Свіжі публікації
Досвід роботи на тему:
«Роль опытнической діяльності в ознайомленні дітей старшого дошкільного віку зі світом неживої природи»

Розділ 1. Експериментування - провідна діяльність в ознайомленні дітей зі світом живої природи.

1.1. Погляд дослідників на проблему експериментування. Результати сучасних психологічних і педагогічних досліджень (Ю.К. Бабанского, Л.А.Венгера, Н.А. Ветлужной, М.М. Поддьякова, І.Д. Звєрєва, І.Л. Лернера, А.І. Савенкова) показують, що можливості розумового розвитку дітей дошкільного віку значно вище, ніж це передбачалося раніше. Діти можуть успішно пізнавати не лише зовнішні наочні властивості навколишніх предметів і явищ, а й їх внутрішні зв'язки і відносини. Однак таке пізнання здійснюється не в понятійної, а, в основному в наочно-образній формі в процесі пошукової діяльності з предметами, об'єктами. М.М. Поддьяков в якості основного виду пошукової діяльності виділяє діяльність експериментування, цю, по-справжньому, дитячу діяльність, яка є провідний протягом усього дошкільного віку. На думку академіка М.М. Поддькова, «... дитяче експериментування претендує на роль провідної діяльності в період дошкільного розвитку дитини, в якій дитина виступає як своєрідний дослідник, самостійно впливає різними способами на навколишні предмети і явища з метою більш повного їх пізнання і освоєння». Процес пізнання творчий, і наше завдання - підтримувати і розвивати в дитині інтерес до досліджень, відкриттів, створити необхідні для цього умови.

 

1.2. Розвиток допитливості та самостійності дошкільників через експериментування. Придбання знань про фізичні явища і способи їх пізнання базується на живому інтересі, допитливості дитини і проводиться у захоплюючій формі, без завчання й без яких би то ні було теоретичних узагальнень. Ознайомлення з явищами неживої природи не повинно обмежуватися спостереженнями в різні пори року. Подібне знайомство слабо сприяє формуванню правильних уявлень про найпростіших фізичних явищах. При цьому пізнання відбувається не шляхом нав'язування дитині певного обсягу знань, а стає такою ж творчою формою, як і гра. Між двома видами дитячої діяльності - грою і експериментуванням немає протиріч. Гра - вид діяльності, мотив якої полягає не в результатах, а в самому процесі, а через експериментування дитина ставить певні цілі й досягає конкретних результатів. Розмежовувати гру і експериментування не варто, вони доповнюють один одного. Тому доцільніше всього влаштовувати ігри-експерименти, в процесі яких діти дізнаються, змінюються властивості речовин і матеріалів в залежності від різних зовнішніх впливів, вчаться правильно називати ці властивості і якості. В ході експериментів у дітей задіюються всі органи почуттів, так як діти мають можливість, помацати, послухати, понюхати і навіть спробувати на смак (якщо це не небезпечно) різні речовини.

Відносини з дітьми будуються на основі партнерства. Велику радість, здивування і навіть захват діти зазнають від своїх відкриттів, які викликають у них почуття задоволення від виконаної роботи. У процесі експериментування кожна дитина отримує можливість задовольнити притаманну йому допитливість, відчути себе вченим, дослідником, першовідкривачем. При цьому вихователь - не вчитель-наставник, а рівноправний партнер, співучасник діяльності, що дозволяє дитині проявляти свою самостійність і дослідницьку активність. Таким чином, експериментальна діяльність дає поштовх не тільки до загального розвитку, а також до розвитку творчих здібностей дітей.

 

Глава 2. Система роботи по використанню опытнической діяльності в ознайомленні дітей зі світом неживої природи.

2.1. Констатуючий експеримент.

Для проведення констатувального експерименту використовувала наступні показники (за методикою Л.М. Прохорової):

- Вміння дітей самостійно або з допомогою вихователя ставити цілі.

- Вміння дітей самостійно або з допомогою вихователя планувати свої дії.

