Свіжі публікації
Педагогічний проект на тему:

«Підвищення комунікативної компетенції у молодших дошкільників через розвиток дрібної моторики руки»

Зміст:

1. Аналіз ситуації.

2. Актуальність проблеми. Обґрунтування актуальності виконання індивідуального цільового проекту.

3. Виявлення проблеми.

4. Перелік конкретних цілей для вирішення проблеми, формулювання завдань досягнення поставлених цілей.

5. Стратегія, методи і механізм реалізації проекту.

6. Робочий план реалізації проекту.

7. Конкретні очікувані результати та механізм оцінки результатів.

8. Подальший розвиток проекту.

9. Список використаних джерел.

10. Додаток.

Розділ 1.

Аналіз ситуації.

Людське суспільство немислиме поза спілкування. Спілкування виступає

необхідною умовою буття людей, без якого неможливе повноцінне формування не тільки окремих психічних функцій, процесів і властивостей людини, але і особистості в цілому. Реальність і необхідність спілкування визначено спільною діяльністю: щоб жити люди змушені взаємодіяти. Спілкується завжди діяльна людина, діяльність якого перетинається з діяльністю інших людей. Спілкування дозволяє організовувати громадську діяльність і збагатити її новими зв'язками і відносинами між людьми.

Людина з моменту народження спілкується з іншими людьми, але часом люди, що відрізняються високими досягненнями у вивченні явищ матеріального світу, виявляються безпорадними в області міжособистісних відносин, тому людина повинна вивчати правила взаємодії з людьми, щоб стати соціально повноправним членом суспільства . Іншими словами, спілкування буде ефективним лише тоді, коли люди, які взаємодіють один з одним, компетентні в даній ситуації .

У самому загальному плані компетентність у спілкуванні передбачає розвиток адекватної орієнтації людини в самій собі - власному психологічному потенціалі, потенціалі партнера, в ситуації та завданні.

Таким чином, формування комунікативної компетенції людини є актуальною проблемою соціальної психології, вирішення якої має важливе значення як для кожної конкретної людини, так і для суспільства в цілому.

 

Розділ 2.

Актуальність проблеми. Обґрунтування актуальності виконання індивідуального цільового проекту.

Єдина справжня розкіш - це розкіш людського спілкування

Антуан Сент-Екзюпері.

Взаємозв'язок загальної та мовленнєвої моторики вивчена і підтверджена дослідженнями багатьох найбільших вчених, таких, як І.П. Павлов, А.А. Леонтьєв, А.А. Лурія. Чим вище рухова активність дитини, тим краще розвивається його мова. Коли дитина опановує руховими уміннями і навичками, розвивається координація рухів. Формування рухів відбувається за участю мови.
Зазвичай дитина, що має високий рівень розвитку дрібної моторики, вміє логічно мислити, в неї достатньо розвинуті пам'ять, увага, зв'язкова мова.

Розвиток компетентного спілкування в сучасних умовах передбачає ряд принципових напрямків його гармонізації.

На думку ряду психологів можна говорити про комунікативну культуру особистості як систему якостей, що включає:

1. Творче мислення;

2. Культуру мовного дії;

3. Культуру самонастроювання на спілкування і психоемоційної регуляції свого стану;

4. Культуру рухів і пластики рухів;

5. Культуру сприйняття комунікативних дій партнера по спілкуванню;

6. Культуру емоцій.

Зупинимося на культурі жестів і пластиці рухів через розвиток мови, пальчикових іграх та дрібної моторики руки у молодших дошкільнят.

Не випадково в історії розвитку людства роль рук підкреслюється особливо. Саме руки дали можливість розвивати шляхом жестів той первинний мову, з допомогою якого проходило спілкування первісних людей.
Тестування показало низький рівень загальної та дрібної моторної спритності, точності рухів, виконуваних руками, низький рівень самостійної мовної продукції, що супроводжує виконання дій.

У молодшому дошкільному віці найкращий ефект дають пальчикові ігри, так, як вони цікаві дітям, відповідають віку, дозволяють у короткий термін поліпшити моторику кисті і пальців рук, є одним з основних напрямків роботи по вихованню у дитини здоровою мовлення і комунікативної культури.

Дуже важливим чинником для розвитку мовлення є те, що в пальчикових іграх все наслідувальні дії супроводжуються віршами. Вірші привертають увагу малюків і легко запам'ятовуються. Ритм і незмінний порядок слів, рима для малюка є чимось магічним, довгоочікуваним і заспокійливим. Наскільки дитині сподобається гра багато в чому залежить від виконання дорослого. Для самих маленьких важливо спокійно-ласкаве настрій і обережне, дбайливе дотик. Для дітей трьох-п'яти років має велике значення виразна міміка і мова дорослого.

 

Розділ 3.

Виявлення проблеми.

