Свіжі публікації
Проект «Картотека прислів'їв»

Тип проекту: творчий, короткостроковий.

Мета:

Створення картотеки прислів'їв за умови використання мнемотехнических прийомів.

Завдання:

Закріплювати знання про жанрові особливості творів малих фольклорних форм (прислів'їв).

Вчити розуміти переносне значення образних виразів.

Розвивати вміння складати казки за прислів'ям з використанням образних виразів, формувати виразність точність мовлення.

Склад проектної групи:

  • керівник проекту - Е.Т. Чусовлянкина;
  • діти старшої вікової групи «Зірочки»;
  • батьки.

Забезпечення проектної діяльності:

Ушакова О.С. «Знайомимо з літературою дітей 5-7 років»

Т.І. Тарабарина «Прислів'я, приказки, забавлянки, скоромовки. Популярне посібник для батьків і педагогів»

Анотація:

Аналізуючи НОД «Складання казок за прислів'ям» виявила, що 60% дошкільнят не розуміють образного змісту прислів'я. Обстежуючи предметно-розвиваюче середовище, центру розвитку мовлення визначила, що недостатньо матеріалу щодо вирішення виявленої проблеми. Тому з'явилася потреба реалізувати дитячо-батьківський творчий проект, в рамках якого батьки разом з дітьми створять мнемодорожки за прислів'ям і предметно розвиваюче середовище поповниться картотекою прислів'їв.

Передбачувані продукти проекту

Створена картотека мнемодорожек за прислів'ям.

Діти розуміють образне значення прислів'їв.

Складають казки за прислів'ям

Етапи роботи над проектом:

Підготовчий етап: 2 дні

Визначення теми проекту.

Формулювання мети і завдань проекту.

Формування проектувальної групи.

Розподіл прав і обов'язків.

Основний етап: 3 дні

Підбір прислів'їв для кодування.

Організація ННОД «Складання казок за прислів'ям».

Залучення батьків до створення картотеки.

Заключний етап: 1 день

Поповнення предметно розвивального середовища.

Таким чином, поповнивши предметно-розвиваюче середовище картотекою прислів'їв у мнемодорожках, створеними батьками спільно з дітьми, дошкільнята, складаючи розповіді за прислів'ям, пояснюють зміст прислів'їв закодованих на картках.

Кілька варіантів мнемодорожек прислів'їв:

Кожен кулик своє болото хвалить.

2

Очі бояться, а руки роблять

3

Без солі, без хліба - половина обіду.

4

Справі час, а потісі годину.

5

 Читайте також:

© Vihovateli.com.ua 2014 - сайт для вихователів дитячих садків.