- Вміння практично виконувати необхідні дії в ході проведення досвіду.

- Уміння підводити підсумки і робити висновки самостійно або з допомогою вихователя.

При оцінці у дітей рівня розвитку навичок опытнической діяльності зазначених вище показників використовувала трехбалльную оцінку: високий рівень - 3 бали, середній рівень - 2 бали, низький рівень - 1 бал.

Критерії оцінки

Високий рівень

- Дитина самостійно визначає мету діяльності, сам складає модель етапів діяльності, володіє практичними навичками її досягнення. Вміє звіряти результати діяльності з метою і коригувати свою діяльність. Володіє умінням самостійно робити висновки і підводити підсумки своєї роботи.

Середній рівень

- Дитина самостійно або з допомогою вихователя визначає мету. Виконує ряд послідовних дій. Вміє виявити суттєві ознаки явищ, але може самостійно зробити висновки і підвести підсумки своєї діяльності.

Низький рівень

- Дитина може самостійно поставити мету, скласти план дій. Виконує дії з пропонованими моделями, але не може зіставити мету з досягнутим результатом і зробити висновки.

Характеристика дітей

У дослідженні брали участь діти старшої групи. МБДОУ дитячий садок № 103. У групі 24 дитини, 18 дівчаток та 6 хлопчиків. Діти належать до різним соціальним групам, різним рівнем інтелектуального, мовного і психічного розвитку. Дітей з неблагополучних сімей немає, але є діти, які виховуються в неповних сім'ях. Діти, в цілому, допитливі, мають певний запас знань відповідний віком, часто задають питання.

 

Діаграма № 1

Результати первинного констатуючого експерименту.

діаграма

В результаті проведеного первинного констатувального експерименту були отримані наступні результати:

Високий рівень - 15% дітей

Середній рівень - 64% дітей

Низький рівень - 21% дітей

З результатів констатувального дослідження, було виявлено, що у більшості дітей немає стійкого інтересу до опытнической діяльності і діти не володіють структурою проведення дослідів: від постановки мети до підбиття підсумків. Результати педагогічного аналізу дітей визначили основну мету і завдання формуючого експерименту.

 

2.2. Цілі та завдання експериментальної діяльності.

Мета формуючого експерименту:

- Сприяти розвитку у дітей пізнавальної активності, допитливості, прагнення до самостійного пізнання і роздумів.

Завдання формуючого експерименту:

1. Розширити уявлення про властивості води, піску, глини, повітря, каменю (твердість, розчинність, вагомість, м'якість, в'язкість, сипучість, плавучість тощо).

2. Розвивати уявлення про основні фізичні явища (віддзеркалення, заломлення світла, магнітне тяжіння, тертя, інерція, сила тяжіння і.т.д.)

3. Розвивати у дітей уміння користуватися приладами - помічниками при проведенні ігор - експериментів (збільшувальне скло, мікроскоп, пісочний годинник, лінійка, бінокль та ін)

4. Розширювати уявлення про використання людиною факторів природного середовища: сонце, земля, повітря, вода. Розширювати уявлення дітей про значення повітря та води для людини, тварин і рослин.

 

2.3. Формуючий експеримент.

Відомий психолог П.П. Блонський писав: «Порожня голова не міркує: чим більше досвіду, тим більше вона здатна міркувати». Щоб дати дітям знання і наповнити їх голови цікавим змістом використовую різні методи і прийоми, які представлені у даній схемі.

 схема

При ознайомленні дошкільнят з світом природи особливе місце відводиться методу спостереження. В процесі спостережень накопичуються образні уявлення, які дають достовірний матеріал для формування понять. Сутність спостережень полягає в умінні дітей вдивлятися в предмети і явища, виявляти в них суттєве і другорядне, помічати у навколишньому відбуваються зміни, встановлювати їх причини.

Варіант спостереження:

Спостереження за дощем

Мета: Закріпити у дітей сезонні зміни, що відбуваються в неживій природі.

