Свіжі публікації
Проект «Слухаємо, рухаємося, граємо»

(для дітей підготовчої групи)

Пояснювальна записка:

У центрі програми - розвиток творчого «слухання» музики дітьми, яке передбачає спонукання дітей до прояву різних форм творчої активності: музичної, музично-рухової, художньої.

Накопичення інтонаційного досвіду сприйняття високохудожніх творів музичного мистецтва і розвиток емоційної чуйності є необхідною умовою формування основ музичної культури дітей. Цей ціннісний досвід переживань тедаурус (скарбниця) музичних вражень дитини - є основою формування позитивного емоційно-оцінного ставлення дітей до музики.

Сприйняття музики - є провідним видом музичної діяльності, попереднім і супутнім всім іншим (виконавство, творчість, музично-освітня, музично-ігрова діяльність).

У програмі «Музичні шедеври» всі види музичної діяльності, за винятком співочої, об'єднуються єдиним репертуаром - для слухання музики. Діти слухають твір, а потім передають його характер в музично-ритмічних рухах (грі на музичних інструментах, образному слові) - різних уподоблениях характеру музики, відчувають і розрізняють зміну настроїв, передаючи всі особливості музичної мови, усвідомлюючи їх виразне значення. Вміння та навички здобуваються в іграх - вправах, іграх - уподоблениях, етюдах - перевтіленнях на фрагментах досліджуваних творів для того, щоб глибше і цікавіше виразити характер музики, почути в ній виразні інтонації, фрази, зміну настроїв.

На заняттях використовуються такі методи і прийоми музичного виховання, які носять розвиваючий характер, спонукають дітей до прояву різних форм рухової, мовленнєвої, естетичної активності. Ці методи формують основи музичної культури дітей. Методи контрастних зіставлень творів і уподоблений характером звучання музики.

Метод контрастних зіставлень творів дозволяє зацікавити дітей, активізує прояви емоційної чуйності, художньо - образного мислення, уяви.

Метод уподоблений характером звучання музики передбачає активізацію різноманітних творчих дій, спрямованих на усвідомлення музичного образу.

Застосовуються різні види уподібнення звучання музики - моторно-руховий, тактильний, словесне, вокальне, мімічний, темброво-інструментальне.

Моторно-руховий уподібнення.

Емоційно-образний зміст музики (дрібна моторика рук, диригентський жест, ритмопластика, образні і танцювальні рухи) спонукає дітей до «эсперементированию», передачу характеру музики в кожен момент її звучання і є найбільш дієвим засобом розвитку емоційної чуйності, музичного мислення, творчої уяви дитини.

Тактильне уподібнення - дотик руки педагога до руці дитину, моделюючий характер звучання музики.

Словесне уподібнення - емоційно - виразні пояснення характеру музики, порівняння, метафори, слова-образи, що характеризують зміну настроїв, поезія, казкова сюжетна форма занять.

Вокальне уподібнення у вигляді виразного напевания педагогом мелодії під час звучання твору.

Мімічний уподібнення характеру звучання музики - це зосереджене увагу дорослого під час звучання твору, вираз очей, посмішка або серйозність.

Темброво - інструментальне уподібнення характеру звучання музики застосовується у вигляді оркестровки, вибору виразного тембру інструменту, відповідного емоційного змісту музичного образу.

Форми накопичення цього досвіду варіативні: це і безпосередньо освітня, і самостійна діяльність дітей, і звучання музики в режимні моменти, святкові ранки, і на музичних розвагах.

У проекті систематизовано шедеври музичної класики. Підібрані таким чином, щоб постійно підтримувати у дітей емоційний відгук, інтерес, розвивати осмисленість сприйняття і бажання проявити своє ставлення до звучної музики.

Учасники проекту: Вихованці дитячого садка, педагоги.

Соціальна значущість проекту: Створення сприятливого, емоційного фону, психологічного комфорту в розвитку музично-художньої діяльності дітей в дитячому садку на прикладі класичної музики.

Мета проекту: Розвиток позитивного емоційно-оцінного ставлення до ціннісної за своїм художнім рівнем музиці, формування основ музичної культури дітей, прояв творчого самовираження в рухах і грі на дитячих музичних інструментах.

Завдання проекту:

 • Залучення дітей до музичної культури;
 • Виховання художньо-естетичного смаку;
 • Збагачення музичними враженнями;
 • Знайомство з елементарними музичними поняттями : музичний образ, виражальні засоби (темп, тембр, ритм)
 • Розвиток навичок танцювальних рухів;
 • Виразно і ритмічно рухатися відповідно до різноманітним характером музики;
 • Передавати в рухах емоційно-образний зміст музики;
 • Розвиток танцювального творчості;
 • Удосконалювати навички гри на народних і дитячих інструментах (Брязкальцях, трикутнику, ложках, дзвіночках).

