Свіжі публікації
«Театр на паличках - як засіб розвитку мовленнєвих і комунікативних навичок у дітей з мовними порушеннями»

На базі дитячого садка №345 комбінованого виду Краснооктябрьского району м Волгограда функціонує 11 груп, з них 8 груп загальноосвітніх і 3 логопедичних групи для дітей із загальним недорозвиненням мовлення. Мета логопедичних груп - подолання затримки мовного розвитку і соціалізація таких дітей. Для дітей-логопатов дуже важливий власний чуттєвий досвід, тому що у таких дітей обмежений запас знань і уявлень про навколишній, низький рівень пізнавальної активності, недостатня регуляція довільності і більш низька здатність до прийому і переробки інформації.

Дітям із загальним недорозвиненням промови найчастіше потрібна допомога не тільки логопеда, який працює над загальним розвитком і звуковою стороною мови, але і педагога - психолога, який допомагає дітям впоратися з їх внутрішніми труднощами. Розвиваються з допомогою театру універсальні навчальні дії регулятивні, особистісні, пізнавальні та комунікативні. Дитина навчається планувати співпрацю, задавати питання, вирішувати конфлікти, управляти поведінкою партнера, формується вміння висловлювати свою позицію у відповідності з нормами рідної мови.

Це вимагає більш ретельного підбору методів психологічної та логопедичної корекційної роботи з даними дітьми.

Тому ми, педагог-психолог Смольнякова Ольга Вікторівна вчитель-логопед Голованова Марія Володимирівна, для розвитку мовленнєвих і комунікативних навичок у дітей вирішили використовувати в старшій логопедичній групі театр на паличках, виготовлений з непридатного матеріалу своїми руками і руками дітей.

Для багатьох дітей персонажі «Театру на паличках» стають справжніми помічниками: допомагають знімати психічне напруження, дозволяють виконувати разом щось важливе, їм легше розповісти що-небудь про себе, ніж дорослого або інших дітей. Крім того, дорослі від імені ляльки можуть проводити різні розвиваючі заняття, ігри. Робота дітей з лялькою дозволяє удосконалювати моторні навички, координувати рухи правої і лівої рук, обертати кистями і пальцями. За допомогою такої ляльки «програвати» різні емоційні стани, розвиваючи емоційно-вольову та комунікативну сферу. «Програючи» стану через ляльку, дитина моторно закріплює психоемоційний досвід, відпрацьовує механізм саморегуляції, навчається адекватно висловлювати свої почуття. У процесі роботи над виразністю реплік персонажів, власних висловлювань активізується словник дитини, вдосконалюється звукова культура мовлення, її інтонаційний лад, поліпшується діалогічна мова, її граматичний лад.

Основними завданнями логопедичної та психологічної корекційної роботи є:

- удосконалення дрібної моторики руки та координації рухів;

- збагачення і активізація словника дитини, розвиток звукової культури мовлення, граматичного ладу мовлення, діалогічної та монологічної мови;

- розвиток способів вираження емоцій, почуттів, станів, рухів, які в звичайному житті з якихось причин дитина не може або не дозволяє собі проявляти.

«Театру на паличках»«Театру на паличках»

 

Етапи роботи:

1. Підготовчий (підбір матеріалу для роботи: картон, олівці, фломастери, палички, гуаш, клей ПВА, ножиці).

2. Огранизационный (вибір персонажів, фарбування паличок гуашшю з клеєм ПВА, сам процес виготовлення фігурок малювання та розфарбовування, вирізання і наклеювання на кольорову паличку).

Для виготовлення цього театру знадобилися палички і силуети персонажів, виконані з картону. Секрет іграшок в тому, що кожен силует прикріплюється до палички і персонаж приводиться в дію завдяки її повороту.
Театр на паличці цікавий для дітей не тільки тим, що він дуже легкий у виготовленні, але й тим, що дії можна зображати і за ширмою, і вільно пересуваючись по кожному з приміщень дитячого садка.
3. Організація театралізованої діяльності з героями, робота над чіткою вимовою, над дикцією та інтонацією, передача характерних рис характеру героя, побудова зв'язного мовлення та монологів, виробляти вміння слухати один одного, працювати в парах, поступатися один одному.

 

Театралізовані ігри проходять поетапно.

На першому етапі ми, систематично виконуємо ігрові вправи, спрямовані на вироблення міміки і пантомимики. Завдяки таким вправам, рухи набувають більшу впевненість. Діти починають легше переключатися з одного руху на інше, розуміти нюанси виразу обличчя, жестів і рухів іншої людини.

На другому етапі вводяться ігри та вправи на розвиток дихання і свободи мовного апарату, правильної артикуляції, чіткої дикції, різноманітної інтонації.

На третьому етапі переходимо до драматизації віршів, примовок, потішок. Діти заздалегідь заучують тексти, потім розігрують їх, використовуючи ляльок.

На четвертому етапі переходимо до більш складного виду діяльності - драматизації оповідань і казок.

Театралізована гра завжди приносить дитині велику радість і здивування.

Грати в такому театрі дуже легко. Діти самі обирають свого «актора», беруть у руки і починається вистава, без громіздких атрибутів. В залежності від відтворюваної ситуації, виразу обличчя героя, його намірів, діти змінюють тембр голосу, вираз обличчя, очей, емоційно реагують на зміну настрою, стану.
Маленькі актори не просто самостійно пропонують свій вихід з будь-якої ситуації, але і реально розігрують її за допомогою мініатюрних фігурок «Театру на паличках», виявляють творчу активність. А це в свою чергу сприяє розвитку мови, довільної уваги і пам'яті.