Проблема - низький рівень розвитку загальної і дрібної моторики у дітей молодшого дошкільного віку.

Вчені, які вивчають діяльність дитячого мозку, психіку дітей, відзначають велике стимулююче значення функції руки. Співробітники Інституту фізіології дітей і підлітків АПН встановили, що рівень розвитку мовлення дітей перебуває в прямій залежності від ступеня сформованості тонких рухів пальців рук.
Цей факт повинен використовуватися в роботі з дітьми і там, де розвиток мови відбувається своєчасно, і особливо там, де є відставання, затримка розвитку моторної сторони мовлення. Рекомендується стимулювати мовний розвиток дітей шляхом тренування рухів пальців рук.

Діагностичне дослідження за методикою М. А. Панфілової «Зайчик» показало низький рівень загальної та дрібної моторної спритності, точності рухів, виконуваних руками, низький рівень самостійної мовної продукції, що супроводжує виконання дій.

Моторні центри мови знаходяться поруч з моторними центрами пальців рук, тому, стимулюючи моторику, ми розвиваємо мова.

Відомо, що між функцією мовленнєвої і загальної рухової системою людини існує тісний зв'язок. Така ж тісний зв'язок встановлено між рукою і мовним центром мозку. Гармонізація рухів тіла, дрібної моторики рук та органів мовлення сприяє формуванню правильної вимови, допомагає позбутися від монотонності мови, нормалізувати її темп, вчить дотримання мовних пауз, знижує психічне напруження.

 

Розділ 4.

Мета роботи:

1.розвиток дрібної моторики рук дітей молодшого дошкільного віку в процесі пальчикових ігор.

Завдання досягнення поставленої мети:

1. Підготувати методичний матеріал, план роботи, картотеку пальчикових ігор.

2. Розробити гри-драматизації з елементами пальчикових ігор.

3. Провести пальчикові ігри з дітьми в різних видах діяльності.

4. Розвивати творчу уяву.

 

Розділ 5.

Стратегія, методи і механізм реалізації проекту.

Стратегія роботи :

Успішність роботи з дітьми молодшого віку багато в чому залежить від того, як організована робота з цією категорією дітей у дитячому садку.

I етап - аналітичний - при виявленні рівня розвитку дрібної моторики рук у дітей враховуються їх успіхи в якій-небудь діяльності: безпосередньо-освітньої, пізнавальної, фізичної і т.д.

Цей етап характеризується тим, що діти охоче освоюють навыковое зміст навчання (пальчикові ігри) під керівництвом вихователя і самостійно. На цьому етапі дуже важливо організувати безпосередньо-освітню та ігрову діяльність як єдиний процес, спрямований на розвиток мовлення, творчих, пізнавальних здібностей дітей, запропонувати таку кількість додаткових ігор і освітньої діяльності , де б кожен дитина міг реалізувати свої емоційні, фізичні здібності.

II етап - діагностичний

На цьому етапі проводиться індивідуальна оцінка розвитку дрібної моторики руки кожної дитини.

III етап - етап формування навичок і вмінь при разучивании пальчикових ігор, отже, розвитку дрібної моторики руки.

 

Розділ 6.

Робочий план реалізації проекту.

 

Нормативно-правова і документальна база:

 • Проект закону Російської Федерації «Про освіту»;
 • Санпін, 2.4.2.1178-02 «Гігієнічні вимоги до режиму навчально-виховного процесу» (Наказ Моз від 28.11.2002) ;
 • Конвенція з Прав дитини;

Консультативна. Науково-методична:

- Тобто Краузе «Логопедія»; Енциклопедія розвитку та навчання дошкільника;

- конспекти безпосередньо-освітньої діяльності з розвитку дрібної моторики руки;

- В.Цвынтарный «Граємо і розвиваємо мова»;

- Тобто Косінова «У сонечка в гостях (пальчикові ігри для самих маленьких)»;

- тематичний план з розвитку дрібної моторики руки.

Діагностико-дидактичне: Методика Гавриной, Кутявиной Н, Топорковой І, Щербиною С. «Тести для дітей 3-4 років».

Система роботи вихователя представлена за такими напрямами:

 • В безпосередньо - освітньої діяльності - спільна та індивідуальна диференційована робота з дітьми;
 • Робота поза освітньої діяльності (пальчикова гімнастика у другій половині дня);
 • Батьківські збори з показом пальчикових ігор дітьми (наприкінці навчального року);
 • Робота з батьками - консультації та бесіди.
 • Комп'ютерна презентація проекту для педагогічного колективу.

Етапи реалізації проекту

Зміст роботи

Прогнозований результат

Терміни виконання

1.Мотивирующий або підготовчий Проведення діагностичного дослідження (первинне).

Виявлення рівня розвитку дрібної моторики рук.

Вересень

2.Планирующий.

