Свіжі публікації
Проект на тему «Гра в житті наших дітей»

Учасники проекту:

 • Вихователь середньої групи; Методист,
 • Музичний керівник; інструктор з фізичної культури;
 • Педагог - психолог, педагог - логопед;
 • Керівник театральної студії «Казкові маски».

Цільова група: діти середньої групи та їх батьки.

Період: жовтень, листопад, грудень 2012 р.

Проблема:

«Дитинство - найважливіший період людського життя, не підготовка до майбутнього життя, а справжнє, яскраве, самобутнє, неповторне життя. І від того, як пройшло дитинство, хто вів дитину за руку в дитячі роки, що ввійшло в її розум і серце з навколишнього світу, - від цього у вирішальній мірі залежить, якою людиною стане сьогоднішній малюк», - В.А. Сухомлинський. В той же час це період, протягом якого дитина перебуває в повній залежності від навколишніх дорослих - батьків і педагогів. Розуміння цієї соціокультурної життєвої реальності, готовність до взаємодії з нею багато в чому визначають і шляхи налагодження партнерства дитячого садка з сім'єю. Ця проблема завжди була актуальною, але в даний час вона придбала особливий сенс, т. к. підвищився рівень вимог батьків до розвитку дітей. Батьки є основними замовниками ДОУ, тому взаємодія педагогів з ними просто неможливо без урахування інтересів і запитів сім'ї.

Сучасні умови діяльності дошкільних закладів висувають взаємодія з сім'єю на одне з провідних місць

Як показали дослідження: основні турботи сучасних батьків - це розумовий розвиток дитини, підготовка до школи (відвідування недільних, розвиваючих шкіл, гуртків тощо), а так само фізична (здоров'язберігаючий) і емоційний розвиток.

Як часто батьки чують від своїх дітей знайому прохання: «Мама, тато, пограйте зі мною!» І скільки радості отримують малюки, коли дорослі, долаючи втому, зайнятість, відклавши в сторону домашні справи, погоджуються пограти. Дорослі - у своєму прагненні передбачити всі лінії розвитку дитини - не залишають часу для гри. Навіщо ігри-вправи, якщо є заняття фізкультурою, спортом, робота в гуртках і розвитку школи? Навіщо заміщення, якщо індустрія іграшок створює зменшені копії абсолютно всіх предметів світу дорослих? Сьогодні ринок іграшок насичений всілякими зразками, але, як показують спостереження, велика їх частина орієнтована на індивідуальне користування; майже не випускаються іграшки, на розвиток спільних способів дії, на розвиток спілкування дитини з однолітками і дорослими.

Навіщо уява, коли мультфільми, фільми, комп'ютерні ігри пропонують фантастичні, небувалі образи, які легко прийняти і зрозуміти? Відсутність гри призводить до того, що період формування основ особистості, базових психічних функцій збіднюється.

Придивіться уважно до дітей, до того, як вони проводять своє дозвілля, і ви побачите, як бідний і обмежений вибір ігор, якими вони користуються щодня. Як часто молоді люди не можуть знайти застосування своїм силам, які не знають, чим себе зайняти - їм не знайомі веселі ігри та витівки.

У наказі Міністерства освіти і науки Російської Федерації від 23 листопада 2009 р. №655 «Про затвердження та введення Федеральних державних вимог до структури Основної загальноосвітньої програми дошкільної освіти» гра дитини дошкільного віку належить до освітньої галузі «Соціалізація», зміст якої, зокрема, полягає у «долучення до елементарним нормам і правилам взаємини з однолітками і дорослими (в тому числі моральним)»

До гри дитини дошкільного віку висловлювали своє ставлення практично всі автори, що працюють у дошкільній педагогіці (Д.Б. Ельконін, Р.І. Жуковська, С.Л. Новосьолова, М.Я. Михайленко, Н.А. Короткова та ін). Починаючи з середини XIXст. побутували різноманітні і нерідко протилежні думки про походження дитячої гри та її значення у розвитку дитини.

На тлі різних думок стосовно до гри дітей дошкільного віку в 80-х роках минулого століття з'являється інший напрямок, робить акцент не на змісті сюжету, а на формуванні способів ігрової діяльності, які роблять для дитини можливим реалізацію будь-яких залучають його змістів. Напрямок було розгорнуто в роботах М.Я. Михайленко і М.О. Короткової.

