Свіжі публікації
Розвиваюча гра як засіб розвитку логічного мислення у дітей старшого дошкільного віку

Питання розвитку логіки завжди займали центральне місце серед проблем дошкільної педагогіки і психології. У дошкільній дидактиці застосовуються різноманітні розвиваючі матеріали, але специфічним методом навчання дітей дошкільного віку є розвиваючі ігри. Особливість розвиваючих ігор у тому, що «...вони створені дорослими з метою навчання і виховання дітей. Однак створені в розвиваючих цілях вони залишаються іграми» [5]. Саме ця особливість розвиваючих ігор обумовлює їх цінність як методу навчання: у грі діти краще засвоюють складний матеріал. Засвоюючи або уточнюючи в розвиваючої грі той або інший програмний матеріал, діти вчаться спостерігати, порівнювати, класифікувати предмети за тими чи іншими ознаками; вправляти пам'ять, увагу; вчаться застосовувати чітку і точну термінологію, зв'язно розповідати; описувати предмет, називати його дії та якості; проявляють кмітливість, винахідливість. Велику увагу сьогодні приділяють розвитку логічного мислення, але немає певних рекомендацій щодо проведення розвиваючих ігор.

 

Метою нашої роботи є наступне: виявити вплив розвиваючої гри як засіб логічного мислення дітей старшого дошкільного віку.

 

Для досягнення мети вирішувалися наступні завдання:

1. визначити вікові особливості розвитку логічного мислення дітей старшого дошкільного віку;

2. виявити вплив розвиваючої гри на логічне мислення дітей старшого дошкільного віку;

3. розробити систему ігор сприяють розвитку логічного мислення.

 

Реалізація системи роботи з формування логічного мислення передбачає кілька етапів:

Підготовчий (орієнтовний) етап- розробка системи ігор, що сприяють розвитку логічного мислення.

Основний етап- систематизація знань у дітей старшого дошкільного віку та розширення кругозору з опорою на різні види діяльності. Основною формою роботи були розроблена система розвиваючих ігор і занять з розвитку логічного мислення.

Закріплюючий етап- закріплення уявлення про логічному мисленні. Основні види і форми роботи: ігри, заняття. Змістом освітньої роботи є закріплення уявлень, умінь, навичок, сприяють розвитку логічного мислення.

 

Дошкільний вік - початок сензитивного періоду розвитку знаково-символічної функції свідомості, яка є однією з складових логічного мислення, це важливий етап для розумового розвитку в цілому і формування готовності до шкільного навчання. В середовищі групи треба використовувати символіку, моделі для позначення предметів, дій і їх послідовності. Придумувати такі знаки, моделі краще разом з дітьми, підводячи їх до розуміння того, що позначати все можна не тільки словами, але і графічно.

 

Також, важливо наявність ігрового дії або ігрового елемента - головна відмінність розвиваючої гри від розвиваючого вправи. Введення ігрового елемента в вправа може зробити вправу грою, і навпаки, - якщо виключити ігровий елемент з гри, гра перетвориться у вправу. Регулюють розвиваючу гру правила, виконання яких сприяє розгортанню змісту гри. Розвиваюче середовище повинна обов'язково включати в себе ігровий матеріал різного рівня складності для задоволення пізнавальних потреб дітей з різними темпами розвитку. Важливо, щоб у дитини завжди була можливість вибору гри, а для цього набір ігор повинен бути досить різноманітним і постійно меняться.15% ігор повинно бути призначене для дітей старше за віком, ніж відвідують групу вихованці, щоб дати можливість дітям, що випереджають у розвитку однолітків, не зупинятися, а просуватися далі.

 

У підсумку в процесі ігрової діяльності дитина формує не тільки різні сторони мотиваційної сфери, але і різні операційні ролі, виробляючи навички керівника, виконавця різних напрямів людської діяльності, мислителя, продумывающего варіанти і плани.

 

Розвиток мислення в дитячому віці становить особливу форму праці, яку опановує дитина. Це розумова праця. Праця складний і цікавий. Когось він може напружувати і лякати, а у кого-то розумову працю пов'язане з приємною емоцією здивування. Подиву, що відкриває двері в світ, який можна пізнати. Серед обстежених дітей після проведення занять та ігор на розвиток логічного мислення було виявлено зниження показників з низьким рівнем логічного мислення, кількість дітей з високим і середнім рівнем логічного мислення збільшилася. Дані результати говорять про позитивної тенденції.

 

Повсякденне життя в педагогічному процесі ДНЗ є унікальною можливістю для цілеспрямованого формування логічного мислення. Повторюваність режимних процесів, дозволяє педагогу в системі організувати роботу в даному напрямку.

 

Список літератури:

1. Аванесова, В.М. Розвиваючі ігри // Сенсорне виховання в дитячому садку під ред. Н.П. Саккулиной, М.М. Поддъякова [Текст]: / В.Н.Аванесова - М., 1969.- 88с.

2. Блонський, П.П. Пам'ять і мислення [Текст]: / П.П. Блонський. - М., 1935.- 125с.

3. Богословський В.В, Ковальова О.Г. Загальна психологія [Текст]: / В.В. Богословський, А.Г. Ковальова. - М., 1973.- 405с.

4. Михайлова, З.А.Игровые цікаві завдання для дошкільнят[Текст]: / З.О. Михайлова.-М., 1985.- 56 с.

5. Нікітін, Б.П. Розвиваючі ігри [Текст]: / Б.П. Нікітін. - М.,1981.-78с.

6. Нікітін, Б.П. Сходинки творчості або розвиваючі ігри [Текст]: / Б.П. Нікітін.- М., 1991.- 120с.Читайте також:

© Vihovateli.com.ua 2014 - сайт для вихователів дитячих садків.