Створення картотеки пальчикових ігор та ігор-драматизаций

Теоретична підготовка до подальшої діяльності з дітьми

 

Вересень-жовтень

3.практичний.

Проведення пальчикових ігор у різних видах діяльності

Розвиток дрібної моторики рук.

Створені умови для розвитку дрібної моторики рук у дітей молодшого дошкільного віку в процесі пальчикових ігор

 

 

Протягом року

4.Результат проекту.

Проведення контрольного діагностичного дослідження

Проведення моніторингу результатів розвитку дрібної моторики рук.

 

 

Травень

 

Розділ 7.

Конкретні очікувані результати та механізм оцінки результатів.

Загальна модель випускника дошкільного закладу виглядає так:

 • Фізично розвинений, оволодів основними культурно-гігієнічними навичками;
 • Допитливий, активний;
 • Емоційно чуйний;
 • Оволоділа засобами спілкування та способами взаємодії з дорослими і однолітками;
 • Опанувала універсальними передумовами навчальної діяльності вміннями працювати за правилом і за зразком, слухати дорослого і виконувати його інструкції;
 • Оволодів необхідними вміннями і навичками.

Дошкільник повинен уміти:

 • стимулювати розвиток інтересу до спільних ігор з дорослими і дітьми, мати позитивний відгук на пропозицію пограти (Комунікація);
 • формувати вміння спілкуватися - відгукуватися на пропозицію спілкування, встановлювати вербальні і невербальні контакти з дорослими і дітьми в різних видах діяльності і спілкуванні, виконувати прохання, доручення дорослого;
 • надавати посильну допомогу дорослим (вихователя, помічника вихователя, батьків) і т. д. (Комунікація, Праця)
 • розвивати морально-цінний словник (добре - погано, недобре, негарно, добрий - злий та ін) (Комунікація, Читання художньої літератури, Художня творчість, Музика);
 • формувати уміння в практиці спілкування і взаємин діяти, дотримуючись основних моральних дозволів і заборон, як за вказівкою дорослих, так і самостійно, під впливом власних соціальних почуттів та емоцій, робити деякі морально-спрямовані дії (погладити по голові, втішаючи одного, підняти впала у вихователя книгу і ін) (Комунікація, Безпека).

Механізм оцінки результатів розвитку дрібної моторики руки:

 • 12-15 балів - високий рівень. Малюк відмінно впорався із завданнями даної теми, вихователь пропонує йому більш складні завдання, щоб його розвиток не стояло на місці;
 • 9-12 балів - рівень вище середнього. Дитина впорався із завданнями, але його потенціал не розкритий до кінця, можна пропонувати йому подібні або більш складні завдання;
 • 6-9 балів - середній рівень. Виконання завдань відповідає віковим нормам, але це не привід, щоб зупинятися на досягнутому;
 • 3-6 балів - рівень нижче середнього. Дитина впорався із завданнями недостатньо добре, займатися з ним необхідно трохи більше , ніж зазвичай. Пропонуйте спочатку прості завдання, коли він буде з ними справлятися, можна ускладнювати;
 • 0-3 бала - низький рівень. Дитина не впорався з більшістю завдань.

Результат проведення проекту:

 • Створені умови для розвитку дрібної моторики рук у дітей молодшого дошкільного віку в процесі пальчикових ігор.
 • Результати діагностики у другому півріччі показали, що рухи пальців стали більш точними, діти акуратніше обводять різні фігури. Рівень розвитку тонкої моторики руки виріс на 20 балів.

1 півріччя

Діаграма рівня розвитку дрібної моторики руки

Нижче середнього-5 балів

Середній-44,5 балів

Вище середнього-116,6баллов

Високий-55,5баллов

1

 

2 півріччя

Діаграма рівня розвитку дрібної моторики руки

 

Нижче середнього-0 балів

Середній-23 бали

Вище середнього-66,5баллов

Високий-152балла

2

 

Результати Діагностики

(1 півріччя)

№ п/п

Ф.І дитини

Бали

Рівень

1.

Білогірська Даша

11

Вище середнього

2.

Березіна Лера

16

Високий

3.

Верхів Данила

6

Середній

4.

Гусєва Аня

8

Середній

5.

Дернова Іра

10

Вище середнього

6.

Думенко Вадим

12,5

Високий

7.

Зайнетдинова Аліна

5

Нижче середнього

8.

Іванова Ліза

11,5

Вище середнього

9.

Кулешова Аня

8

Середній

10.

Мішарін Паша

10

Вище середнього

11.

Мягков Максим

6,5

Середній

12.

Попов Артем

7,5

Середній

13.

Терьохіна Альона

9,5

Вище середнього

14.

Хрячкова Саша

8,5

Вище середнього

15.

Мигаль Єгор

9,5

Вище середнього

16.

Мигаль Микита

13,5

Високий

17.