Поспостерігати за дощем на прогулянці і в групі. Послухати, як стукає дощ по вікнах, подивитися, як стікає струмками вода, які на асфальті калюжі. Запитати у дітей, звідки береться дощ, куди діваються калюжі. Навіщо потрібний дощ? Звернути увагу, що буває дрібний дощ, мряка, буває сильний злива, йде в різному напрямку, буває косий і прямий. З'ясувати, що дощ-це вода. В ознайомленні дітей з природою використовують розповідь вчителя, бесіду, художнє слово. Використання словесних методів вирішує низку завдань. Словом поповнюються, конкретизуються, уточнюються знання про відомих дітям явищах природи, отриманих в процесі спостережень. При використанні словесних методів бажано застосування наочності.

Розповідь вихователя:

Вода - один з головних джерел життя на землі, води на планеті дуже багато - суша займає одну третину її поверхні основна маса води зосереджена в морях, океанах, в них вона гірко-солона. Прісна вода в менших кількостях матися на суші в озерах, ставках, річках, струмках, джерелах, болотах, калюжах.

Загадки про воду:

Я і хмара, і туман,

І струмок, і океан,

І літаю, і біжу, І скляної бути можу. (Вода)

Прислів'я:

Березень з водою, Квітень з травою.

Вода камінь точить.

І тиха вода береги підриває.

Вірші:

До нас на довгій мокрою ніжці

дощик скаче доріжці.

В калюжах - дивись, дивись!

Він пускає бульбашки. З.Александрова

Бесіда спрямована на систематизацію та узагальнення отриманих фактів, їх конкретизацію, закріплення і уточнення, краще працювати зі схемами - моделями.

Бесіда про воду

Вода - це дуже цінна природна речовина.

1. Кому потрібна вода?

Кому потрібна вода?

2. Як використовують воду люди і де?

  Як використовують воду люди і де?

3. Звідки надходить вода в кран?

 Звідки надходить вода в кран?

Отримати воду з річок та морів дуже важко її качають насосами, очищають, а потім вона потрапляє в кран, тому воду потрібно берегти.

Звідки надходить вода в кран?

Всім відомо, гра - основна, провідна діяльність дитини. Саме в ній дитина отримує первинні навички та досвід взаємодії з навколишнім світом.

Після спостережень, розповідей, бесід можна пограти. Продовжуємо знайомитися з водою - її властивостями і станами.

 

Ігри з водою.

1. «Струмочок тече» - діти ллють воду на пісок тонкою цівкою з кувшинчика.

2. «Дощик накрапає» - разбрызгиваем воду через розбризкувач.

3. «Чарівні сірники» - надломити сірники, посередині капнути води, на згини, поступово сірники розпрямляються.

4. «Квіти лотоса» - робимо квітка з паперу, пелюстки закручуємо до центру, опускаємо в воду квітка розпускається.

 

Словесні ігри

1. «Придумай речення» - скласти речення зі словом «дощ», «вода».

2. «Яка вода» - відповісти на питання, добираючи прикметники.

3. «Було - » - вихователь пропонує дієслово в минулому часі, діти утворюють форму майбутнього часу (напилася - нап'ється, розлилася - розіллється, скипіла - скипить, поливала - поллє, текла - потече, вирувало - завирує, кипіла - закипить, купалася - скупається, мила - помиє, прала - випере та інші).

 

Рухливі ігри

1. «Подорож крапельки» - мета: закріпити у дітей знання про те, навіщо і кому потрібна вода, розвивати уяву.

Матеріали та обладнання: паперові корони у вигляді крапельки.

Хід гри:

Вихователь пропонує дітям стати крапельками. Дорослий читає вірш Б. Заходера «Дощик». Кожен раз після слів «кап - кап» діти підстрибують і плескають у долоні.

Дощик пісеньку співає: Кап - кап...

Тільки хто її зрозуміє - Кап - кап?