Передбачувані результати:

 • Підвищення якості засвоєння знань під час безпосередньої освітньої діяльності;
 • Прояв інтересу до музичної культури;
 • Активізація емоційної чуйності до самостійної діяльності;
 • Втягнення дітей у музично - художню діяльність: гра на дитячих музичних інструментах;
 • Прояв творчого самовираження.

Методичне забезпечення МБДОУ:

Розвиваюча предметне середовище дитячого садка обладнана з урахуванням вікових особливостей дітей. Всі елементи середовища пов'язані між собою за змістом, масштабом і художнього вирішення.

В освітньому закладі є музичний зал, групові приміщення, обладнані з урахуванням вікових особливостей дітей. Підібрана музична бібліотека класичної та сучасної музики, придбано музичний центр, програвачі, аудіо - апаратура для кожної вікової групи, що сприяє більш барвистому і яскравому відтворення музичних творів. В музичному кабінеті оформлено та систематизовано методичний інструментарій, сформована фонотека класичної та сучасної музики, яка постійно поповнюється новинками.

Інтегровані освітні галузі:

 • Комунікація
 • Пізнання
 • Соціалізація
 • Фізична культура
 • Здоров'я
 • Читання художньої літератури
 • Художня творчість
 • Безпека.

Стратегія реалізації проекту:

1 етап: Підготовчий (підбір матеріалу, консультації для вихователів, бесіди)

2 етап: Практичний (реалізація намічених планів)

3 етап: Заключний (підбиття підсумків, моніторинг, а також підсумкове заняття).

Період проходження матеріалу.

Репертуар.

Програмне зміст.

Вересень, жовтень.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Листопад, грудень.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Січень, лютий.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Березень, квітень.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Травень, червень.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Марш»

Л. Шульгіна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Вальс» С.Майкапара.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Італійська полька»

С. Рахманінова.

«Музичні шедеври»

О. Радыновой.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Гавот»

Д. Шостаковича.

О. Радынова,

«Гармонія» 7г, Дв 1-6.

 

 

 

 

 

 

 

 

«Вальс - жарт»

Д. Шостаковича.

О. Радынова,

«Малюк» Д 2-16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Камаринская»

П. Чайковського.

О. Радынова Д 10-4,

«Малюк» Д 2-5.

 

 

 

 

 

«Танець з шаблями» А. Хачатуряна,

«Менует Ст. Моцарта

О. Радынова Д № 4-7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Баба Яга»

П. Чайковський.

О. Радынова д 9-3.

«Гармонія» 6г, 2-1.

 

 

 

 

 

 

«Чаклун»

Р. Свиридова

О. Радынова Д 9-9,

«Гармонія» 7г, д2-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ранок» Е. Гріг.

О. Радынова 7-32.

«Гармонія» 7г, 1-16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Пролісок»

Чайковського П.

О. Радынова 8-16.

 

 

 

 

 

 

«Солодка греза»

П.чайковського

О. Радынова,

«Гармонія» 7г. 42.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Полька»

Д. Шостакович.

О. Радынова,

«Гармонія» 7г, 7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Тарантела»

Дж. Россіні

О. Радынова 5-11

 

 

 

 

 

 

 

Слухання.

Визначати жанр і характер музики. Розширювати словниковий запас визначеннями характеру музики (бадьорий, святковий, маршовий, чіткий, рішучий).

Рухи.

Висловлювати в рухах урочистий, рішучий характер музики.

Гра на дитячих музичних інструментах.

Розвивати музичне сприйняття, сприяти вмінню емоційно відгукуватися на музику. Використовувати барабани, палички, бубон для оркестровки музики маршу.

Слухання.

Розповісти про композитора С. Майкапаре. Бесіда про жанрі « вальс». Емоційно відгукуватися на музику плавного, м'якого характеру.

Рухи.

Розрізняти музику 3хчастной форми. Вчити передавати в рухах характер музики.

1-схвильована, легка, польотна.

2 - ніжна, мрійлива, м'яка.

3 як 1.

Вчити виконувати рухи ніжно, плавно. Робота із стрічкою над виразністю рук. Знайомити з кроком вальсу.

Гра на дитячих інструментах.

Використовувати дзвіночки.

 

 

Слухання.

Познайомити з композитором С. Рахманиновым. Розповісти про «жанрі» полька. Вчити розрізняти музику 3-х приватної форми і визначати характер частин. Розширювати словниковий запас дітей, з допомогою якого вони можуть висловлюватися про почуття, настрої, виражених у музиці ( весела, завзята, уривиста, радісна, легка, пустотлива, блискуча, сонячна).

Рухи.