Трошина Настя

13,5

Високий

18.

Озерська Ліка

12

Вище середнього

19.

Зирянова Аріна

8,5

Середній

20.

Стерякова Каріна

11,5

Вище середнього

 

Разом:

221,5

 

        

2 півріччя

№ п/п

Ф.І дитини

Бали

Рівень

1.

Білогірська Даша

9,5

Вище середнього

2.

Березіна Лера

15

Високий

3.

Верхів Данила

7

Середній

4.

Гусєва Аня

9,5

Вище середнього

5.

Дернова Іра

13

Високий

6.

Думенко Вадим

14

Високий

7.

Зайнетдинова Аліна

9

Середній

8.

Іванова Ліза

12,5

Вище середнього

9.

Кулешова Аня

11,5

Вище середнього

10.

Мішарін Паша

12

Вище середнього

11.

Мягков Максим

7

Середній

12.

Попов Артем

11,5

Вище середнього

13.

Терьохіна Альона

12

Високий

14.

Хрячкова Саша

12

Вище середнього

15.

Мигаль Єгор

13,5

Високий

16.

Мигаль Микита

15

Високий

17.

Трошина Настя

15

Високий

18.

Озерська Ліка

13

Високий

19.

Зирянова Аріна

15

Високий

20.

Стерякова Каріна

14,5

Високий

 

Разом:

241,5

 

 

Порівняльний аналіз I та II півріччя

 

3

 

1 півріччя

Діаграма рівня розвитку дрібної моторики руки

 

Нижче середнього-5 балів

Середній-44,5 балів

Вище середнього-116,6баллов

Високий-55,5баллов

 

4

 

2 півріччя

Діаграма рівня розвитку дрібної моторики руки

 

Нижче середнього-0 балів

Середній-23 бали

Вище середнього-66,5баллов

Високий-152балла

5

 

Розділ 8.

Подальший розвиток проекту.

Проект розрахований на 4 роки, прописані цілі і завдання для реалізації даного проекту. Продовження роботи з дітьми середньої, старшої та підготовчої до школи групі.

Розділ 9.

Використані джерела:

1. Дружинін Ст. Н. Психологія загальних здібностей. - М, 1995.

2. Азовцева Н.В., Родованская М.Є., Рузіна М.С. Пальчиковий игротренинг // Початкова школа. - 1999. - №8. - с. 11 - 15.
3. Аксьонова М. Розвиток тонких рухів пальців рук у дітей з порушенням мовлення. // Дошкільне виховання. - 1990. - № 8. - с. 62 - 65.
4. Бабаєва Т.І. Вдосконалення підготовки дітей до школи в дитячому саду. - Л., 1990.
5. Безруких М.М. Як навчити дитину писати красиво. - М, 1995
6. Бардышева, Т.Ю. Балакучі пальчики ж-л «Для самих маленьких» / Т.Ю. Бардышева. - М, 2001

7. Богатеева З. Підготовка руки дитини до письма на заняттях малюванням // Дошкільне виховання. - 1987. - №8. - с. 49 - 53.
8. Бородич А.М. Методика розвитку промови дітей: Навчальний посібник для студентів пед. інститутів. - М: Просвітництво, 1981.
9. Вікова та педагогічна психологія. / М.В. Матюхіна, Т.С. Михальчин, Н.Ф. Проніна та ін; Під ред. М.В. Гамезо - М.: «Просвіта», 1994.

10. Біла, А.Є. Пальчикові ігри для розвитку мовлення дошкільнят: Посіб. для батьків і педагогів / А.Є. Біла, В.І. Мирясова - М.: ТОВ «Видавництво Астрель», ТОВ «Видавництво АСТ», 2002 - с. 46: іл.

11. Виготський, К.С. Питання дитячої психології / К.С. Виготський. - СПб.: Спілка, 1997 - 224 с.

12. Гімнастика для пальчиків / Є.М. Косінова - М.: Бібліотека Іллі Рєзніка, ОЛМА-ПРЕС, 2002 - 64 с.: ІЛ. (завтра в школу)

 

Розділ 10.

Додаток.
 

Тема: «Звук і літера «А». Апельсин

Слова

Руху

Ми ділили

Плавні рухи по черзі руками в сторони, долонями вгору.

апельсин,

«Круглі» пальці, ніби обхопили апельсин.

Багато нас,

Розвести руки в сторони.

а він один.

Показати один палець.

Ця часточка-

Плавний рух рукою в бік, долоню вгору.

для їжака,

Фігура з пальців «Їжак».

Ця часточка-

Плавний рух рукою в бік, долоню вгору.

для стрижа,

Фігура з пальців «Птах».

Ця часточка-

Плавний рух рукою в бік, долоню вгору.

для каченят,

Фігура з пальців «Каченята».

Ця часточка-

Плавний рух рукою в бік, долоню вгору.