Взаємодія в нашому закладі здійснюється таким чином: учитель - логопед і педагог-психолог, провівши діагностику, виявивши проблеми в розвитку дитини розробляють напрямки спільної діяльності. Далі взаємозв'язок здійснюється за кількома напрямками:

Через завдання. Тема того чи іншого логопедичного заняття, може, в дещо видозміненому вигляді, повторюватися і на занятті педагога-психолога.

Через ляльку одні і ті ж персонажі «Театру на паличках» задіюються в корекційній роботі як логопедом, так і психологом. Кожен педагог при цьому вирішує свої завдання. Наприклад, вчитель-логопед за допомогою ляльки проводить артикуляційну гімнастику з дітьми дошкільного віку, а педагог-психолог, використовуючи цей же персонаж, який проводить заняття з розвитку емоційної сфери.

Театр на паличках для дитини, це не просто гра, а ще й відмінний засіб для всебічного розвитку та виховання. З його допомогою дитина:

  • інтенсивніше розвивається,
  • у нього краще розвивається мова,
  • збагачується словниковий запас дитини,
  • розвивається сенсомоторика, мислення, уява та розвитку почуттів, творчі здібності. А найголовніше-це розвиток емпатії-вміння розпізнавати емоційний стан людини по міміці, виразним рухам і мови, ставити себе на його місце в різних ситуаціях, знаходити адекватні способи сприяння. Театралізована діяльність дозволяє формувати досвід соціальних навичок поведінки, дозволяє дитині вирішувати багато проблемні ситуації опосередковано - від особи якого-небудь персонажа. Це допомагає подолати боязкість, пов'язану з труднощами спілкування, невпевненістю в собі.

Театр ми будемо застосовувати у корекційній роботі з дітьми в новому навчальному році.

 

Рекомендації для вихователів:

1. Створювати умови для розвитку творчої активності дітей в театралізованій життя (заохочувати виконавська творчість,

розвивати здатність вільно і розкуто триматися при виступі, спонукати до імпровізації засобами міміки, виразних рухів та інтонацій.

2. Вислуховувати відповіді та пропозиції дітей, якщо діти не відповідають, тоді перейти до дій з персонажем.

3. При зустрічі дітей з героями творів виділяти час на те, щоб вони могли подіяти або поговорити з ними, спільна участь вихователів у постановці.

4. У висновку різними способами викликати у дітей радість.

5. Рекомендації для батьків:

6. Розвиток театралізованої діяльності дітей та накопичення їх емоційно-чуттєвого досвіду-тривала робота, яка вимагає участь батьків. Потрібно активізувати інтерес до даної проблеми, домашнє твір казок та різних історій, розігрування їх, спільне виготовлення атрибутів в домашніх умовах.

 

Театралізовані заняття розвивають емоційну сферу дитини, примушують його співчувати персонажам, співпереживати розігруються події. Допомагають долати боязкість, невпевненість у собі, сором'язливість.

Таким чином, нетрадиційні методи в роботі логопеда та психолога сприяють підвищенню фізичної і розумової працездатності дітей, стабілізують увагу, створюють функціональну базу для забезпечення порівняно швидкого переходу на більш високий рівень рухової та мовленнєвої активності та можливість для оптимального цілеспрямованої мовної роботи з дитиною. Всі ці методи прості у використанні, не вимагають використання дорогого обладнання, апаратури, практично не мають протипоказань. Застосування цих методів дозволяє значно підвищити ефективність психологічних і логопедичних занять.

 

Список використаної та рекомендованої літератури:

1. Антипина Е.А. Театралізована діяльність в дитячому саду: Ігри, вправи, сценарії. - М: ТЦ Сфера, 2006. - 128с.

2. Артемова Л.В. Театральні ігри дошкільнят. М., 1983.

3. Бачина О.В. Інтегративний підхід до корекційно-розвиваючої діяльності вчителя-логопеда ДНЗ // Логопед. - 2009. - № 1. - с. 12-17.

4. Довгаль Н.В. Застосування лялькотерапії у логопедичній практиці // Логопед. - 2009. - № 3. - с. 34-37

5. Жога Л.М., Саяпова П.Р., Епрева Є.Ю., Овчинникова Є.В., Рукосуева Л.А. Театралізована діяльність як засіб корекції мовленнєвих порушень в умовах спеціального дитячого садка // Логопед. - 2007. - № 4. - с. 46-75

6. Жулина Є.В., Голубєва І.В. Значення театралізованої діяльності і середовища в психічному розвитку дошкільнят з вадами мовлення // Логопед. - 2008. - № 5. - с. 111-116

7. Косенкова О.С. Інтегрований підхід до проведення логопедичних занять // Логопед. - 2008. - № 7. - с. 76-81

8. Лінчук Л.А. Театрально-ігрова діяльність в системі логопедичної роботи // Логопед. - 2007. - № 6. - с. 84-93

9. Маханева М.Д. Театралізовані заняття в дитячому саду: Посібник для працівників дошкільних установ. - М: ТЦ Сфера, 2004. - 128с.Читайте також:

© Vihovateli.com.ua 2014 - сайт для вихователів дитячих садків.