Основну необхідність участі дорослого у грі дітей автори концепції бачили в тому, що в природних умовах була порушена межпоколенная спадкоємність передачі ігрових навичок з різних причин соціально-економічного характеру. Дорослий у такій ситуації виступав в якості носія способів гри, необхідних для подальшого розвитку гри як культурної діяльності. Взаємодія дорослого з дітьми будувалося на основі партнерських взаємовідносин, тобто дорослий виступав для дитини таким же партнером по грі, як і інший дитина.

На сьогоднішній день, не кожен батько усвідомлює, що дитина, граючись, пізнає світ, бавиться, досліджує межі дозволеного, відкриває правила взаємодії та присвоює соціальний досвід. Батьки не залучають дітей у посильну спільну допомогу по дому, вважаючи за краще все робити самі.

Сучасний дитина все рідше включений у відносини співробітництва, взаємодопомоги і партнерства.

Традиційні просвітницькі форми взаємодії з родиною: збори, лекції, консультації найчастіше не залучають батьків. Найбільш ефективним підходом стає опора на їхній власний інтерес, творчий потенціал, спільну діяльність з дітьми.

Цими проблемами обумовлена актуальність проекту.

Мета: Привернення уваги батьків до дитячої гри.

Завдання:

 • Створити позитивний мікросоціум, де кожен учасник (дорослий і дитина) може розвинути свої здібності в процесі спільної діяльності; творчо організувати спілкування і гру.
 • Сприяти розвитку взаєморозуміння між дітьми та батьками.
 • Залучити до участі в реалізації проекту педагогів-фахівців дитячого садка для створення комфортних умов для дитини і батьків.
 • Розвивати педагогічну компетентність батьків.

Основний зміст та етапи реалізації проекту

 1. Діагностико-аналітична діяльність (соціальні опитування, анкетування, спостереження за взаємовідносинами між членами сімей, дітей інтерв'ю; знайомство з портфоліо дітей, діагностика ігровій діяльності; формування, оброблення та аналіз даних, розробка цілей і завдань)
 2. Поповнення розвивального середовища.
 3. Вивчення літератури, підбір матеріалу, розробка перспективного плану.
 4. Підбір художньої літератури, ілюстрацій для дітей.
 5. Розробка конспектів розваг, практикумів, батьківських зборів.
 6. Підбір інформаційного матеріалу для батьківського куточка.
 7. Підбір ігор, ігрового матеріалу для спільних ігор з батьками і дітьми.
 8. Розробка положення про конкурс.

План заходів

Місяць

Форма роботи

Відповідальні

 

 

 

 

 

 

жовтень

Діагностика батьківського анкети на тему «Як ми граємо з дитиною?»

Діагностика ігрової діяльності

Інтерв'ю дітей «Як я люблю грати?»

Інформаційні листи для батьків на тему «Пам'ятка для батьків про гру», «Умови для розвитку ігрової діяльності дітей у сім'ї»

Зустріч з цікавою людиною

Папка-пересувка «Організація ігрової діяльності дітей»

Підбір літератури в бібліотеку для батьків «Грають діти», «Граємо разом з дітьми»

Конкурс «Чудеса з звичайної грядки»

вихователь

 

вихователь

вихователь

методист

 

вихователь

методист,

вихователь

психолог, вихователь

вихователь

 

 

 

 

 

листопад

 

 

Папка-пересувка «Рухливі ігри в обмеженому просторі»

Консультація для батьків на тему «Рухова активність дітей на прогулянці і вдома»

«Парна гімнастика» (виконання вправ дорослого і дитини)

Створення фотогазети з інтерв'ю дітей на тему «Як ми граємо у дитячому садку»

Зустріч з цікавою людиною

Розвага «Мамині помічники» (до Дня Матері)

 

вихователь

 

інструктор з фізкультури

інструктор з фізкультури

вихователь

вихователь

муз. керівник, вихователь

 

 

 

 

 

 

грудень

 

«Ігрова терапія»: «Про грі та іграшки»

Конкурс «Новорічна іграшка»

Показ відкритого заняття студії «Казкові маски» «Розвиваємо комунікативні здібності та емоції» (спільні ігри дітей та батьків)