Вправляти в рухах: поскоки, легкий біг, хлопки, виставляння ноги на носок, невеликі стрибки, кружляння. Познайомити з кроком польки.

Гра на дитячих інструментах.

Визначати тембри музичних інструментів, що відповідають характеру звучання частин п'єси. Використовувати інструменти для оркестровки: 1 - трикутник,

2-дзвіночки, тамбурин.

3 - бубон, румба,

4 - всі разом.

Розвивати увагу, вміння слухати і чути музику і один одного. Розрізняти у музиці 4 частини.

Слухання.

Познайомити з творчістю композитора Д. Шостаковича. Познайомити з танцем «гавот». Визначити характер музики: світлий, витончений, жартівливий, ляльковий. Спонукати до висловлення про емоційно-образному змісті п'єси.

Рухи.

Передавати в русі настрій казкової, лялькової музики. Завдання на уяву: «веселі ляльки танцюють на балу». Вчити виконувати рухи і жести: «показати гарну сукню», «чепурненькі черевички», «покрутитися на шкарпетках», «Лялькові ручки», «дерев'яні поклони».

Гра на музичних інструментах.

Вчити грати на дитячих музичних інструментах. Чути і розрізняти у музиці «варіації» для кожної ляльки. Використовувати: бубон, тамбурин, дзвіночок, трикутник.

Слухання.

Емоційно відгукуватися на музику жартівливого, легкого характеру. Познайомити з поняттям « вальс». Розширювати словниковий запас визначеннями характеру музики: жартівливий, легкий, блискучий, польотний. Вчити визначати засоби музичної виразності :ритм, темп. Регістр.

Рухи.

Вправляти в вальсовых рухах. Вчити легко обертатися, легко бігати по колу, виконувати напівприсідання, легкі повороти.

Вчити передавати в русі легкий, рухливий, жартівливий, пустотливий, характер музики. Вправляти у виконанні жестів: «сонячні промінчики», слухати як дзвенить дзвіночок, радіти сонечку, «зустріти сонечко», «покрутитися з сонечком».

Гра на дитячих інструментах.

Визначати тембри музичних інструментів, що відповідають характеру звучання частин п'єси. Грати на них : дзвіночки, трикутник, металофон. Підкреслювати ритмічне і тембровое своєрідність музики.

Слухання.

Продовжувати знайомити з музикою Чайковського П.. Визначати характер музики: веселий, життєрадісний, рухливий, радісний, танечний. Збагачувати словник дітей висловлюваннями про емоційно-образному змісті музики. Визначати засоби музичної виразності: темп, тембр, ритм.

Гра на дитячих інструментах.

Розвивати динамічний слух дітей. Розвивати почуття ритму. Продовжувати роботу над навчанням грі на дитячих музичних інструментах: дзвіночки, ложки, бубон. Слухати один одного, чути в музиці сильну долю.

Слухання.

Вчити порівнювати контрастні п'єси одного жанру. Швидкий, стрімкий, вогневої, гострий - танець. Спокійний, урочистий, неквапливий, важливий - менует. Продовжувати збагачувати словник визначень характеру музики.

Рухи.

Викликати інтерес і бажання передавати в рухах різний характер музичних образів 2-х п'єс. Сміливі, рішучі, сміливі, сильні, спритні хлопці.

М'який, ніжний, ласкавий, витончений - дівчата. Неквапливий, спокійний, манірний - дами і кавалери на балу.

Вправляти в жестах: «м'які руки», «ніжні руху», «високі стрибки», «швидкий, стрімкий біг», «поклони і реверанси», «гідна, важлива проходка».

 

 Слухання.

Продовжувати знайомство з музикою Чайковського П.. Познайомити з музикою образотворчого, казкового характеру: люта, страшна, уривиста, тривожна. Визначати засоби музичної виразності: темп, тембр, динамічні відтінки, що створюють образ.

Рухи.

Розвивати творчість дітей. Пробувати і знаходити руху передають образ казкової, злої баби.

Гра на дитячих інструментах.

Знаходити виразні тембри музичних інструментів для оркестровки п'єси. Використовувати шумові інструменти.

Слухання.

Познайомити з композитором Р. Свиридовим. Емоційно відгукуватися на яскравий образ. Відзначати засоби музичної виразності. Визначати настрій, характер музики

Рухи.

Дати можливість дітям самостійно виразити в рухах своє ставлення до подібної музики. Познайомити з жестами :

«вимовляє заклинання», «озирнутися», «ходити, зігнувшись», «ходити, спираючись на ковіньку». Продовжувати розвивати творчу активність дітей.

Гра на дитячих інструментах.

Використовувати шумові інструменти для оркестровки твори. Самостійно визначати гучність звучання інструментів, темп і ритмічний малюнок. Розвивати творчу активність дітей.

