Свіжі публікації
Фізкультурно-оздоровчий проект «Абетка здоров'я»

(матеріал з досвіду роботи за напрямом «фізичний розвиток і здоров'я»)

1.3. Проблема і актуальність

Аналіз практики роботи дошкільних установ показує, що останнім часом чимало дошкільних закладів працює за новими комплексними програмами, але вони на жаль обмежуються рамками фізичного виховання, що направлені головним чином на розвиток у дітей основних якостей рухів. Часто і батьки не прищеплюють дитині потребу в здоровому способі життя. Проте цього не достатньо.

Рухова активність є найважливішим компонентом способу життя і поведінки дошкільнят. Вона залежить від організації фізичного розвитку та виховання дітей, від рівня їх підготовленості, від умов життя, індивідуальних особливостей і функціональних можливостей організму, що росте.

Недостатність рухових функцій у дітей проявляється в усіх компонентах моторики: у загальній, в тонких рухи кистей і пальців рук, мімічної та мовленнєвої моторики, що призводить до поганої координації рухів у складних діях по самообслуговуванню, в трудових процесах; викликає труднощі в оволодінні ручними операціями (письмо, малювання, позначається на вираженні міміки і пантомимики, на формування виразної сторони мови, правильної і чіткої звуковимови). Встановлена пряма залежність між рівнем рухової активності дітей та їх словниковим запасом, розвитком мовлення, мисленням.

Тому організована своєчасна робота щодо розвитку у дітей рухової функції в загальній системі корекційно-розвиваючих заходів стає вкрай необхідною і важливою. В сучасних умовах необхідно створювати нову педагогічну ситуацію, пов'язану з якісним зміною стану дітей, що вимагає кардинально нового рішення:

- використання гнучкого охоронного режиму

- правильного раціонального харчування

- створення санітарно-гігієнічних умов

- умов для загартовування

- оптимального рухового режиму та дотримання особистої гігієни дітей

- забезпечення їхнього фізичного, психічного та емоційного благополуччя

Проблему корекції та усунення порушень необхідно розглядати з позиції оздоровлення та збагачення правильно організованої фізкультурно-корекційно-розвивального середовища.

БЕЗ РУХУ-ДИТИНА НЕ МОЖЕ ВИРОСТИ ЗДОРОВИМ !

Так з'явилася необхідність запровадження в життя дітей проекту «Абетка здоров'я і розвитку».

1.4. Мета проекту

Метою даного педагогічного проекту є:

- виховати фізично розвиненого життєрадісного дитини шляхом формування в неї свідомого ставлення до свого здоров'я і потреби до здорового способу життя

- охорона і зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей

- створення психолого-педагогічних умов для формування емоційного благополуччя, дбайливого ставлення до дитини, повагу до індивідуальності та особистості

- оптимізація режиму рухової активності дітей шляхом удосконалення організованих і самостійних форм функціонально-оздоровчої діяльності дітей

- систематизація заходів щодо організації рухової активності дітей

- пошук нових шляхів практичної реалізації сучасних технологій

- формування інтегрованих зв'язків між рухової, інтелектуальної, комунікативної здібностями

- створення здоров'єзбережувальної середовища

- підготовка дитини до саморозвитку та успішної самореалізації на всіх етапах життя

- виховання культурно-гігієнічних навичок, формування початкових уявлень про здоровий спосіб життя, розвиток інтересу до фізичної культури і спорту

 1.5. Завдання проекту

Головними завданнями є:

- забезпечення збереження та зміцнення здоров'я дітей, підвищення опірності до захворювань, несприятливих впливів зовнішнього середовища, формування ціннісного ставлення до здорового способу життя

- формування життєво необхідних рухових умінь і навичок дитини відповідно з його індивідуальними особливостями розвитку фізичних якостей моральних основ особистості накопичення рухового досвіду, корекція порушень психомоторних

- створення умов для розвитку та саморозвитку та реалізації потреби дітей в руховій активності, на базі дотримання охоронного режиму дня, вдосконалення предметно-розвивальним, матеріально-технічної та екологічної середовищ

- створення освітніх технологій освітньої фізичної культури та їх впровадження в навчальний процес з фізичного напрямку

- використання здоров'язбережувальних технологій у режимі дня з урахуванням комплексно-тематичного планування