для кошенят,

Фігура з пальців «Кошенята».

Ця часточка-

Плавний рух рукою в бік, долоню вгору.

для бобра,

Фігура з пальців «Бобер».

А для вовка...шкірка.

Фігура з пальців «Вовк».

Він сердитий на нас - біда!

Пальці напружені, згинаємо та розгинаємо їх.

Розбігайтеся, хто куди!

«Біжимо» по руках пальцями.

Щоб з вовком помиритися,

Знизуємо собі долоні.

Треба поділитися часточкою.

Плавні рухи по черзі руками в сторони, долонями вгору.

 

Тема: «Звуки «Б-Вглиб», літера «Б». Метелик
І.п.: голова, руки і плечі опущені, спина розслаблена.

Спав квітка і раптом прокинувся,

Руки через сторони вгору - вдих.

Більше спати не захотів.

Руки через сторони вниз - видих.

Ворухнувся, потягнувся,

Руки вгору, дивимося на пальці, встаємо на носочки.

Звився вгору і полетів.

Плавні рухи руками.

Сонце лише вранці прокинеться,

Вгору піднімаємо «круглі» руки.

Метелик кружляє і в'ється.

Плавні помахи руками.

 

Тема: «Звуки «В-Вь», літера «В». Воробей

Горобця лікарі врятували,

Фігура з пальців «Птах».

У вертоліт його внесли.

Кругові рухи кистю спочатку однією, потім іншою рукою.

Вертоліт вертел гвинтами,

Кругові рухи кистями обох рук.

Хвилювало траву з квітами.

Плавні рухи руками над головою.

 

Тема: «Звуки «Р-Гь», літера «Г». Гуси

Шльопають гуськом
Гусак з гусаком.

По черзі похлопываем долонями по тильній стороні кистей.

Дивляться звисока
Гусак на гусака.

Фігура з пальців «Гусак».

Ой, щипає боки
Гусак у гусака.

Щипаємо по черзі тильні сторони кистей.

 

Тема: «Звуки «Д-Дь», буква «Д». Дощик.

Лийся дощик веселіше,

Руки опускаємо зверху вниз, «струшуючи» краплі.

Ми з тобою дружимо.

Обіймаємо себе.

Добре нам бігати
Босоніж по калюжах.

Біг.

Як зелені жаби,
Ми поскаче по калюжах.

Присіли і стрибаємо, як жаби.

Всі!

Руки прямі вгору.

Напрыгались,

Руки вниз.

Втомилися.

Голова, плечі, руки опущені, спина розслаблена.

Побіжимо сушитися до мами.

Біг на місці.

 

Тема: «Звук і літера «Е». Їжачиха з ежатами.

Під квіткою

Фігура з пальців «Квітка».

їжачиха - мати

Фігура з пальців «Їжак».

Почала ежат купати.

Плавні рухи руками перед собою.

Кап - кап капає роса

Руки опускаємо зверху вниз, «струшуючи» краплі.

На мордочку,

Погладити себе по щоках.

на очі.

Погладити себе по очах.

Не зрозуміє їжачиха - мати,

Розвести руки в сторони.

Як їм спинки відмивати?

Потираємо долоні.

 

Тема: «Звук і літера «Е». Їжачок в лазні.

Їжачок в лазні вимив вушка,

Фігура з пальців «Їжак», трьом долонями вуха.

Шию, шкірку на черевці.

Трьом долонями шию, живіт.

І сказав єнотові їжак:

Фігура з пальців «Єнот»(собака) і «Їжак».

-Ти мені спинку не потерти?

Трьом долоньки.

 

Тема: «Звук і літера Ж». Жук.

Я побачила жука

Фігура з пальців «Жук».

На великий ромашці.

Малюємо велике коло руками

Потримаю його в руках,

Руки вперед, долоні вгору.

А потім в кишеньці.

Руки на пояс.

Ой, впав, впав мій жук

Нахили вперед.

Ніс забруднив пилом.

Витираємо носик.

Посаджу його на сук,

Піднятися на носки, руки вгору.

Нехай розправить крила.

Плавні помахи руками.

 

Тема: «Звуки «З-Зь», буква «З». Зарядка.

Кожен день вранці
Робимо зарядку.

Ходьба на місці.

Дуже подобається нам
Робити по порядку:

Руки в сторони: зігнути, випрямити.

Весело крокувати,

Ходьба на місці.

Руки піднімати,

Піднімаємо руки вгору 5 разів.

Присідати і вставати,

Присідання 5 разів.

Стрибати і скакати.

Стрибки 5 разів.

 

Тема: «Звуки «Л-Ль», літера «Л». Злива.

Злива, злива ллє скрізь.

Руки опускаємо зверху вниз, «струшуючи» краплі.

Ради птенчики в гнізді:

Фігура з пальців «Птенчики в гнізді».