Зустріч з цікавою людиною (співробітником ДОУ,захоплюються виготовленням виробів та іграшок з солоного тіста)

Індивідуальні консультації, пам'ятки «Ігри та вправи на розвиток артикуляційного апарату» (закріплення вправ вдома)

Підбір афоризмів, висловів видатних людей про роль гри та сім'ї у вихованні та розвитку дитини

Круглий стіл «Гра з дитиною в житті наших дітей»

психолог

вихователь

керівник театральної студії

 

методист, вихователь

 

логопед

 

методист, вихователь

методист, вихователь, психолог

Безпосередньо - освітня діяльність

 • Спільна та самостійна ігрова діяльність
 • Пізнання: складання описових оповідань, розповідей по картині, з особистого досвіду; закріплення властивостей і якостей матеріалу (з якого матеріалу зроблена іграшка); бесіди про іграшки та дбайливого ставлення до них; розглядання альбомів «Моя сім'я», «Професії», «Наша група»
 • Читання художньої літератури
 • Продуктивна діяльність: образотворча діяльність, конструювання, ручна праця, поробки з природного матеріалу.
 • Праця: митті іграшок, прання лялькової білизни

Очікувані результати

 • Бажання батьків самостійно організовувати спільні, творчі ігри з дітьми вдома та в дошкільному закладі.
 • Створення позитивного мікросоціуму, де кожен учасник (дорослий і дитина) розвивається в процесі спільної діяльності, співтворчості.
 • Згуртування дитячого колективу, розвитку взаєморозуміння між дітьми та батьками.
 • Підвищення авторитету педагога та інших працівників ДНЗ, виникнення довірчих відносин між батьками та вихователями.
 • Підвищення педагогічної компетентності батьків та активності на рівні не тільки спілкування з педагогом, але і конкретної допомоги та участі у святкових, спортивних заходах та інших видах діяльності ДНЗ.

Трансляція проекту

 • Презентація проекту в ДНЗ, ГМО у «Веселці».
 • Публікація в збірнику методичних рекомендацій.
 • Фотовиставка спільної діяльності дітей, батьків і педагогів.
 • Педагогічна допомога молодим колегам.
 • Відгуки батьків.
 • Діагностика ігрової діяльності.

Подальший розвиток проекту

 • Створення ігрової кімнати для батьків.
 • Поповнення матеріалом розвивального середовища в групі для організації сюжетно-рольової гри.
 • Підбір ілюстрацій, художньої, наукової літератури з даної теми.
 • Поповнення альбому «Моя сім'я» новими розділами «Наші захоплення», «Більше всіх з мамою (татом) мені подобається...»
 • Організація зустрічі з цікавою людиною - раз на місяць.

Список літератури:

 1. Т.ЗВ. Доронова «Програма «Веселка»
 2. Т.ЗВ. Доронова, Г.В. Глушкова, Т.І. Гризик та ін. «Разом з сім'єю взаємодії дошкільних освітніх закладів і батьків»
 3. А.В. Дронь, О.Л. Данилюк «Взаємодія ДНЗ з батьками дошкільнят»
 4. С.Ю. Прохорова, Н.В. Нігматуліна, В.І. Евстегнеева «Нетрадиційні форми проведення батьківських зборів у дитячому садку»
 5. С.В.Чиркова «Батьківські збори в дитячому садку»
 6. Т.В. Меркулова, Е.А. Дубініна, Т.А. Котова та ін «Проектна діяльність в дитячому саду: наука і педагогічна практика»
 7. О.М. Давичук «Навчання та гра»8. В.П. Ісаєнко «Ігри наших дітей»
 8. М.Г. Агевелян. Є.Ю. Данилова, О.Г. Чечуліна «Взаємодія педагогів ДНЗ з батьками»
 9. Журнал «Дошкільне виховання №12 2004р., №8 2008р., №11 2009р.
 10. Журнал «Дошкільна педагогіка» №5 2011р., №2 2012р..
 11. Журнал «Довідник старшого вихователя дошкільного закладу» №2 2009р.
 12. М.Я. Михайленко, Н.А. Короткова «Як грати з дитиною»
 13. М.Я. Михайленко, Н.А. Короткова «Ігри з правилами в дитячому садку»


Читайте також:

© Vihovateli.com.ua 2014 - сайт для вихователів дитячих садків.