- організація інтегрованих видів освітньої та ігрової діяльності

- просвітницько-виховна робота, спрямована на формування цінності здоров'я і здорового способу життя, виховання культури здоров'я, динамічне спостереження за станом здоров'я дітей, моніторинг «Готовність до школи»

Успішне вирішення поставлених завдань можливе лише при засвоєнні комплексного використання всіх засобів фізичного виховання

1.6. Принципи проекту

- принцип різнобічного розвитку особистості

активізація розумової діяльності дітей, створення умов, у яких дитина сам шукає раціональний спосіб вирішення

- принцип гуманізації

фізкультурно-оздоровча діяльність будується на основі комфортності, з урахуванням бажань і настроїв дітей

- принцип індивідуальності

забезпечення здорового способу життя кожної дитини з урахуванням його здоров'я, інтересу, підбір оптимальної фізичної навантаження

- принцип циклічності і систематичності

поступове підвищення навантаження, по мірі фізичної підготовленості

- принцип оздоровчий

забезпечення раціонального загального рухового режиму, чергування рухової та пізнавальної активності дітей в продуктивних видах діяльності

- принцип взаємозв'язку з сім'єю

дотримання єдиних вимог ДНЗ і сім'ї у вихованні здорової дитини та залучення в здоров'езберігаючи і оздоровчі заходи та їх оцінка

- принцип доступності медико-соціальної допомоги

- принцип відповідальності працівників ДНЗ

- принцип дотримання прав людини і громадянина

- принцип забезпечення рівних можливостей при реалізації проекту оздоровлення дітей

- принцип активності дітей

1.7. Форми проекту

Форми роботи з дітьми за даним напрямом різноманітні:

1. Спеціально організована діяльність

- гнучкий режим дня і оптимальна організація режимних моментів

- гімнастика (сюжетна, з предметами, з рухливих ігор, ритмічна, на свіжому повітрі тощо)

- заняття з фізичної культури в залі та на свіжому повітрі (ігрові, сюжетні, тематичні, комплексні, контрольно-діагностичні, тренують з посібниками подарунками)

- рухливі ігри, спортивні естафети, ВРП, основні рухи

- оздоровчий біг, ходіння босоніж

- динамічні паузи

- бадьорить гімнастика (включає корегуючі вправи на профілактику плоскостопості, порушення постави; дихальну, артикуляційний, зорову, пальчикову гімнастику, розвиток мовленнєвого дихання, гімнастику на розвиток слухового уваги, вправи на напруження та розслаблення, ігровий масаж)

- гімнастика пробудження

- загартовуючі заходи (ходіння босоніж, полегшена одяг, ходіння по масажних килимках, часте миття рук, ранковий прийом на вулиці, сонячні ванни)

- кисневий коктейль

- часниково-цибульна інгаляція

- масаж

- раціональне харчування

- психологічна підтримка

- проектна діяльність

- прийом дітей на вулиці в теплу пору року

- оснащення спортінвентарем, обладнанням, наявністю спортзали, спортмайданчики, басейни, спортивні куточків у групах

2. Спільна діяльність з дітьми

індивідуальна здоровьесберегающая робота, рухливі ігри, свята та розваги, участь у змаганнях, гурткова робота, комунікативні ігри, походи, хвилина тиші, музичні паузи, ігрові бесіди з елементами рухів, Дні здоров'я

3. Самостійна діяльність дітей

в спортивному куточку, на спортмайданчику з використанням піктограм основних рухів, схем спостереження за поведінкою дитини

4. Інтеграція з іншими освітніми галузями

художня творчість, комунікація, пізнання, соціалізація, музика, праця, читання художньої літератури, безпека

5. Взаємодія з сім'єю по оптимізації фізкультурно-оздоровчої роботи

спільна фізкультурно-дозвіллєва діяльність, наочна агітація з питань фізичного виховання (стенди, пам'ятки, газети, виставки), організація спільного активного відпочинку, оформлення рекомендацій для батьків щодо організації рухової активності, відвідування батьками режимних моментів, збагачення літератури щодо здорового способу життя, анкетування, залучення батьків в освітній процес «Разом з мамою»

6. Взаємодія зі спеціалістами ДНЗ

консультації логопеда, педагога-психолога, інструктора з плавання, інструктора з ФК, музичного керівника, медичного персоналу

