестів.

1. «Тихіше» (для дітей 3-4 років).

Мета: Розвивати виразне рух рук і адекватно використовувати жест.

Хід: Мишенята переходять дорогу, на якій спить кошеня.

Вони йдуть на носочках, то зупиняються і знаками показують один одному: «Тихіше!»

Виразні рухи: шия витягнута вперед, вказівний палець приставлений до стисненим губ, брови «йдуть вгору».

2. «Гра в сніжки» (для дітей 4-5 років).

Мета: Розвивати виразність рухів, творчу уяву.

Хід: Етюд супроводжується веселою музикою. Зима. Діти грають у сніжки. Виразні рухи: нагнутися, захопити двома руками сніг, зліпити сніжку, кинути сніжок різкими, короткими рухами.

3. «Гра з камінчиками» (для дітей 5-6 років).

Мета: Розвивати виразність рухів, творчу уяву.

Хід: Діти гуляють по березі моря, нагинаючись за камінчиками.

Входять у воду і брызгаются, зачерпуючи воду двома руками. Потім, сідають на пісок і грають з камінчиками: підкидаючи вгору, то кидаючи в море. Звучить легка музика.

4. «Дружна сім'я» (для дітей 6-7 років).

Мета: Розвивати виразність рухів, творчу уяву.

Хід: Діти сидять на стільцях по колу. Кожен зайнятий справою: один ліпить, інший забиває в дощечку цвях, хтось малює пензлем, хтось шиє, в'яже. Діти виконують пантоміму з уявними предметами, прагнучи точніше передавати дії.


Рольові ігри з використанням елементів костюмів, реквізиту, масок і ляльок.

1. «Граємо в казку» (для дітей 3-4 років).

Мета: Розвивати творчу уяву і фантазію.

Хід: Педагог виступає в ролі казкарки. Діти, використовуючи маски, реквізит, розігрують відому їм казку. («Ріпка», «Теремок» та ін..)

2. «Вгадай ситуацію» (для дітей 4-5 років).

Мета: Розвивати творчу уяву і фантазію.

Хід: Діти по черзі з використанням реквізиту і елементів костюма «створюють ситуацію». Решта - вгадують:

1) «Таня збирає гриби в лісі».

Дівчинка зображує грибника, в руках - кошичок і посох, на голові - хустка.

2) «Олег плаває під водою».

Хлопчик, маски для підводного плавання, в гумовій шапочці зображує водолаза.

3) «Катя потрапила під дощ».

Дівчинка в плащі з парасолькою стрибає через калюжі, щулиться від холодних крапель.

3. «Піжмурки» (для дітей 5-6 років).

Мета: Розвивати комунікативність, творчу уяву, фантазію.

Хід: Усі діти разом з вихователем готують маски мишок і кішки. У маски кішки очі не вирізаються. Діти сідають у коло. «Кішка»- в центрі. Кішка: «Мишка, мишка, пошукай!» Одна мишка виконує прохання. Кішка в масці з намальованими очима не бачить - хто. Вона повинна вгадати, чий був голос. Якщо не може, нехай помацає одяг мишки. Коли вгадає, вибирається нова мишка.

Гра триває.

4. «Організовуємо загальний театр.» (для дітей 6-7 років).

Мета: Розвивати творчу взаємодію, уяву, фантазію.

Хід: Усі діти разом з вихователем майструють ляльок з рукавичок, паперових пакетів. Потім, розігрують побутові або казкові сюжети.


Література

1. Буреніна А.І. Від гри до вистави. Методичний посібник. СПб, 1996.

2. Генів Г.В. Театр для малюків. М., «Просвещение», 1968.

3. Гурін Ю.В., Монина Р.Б. Ігри для дітей від трьох до семи. СПб, «Мова», 2008.

2. Кряжева Н.Л. Розвиток емоційного світу дітей. Єкатеринбург, У-Факторія, 2004.

4. Орлова Ф.М. Нам весело. М., «Просвіта», 1993.

5. Уликова М.О. Словом душа росте». СПб, «Старт», 1999.

6. Чистякова М.І Психогімнастика. М., «Просвіта», 1999.

7. Уроки театру на уроках в школі НДІ АПН СРСР. М., «Педагогічні майстерні художнього виховання», 1990.

8. Фопель К. Як навчити дітей співпрацювати. М., Генеза, 2006.Читайте також:

© Vihovateli.com.ua 2014 - сайт для вихователів дитячих садків.