Не зрозуміємо ні я, ні ти,

Та зате зрозуміють квіти,

Листя і весняна,

І зелена трава.

Найкраще зрозуміє зерно

Проростати почне воно! Кап! Кап!

Завдання дітям - крапельок:

Полетіти на Землю, полити рослини, напоїти тварин, взятися за руки утворити річку, а річка впадає в море (зробити велике коло)

2. «Будь спритним» мета: закріпити знання дітей про поняття «струмок», розвивати спритність.

Матеріали та обладнання: імпровізовані камінчики.

Хід гри.

Вихователь пропонує дітям перейти струмочок по камінчиках.

3. «Перейди калюжу в калошах»

4. «Море хвилюється»

У дітей в процесі спостережень, бесід, занять, ігор виникає маса питань, наприклад, чому м'яч не тоне? Чому кораблик плаває? Яка вода? Так виникає проблемна ситуація. Я не поспішаю з відповіддю, а сприяю тому, щоб діти знайшли його самостійно в процесі елементарних дослідів, які проводяться з дітьми. Одночасно проводитиметься 2 - 3 досвіду в залежності від складності.

1. Досвід, «Якої форми вода?»

Мета: Уточнити уявлення дітей про властивості води приймати форму предмета у якому вона знаходиться.

Матеріали та обладнання: стаканчики, пляшки, судини різної форми, воронка, клейончасті фартухи, клейонка.

Хід досліду.

Діти наливають воду в різні ємності, розглядаючи всі посудини з водою з'ясовують якої ж форми стала вода/ в склянці - у формі склянки, в вазочці - у формі вази, в банку - у формі банки. Діти роблять висновок: Вода приймає форму посудини, в якій налито. У кожній посудині вона має різну форму. Дітям можна запропонувати замалювати судини з водою.

2. Досвід, «Що можна побачити через воду?»

Мета: Закріпити знання дітей про властивості води

- прозорість.

Матеріали та обладнання: таз з водою, стаканчики, баночки з водою, дрібні предмети, іграшки.

Хід досліду.

Дітям пропонується подивитися крізь воду в стаканчиках на іграшки, картинки. Діти приходять до висновку, що вода трохи спотворює предмети, але їх видно добре. Значить вода чиста, прозора.

В процесі опытнической діяльності, діти отримують можливість задовольнити свою допитливість. Дуже важливо в роботі задіяти всі органи чуття (не тільки бачити і чути, але й нюхати, чіпати і пробувати на смак, якщо це можливо і безпечно). Не обмежую дітей до діяльності з гігієнічних міркувань («вимажешся», «проллєш»).

Починаючи роботу по даній темі, постало питання про організацію навколишнього середовища за опытнической діяльності. Для проведення дослідів в групі створено куточок - експериментування «Чомучка», де зберігаються обладнання і матеріали, де діти самостійно можуть пограти з предметами і виявити їх властивості і якості. Значна частина матеріалів робиться з підручного, непридатного матеріалу (камінчики, черепашки, скло, пісок, глина, шишки і.т.д.). На самому початку роботи діти ознайомлюються з правилами поведінки в нашому куточку, які представлені у вигляді схем.

Залучаю батьків до співпраці з дітьми. Так, наприклад, пропоную дітям вдома виконати ряд дослідів з водою, повітрям, провести дослідження, відповісти на питання: «Де можна знайти воду вдома?» та ін

На допомогу батькам роздаю пам'ятки з даної проблемної ситуації: Наприклад, проблемна ситуація: Чому ж вода в річках не кінчається?

Пропонується батькам провести вдома досвід і замалювати схему кругообігу води в природі.

Досвід: Вдома закип'ятити чайник, поспостерігати за ним, коли він кипить.

- Що виходить з носика чайника при закипанні води? (пар)

- Звідки пар з'явився в чайнику - ми ж наливали воду? (Вода при нагріванні перетворилася в пар.)

Піднесіть до струмені пари холодне скло, потримайте над парою, вимкніть чайник.

