Свіжі публікації
Проект
«Я, ти, він, вона! Разом - дружна сім'я!»

Актуальність проекту:

Наше суспільство являє собою велику комунальну квартиру, в якій живуть люди різної національності, віросповідання. Вони живуть поруч, пліч-о-пліч їм не можна сваритися, вони повинні жити в мирі та злагоді, бути терпеливими, поважати і співчувати всім, хто живе поруч, не залежно від того, що ці люди говорять на іншій мові, з іншого моляться, дотримуються інші традиції. На жаль, на сучасному етапі розвитку суспільства часто відбуваються міжнаціональні конфлікти, засновані на неповагу і нетерпимості між людьми. Кожна людина повинна представляти для іншої людини, партнера по спілкуванню, праці, відпочинку. І тут національна приналежність відіграє не вирішальну роль, тут головне - викликає людина інтерес як особистість, може він співчувати, співпереживати свого партнера, поважати його. Однак не можна повністю відсувати на останній план національність людини адже саме він є носієм особливостей і традицій своєї нації. Вміння співчувати і поважати людей різних національностей не можуть з'явитися самі собою їх необхідно виховувати, починаючи з самого початку, відтоді, коли дитина потрапляє в перший у своєму житті колектив - дитячий сад.

У всі часи і у всіх народів основною метою виховання була турбота про збереження, зміцнення і розвиток добрих народних звичаїв і традицій, турбота про передачу підростаючим поколінням побутового, виробничого, духовного, в тому числі і педагогічної, досвіду, накопиченого попередніми поколіннями. У чому ж полягає сила народної педагогіки, народних традицій? Відповідь проста: перш за все, людяного, добром, гуманному підході до особистості воспітуемого і вимоги з його боку взаимообратного человеколюбивого ставлення до оточуючих. Саме мета «облагороджування» людської душі і утверджувалася в народній педагогіці.

Спілкування дітей різних національностей надає благотворний вплив на їх розвиток. Діти отримують знання про побут, мистецтві, культурі іншого народу. Систематичне безпосереднє спілкування позначається на формуванні багатьох сторін особистості. Живе спілкування з людьми різних національностей виховує у дітей доброзичливості, дає можливість практично висловити свою симпатію до представників іншої національності - одноліткам і дорослим - і зберегти таке ставлення до всіх народів.

В цих умовах відбувається систематичне інтернаціональне виховання дітей. На зближення дітей різних національностей в цьому випадку впливають загальні ігри, прогулянки, участь у суспільно-корисній роботі. Але при такому об'єднанні дітей різних національностей необхідно продумане цілеспрямоване керівництво всім педагогічним процесом і питаннями інтернаціонального виховання. Великі вимоги тут пред'являються до педагога. Він повинен володіти значним запасом знань в області інтернаціонального виховання, виявляти великий такт і чуйність по відношенню до дітей будь-якої національності.

Тільки при таких умовах можливо уникнути формальне і механічне об'єднання дітей, які не розуміють мови один одного, прищепити їм ті якості, які необхідні для справжнього інтернаціоналіста.

Та ж чуйність і такт необхідні і тоді, коли дитина однієї національності потрапляє в групу дітей іншої національності. Ласкаве і ніжне ставлення вихователя до такої дитини не залишається не поміченим дітьми. Наслідуючи своєму педагогу, вони починають проявляти турботу, чуйність, увагу, ласку по відношенню до сверстнику іншої національності. Це наслідування поступово переходить у звичку, стає нормою поведінки.

У дошкільному віці створюються найбільш сприятливі умови для морального розвитку дітей. У цей період розширюється і перебудовується система взаємин дитини з дорослими і однолітками, ускладнюються види діяльності, виникає спільна з однолітками діяльність.

Дитина пильно придивляється до світу дорослих, починаючи виділяти в ньому взаємини між людьми. Дошкільник осягає світ людських стосунків, відкриває закони, за якими будується взаємодія людей, тобто норми поведінки. Прагнучи стати дорослим, дошкільник підпорядковує свої дії суспільним нормам і правилам поведінки.

Моральний розвиток дошкільника включає три взаємопов'язані сфери. У сфері моральних знань, суджень, уявлень, тобто когнітивної сфері, діти оволодівають різними сторонами громадського моральної свідомості, і насамперед розумінням моральних вимог, критеріїв моральної оцінки. Дитина вчиться добровільно слідувати нормам моралі, навіть якщо її порушення пов'язане з особистою вигодою і малюк впевнений у безкарності. Таким чином, оволодівши моральним поведінкою, дитина здатна зробити правильний моральний вибір не на словах, а в дії. У сфері морально цінних переживань у дитини складаються морально цінні і морально схвалені ставлення до інших людей. Так, у дитини формуються гуманістичні, альтруистские почуття і відносини, наприклад увага до потреб та інтересам інших, здатність рахуватися з ними, співчуття чужих бід і радощів, а також переживання провини і порушення норм.

