Свіжі публікації
«Основи інноваційних процесів в освітній діяльності ДНЗ»

З 1 січня 2014 року набрав чинності ФГОС дошкільної освіти. У цьому зв'язку виникає необхідність ретельного вивчення нових вимог, що висуваються нам стандартів другого покоління.

На наш погляд, склався і усталений протягом багатьох років підхід до освіти багато в чому себе не виправдовує. Практика роботи показує, що діти здатні відтворювати знання, переданих їм вихователем, однак, зіткнувшись у життя з будь-якої проблемної ситуацією, реалізувати їх не можуть. Дитина може засвоїти знання, правила, отримані на заняттях, але зіткнувшись з подібними ситуаціями на практиці, застосувати їх не може. Це відбувається в силу того, що в дошкільних закладах він не бере участі в тих видах діяльності, які могли б показати застосування отриманих дитиною знань у процесі навчання. Діти не можуть інтегрувати отримані в теорії знання, вони не можуть застосовувати їх з тією метою, щоб отримати нові знання про навколишній світ.

Тому наша система освіти повинна це враховувати: необхідно готувати покоління, пристосоване до життя в умовах розвитку нових технологій, оскільки інформація стає життєвою основою суспільства і для людини найважливішим умінням буде вміння знайти її, правильно переробити, а також використовувати в певних цілях.

Систему навчання необхідно починати змінювати вже в ДНЗ, адже відомо, що основи розвитку особистості дитини, його світогляд, ставлення до навколишнього світу, бажання розвиватися та отримувати перші знання закладаються саме в ранньому віці.

В основу стандартів другого покоління увійшли і технічні аспекти педагогіки щодо дошкільного дитинства, і міцна ідеологічна база.

Дошкільне дитинство в світлі нових вимог тепер не розглядається як корисність для конкретного суспільства і людини. Значимість його розглядається вже в більш широкому сенсі - як найважливіша частина культури гідності людини [Біла К.Ю. 2013. Методична робота в ДНЗ: Аналіз, планування, форми і методи. - М: ТЦ Сфера].

Федеральний державний освітній стандарт закликає не оцінювати, а цінувати дитину як самостійну, індивідуальну, творчу особистість. Більше того, це один з найважливіших етапів у системі підвищення цінності та відділення дошкільної освіти від ланцюжка загальної освіти.

Одним з пріоритетних напрямків сучасної освіти є навчання, спрямоване на саморозвиток і самореалізацію особистості. Змінюється сама система педагогічного впливу: вона перестає бути односторонньою (педагог - дитина») і змінюється на більш широке і багатогранне поняття («дитина - дорослі - однолітки») [Сластенин Ст., Ісаєв В. 2012. Професійна компетентність педагога. Навчальний посібник. М.: Педагогіка]. Згідно такому підходу, особистість дитини стає центром уваги педагога. Головною метою стає ДО особистісний, пізнавальний та загальнокультурний розвиток. Дитина сам повинен стати творцем освітнього процесу.

Прийняття стандартів другого покоління дошкільної освіти, на наш погляд, має великий вплив на розвиток та існування діяльності ДНЗ: значимість і вагомість дошкільнят забезпечить більш уважне ставлення до них, отже, спричинить підвищення вимог до якості. Все це позитивним чином позначиться на результати освітньої діяльності.

Провідною діяльністю дітей у дошкільному віці є гра, тому більшість технологій і методик, спираючись на нові вимоги, повинні бути переведені на ігровий рівень, де ігрова оболонка буде домінувати над дидактичним компонентом [Науково-практичні конференції вчених та студентів з дистанційним участю. Колективні монографії. Веб-адреса: http://sibac.info/]. Для цього в дошкільних освітніх установах повинні створюватися програми, в основі яких будуть розташовуватися принципи стандарту другого покоління.

Всі нові освітні програми дошкільних освітніх установ повинні бути спрямовані на всебічний розвиток особистості дитини, її творчих здібностей на основі характерних видах дитячої діяльності. Ми повинні отримати різнобічний і багатогранний підхід до системи дошкільної освіти та закласти міцний фундамент максимальної експлуатації новітніх методів і способів взаємодії педагога і дитини, більш індивідуалізований і націлений на розкриття власного потенціалу та творчих здібностей кожної дитини. Диктує педагогіка повинна залишитися в минулому дошкільної освіти. На її зміну прийде сучасна педагогіка розвитку, творчості і свободи.

 

Список літератури:

1. Біла К.Ю. 2013. Методична робота в ДНЗ: Аналіз, планування, форми і методи. - М: ТЦ Сфера

2. Сластенин Ст., Ісаєв В. 2012. Професійна компетентність педагога. Навчальний посібник. М.: Педагогіка

3. Науково-практичні конференції вчених та студентів з дистанційним участю. Колективні монографії. Веб-адреса: http://sibac.info/Читайте також:

© Vihovateli.com.ua 2014 - сайт для вихователів дитячих садків.