Свіжі публікації
Семінар для педагогів
«Інтеграція та реалізація освітніх галузей ФГОС»

Мета: допомогти педагогам опанувати ФГОС.

 

Засідання № 1

Тема: Освітня область: «Фізичний розвиток».

План проведення

Питання плану

Відповідальний

1. Презентація «Освоюємо ФГОС: освітня область «Фізичний розвиток».

 

2. Круглий стіл «Освітня область «Фізичний розвиток»

 

3. Подання дизайн - проектів «Створення предметно-розвивального середовища групи відповідно до ФГОС з «Фізичного розвитку»

Старший вихователь Мартинова Е. С.

 

 

Педагоги

 

 

Вихователі груп

 

 

Попередня підготовка:

1. Виставка в методичному кабінеті «Вивчаємо ФГОС».

Відповідальний: старший вихователь Мартинова Е. С.

2. Вивчення проекту «Федеральних державних освітніх стандартів ДО» за напрямом «Фізичний розвиток»

Відповідальні: педагоги ДНЗ

3. Підготовка презентації «Освоюємо ФГОС: освітня область «Фізичний розвиток».

Відповідальний: старший вихователь Мартинова Е. С.

4. Розробка дизайн - проектів «Створення предметно-розвивального середовища групи відповідно до ФГОС з «Фізичного розвитку»

Відповідальні: педагоги ДНЗ

Пояснювальна записка до презентації семінару «Освоюємо ФГОС:
Освітня область «Фізичний розвиток».

1. Ми стоїмо на порозі «Стандартизації» дошкільної освіти. Проект Федерального Державного Освітнього Стандарту Дошкільної освіти вийшов на загальне обговорення у липні 2013 р. ДО Стандартизація передбачає в своїй основі модернізацію та вдосконалення системи дошкільної освіти, де в основі лежать умови спрямовані на розвиток особистісного потенціалу дитини. Давайте розглянемо цей документ сьогодні лише в одному напрямку освітньої роботи з дітьми - це «Фізичний розвиток».

2. ФГОС регулює відносини у сфері освіти між їх учасниками: батько, дитина, педагог і зараз з'явився засновник). Сім'я розглядається як співучасник освітнього процесу, як повноправний учасник освітнього процесу. ФГОС вперше детоцентрирован, тобто направлений на дитину. Тому освітню роботу з «Фізичного розвитку» будуємо з урахуванням потреби дітей і замовлень батьків.

3. Стандарт затверджує основні принципи освіти.

4. У стандарті визначені цілі і завдання. Розглянемо завдання спрямовані на «Фізичний розвиток».

5. Зміст Програми має забезпечувати розвиток особистості, мотивації та здібностей дітей у різних видах діяльності і охоплювати такі освітні області. Однією, з яких, є «Фізичний розвиток».

6. Якщо порівнювати освітні області ФГТ і ФГОС, «Фізична культура» і «Здоров'я» будуть об'єднані в освітню область «Фізичний розвиток» за ФГОС.

7. Освітня область «Фізичний розвиток» включає придбання досвіду в наступних видах поведінки дітей. Стандарт дає нам конкретизовані види дитячого поведінки і який досвід вони повинні купувати в них.

8. Конкретний зміст освітньої галузі «Фізичний розвиток» залежить від віку дітей і має реалізовуватися у певних видах діяльності: ...

9. Моніторинг у процесі педагогічного спостереження тільки для внутрішнього користування, про що в Стандарті чітко прописано: ... Тому педагог проводить моніторинг з «Фізичного розвитку» вихованців на початок і кінець року, з тим, щоб вибудувати індивідуальну траєкторію освітньої роботи в цьому напрямку з кожною дитиною і простежити динаміку розвитку.

10. У Стандарті прописані вимоги до організації розвивального предметно-просторовому середовищі у всіх освітніх галузях...

Розглянемо конкретно: які вимоги треба звернути увагу педагогам при організації предметно-розвивального середовища з «Фізичного розвитку».

11, 12, 13, 14, 15, 16 - по слайдах

17. У Стандарті прописані вимоги до результатів освоєння Програми - це цільові орієнтири

18. Цільових орієнтирів вихованець може досягти, а може й ні в силу своїх індивідуальних особливостей розвитку. Тому вони не можуть служити оцінкою всього якості освіті, в тому числі і «Фізичного розвитку» дитини.

19. Цільові орієнтири - це соціально-нормативні вікові характеристики дитини на наступних етапах... Розглянемо цільові орієнтири на кожному етапі виділяючи ті характеристики, які тісно пов'язані з «Фізичним розвитком вихованців.

20, 21, 22. - по слайдах

23. З розглянутого вище випливає висновок: освітня область «Фізичний розвиток» націлена не тільки на розвиток крупної і дрібної моторики, вона інтегрується з іншими областями Стандарту.

Принцип інтеграції між областями закладений в Стандарті.

Питання круглого столу семінару «Освітня область ФГОС «Фізичний розвиток»:

1. Перерахуйте освітні області за ФГОС. Які освітні області за ФГТ перетворюються в освітню область «Фізичний розвиток» за ФГОС?

2. Які завдання спрямовані на фізичний розвиток вирішує ФГОС?

3. Яка роль в освітньому процесі ДОО відведена сім'ї, в тому числі і з «Фізичного розвитку»?

4. Яким чином ви плануєте враховувати наступне вимога Стандарту до організації предметно-просторового середовища з «Фізичного розвитку»:

- змістовно-насичене середовище;

- трансформовані середовище;

- поліфункціональна середовище;

- варіативна середовище;

- доступна середовище;

- безпечне середовище?

5. Які цільові орієнтири з «Фізичного розвитку» дитина може досягти на етапі початку дошкільного віку? На етапі завершення дошкільної освіти?

6. З якими освітніми галузями Стандарту слід інтегрувати «Фізичний розвиток» і чому?

 

Література:

Проект федерального державного стандарту дошкільної освіти http://минобрнауки.рф/новости/3447

 

До роботи додається презентація.Читайте також:

© Vihovateli.com.ua 2014 - сайт для вихователів дитячих садків.