7. Зовнішні зв'язки

- ЗОШ № 38 (проведення спільних спортивних заходів)

- ДЮСШ (тренер вчить спортивним іграм вихованців ДНЗ)

- з дитячою поліклінікою (щеплення, спостереження за здоров'ям дітей, вітамінізація)

- з центром дитячої творчості (хореографічні заняття)

Всі форми роботи дозволять підвищити рухову активність дітей

1.8. Здоров'езберігаючи технології

- народні ігри, рухливі ігри, спортивні ігри

- ігрові вправи, ігрові завдання

- корегуюча гімнастика

- пальчикова гімнастика

- гімнастика для очей

- динамічна пауза

- релаксація

- прогулянка

- ранкова гімнастика

- загартовування

- бадьорить гімнастика

- індивідуальна профілактична робота

- вільна рухова активність

Всі проводиться в ігровій формі!

1.9. Результативність

Основними результатами впровадження проекту є:

- у ресурсному центрі ДНЗ № 134 за напрямом «Фізичний розвиток та здоров'я» створені всі умови для правильного фізичного розвитку дітей

- є хороша матеріально-технічна база (наявність обладнання спортзалу, спортмайданчик, басейн, здоров'езберігаючи компоненти (збалансоване харчування, кисневий коктейль, секції спортивної спрямованості, медичний кабінет)

- відповідний фізичний розвиток дітей групи віковій нормі

- активність дітей, володіння навичками здорового способу життя, формування основних рухів, фізичних якостей, накопиченість резерву здоров'я

- поява у дітей можливості активної і постійної участі у всіх заходах навчального процесу

- свідчення високих результатів моніторингу щодо зниження захворюваності, рухової активності і фізичної підготовленості, формування особистих якостей дітей

- формування елементарних уявлень про користь занять фізичною культурою, освоєння культурно-гігієнічних навичок

- щорічне прийняття дітьми моєї групи участь у Міській Спартакіаді «Швидше, вище, сильніше»

Кофтун Іван I місце (біг) 2010 рік

Кирьянов Вітя I місце (плавання) 2011 рік

Лукашин Саша II місце (плавання) 2012 рік

- діти знають велику кількість вправ, багато рухливих ігор, пальчикових, дихальних, зорових, артикуляційних гімнастик

- узагальнення досвіду роботи в ресурсному центрі за напрямом «Фізична напрямок і здоров'я» ДНЗ № 134 (тема: «Фізкультурно-оздоровча діяльність дітей»)

- складання проекту «Абетка розвитку і здоров'я» (цей проект використовують педагоги для організації фізкультурно-оздоровчої діяльності) в ДНЗ №134

- складання перспективно-тематичного плану фізкультурно-оздоровчої діяльності дітей, сценарій проведення заходів, конспектів ранкових і підбадьорливих гімнастик, згідно з лексичними темами

- складання картотек рухливих, пальчикових, дихальних, зорових, артикуляційних гімнастик, картотеки за основним рухам

Великий ефект у реалізації проекту досягнуто комплексним підходом до оздоровчої роботи

1.10. Подальший розвиток проекту

- проектувати корекційно-розвиваюче середовище в групі відповідно з реалізацією поставлених завдань

- створювати єдині сприятливі умови для організації корекційно-педагогічного процесу в сім'ї та ДНЗ

- оздоровлення дітей через систему лікувально-профілактичних заходів

- удосконалювати якості виховно-освітнього процесу з фізичної культури шляхом інтеграції різних напрямів

- запровадити в освітній процес здоров'езберігаючи принципи системи оздоровлення дітей сучасні педагогічні технології, інновації, методики

- формувати потребу в щоденній руховій активності; навички саморозвитку і самоорганізації

- спонукати дітей свідомо ставитися до власного здоров'я, знайомити з доступними способами його зміцнення

1.11. Особистий внесок

(Старший і підготовчий вік дітей)

- перспективно-тематичне планування «Фізкультурно-оздоровчої діяльності дітей»

- сценарії дихальних вправ в ігровій формі

- серія конспектів зорової гімнастики

- сценарії ігрового масажу

- ігрові комплекси вправ для профілактики порушень постави, розвиток дрібної моторики