Враховуючи ту обставину, що дитячий сад є самою першою сходинкою у системі безперервної освіти, педагоги МБДОУ МО р. Краснодар «Дитячий сад комбінованого виду № 24» розробили проект «Я, ти, він, вона! Разом - дружна сім'я!», який спрямований на формування гуманних почуттів і уявлень про добро, чуйності, справедливості, чуйності; виховання почуття гордості за людей, які живуть у дружбі з усіма народами.

Цілі проекту:

 • Виховання симпатії і поваги до людей різних національностей;
 • Доповнювати знання про навколишній світ;
 • Розширювати знання про культури різних народів, їх національної кухні, одязі, рослинах і тварин в їх республіках, народних рухливих іграх;
 • Формування почуття єдності, дружби, рівності і братерства, які об'єднують народи Росії.

Завдання:

1. Закладання основ духовно-моральної особистості з активною життєвою позицією і з творчим потенціалом, здатної до вдосконалення, до гармонійного взаємодії з іншими людьми.

2. Розвиток почуття поваги до старших, товариства і дружбу з однолітками, турботи й уваги до оточуючих людям.

3. Формування навичок культури поведінки.

4. Формування високої культури стосунків не тільки до свого народу, але і до інших народів.

5. Розвиток інтересу і збагачення уявлень про народних традиціях, культурі народів.

6. Розвиток моральних почуттів у дошкільників.

7. Розвивати зв'язне мовлення дошкільнят, збагачувати й активізувати їх словник.

Опис проекту

У пострадянський період, в умовах розпаду колись єдиного і потужної держави, що спричинило за собою розвиток міжнаціональних конфліктів, особливе значення в системі формування особистості набуває інтернаціонально-патріотичне виховання.

При сучасному рівні міграції народів, дошкільні заклади відвідують діти різних народностей, з різними культурними традиціями, різним рівнем знання російської мови. Система дошкільної освіти лише на рівні приватних дитячих садків може створювати для дітей групи, які об'єднують малюків за національною ознакою. В державних установах всі діти розподіляються на групи з урахуванням віку.

Перші роки життя дитини мають вирішальне значення в становленні основ його особистості, тому важливо правильно організувати виховання і процес засвоєння дитиною досвіду суспільного життя. На кожному віковому етапі розвитку дошкільника є своє коло образів, емоцій, уявлень, звичок, які засвоюються ним і стають близькими і незамінними. В звуках і фарбах постає перед дитиною спочатку світ рідної сім'ї, потім світ рідного дитячого садка, далі - світ рідного краю і, нарешті, світ рідної вітчизни - Росії.

Ставлення до людини іншої національності починає формуватися у дітей з 4 років, коли вони дізнаються про багатонаціональному населення нашої планети. У старших дошкільників, які виховуються в багатонаціональному колективі, переважає позитивне ставлення до представників різних народів, що найчастіше проявляється інтерес до їхнього життя, культурі, бажання дружити, ділитися з ними іграшками, навіть вивчити мову, на якому вони говорять. Разом з тим бувають прямі або непрямі прояви іншого ставлення: глузування або, навпаки, переляк.

Основний шлях виховання у дітей культури міжнаціонального спілкування - це прилучення до етнонаціональної культури через пізнання народної мудрості, національних традицій і звичаїв, творів талановитих національних письменників і поетів, композиторів, художників, майстрів народного промислу. В соціальному оточенні важливо дати дітям правильні орієнтири: про людину судять не по національності, а по тому, який він, за його справ і вчинків.

Важливим моментом толерантного виховання є формування у дітей емоційно-позитивного ставлення до національного різноманіттю населення нашої країни, різноманіття людських мов: «як добре, що нас багато і всі ми різні».

Ефективність толерантного виховання залежить від комплексного використання різних методів і засобів.

Робота по реалізації проекту ведеться за блоками:

 реалізації проекту

 

1 блок «Методичний»:

 • Збір інформації по темі.
 • Визначення основних напрямів роботи.
 • Складання програми взаємодії сім'ї та ДНЗ.
 • Підготувати матеріально-технічну базу і створення мотиваційних, організаційних, нормативно-правових, програмно-методичних, інформаційних умов для ознайомлення дошкільнят з національностями людей, які проживають на території нашого краю.