-Мама вдома посидить,

Фігура з пальців «Птах».

Нікуди не полетить.

Плавні помахи руками.

 

Тема: «Звук і літера «Ї». Кому - що?

Кішці

Фігура з пальців «Кішка».

; дай

Руки перед собою, долоні вгору.

молока,

Фігура «Кухлик».

Мишка-

Імітація ходи ведмедя.

солодкого медку,

Малюємо коло руками - «барило».

Дай

Руки перед собою, долоні вгору.

Трави

Плавні рухи руками над головою.

козленку,

Фігура з пальців «Коза».

Дай

Руки перед собою, долоні вгору.

попити

Показати, як п'ємо.

ежонку.

Фігура з пальців «Їжак».

А тобі я книжку дам,

Руки перед собою, долонями до себе, великі пальці відведені в сторону.

Якщо прочитаєш сам.

«Гра очками»: переводимо очі від одного великого пальця до іншого і назад, голову тримаємо прямо.

 

Тема: «Звуки «Х-Вб», літера «Х». Тхір

Цей маленький тхір

Нагнутися.

Дуже спритний був звір.

Випрямитися, руки на пояс.

Він з ранку вже встиг
Зробити чимало справ:

Руки в сторони, згинаємо та розгинаємо.

По стежці пробігтися,

Біг на місці.

І на дерево залізти,

Руки перед собою зігнуті в ліктях, «піднімаємося» на дерево.

І по гілках поскакати,

Стрибки на місці.

І від ведмедика втекти,

Імітація ходи ведмедя.

І в річковій воді поплавати,

Руки перед собою: «пливемо».

І глибше попірнати,

Присідання.

Шубку вичистити і лапки,

Погладити себе по тілу, по руках.

Рибку до сніданку зловити.

Хвилеподібний рух рукою перед собою.

Дуже спритний був звір

Руки на пояс.

Цей маленький тхір.

Присісти.

 

Тема: «Звуки «Л-Ль», літера «Л». Корабель

Віз корабель карамель,

Хвилеподібні рухи перед собою спочатку правою, потім лівою рукою.

Корабель наскочив на мілину.

Стрибок вперед.

І матроси три тижні

Пальці широко розставлені, малюємо на тілі смужки - «тільняшку».

Карамель на мілині їли.

Рука зігнута в лікті перед собою. Кругові рухи кистю спочатку однієї, потім іншої руки.


Тема: «Звуки «М-М», літера «М». Мороз

Я морозу не боюся,

Руки на пояс, качаємо головою

З ним я міцно потоваришую.

Обійняти себе руками.

Підійде до мене мороз,

Ходьба на місці.

Чіпатиме руки,

Гладимо себе по руках.

Чіпатиме ніс.

Доторкнутися до носа.

Значить треба не позіхати,

Розвести руки в сторони.

Топати, стрибати і скакати.

Стрибки на місці.

 

Тема: «Звуки «Н-Нь», літера «Н». Бабуся Ненила

Бабуся Ненила
По воду ходила.

Ходьба на місці.

Повні відра набрала

Коло руками знизу вгору.

І додому їх зазнала.

Коло руками зверху вниз.

Всю перемила посуд.

Руки прямі перед собою, рух «тарілочки».

Каші онукам наварила,

Кругові горизонтальні рухи руками перед собою: «заважаємо кашу».

Підлога в хаті подмела

Нахилитися вперед, рухи руками з боку в бік.

І сіла біля вікна.

Присісти.

 

Тема: «Звук і літера «О». Новий будинок

Ох, ох!
Ох, ох, що за грім!

Руки до щік, нахили в сторони.

Муха будує

Фігура з пальців «Муха».

новий будинок.

Фігура з пальців «Будинок».

Молоток: стук - стук.

Стукаємо кулачком по долоньці однією рукою, потім іншою.

Допомагати йде півень.

Руки за спиною, кроки з високим підніманням ніг.

 

Тема: «Звуки «П-Пь», буква «П». Чистюлі

Ох, забруднилася одяг,
Ми її не берегли.

Руки до щік, нахили в сторони.

Зверталися з нею недбало,
М'яли, бруднили в пилу.

Руки за спину, тупотів ногами.

Треба нам її врятувати.

Руки в сторони.

І в порядок привести.

Руки на пояс.

В таз воду наливаємо,
Порошочку насипаємо.
Весь одяг ми замочимо,
Плями ретельно потремо,
Випрати, прополощем,
Отожмем її, струснемо.

Виконуємо відповідні рухи.

А потім легко і спритно
Всі розвісимо на мотузках.

Встали на носочки, потягнулися.

А поки одяг сушиться,
Ми пострибаємо, покружимся.

Стрибки на місці.

 

Тема: «Звуки «Р-Рь», буква «Р». Сімейна зарядка.