 

Слухання.

Познайомити з композитором Е. Грігом. Познайомити з музикою образотворчого характеру. Визначати характер музики, засоби музичної виразності, почути в музиці 3 частини.

1-м'яка, плавна, спокійна.

2-гучна, яскрава, сонячна.

3-ніжна, мрійлива.

Рухи.

Вчити дітей емоційно відгукуватися на музику образотворчого характеру, передавати в рухах настрій музики. Вчити виразним жестів: «прокидається квітка», « колишеться на вітрі стеблинка», «піднімається до сонечка», «Посміхається сонечку».

Жести радості: легкий біг, з розпростертими руками, спокійне, умиротворене рух, ходьба.

Гра на дитячих інструментах.

Знаходити виразні тембри музичних інструментів для оркестровки твори. Вчити грати на металлофоне, трикутнику, дзвіночках. Домагатися м'якого. Ніжного звуковедення.

 Слухання.

Продовжити знайомство з музикою Чайковського П.. Визначити в музиці кількість частин. Розширювати словниковий запас визначеннями характеру музики: схвильована, тендітна, легка, повітряна, ласкава, лірична, ніжна.

Рухи.

Передавати в рухах радісний, піднесений настрій. Освоювати жести: «Квітка росте», «гойдається на вітрі», « збираємо квіти», «милуємося квітами», «піднімаємо головки до сонечка», «кружляємо від вітерця». Продовжувати розвивати творчу активність, творчу ініціативу дітей.

 

Слухання.

Почути мрійливий настрій музики, її м'який, співучий, світлий, лагідний характер. Визначити 3х приватну форму музики. Розповісти про те, що музика може зраджувати світ почуттів і настроїв людини: радість і печаль, радість і смуток, хвилювання і спокій. Може розповісти про мрії людини. Греза - мрія, про щось солодке, привабливу.

 Рухи.

Передати у вільних, творчих рухах настрій п'єси, характер мелодії. Виконувати руху: перебудовуватися з пар врозтіч і назад, виконувати рух « легкі та важкі руки». Домагатися вміння виконувати рухи плавно, легко, граціозно.

 Гра на інструментах.

Знаходити виразні тембри музичних інструментів для оркестровки п'єси. Вправляти у грі на дзвіночках, трикутнику, металлофоне.

Слухання.

Викликати емоційну чуйність на музику сонячного, яскравого, веселого характеру. Почути веселий, яскравий, веселий, грайливий, запальний характер музики.

Рухи.

Викликати інтерес і бажання у дітей передавати в рухах характер музики. Вправляти в поскоках в парах, галопі, легких стрибків, в умінні звужувати і розширювати коло на дробовому кроці, кружляти на дробовому кроці.

Творче завдання: показати як танцюють різні звірі, казкові герої, ляльки. Обговорити музичні характеристики фрагментів польки. Розвивати творчі здібності дітей, уяву, фантазію.

Гра на музичних інструментах.

Використовувати вміння дітей визначати характер музики, настрій для знаходження виразних тембрів музичних інструментів для оркестровки п'єси. Використовувати дзвіночки, трикутник, металофон, маракаси, бубни.

 Слухання.

Познайомити з танцем «тарантела». Розповісти, що це італійський танець - швидкий, стрімкий, вихровий, веселий, пустотливий, скаче, сонячний. Вчити визначати настрій музики - запальне, яскраве, спрямоване вперед.

Рухи.

Почути і втілити в рухах швидкого поскока і бічного галопу легку, стрімку музику танцю, особливості 2х частин, фразіровку. Почути і відтворити зміни ритмічного малюнка і відзначити стаккатированные чверті дзвінкими ударами в бубон . Вправляти в рухах : поскоки, викидання ніг вперед, кружляння, боковий галоп, поскоки врозтіч.

Гра на музичних інструментах.

Продовжувати розвивати вміння дітей знаходити виразні тембри музичних інструментів для оркестровки п'єси. Використовувати дзвіночки, трикутник, бубни, металофон.


Література:

 1. Приблизна основна загальноосвітня програма дошкільної освіти «Від народження до школи» . Під редакцією Н.Є. Веракса, Т.С. Комарової, М.А. Васильєвої.
 2. Програма розвитку музикальності у дітей дошкільного віку «Гармонія» К.В. Тарасової, Т.В. Нестеренко.
 3. Програма «Музичні шедеври» о.П. Радыновой.
 4. Стаття О.П. Радыновой «Програма «Музичні шедеври»: форми інтегрованої музично-художньої діяльності дітей». Довідник музичного керівника №1-2012 рік.

 Читайте також:

© Vihovateli.com.ua 2014 - сайт для вихователів дитячих садків.