2 блок «Національності»:

Костюми:

 • Презентація «Національні костюми».
 • Бесіди, розгляд національних ляльок.
 • ИЗОдеятельность «Елементи національних костюмів».
 • Виготовлення національних костюмів для ляльок.
 • Виготовлення з батьками національних костюмів.
 • Конкурс-демонстрація «Національний костюм».

Усна творчість:

 • Вірші.
 • Загадки.
 • Кросворди.
 • Оповідання, казки.
 • Прислів'я та приказки.
 • Знайомство зі словами «Привіт», «Спасибі», «будь Ласка» і т.д. на різних мовах.

Музична творчість:

 • Прослуховування пісень і творів.
 • Презентація «Композитори».
 • Розучування національних пісень.
 • Презентація «Танці народів різних національностей».
 • Розучування народних танців, танців, хороводів.

Декоративно-прикладне творчість:

 • Презентація «Прикладне мистецтво різних народів».
 • ИЗОдеятельность «Елементи національного побуту».

Національна кухня:

 • Презентація «Страви різних національностей».
 • Презентація «Знайомство з національними овочами і фруктами».
 • Приготування з батьками національних страв.
 • ИЗОдеятельность «Національний бенкет».
 • Тиждень національних страв.

Ігри:

 • Настільні ігри.
 • Дидактичні ігри.
 • Рухливі народні ігри.
 • Ігри-забави.

3 блок «Розважальний»:

 • Розваги.
 • Конкурси.
 • Свята.
 • Фестивалі.

4 модуль «Аналітичний»:

 • Систематизацію методичного матеріалу
 • Зіставлення проміжних результатів з завданнями проекту

5 модуль «Звітний»:

 • Виставки малюнків
 • Фотовиставки, фотогалереї.
 • Розміщення інформації на сайті ДНЗ

 

Етапи реалізації проекту:

I. Підготовчий:

1. Вивчення теоретичних питань проблеми. Аналіз методичної літератури по темі.

2. Збір інформації педагогами та батьками (фото, історичний матеріал) про національності.

3. Створення «банку» на електронних носіях про костюмах, прапорах, піснях, творів мистецтва, побуту, танцях, стравах і т.д. різних національностей.

4. Виготовлення практичного матеріалу.

5. Складання програми взаємодії сім'ї та ДНЗ.

6. Розробка сценаріїв досугов і розваг.

7. Підготувати матеріально-технічну базу і створення мотиваційних, організаційних, програмно-методичних, розробка конспектів НОД по інтернаціональному вихованню, створення інформаційних умов для реалізації проекту.

II. Основний:

1. Систематизація методичного матеріалу.

2. Проведення НОД по інтернаціональному вихованню дошкільників.

3. Демонстрація презентаційного матеріалу.

4. Проведення заходів щодо морально-патріотичного виховання.

5. Підвищення професійної компетентності педагогів і батьків.

6. Проведення On-Line-консультацій для батьків.

7. Розміщення інформації на сайті ДНЗ.

III. Заключний:

Модифікація (якщо потрібна) і включення НОД по інтернаціональному вихованню дітей старшого дошкільного віку в сітку освітнього процесу ДНЗ.

Організація конкурсів, фестивалів, свят, розваг, виставок спільно з батьками та громадськістю.

Очікувані результати проекту:

Загострення міжнаціональних конфліктів - актуальна проблема сучасної Росії. Отже, завдання педагогів на нинішньому етапі розвитку суспільства виховання дітей здатних відчувати симпатію і повагу до людей різних національностей. Постійне, цілеспрямоване виховання дітей дошкільного віку в дусі інтернаціоналізму - важливе завдання, що не втрачає своєї значущості в даний час. Інтернаціональне виховання покликане розвивати у дітей почуття приналежності до єдиної багатонаціональної Батьківщини, почуття загальнонаціональної гордості. Інтернаціональне виховання органічно пов'язане з іншими частинами виховання з розумовим, моральним, трудовим, фізичним і естетичним.

Проект дозволить вирішити завдання виховання і навчання дітей старшого дошкільного віку в напрямку виховання почуття інтернаціоналізму дошкільнят, включає «етики міжнаціонального спілкування»: симпатію, дружелюбність і повагу до однолітків і дорослих різних національностей, розуміння і прийняття етнічної самобутності, звичаїв і традицій різних народів, їх функціональної значущості; прояв зацікавленого ставлення до життя, культурі уявлень інших етнічних колективів; відображення емоційно-позитивного ставлення до Правил ввічливості кожного народу - це дуже складне поєднання національних традицій і звичаїв. І де б дитина не був, він повинен поважати традиції національного оточення і поводитися згідно з їхніми нормами.

