Свіжі публікації
Проектна робота «Вплив гри на творчий розвиток дитини»

Актуальність: Ідея проекту виникла в процесі впровадження в освітній процес інноваційних підходів у зміст виховної роботи про роль впливу гри на творчий розвиток дитини в інноваційним режимі.

Досвід роботи свідчить про великий вплив гри на психічний розвиток дитини - дошкільника, що сприяє повноцінному формуванню особистості, який представляє великі можливості для вирішення багатьох завдань розумового, естетичного і морального виховання дітей.

Сучасні діти знають набагато більше, ніж їхні однолітки 10-15 років тому, вони швидше вирішують логічні завдання, але вони значно рідше захоплюються і дивуються, обурюються і співпереживають. Їхні інтереси обмежені, а ігри одноманітні. Як правило, такі діти не вміють зайняти себе у вільний час і на навколишній світ дивляться без подиву і особливого інтересу, як споживачі, а не творці.

Якщо говорити про сучасних дітей, перш за все потрібно сказати, діти в наші дні або зовсім не грають, або грають занадто мало. Це пов'язано з цілим рядом причин.

По-перше, сучасне суспільство вимагає від дітей ранніх успіхів і досягнень. Всі прагнуть навчити дітей якомога раніше читати, писати, рахувати, забувши про те, що провідна діяльність дитини дошкільника-ігрова.

Саме через гру в цьому віці можна розвивати, навчати, коригувати виховувати. Без цього важливого "ігрового" періоду не буває успішного навчання в шкільному віці, пізніше не відбувається розвитку цілої повноцінної особистості.

По-друге, діти сучасних батьків самі належать до неиграющему поколінню, їх дитинство теж пройшло без ігор, теж було насичене навчальними елементами. Саме з цього батьки не грають зі своїми дітьми, вони дуже часто не вміють цього робити. І третя причина-відсутність можливості передавати ігровий досвід від старших дітей до молодших.

Сучасні діти, як правило, грають в навчальні ігри за правилами дорослих, годинами просиджують біля телевізорів, програючи разом з героями серіалів доросле життя, з труднощами відриваються від комп'ютерних монстрів, виплескуючи свою енергію і агресивність у безпечне місце.

І як наслідок, малюки не через гру пізнають світ, погано засвоюють систему відносин у суспільстві, мало розвиваються і не навчаються премудростей, а значить не формуються як особистості. А адже саме гра дозволяє скорегувати виникають проблеми і труднощі у відносинах.

Проблема впливу психічних механізмів розвитку творчої особистості дитини в процесі сюжетно-рольової гри є актуальною на сучасному етапі.

Метод проекту прийнятний у системі керівництва грою, так як впливає на психічний розвиток дитини і дозволяє поєднувати інтереси всіх учасників проекту педагогів, батьків, дітей.

Мета: Визначити педагогічні умови розвитку творчої особистості дошкільника в процесі ігрової діяльності.

Предмет дослідження: Педагогічні умови психічного розвитку творчої особистості дошкільника в процесі ігрової діяльності.

Об'єктом дослідження: Розвитку творчої особистості дошкільника.

Учасники проекту: Вихователі, діти, батьки.

Гіпотеза дослідження: Рівень творчого розвитку дітей дошкільного віку у процесі ігрової діяльності підвищується, якщо створюються такі педагогічні умови:

- Створення емоційно-творчого середовища у дошкільній установі;

- Забезпечення самостійності в ігровій діяльності дитини з урахуванням педагогічного керівництва вихователя;

- Розробка методичного алгоритму розвитку творчих здібностей дошкільників у сюжетно-рольовій грі.

Виходячи з мети і гіпотези були поставлені наступні задачі:

1. Виявити особливості прояву творчості у дітей дошкільного віку.

2. Розвиток творчих здібностей в грі.

3. Створити спеціальні педагогічні умови розвитку творчості дітей дошкільного віку в сюжетно-рольовій грі.

Позитивний результат: оволодіння дошкільниками творчими навичками і якостями.

Негативний результат:

- Відсутність матеріальної бази.

- Небажання батьків включитися в процес спеціально організованих занять, ігор, зборів, сприяють формуванню творчості дошкільника.

Практична цінність проекту:

1. Створення картотеки нових додаткових сюжетно-рольових ігор, що розвивають творчу активність з урахуванням тематики основної програми МБДОУ і вікових особливостей дітей.

2. Створення фотоальбому сюжетно-рольових ігор.

3. Покрокове опис створення нових атрибутів для предметно-ігрового середовища, необхідної для програвання нових доповнених сюжетно-рольових ігор мають творчу основу.