- Звідки з'явилися крапельки на склі? Перед досвідом скло було чистим і сухим (коли пар потрапив на холодне скло, він знову перетворився у воду.)

Ось так відбувається і в природі. Кожен день Сонце нагріває воду в морях і річках, як тільки що вона нагрілася в чайнику. Вода перетворюється в пар. У вигляді пари краплі вологи піднімаються в повітря. Коли крапельок води набирається багато вони утворюють хмару, а потім випадають у вигляді опадів на землю.

Завдання: Намалюйте з дітьми, як вода з річок і морів повертається назад у річку чи море.

Робота з дітьми по опытнической діяльності знаходить відображення і в творчої діяльності дітей. Діти беруть участь у створенні міні-виставок, які розширюють кругозір, збагачують емоційно-естетичне сприйняття. Серед експонатів виставок є колекція морських черепашок, морських каменів, кольорових скелець і т.д. Придумуємо сюжети виставок. Діти з величезним захопленням приймають участь при підборі матеріалів для колекцій (приносять з дому черепашки, камінчики, привезені з моря, різні прикраси зі скла).

Висновок: Досліди і експерименти дозволяють об'єднати всі види діяльності і всі сторони виховання, розвивають спостережливість і допитливість розуму, розвивають прагнення до пізнання світу, всі пізнавальні здібності, уміння винаходити, використовувати нестандартні рішення у важких ситуаціях, створювати творчу особистість.

І хочеться закінчити китайським висловом:

«Те, що я почув, я забув.

Те, що я побачив, я пам'ятаю.

Те, що я зробив, я знаю!»

 

2.4. Вторинний констатуючий експеримент.

Діаграма № 2.

Результати вторинного констатуючого експерименту.

Діаграма

Після проведеної роботи з дітьми було проведено контрольний експеримент і отримані наступні результати:

Високий рівень - 31%

Середній рівень - 52%

Низький рівень - 11%

Висновок: Дані результати показали ефективність застосованої системи роботи з дітьми, спрямованої на розвиток пізнавальної активності у опытнической діяльності.

 

Порівняльна діаграма № 3

Порівняльна діаграма

Констатуючий Контрольний

Висновок: Порівняльний аналіз отриманих даних вказує на позитивні результати проведеної роботи. Вказує на те, що досліди, що проводяться з дітьми, є не тільки процесом повідомлення нових знань. Але і певними відносинами до дійсності, новими властивостями речей, раніше дітьми не зауважуються, тепер ці відкриття починають виступати для них на перший план. Діти почали розділяти картину явища на її видиму частину і приховані за цією частиною суттєві відносини. Діти набули вміння і навички організовувати свою діяльність. Значно підвищився інтерес до опытнической діяльності.

 

Висновок.

Розкрита система роботи з використання опытнической діяльності в ознайомленні дітей зі світом живої природи показала, на скільки важлива для дошкільнят роль педагога здатного створити оптимальні умови для одержання правильних уявлень про навколишньої дійсності, розуміє, що з'ясування закономірностей і взаємозв'язків природних явищ представляє великі можливості для розумового виховання дитини.

Моделювання і створення проблемних ситуацій ефективно допомогли при навчанні дітей планування і виконання послідовності дій у опытнической діяльності.

Різні ігри сформували у дітей стійкий інтерес до виконання дослідів. Про ефективність використаних методів і прийомів вказували не тільки результати педагогічного аналізу, але і реакції дітей. У них виникало непереборне бажання пізнати дивне, яке раніше здавалося їм буденним і не цікавим.

 

Висновок: Результати роботи показали динаміку зростання самостійності в опытнической діяльності, динаміку зростання інтересу до опытнической діяльності. Рекомендується постійно міняти цикли спостережень, використовувати метод моделювання, широко використовувати працю, досліди на ділянці, в куточку експериментування. Рекомендується менше вчити, більше ділитися.Читайте також:

© Vihovateli.com.ua 2014 - сайт для вихователів дитячих садків.