Восени, весною,
Влітку і взимку
Ми виходимо у двір
Дружною сім'єю.

Ходьба на місці.

Встанемо прямо по порядку,
Кожен робимо зарядку:

Встали прямо, спина пряма, звели лопатки.

Мама піднімає руки,

Руки вгору-вниз.

Папа бадьоро присідає,

Присідання.

Повороти вправо - вліво
Робить мій братик Сівби.

Руки на поясі, робимо повороти всім корпусом.

Я сама біжу трусцою

Біг на місці.

І качаю головою.

Нахили головою в сторони.

 

Тема: «Звуки «С - Сь», літера «С». Хвалькуваті люди

Тінь - тінь, потетень,

Хлопки руками.

Вище міста тин.

Руки вгору, піднятися на носки, потягнутися.

Сіли звірі під тином,

Присісти.

Похвалялися весь день.

Руки до щік, нахили головою в сторони.

Похвалялася лисиця:

Фігура з пальців «Лисиця».

-Всьому світу я краса!

Нахил вперед, розвести руки в сторони.

Нахвалявся зайка:

Фігура з пальців «Заєць».

-Піди, доганяй-ка!

Стрибки на місці.

Похвалялися єжи:

Фігура з пальців «Їжак».

-У нас гарні шуби!

Погладити себе по тілу.

Нахвалявся ведмідь:
Можу я співати пісні!

Імітація ходи ведмедя.

 

Тема: «Звуки «Т - Ть», літера «Т». Доброго ранку

-Доброго ранку!-

Руки в сторони.

птахи заспівали.

Фігура з пальців «Птах».

Добрі люди встали з ліжка.

Руки вгору, встати на носки, потягнулися.

Ховається вся темрява в кутках.

Нахили в сторони, прикриваємо очі по черзі правою і лівою рукою.

Сонце зійшло

Знизу вгору піднімаємо «круглі» руки.

і йде по справах.

Ходьба на місці.

 

Тема: «Звук і літера «У». Музиканти

До рук сопілочку беру,
Туру - туру - туру!

Імітуємо гру на сопілці.

Скликаю дітвору,

Вабливі рухи руками.

Туру - туру - туру!

Імітація гри на сопілці.

Пограю на баяні,
Галі-галі-галі!

Імітація гри на баяні.

Потанцюйте, зайчика, з нами,

Стрибки на місці.

Галі-галі-галі!

Імітація гри на баяні.

Я на скрипочці граю,
Тілі-тілі-тілі!

Імітація гри на скрипці.

Зайчики скачуть на галявині,

Стрибки на місці.

Тілі - тілі - тілі!

Імітація гри на скрипці.

А потім на барабані,
Бам - бам - бам!

Імітація гри на барабані.

У страху зайчика розбіглися по кущах!

Біг на місці.

 

Тема: «Звуки «Ф - Фь», літера «Ф». Фонтан

Може, тут, а може, там

Повороти в праву і ліву сторони, відводимо руку в сторону.

Є один великий фонтан.

Стати на носки, руки вгору, потягнутися.

Треба довго шагати,
Щоб фонтан той відшукати.

Ходьба на місці.

Далі треба вимити руки

За текстом

І обличчя своє умити,

За текстом

Зуби ретельно почистити,

За текстом

Вуха дочиста відмити.

За текстом

Не забути себе обляпати

Руки зверху вниз опускаємо, «струшуючи» краплі.

Тієї волшебною водою.

Руки вгору піднімаємо, «струшуючи» краплі.

І тоді ,хто був малям,

Присісти.

Стане раптом великий - великий.

Встати на носки, руки вгору, потягнутися.

Ви все зробили як треба.

Руки на пояс.

Сядемо, будемо чекати чудес.

Присісти.

Ой! Дивіться - но, хлопці,
Ви ростете до небес!

Повільно піднімаємося вгору, встаємо на носочки, руки вгору.

 

Тема: «Звуки «Х-Вб», літера «Х». Бідолаха

Серце так і гризе страх!

Долоні прикласти до грудей на рівні серця.

Ах!

Руки вгору.

Я за списком далі за всіх!

Повільно присідаємо.

Ех!

Встати, руки в сторони.

Ох, біда вже близька!

Руки до щік, нахили в сторони.

От і чекає мене дошка!

Малюємо руками прямокутник.

Прикинуся-ка я, що глухий!

Руками прикривають вуха.

Хоч би в класі світло згасло!

Повільно присідаємо, прикриваючи очі руками.

Ух!

Руки вперед.

Ах!

Руки вгору.

Ех!

Руки в сторони.

Ох!

«Круглі» руки вгору.

Ух...

Руки вперед.

Не викликали!

Руки вниз, плечі, спина розслаблені.

 

Тема: «Звук і літера «Ц». Квіти

Наші ніжні квітки

Пучку руки дивиться вгору, руки перед собою зігнуті в ліктях.