Можливе супутнє вирішення додаткових завдань, наприклад, з розвитку мовлення (складання описового оповідання, розв'язання граматичних завдань, розвиток логічне мислення, вирішення багатьох завдання з изодеятельности, ручної праці).

Ми вважаємо, що даний проект може мати широке поширення в муніципальній і крайової системі дошкільної освіти. Проект не потребує значних матеріальних витрат, в його реалізацію активно включаться батьки вихованців. Знайомство з національностями, їх традиціями, мистецтвом і т.д. доступні і цікаві не тільки дітям, але і дорослим.

 

Бібліографічний список:

1. Азаров Ю.П. Мистецтво виховувати. - М., 1985.

2. Антонова Т.В.Особливості спілкування старших дошкільників з однолітками // Дошкільне виховання, №10, 1975.

3. Арсалиев, Ш.М. Традиційна культура виховання в дії/Ш.М. Арсалиев//Етнос і особистість: історичний шлях. Проблеми та перспективи розвитку. Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції. - Москва-Чебоксари, 2003.

4. Архарова, Л.І. Виховання на народних традиціях/Л.І. Архарова//Виховання патріотизму, дружби народів, віротерпимості. Матеріали Всеросійської науково-практичної конференції (Москва, 16-17 листопада 1999). - М., 2001.

5. Бабиніна Т.Ф. Традиції національних культур. - Казань., 2004.

6. Бєляєва Л.І.Формування позитивного ставлення до явищ суспільного життя у дітей дошкільного віку. - М: Просвітництво, 1977.

7. Богомолова М.І.Інтернаціональне виховання дошкільнят. - М: Педагогіка, 1974.

8. Богомолова М. І.Роль спілкування в інтернаціональному вихованні дошкільнят//Дошкільне виховання. 1984, № 5, с. 8-10.

9. Богомолова М.І.Свято як засіб інтернаціонального виховання дошкільнят//Дошкільне виховання. 1980, № 1, с. 8-12.

10. Богомолова М.І.Інтернаціональне виховання дошкільнят у грі//Питання викладання курсу дошкільної педагогіки в педагогічному вузі. 1974, № 1, с. 141-157.

11. Богомолова М.І.Національна лялька як засіб виховання у молодших дошкільнят симпатії до дітей різних національностей //Шляхи вдосконалення навчально-освітнього процесу у молодших групах дитячого сада.1983, № 1, с. 57-75.

12. Волков Г.Н. Этнопедагогизация в контексті функціонування народних традицій виховання/Г.Н. Волков//Світ освіти - освіта в світі. - 2002. - № 1. - С. 11.

13. Дошкільна педагогіка. Навч. Посібник для студентів пед. ін-товпо спец. «Педагогіка та психологія» / Під ред. В.И.Логиновой, П.Г. Саморуковой. - М,1988.

14. Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкільна педагогіка для студ. середовищ. пед. навч. закладів/ С.А. Козлова, Т.О .. Куликова. - М., 2000.

15. Каллагова Ф. Патріотичне та інтернаціональне виховання дітей. - М., 1978.

16. Крупська Н.К. Інтернаціональне виховання дітей у початковій школі. - М., 1980, т.6 - с.72.

17. Кучина Ст. Проблема інтернаціонального виховання. - М., 1978.

18. Литвинова М.Ф. Російські народні рухливі ігри/Під ред Ст. Л. Руссковой. - М., 1986.

19. Міжнаціональні відносини. Інтернаціональне та патріотичне виховання: етнопсихологічний аспект. Навчально-методичний посібник для Вузів; Магометов А.А. - М., 1984.

20. Орлова А. Дітям про різні народи. - М., 1967.

21. Орлова М. Формування толерантності у дошкільнят. //Дшкольное виховання. - М., 2003, № 11. - с. 51-54.

22. Педашенко Н. Про інтернаціональному вихованні М.: 1963

23. Сухомлинський В.А. Як виховувати справжню людину. - Київ, 1975.

24. Сухомлинський В.А. Серце віддаю дітям. - Київ, 1974.

25. Харисов, Ф.Ф. Інтеграція національної культури та навчально-виховного процесу/Ф.Ф. Харисов: автореф.дис...д-ра пед. наук: 13.00.01. - Еліста, 1999.Читайте також:

© Vihovateli.com.ua 2014 - сайт для вихователів дитячих садків.