Свіжі публікації
Проектна діяльність в дитячому садку

Одна з актуальних завдань у сфері освіти - профілактика «професійного застою», що знижує ефективність педагогічної діяльності. Сьогодні традиційно використовувані форми, в яких все ще головне місце відводиться доповідей, прямої передачі знань, втратили значення з-за низької ефективності і недостатності зворотного зв'язку. Організація методичної роботи дитячого саду повинна бути спрямована на розвиток професійної мобільності педагогів, залучення педагогів в активну навчально-пізнавальну діяльність із застосуванням активних методів навчання», що сприяє розвитку вміння працювати в команді, здійснювати спільну проектну і дослідницьку діяльність, обгрунтовувати власну думку і толерантно ставитися до чужої.

Для того, щоб дитячий садок став успішним, він крім інших необхідних для результативної педагогічної роботи компонентів, також повинен використовувати сучасні методики і нові інтеграційні технології.

На сьогоднішній день, метод проектів дуже поширений в школах, але і в дошкільній освіті даний метод стає не просто популярним, але і «модним». Метод проектів актуальний і дуже ефективний. Він дає дитині можливість експериментувати, систематизувати отримані знання. Розвивати творчі здібності та комунікативні навички, що дозволяє йому успішно адаптуватися до нової ситуації шкільного навчання.

Безперечно, пропонована технологія не універсальна. Дошкільна освітня установа взагалі не може бути монотехнологичным. Але всі різноманітні технології повинні формувати у дитини головну потребу саморозвиток як природний стан.

Перехід дошкільного закладу на проектний метод діяльності, як правило, здійснюється за такими етапами:

 • Заняття з включенням проблемних ситуацій дитячого експериментування тощо;
 • Комплексні блочно-тематичні заняття;
 • Інтеграція:

- часткова інтеграція

- повна інтеграція

 • Метод проектів:

- форма організації освітнього простору;

- метод розвитку творчого пізнавального мислення.

Метод проекту - це педагогічна технологія, орієнтована не на інтеграцію фактичних знань, а на їх застосування і набуття нових.

Напрямок інтеграції

Ознайомлення з навколишнім світом:

 • Систематизація і поглиблення знань про предмети і явища;
 • Розвиток пізнавальної мотивації;
 • Формування інтересу до різних форм

пізнання світу: спостереження, экспериментиро-вання, читання, обговорення.

Розвиток мовлення:

 • Розширення та систематизація словникового запасу;
 • Досконалість-вання граматичної структури мовлення;
 • Розвиток зв'язного мовлення.

Продуктивна діяльність:

 • Реалізація вражень, знань, емоційний-ного стану дітей у сюжетно-рольових іграх, инсцениров-ках, зобрази-обов'язкове творчості;
 • Реалізація комунікативних навичок спільної ігрової та творчої діяльності.

 

Напрямки проектування

                                    

Як особлива діяльність педагога - перетворення педагогічної діяльності, приведення освітньої практики у відповідність із суспільними потребами.

Це соціальне проектування, яке є особливою діяльністю дітей з вирішення конкретних соціальних проблем, наприклад допомога дорослим, озеленення ділянки, квітника, проведення фестивалів, акцій і інше.

Метод проектів як один із методів інтегрованого навчання дошкільнят,

Заснований в інтересі наступних, який передбачає самостійну активність дітей.

 

Прагнення спостерігати та експериментувати, самостійно шукати нові відомості про світі - найважливіші риси нормального дитячого поведінки. Дослідницька, пошукова активність - природний стан дитини. Саме це внутрішнє прагнення до дослідження породжує дослідницьку поведінку. Знання, отримані в результаті власного дослідницького пошуку, значно міцніше і надійніше тих, що отримані репродуктивним шляхом. Основною метою проектної діяльності в дошкільних закладах є розвиток вільної творчої особистості дитини, яка визначається завданнями дослідницької діяльності дітей.

Для дошкільного закладу найбільше підходить реалізація реальних проектів, а ігри, що імітують реальні справи, літературні проекти, географічні «подорожі» і т.п.

Завдання проекту:

 • Розвиток ініціативності, допитливості, довільності, здатності до творчого самовираження;
 • Формування різноманітних знань про навколишній світ, стимулювання комунікативної, пізнавальної, ігрової активності дітей в різних видах діяльності.

Участь у проектуванні ставить дітей і дорослих в позицію, коли людина сама розробляє для себе та інших нові умови, тобто змінюючи обставини, зраджує самого себе.

Таким чином, проектування є одним із засобів соціального та інтелектуального творчого саморозвитку всіх суб'єктів освіти (дітей і дорослих).

Проектно-дослідницький метод діяльності у навчанні дошкільників є підготовчим етапом для подальшої реалізації в роботі вчителя початкової школи.

 

Література:

1. "Технологія проектування в ДНЗ" О.С. Євдокимова.

2. Матеріали сайту nsportal.ruЧитайте також:

© Vihovateli.com.ua 2014 - сайт для вихователів дитячих садків.