4. Створення інформаційної скарбнички(текстів консультацій), з метою збагачення досвіду батьків і вихователів з формування педагогічних знань і розвитку ігрових умінь дошкільнят, вихователів.

5. Розробка перспективного плану з формування сюжетно-рольової гри.

Форми і методи роботи з дітьми.

1. Співпраця дитини з дорослими в розвиваючих заняттях.

2. Ігрова діяльність .

3. Сюжетно-рольова гра.

4. Самостійна дитяча діяльність.

5. Режимні моменти.

6. Орієнтація на особистісну модель: взаємодія, яка створює особливий фон для творчого співробітництва дорослого і дітей.

7. Корекція небажаних рис характеру і поведінки.

Форми і методи роботи з педагогами.

1. Створення розвивального ігрового середовища - важлива умова вирішення поставленої мети.

2. Педрада «Граємо в сюжетні ігри».

3. Консультація «Вчимо грати дітей раннього віку».

4. Ділова гра «Передумови сюжетно - рольової гри»

5. Семінар «Формування творчої позиції дошкільника в процесі гри».

Форми і методи роботи з батьками.

1. Бесіди з батьками про актуальність даної проблеми.

2. Оформлення папки - пересування по темам:

- «Гра і творчість»

- «Сучасні діти, сучасні ігри».

- « Батькам про ігри й іграшки».

- «Сюжетно - рольові ігри»

3. Консультативні діалоги.

4. Діагностика, тести, анкети, безпосереднє спостереження.

Етапи проходження проекту.

Етапи. Терміни проходження. Заходи

l. Організаційний етап.

Жовтень 2011.

1. Вибір теми і розробка дослідницького проекту.

2. Складання перспективних планів по реалізації проекту.

3. Вивчення прогресивного досвіду з даної теми.

4. Організація розвивального середовища.

5. Теоретично обґрунтувати доцільність використання нових атрибутів для предметно - ігрового середовища, необхідної для програвання нових додаткових сюжетно - рольових ігор, мають творчу основу.

6. Підготувати інформаційну скарбничку ( текстів консультацій), з метою збагачення досвіду батьків і вихователів з формування педагогічних знань і розвитку ігрових і творчих умінь дошкільників.

7. Розробити перспективний план по формуванню за допомогою сюжетно - рольової гри.

8. Розробити та апробувати методики проведення ігор.

9. Розробити картотеку ігор.

10. Розробити сюжетно - рольові ігри.

11. Підготувати розвиває ігрову середу необхідну для впровадження сюжетно - рольових ігор, мають творчу основу з урахуванням тематики основної програми МБДОУ і вікових особливостей дітей в практику роботи МБДОУ.

ll. Діагностичний етап.

Протягом проходження проекту.

1. Виявити рівень розвитку сюжетно - рольової гри.

2. Діагностика ігрової діяльності.

lll. Основний етап.

Грудень 2011 - Березень 2012.

1. Складання перспективного плану з формування сюжетно - рольової гри.

2. Розробка методики формування сюжетно - рольової гри.

3. Складання картотеки сюжетно - рольових ігор на розвиток творчої активності дітей.

4. Розробка сюжетно - рольових ігор.

5. Підбірка консультативного матеріалу для педагогів:

- «Вчимо грати дітей раннього віку»

- «Граємо в сюжетні ігри»

- «Передумови сюжетно - рольової гри».

6. Складання консультативного матеріалу для батьків.

- «Гра і творчість».

- «Сучасні діти, сучасні ігри».

- «Батькам про ігри й іграшки».

- «Вплив занять на гру і поведінку дітей».

lV. Узагальнюючий етап.

Квітень 2012р.

1. Підведення підсумків роботи з дітьми, показ сюжетно-рольових ігор оскільки «Сім'я», «Магазин», «Поліклініка».

V. Презентативно - внедренченский етап.

Листопад-2012р.

1. Виготовлення фотоальбому за сюжетно-рольовим іграм «Гра і життя маленьких дошкільнят».

2. Виступ на семінарі для педагогів:

«Формування творчої позиції дошкільника в процесі гри».


Бібліографія:

1. Програма «Витоки»-Л.А. Парамонова, Т.ЗВ. Алієва,О.М. Давидчук та ін.

2. Краснащекова Н.В. «Сюжетно-рольові ігри для дітей дошкільного віку».

3. Михайленко Н., Короткова Н. «Організація сюжетної гри в дитячому садку».Читайте також:

© Vihovateli.com.ua 2014 - сайт для вихователів дитячих садків.