Свіжі публікації
Консультація на тему:
«Інтегрована освітня діяльність для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату»

 

Дошкільний вік є найбільш важливим етапом у формуванні фізичного і психічного здоров'я дитини. В цей період йде інтенсивний розвиток органів і становлення функціональних систем організму. І порушення функції організму згубним чином впливає на розвиток в цілому. Останнім часом здоров'я дошкільнят не вселяє оптимізму.

Системі дошкільної освіти випала відповідальна місія - «створення сприятливих умов для повноцінного проживання дитиною дошкільного дитинства, формування основ базової культури особистості, всебічний розвиток психічних і фізичних якостей у відповідності з віковими та індивідуальними особливостями, підготовка до життя в сучасному суспільстві, до навчання у школі, забезпечення безпечної життєдіяльності.» (Програма «Від народження до школи».)

Ми впевнені, що зміст дошкільної освіти має бути спрямоване на вирішення трьох важливих завдань: збереження здоров'я дитини, розвиток базових якостей особистості та надання рівних стартових можливостей.

Найбільш ефективно освітні та корекційні завдання вирішуються в тому випадку, коли педагог цілеспрямовано використовує інтегрований підхід при організації освітнього процесу. (Програма «Від народження до школи».)

Інтеграцію ми розуміємо як більш глибоку форму взаємозв'язку, взаємопроникнення різних розділів виховання та освіти дітей. Вона, з нашої точки зору, повинна охоплювати всі види освітньої діяльності.

У науковій літературі доведена філогенетична зв'язок між розвитком рухів і формуванням вимови.

Зокрема, інтегроване побудова логопедичних занять, по-перше, дає дитині можливість реалізувати свої творчі можливості, так як тут вона вигадує, фантазує, думає, що пізнає закони та хитрості рідної мови; по-друге, в цікавій, ігровій формі відбувається збагачення словника дітей, формування граматичної структури їх мовлення, а головне, розвиваються комунікативні вміння вільно висловити свою думку, поділитися враженнями, розповісти про що-небудь; по-третє, у дітей розвивається пізнавальна активність, оскільки питання і завдання вимагають від дітей активізації наявного мовного досвіду і застосування досвіду реального життя в нестандартній ситуації інтегрованого заняття.
Мета таких інтегрованих занять - реалізація принципу здоров'язберігаючих технологій.

Однак надмірно захоплюватися розширенням обсягу змісту в різних областях знань педагогічного процесу не слід. Це призводить до перевантаженості дитини. Складається свого роду протиріччя між бажанням «більше дати дитині» (кожен фахівець розширює обсяг змісту) і дійсними психічними і фізичними можливостями дитини дошкільного віку.

Завдяки реалізації проекту по створенню системи інтегрованих занять можливо уникнути перевантажень дітей, звільнивши час для гри, зберігши їх фізичне, психічне і соціальне здоров'я, розвиваючи всі сторони особистості дошкільника.

Крім цього цілеспрямоване використання інтегрованого підходу створює умови для досягнення позитивних результатів за більш короткий час.

Так, використання інтегрованих ігор на логопедичних заняттях дозволило витрачати менше часу на введення виправленого звуку. У дитини відбувається перерозподіл уваги: йому необхідно контролювати вимовляння звуку в словах і одночасно виконувати фізичні вправи.

Важливо зауважити, що методика проведення занятияс використанням інтегрованого підходу істотно відрізняється від методики проведення звичайного заняття.

Сутністю інтегрованого підходу є поєднання знань з різних областей на рівноправній основі, доповнюючи один одного. При цьому на занятті педагоги мають можливість вирішувати кілька завдань з різних областей розвитку, а діти освоюють зміст різних розділів програми паралельно, що дозволяє заощадити час для організації ігрової та самостійної діяльності.

Важливим принципом залишається принцип системності, послідовності, дозованості матеріалу. Матеріал, який інтегрується в основне заняття, повинен бути знайомий дітям, заздалегідь відпрацьований і закріплений. Мета основного заняття може бути навчальна.

Інтегруючи фізичні вправи в різні види діяльності необхідно пам'ятати про важливе: поєднання деяких вправ: присідання, нахили, біг, стрибки, з проговариванием мовного матеріалу може бути надмірним навантаженням для дитини, особливо що має порушення ОДА. Тому що при цьому (виконанні перерахованих вище вправ) порушується природний дихальний акт.

При фізичному навантаженні вдих збільшується, а видих коротшає, відповідно промовляння тексту збиває природний ритм дихання.

Також необхідно пам'ятати про дотримання оптимального обсягу розумового і фізичного навантаження з урахуванням індивідуальних і статевовікових особливостей дітей; про попередження психоемоційного напруження та перевтоми дітей.

Ми ні в якому разі не претендуємо на універсальність наших порад. Однак власні розробки інтегрованих занять і отримані результати дають нам право вважати доречним використання інтегрованих занять на кожному етапі навчання: в процесі навчання дітей нових навичок, так і на етапі закріплення отриманих знань.Читайте також:

© Vihovateli.com.ua 2014 - сайт для вихователів дитячих садків.