Розпускають пелюстки.

Повільно розкриваємо пальці.

Вітерець ледь дихає,
Пелюстки колише.

Плавні рухи кистями вправо - вліво.

Наші яскраво-червоні квіти
Закривають пелюстки.

Повільно з'єднуємо пальці в пучку.

Тихо засинають,

Опускаємо кисті вниз, руки зігнуті перед собою в ліктях.

Головою качають.

Качаємо кистями, руки перед собою зігнуті в ліктях.

 

Тема: «Звук і літера «Ч». Чайник

Я пыхчу, пыхчу, пыхчу,

«Круглі» руки перед собою
розводимо в сторони.

Більше грітися не хочу.

Руки до щік, качаємо головою.

Кришка голосно задзвеніла:

Руки вгору, імітація- «звеним дзвіночком».

«Пийте чай, вода наспіла!»

Руки в сторони з нахилом вперед.

 

Тема: «Звук і літера «Щ». Щітки

Цією щіткою

Плавний рух лівою рукою вбік, долонею вгору.

чищу зуби,

Правою рукою - імітація руху «чистимо зуби».

Цією щіткою-

Плавний рух лівою рукою вбік, долонею вгору.

черевики,

Нахил вперед, торкнутися руками до підлоги.

Цією щіткою

Плавний рух лівою рукою вбік, долонею вгору.

чищу штани,

Гладимо руками по ногах.

Всі три щітки

Показати три пальці перед собою.

мені потрібні.

Долоні прикласти до грудей.

 

Тема: «Звук і літера «Ш».

Ми по лісу йшли, йшли, йшли,

Ходьба на місці з високим підніманням ніг.

Тільки шишку знайшли.

Нахили вперед.

Діти побігли далі

Біг на місці.

І жабу зустріли.

Фігура з пальців- «жаба».

Жаба-попригушка очі на маківці.

Присісти, руки на підлозі перед собою, стрибаємо як жаби.

Ховайтеся від жаби, комарі та мушки.

Біг на місці.

 

Тема: «Букви «Ь,Ъ». Струмочок

В'ється недалечко
річенька - річка.

Плавні, хвилеподібні рухи перед собою спочатку лівою, потім правою рукою.

Маленька річка,
Менше струмочка:

Руки зігнуті в ліктях, долонями з силою тиснемо один на одного (2 рази).

Ні поплисти,

Руки перед собою - «пливемо».

Ні пірнути,

Присісти

Тільки ніжки
занурити трохи!

Трусить по черзі ногами.

 

Тема: «Звук і літера «И». Бульбашка

Надувайся, міхур,
Раздувайся великий,
Залишайся такою

«Круглі»руки перед собою розводимо в сторони. Вдих носом.

Та не лопайся!

Видихаємо через ніс, «круглі» руки повільно схрещуємо перед собою, поступово обіймаючи себе руками.

 

Тема: «Звук і літера «Е». Я можу!

-Хто, скажіть, зможе, діти, повторити ці рухи?
Руки вгору я підніму.
-Це теж я можу!
-Вправо - вліво розведу.
-Це теж я можу!
-І, як птах, полечу.
-Це теж я можу!
-Головою поверчу.
-Це теж я можу!
-А потім присяду, встану.
-Це теж я можу!
-І анітрохи не втомлюся.
-Це теж я можу!
-Я попрыгаю небагато.
-Це теж я можу!
-І пішки піду в дорогу.
-Це теж я можу!
-Якщо треба, побіжу.
-Це теж я можу!
-Все на світі я можу!

Діти повторюють рухи за дорослим, супроводжуючи їх словами: «Це я теж можу».

 

Тема: «Звук і літера «Ю». Непосида

Юра дуже стомився-

Руки до щік, нахили головою в сторони.

Цілий день дзиґою крутився!

Кружляємо на місці.

Юра тільки сів на стілець,

Фігура з пальців - «стілець»; присісти, встати.

Ніжки звісив

Трусить по черзі ногами.

І заснув.

Руки вниз, плечі опущені, спина розслаблена.

 

Тема: «Звук і літера «Я». Яблуко

Ось так яблуко!

Малюємо руками коло.

Воно соку солодкого повно.

Погладжуємо руками живіт круговими рухами.

Руку простягніть,
яблуко зірвіть.

Піднятися на носки, руки вгору, потягнутися.

Став вітер гілочку качати,

Плавні рухи руками над головою.

І важко дістати яблуко.

Розвести руки перед собою.

Подпрыгну, руку протягну
І швидко яблуко зірву!

Стрибки з піднятими руками.

Ось так яблуко!

Малюємо руками коло.

Воно соку солодкого повно.

Погладжуємо руками живіт круговими рухами.Читайте також:

© Vihovateli.com.ua 2014 - сайт для вихователів дитячих садків.