Свіжі публікації
Освітня область «Фізичний розвиток» в умовах реалізації ФГОС дошкільної освіти»

Спостерігається останнім часом стандартизація освітніх систем у всьому світі зачепила і нашу країну. У Російській Федерації стандартизація системи освіти проводиться з метою підвищення доступності та якості освіти, а також з метою розвитку та підтримки талановитих дітей. В даний час для дошкільної освіти встановлені федеральні державні освітні стандарти.

Стандарт є орієнтиром для незалежної оцінки якості дошкільної освіти (Закон РФ «Про освіту», ст. 95).

Зміст загальноосвітньої Програми має охоплювати:

- комунікативно-особистісний розвиток;

- пізнавально-мовленнєвий розвиток;

- художньо-естетичний розвиток;

- фізичний розвиток [ФГОС].

ФГОС дошкільної освіти виділяє ряд важливих принципів, яким повинна відповідати програма ДНЗ. Одним з них є принцип інтеграції освітніх галузей, у відповідності з їх можливостями і специфікою.

В освітній галузі «Фізичний розвиток» головним завданням є гармонійне розвитку у вихованців фізичного і психічного здоров'я.

Для ДОУ з'являється нова проблема: важливо не просто проводити заняття з здоровьесберегающим технологій, а створити єдиний процес взаємодії педагога і вихованців, де гармонійно переплітаються різні освітні області. В кінцевому підсумку кожна дитина отримає уявлення про здоров'я людини як головної цінності, яка необхідна йому для повноцінного життя [Журнал «Сучасна дошкільна освіта].

Реалізація процесу інтеграції, на наш погляд, неможлива без взаємодії педагогічного колективу та батьків вихованців. Тому у всіх дошкільних освітніх установах повинні розроблятися відповідні види планування виховно - освітнього процесу, які допомогли б вирішити завдання інтеграції освітніх галузей [Сомкова О. Н.]. Завдання освітніх областей повинні вирішуватися в різноманітних видах діяльності, при цьому учасники навчального процесу повинні взаємодіяти один з одним.

У кожній з освітніх галузей у різних видах діяльності педагог може звернути увагу дітей на ті чи інші правила збереження здоров'я. В ході безпосередньо освітньої діяльності, спостереження, дослідницької діяльності, при читанні художньої літератури педагог може розглядати проблеми культури здоров'я людини, правил безпечної поведінки. Все це робить великий вплив на розвиток уявлень дітей про здоров'я.

В практику роботи дитячих садків, на наш погляд, повинна впроваджуватися проектна діяльність по здоров'ю і фізичному здоров'ю дітей, а також розглядатися питання організації вільної рухової діяльності дітей під час прогулянки.

Робота з оздоровлення і фізичного виховання дітей повинна будуватися на основі провідної діяльності дітей дошкільного віку - ігровий, а рухово-ігрова діяльність - це основа виховання, оздоровлення, розвитку і навчання дітей дошкільного віку [Trubajčuk Л.В.]. Тільки завдяки застосуванню ігрової діяльності і правильно сформованій системі фізкультурно-оздоровчої роботи, на наш погляд, можна досягти зниження рівня захворюваності у дітей.

Освітня область» Фізичний розвиток» повинна бути спрямована, головним чином, на досягнення найважливішої мети - формування уявлень дошкільнят про здоровий спосіб життя. Найважливіша роль у фізичному вихованні дитини належить вихователям та інструкторам. Саме їх уміння методично правильно організувати й провести заняття, нестандартні підходи до вибору форм і засобів їх проведення - найважливіші компоненти розвитку інтересу до занять, формування у дитини необхідних навичок, рухових умінь і навичок.

Тільки таке злиття видів діяльності забезпечує пізнання свого організму, припускає усвідомлення у вихованців рівня відповідальності по відношенню до свого здоров'я, виховує потребу ведення здорового способу життя, перші формує передумови навчальної діяльності, забезпечують соціальну успішність дитини в майбутньому.

 

Список літератури:

1. Журнал «Сучасне дошкільна освіта. Теорія і практика». 6 (38)/2013.

2. Науково-практичні конференції вчених та студентів з дистанційним участю. Колективні монографії. Веб-адреса: http://sibac.info/

3. Нікітіна, С. В. «Про розумної організації життя і діяльності дітей в дитячому садку у світлі сучасних вимог». М.,2013.

4. Сомкова О. Н. «Інноваційні підходи до планування освітнього процесу в дитячому садку». М., 2013

5. Trubajčuk Л.В. Інтеграція як засіб організації освітнього процесу. М., 2013.

6. Федеральний Державний Освітній Стандарт. Посилання: http://standart.edu.ru/].Читайте також:

© Vihovateli.com.ua 2014 - сайт для вихователів дитячих садків.