Свіжі публікації
Досвід роботи по темі: «Розвиток мовлення у процесі ознайомлення з навколишнім»

Одна з характерних і яскравих рис дошкільнят - допитливість.

Важливо з перших кроків дитини навчити його цілісного погляду на світ, дати уявити неповну, але цілісну картину світу.

Дитина пізнає світ, порівнюючи його з собою, як найбільш відомим йому об'єктом. У процесі ознайомлення з навколишнім відбувається розвиток дошкільника в пізнавальній сфері; розвивається здатність бачити світ з точки зору інших, розвивається мова.

 

Ознайомлення з навколишнім світом збагачує чуттєвий досвід дитини, вчить бути уважним до того, що його оточує. Діти вчаться бачити, слухати, обмацувати і відчувати, тим самим створюється чуттєва основа для слова.

 

Педагогічні та корекційні завдання успішно вирішуються при правильному виборі методів, прийомів. Враховуючи, що у дошкільнят переважає наочно - образне мислення широко використовую наочно - виставковий матеріал, іграшки, картини, натуральні предмети. Використовую спеціально організовані ситуації, ігри, які сприяють підвищенню уваги, інтересу до заняття і до мовної активності. У грі діти вчаться виокремлювати різні і схожі ознаки, групувати предмети за окремими ознаками, дізнаватися якості предмета.

 

Для збагачення і активізації словникового запасу проводимо мовні ігри та вправи: «Назви одним словом», «Кому потрібні ці предмети», «Дізнайся ціле по частині». Корисні мовні ігри, в ході яких дитина повинна якомога більше підібрати ознак предмета, наприклад, «З чого зроблені», «Відгадай на смак». Роботу над збагаченням словникового запасу веду одночасно з удосконаленням звуковимови і формуванням граматичного ладу мовлення. Так як розвиток загальної та дрібної моторики сприяють розвитку мовлення, велику увагу приділяю логоритмическим вправам, пальчиковым ігор, використовуємо вправи та ігри для розвитку дрібної моторики (сухий басейн, лабіринти, викладання по контуру, нанизування предметів на гнучкий шнур). Проводжу хороводні ігри, ігри малої рухливості, ігри драматизації, які розвивають мова.

 

Важливу роль відіграє слухання оповідань, казок і віршів, малювання, ліплення, аплікація, конструювання з будівельних матеріалів. У процесі гри діти моделюють реальні й вигадані ситуації в створеному ними світі.

У процесі гри, ставлячи питання дитині і заохочуючи фантазію, творчість дітей ми змушуємо його самостійно відкривати навколишній світ і його закономірності.

 

Актуальність: у процесі ознайомлення з навколишнім розвивається мислення і мова. Мислення і мова взаємопов'язані. Разом з розвитком мовлення набуваються навички розумової праці, вдосконалюється вміння аналізувати, пояснювати, доводити, міркувати.

 

Для розвитку мислення і мови необхідний багатий чуттєвий досвід, отриманий їм від сприйняття різних предметів світу, природи, суспільного життя.

З самих ранніх етапів розвитку дитини потрібно вводити його у все різноманіття навколишнього світу. Безпосереднє спостереження навколишнього сприяє розвитку логічної мови, розуміння граматичних законів. Щоб удосконалювати думка і слово дитини, необхідно збагачувати його душу повними, вірними, яскравими образами навколишнього світу.

 

Уміння спостерігати виробляється в процесі пізнання навколишнього, породжує звичку робити висновки, виховує логіку думки, чіткість і красу мови - розвиток мислення та мовлення йде як єдиний процес.

 

Процес пізнання оточуючого у всьому його різноманітті сприяє розумінню та використанню зв'язного мовлення різних граматичних категорій, що позначають назву, дія, якості і допомагають аналізувати предмет і явище з усіх боків.

 

Мета: розвиток мовлення дітей у процесі ознайомлення з навколишнім у різних видах діяльності різними засобами.

Об'єкт: процес розвитку мовлення при ознайомленні з навколишнім.

Завдання:

1. послідовне формування знань з урахуванням можливостей і особливостей навколишнього світу.

2.подбор методів і способів розвитку мовлення у процесі ознайомлення з навколишнім.

3. використання різноманітних форм організації дошкільнят при ознайомленні з навколишнім.

Протягом кількох років я працюю над темою «Розвиток мовлення дітей у процесі ознайомлення з навколишнім». Я вивчила і проаналізувала літературу: А.А Вахрушев «Здрастуй, світ!», А.К Бондаренко «Словесні ігри в дитячому садку», А.К Бондаренко «Дидактичні ігри в дитячому садку», Т.С Швайко «Ігри та ігрові вправи для розвитку мови», О.В Дибіна «Ознайомлення дошкільників з предметним світом», О.В Дибіна Ознайомлення з предметним світом і соціальним оточенням», А.Г Селіхова «Ознайомлення з навколишнім світом і розвиток мовлення», Н.Ф «Розумове виховання дітей в процесі ознайомлення з природою», С.Н Миколаєва «Ознайомлення дошкільників з неживою природою».

 

По даній темі зробила висновок: розвиток мовлення у процесі ознайомлення з навколишнім світом відбувається не тільки на заняттях, але й під час гри, в процесі трудової діяльності, під час прогулянки. У всіх цих видах діяльності, йде процес поглиблення і систематизації знань про навколишньої дійсності. Відбувається вдосконалення форми вираження думок: збагачення лексики, досягнення чіткості і послідовності викладу, емоційної промови.

У зв'язку з цим, щоб показати цілісність роботи по цій темі,провела діагностику з розвитку мовлення у процесі ознайомлення з навколишнім у формі діагностичних вправ, розробила заняття метою яких був розвиток розумових здібностей і активності мовлення дітей. Створила презентації до даних занять. Оформила картотеку ігор по даній темі. Провела консультацію для батьків: «чи Правильно говорить ваша дитина», з метою допомогти батькам правильно підійти до питання розвитку мовлення дитини.Читайте також:

© Vihovateli.com.ua 2014 - сайт для вихователів дитячих садків.