1.12.Картотека

Фізкультурно-оздоровчої діяльності дітей у відповідності з лексичними темами (старший і підготовчий вік дітей)

1. Бадьорить гімнастика

2. Пальчикова гімнастика

3. Зорова гімнастика

4. Пластичні етюди

5. Розвиток мовного дихання

6. Динамічні паузи

7. Артикуляційна гімнастика

8. Гімнастика для поліпшення слухового сприйняття

9. Вправи коригують поставу

10. Вправи для профілактики плоскостопості

11. Вправи для зняття загального локального стомлення

12. Вправи на напруження та розслаблення м'язів

13. Ігровий масаж

14. Рухливі ігри осіннього періоду

15. Рухливі ігри зимового періоду

16. Рухливі ігри весняного періоду

17. Рухливі ігри літнього періоду

18. Російські народні ігри

19. Ігри малої рухливості

20. Спортивні ігри

21. Комунікативні ігри

22. Прогулянкові карти (планування прогулянок з усіма структурними компонентами)

1.13. Картотека ранкових гімнастик (старший і підготовчий вік дітей)

- комплекси ранкової гімнастики за лексичним темами

- комплекси коррегирующей гімнастики

- комплекси вправ гімнастики з елементами кинезеологической і дихальної гімнастики для профілактики порушення постави

- комплекси лікувальної гімнастики

- сценарії підбадьорливої гімнастики

5. Література

 1. - Буквар здоров'я /Л.В. Баль, В.В. Вєтрова, 1995 р
 2. - Здоров'езберігаючи технології виховання в ДНЗ /Т.С. Яколева, 2006 р /
 3. - Розвиваюча педагогіка оздоровлення /В.Т. Кудрявцева, Б.Б. Єгоров - М., Лінка-прес, 2000 р./
 4. - Сучасні методики оздоровлення дітей дошкільного віку в умовах ДНЗ /Л.В. Кочеткова - М, МДО, 1999 р./
 5. - Фізична культура дошкільника /Т.В. Кудрявцева/
 6. - Розвиток швидкості і координації рухів у дітей 4-6 років. Теорія і практика фізичної культури, практичний посібник /В. Бальсевич - М, Просвещение, 1986 р./
 7. - Театр фізичного розвитку та оздоровлення дітей дошкільників: методичний посібник /М.М. Єфименко - М, Лінка-прес, 1999 р./
 8. - Виховання дитини-дошкільника: розвиненого, організованого, самостійного, ініціативного, комунікативного. Зростання здоровим [текс] програм. Методичний посібник для дошкільнят освітніх установ /В.І. Зимонина - М., ВЛАДОС, 2003 р./
 9. - Теорія і методика фізичного виховання та розвитку дитини. Навчальний посібник /Э.Я. Степаненкова - М., Академія, 2001 р./
 10. - Рухова активність дитини в дитячому саду: посібник для педагогів ДУ /М.А. Рунова - М, Мозаїка-Синтез, 2000 р./
 11. - Педагогічний контроль за станом фізичної підготовленості дошкільників. Тест-програма Москви для дошкільнят. Методичні рекомендації - М, 1999 р.
 12. - «Заняття з фізкультури з дітьми 3-7 років» І.Є. Варенин, Ц.Р. Кудрявцева
 13. - «Здоров'езберігаючи технології в ДНЗ» Л.В. Гаврючина
 14. - «Ігри, які лікують» Е.А. Бабенкова
 15. - «Зелений вогник здоров'я» М.Ю. Картушина
 16. - «Азбука фізкультхвилинок для дошкільнят» В.І. Ковалько
 17. - «Скоромовки та чистомовки» О.А. Новікова
 18. - «Розвиваємо дрібну моторику» О.І. Крупенчук
 19. - «Давайте чистим повітрям дихати» Д/у 1999 № 7
 20. - «Розвиток звукової культури мовлення у дітей» Є.В. Колеснікова
 21. - Додаткова література

6. Інтернет - джерела

 1. http://www.nauka-shop.com/mod/shop/productld/50722/
 2. http://www.teoriya.ru/
 3. http://www.dissercat.com/content/razvitie-dvigatelnykh-sposobnostei-detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta-v-protsesse-modeliro

Повну версію можна скачати тут.Читайте також:

© Vihovateli.com.ua 2014 - сайт для вихователів дитячих садків.