Свіжі публікації
Проект «Формування здорового способу життя вихованців»

Повну версію можна скачати тут.

 

Структура проекту.

1. Напрями проекту. Актуальність.

Модель реалізації концепції здоров'язбереження.

2. Цілі. Використання технологій.

3. Завдання.

4. Учасники процесу.

5. Цільова група.

6. Спрямованість розвитку діяльності.

7. Тип проекту.

8. Тривалість.

9. Результат.

10. Етапи роботи (зміст роботи)

11. Презентація.

Напрями проекту.

1. Експериментально-проектне

2. Моніторинг здорового способу життя.

3. Методичний супровід.

4. Практичне (трансляція досвіду і навчання).

1. Актуальність.

Життя в XXI столітті ставить перед нами багато нових проблем, серед яких найбільш актуальною на сьогодні є проблема збереження здоров'я, виховання звички до здорового способу життя.

Одним з пріоритетних завдань нового етапу реформування системи освіти також стало збереження і зміцнення здоров'я дошкільників, вибір освітніх технологій, відповідних віку, усувають перевантаження і зберігають здоров'я дітей.

У ФГТ до структури основної загальноосвітньої програми дошкільної освіти виділено дві освітні галузі «Здоров'я» та «Фізична культура».

Саме зміст освітньої галузі «Здоров'я» спрямовано на досягнення мети охорони здоров'я дітей та основи формування культури здоров'я.

Щоб бути здоровим, потрібно володіти мистецтвом його збереження і зміцнення. Цьому мистецтву і має приділятись якомога більше уваги в дошкільному закладі, де будується здоров'язберігаючий педагогічний процес.

Здоров'я дітей - головне надбання нації, критерій духовного, політичного та соціально-економічного розвитку суспільства.

Дошкільний вік є найважливішим етапом у формуванні здоров'я дитини, забезпечує єдність його фізичного, психічного, духовно-морального й естетичного розвитку.

Слово «здоров'я», мабуть, найбільш часте в повсякденному спілкуванні людей. Навіть привітання при зустрічі і розставання ми пов'язуємо з цим словом: «здрастуйте», «будьте здорові» і т.д. Правильне розуміння здоров'я людини дає уявлення про його соціально-біологічної сутності.

На сьогоднішній день проблема здоров'я дітей дуже актуальна. Головним у вихованні дітей є те, що вони повинні бути здоровими, так як загальновідомо, що здорову дитину легше виховувати. У нього швидше встановлюються всі необхідні вміння та навички, він ліпше пристосовується до зміни умов і сприймає всі пропоновані йому вимоги. На здоров'я дитини впливають багато факторів, одним з яких є середа, в якій він росте і розвивається. Тому виховання повинно бути не изнеживающим, а гартують, тренувальним, підвищує активність організму, що росте. Дошкільна освітня установа має потенційні можливості для формування у дітей здоров'єзбережувальної культури, навичок здорового способу життя. Зусилля працівників ДНЗ спрямовані на оздоровлення кожної дитини-дошкільника, культивування здорового способу життя.

Одним із засобів вирішення означених завдань стає застосування здоров'язберігаючих технологій в ДНЗ.

Ознайомившись з картами здоров'я, я провела діагностику вихідного рівня розвитку дітей.

У процесі діагностики я використовувала: метод спостережень, бесіди, дидактичні ігри, тестові завдання, підібрані за віком.

Вивчивши отримані результати, я намітила план подальшої роботи

2. Цілі.

- Створити умови в групі для повноцінної роботи по збереженню і зміцненню здоров'я дітей.

- Навчити дошкільнят використовувати отримані знання в повсякденному житті.

- Створення моделі навчально - виховного процесу на основі впровадження в практику здоров'язберігаючих технологій при організації роботи з дітьми дошкільного віку.

Я створила у себе в групі таку здоровьесберегающую середу, яка забезпечує вихованцю можливість збереження здоров'я за період перебування в дитячому садку, формує у нього необхідні знання, вміння і навички щодо здорового способу життя, вчить використовувати їх у повсякденному житті. Вміло використовую в роботі з дітьми здоров'езберігаючи технології, які допомагають у створенні сприятливих умов для повноцінного проживання дитиною дошкільного дитинства, формування основи базової культури особистості, кращому засвоєнню знань дітей і сприяють їх гармонійному і всебічному розвитку.

Всю свою педагогічну діяльність я будую у відповідності з психофізичними особливостями кожної дитини, що дозволяє здійснювати контроль за здоров'ям дітей і повніше розкрити їх творчий потенціал.


Використовувана література.

1. Аверіна І.Є. Фізкультхвилинки і динамічні паузи в ДНЗ.-М: Айріс-Прес, 2006.-136с

2. Ахутина Т.В Здоров'езберігаючи технології навчання: індивідуально-орієнтований підхід // Школа здоров'я. 2000. Т. 7. №2. С.21 - 28.

3. Бабенкова Е.А., Федоровська О.М. Ігри, які лікують від 3 до 5 років. - М: ТЦ Сфера, 2008. - 80с.

4. Береснєва, З.І. Програма оздоровлення дітей в ДНЗ «Здоровий малюк». М. Творчий Центр Сфера, 2005р.- 31с.

5. Борисова О.М. Система організації фізкультурно-здоровительной роботи з дошкільниками. Волгоград: Панорама; Москва: Глобус, 2007. - 112с.

6. Лазарєв М.Л. Здрастуй!: предшкольная підготовка: - М: Мнемозина, 2007.- 279с.

7. Мартинов С.М. Здоров'я дитини у ваших руках.- М.:Просвіта.-1999.-221с.

8. Тернівська, С.А. Теплякова, Л.А. Створення здоров'єзбережувальної освітнього середовища в сучасному дошкільному закладі // Методист. - 2005. - №4. - С.61-65.

9. Яковлєва Т.С. Здоровьеобеспечивающие технології виховання в дитячому садку, - М., Шкільна преса, 2007 р.-136с.

 

Повну версію можна скачати тут.Читайте також:

© Vihovateli.com.ua 2014 - сайт для вихователів дитячих садків.