Свіжі публікації
Творчий проект «Лікування радістю»

Проект спрямований на створення здоров'язберігаючих умов в ДНЗ, забезпечення емоційного благополуччя дітей і гармонізації дитячо-батьківських відносин.

Запропонований проект сприяє вирішенню проблем у емоційному розвитку дошкільників шляхом організації спільної діяльності педагогів, вихованців та їх батьків. Також сприяє гармонізації сімейних взаємин через залучення батьків до спільної діяльності і психолого-педагогічна просвіта їх в питаннях виховання і розвитку дітей.

Проект адресований педагогам дошкільних освітніх установ.

 

Паспорт проекту

Найменування проекту

«Лікування радістю»

 

Тип проекту

По домінуючому виду діяльності - творчий, за тривалістю - короткочасний

Проблема

Наявність великої кількості дошкільнят, мають проблеми в емоційному розвитку

Мета

Розвиток емоційної сфери дітей старшого дошкільного віку

Завдання

1. Вчити розуміти свій емоційний стан та емоційний стан свого співрозмовника дітей і батьків.

2. Розширювати і закріплювати соціально-прийнятні способи вираження емоцій (словесні, фізичні, творчі) у вихованців.

3. Розвивати у дошкільнят емпатію (здатність до співпереживання).

4. Знайомити і навчати навичкам релаксації та саморегуляції дітей старшого віку та їх батьків.

5. Формувати у вихованців вміння встановлювати і підтримувати контакти, співпрацювати.

6. Виготовити з педагогами ДНЗ та батьками обладнання, стенди, панно, які сприяють емоційному розвитку дітей.

Учасники проекту

Діти старших груп, їх батьки

Терміни і етапи реалізації проекту

I етап (підготовчий) - вересень-жовтень 2011 р.

- розробка положення про проектної діяльності

- оцінка вихідного стану проблеми через визначення особливостей особистісного та емоційного благополуччя дітей і аналіз сімейних відносин за допомогою опитування та анкетування батьків;

- підбір наочно-інформаційного супроводу та необхідного обладнання для занять.

II етап (основний)- жовтень 2011р. -травень 2012 р.

- реалізація завдань, закладених у проекті (робота з перспективним планом);

- зміцнення та розвиток матеріально-технічної бази;

- забезпечення проміжного аналізу і оцінка ефективності його діяльності.

III етап (заключний)- травень-червень 2012 р.

- оцінка ефективності реалізації проекту (повторна діагностика вихованців, опитування батьків);

- демонстрація отриманих результатів (організація заключного заходу);

- аналіз перспектив подальшого розвитку проекту.

Виконавці проекту та основних заходів

- адміністрація МБДОУ №67;

- вихователі старших груп МБДОУ №67;

- фахівці МБДОУ №67 (педагог-психолог,

вчитель - логопед, педагог додаткової освіти, інструктор з фізичної культури, музичні керівники, вчитель-дефектолог, медичний персонал);

- батьки вихованців старших груп МБДОУ №67.

Ресурсне забезпечення проекту

Кадрове забезпечення:

- наявність педагогічних кадрів мають кваліфікаційну категорію (56%),

- наявність кваліфікованого медичного персоналу.

Матеріально-технічне забезпечення:

- наявність обладнаних приміщень:

спортивного залу, музичного залу, ізо-студії, басейну;

- наявність відео-аудіотехніки;

- наявність аудіо - і відео - картотеки.

Навчально-методичне забезпечення:

- наявність нормативно-правової бази,

- наявність діагностичного інструментарію,

- наявність демонстраційного матеріалу,

- наявність освітньої програми ДОУ,

- навчально-методичної літератури за освітніми програмами,

- наявність методичної літератури з здоровьесбережению дошкільнят.

Очікувані результати

-покращення емоційного стану дошкільників,

- розвиток комунікативних навичок дітей старших груп,

- гармонізація дитячо-батьківських відносин,

- оновлення змісту виховно-освітньої роботи з дітьми, педагогами, батьками.

Критерії оцінки результатів

- зниження рівня тривожності вихованців;

- підвищення статусу дітей у групі;

- зміна стилю взаємодії «батьки-дитина».

Подальший розвиток проекту

 

Введення в ДНЗ традиції «Дні спільних зустрічей», коли батьки, діти і педагоги можуть вільно поспілкуватися в ігровій формі на цікаві теми, створити сторінку на сайті дитячого садка, де батьки можуть безперешкодно і конфіденційно задати питання і отримати кваліфіковану консультацію фахівців. Організувати гурткову діяльність під керівництвом педагога-психолога, спрямовану на гармонізацію дитячо-батьківських відносин.

 

Актуальність проекту

Багато років дошкільне виховання в нашій країні було орієнтовано на забезпечення пізнавального розвитку дітей. При цьому корекції психічного здоров'я дитини приділялася недостатня увага. Сьогодні турбота про здоров'я стала займати у всьому світі пріоритетні позиції. Здоров'я, за визначенням Всесвітньої організації охорони здоров'я - це не відсутність хвороби як такої або фізичних вад, а стан повного фізичного, душевного і соціального благополуччя. Від стану здоров'я дітей багато в чому залежить добробут суспільства. Дослідження лікарів, спостереження педагогів, психологів показують, що в сучасних дошкільнят спостерігається ряд психологічних проблем. Педіатри відзначають, що їх підопічні стають більш збудливими, запальними. Так, за даними відомого психотерапевта Захарова А. В., у віці від 3 до 7 років «нервовими» визначаються кожен третій хлопчик і кожна четверта дівчинка. З року в рік зростає кількість гіперактивних, тривожних дітей. Співробітники дитячих садків звертають увагу, що, «замикаючись» на телевізорах і комп'ютерах, діти стають менш товариськими, більш конфліктними, багато вихованці не вміють співпереживати, підтримувати однолітків, висловлювати свої почуття й настрої.

Враховуючи вищевикладене, робота з розвитку та оптимізації емоційної сфери дошкільнят видається нам надзвичайно актуальною.

Вже 15 років педагогічний колектив МДОУ «Росинка» працює за пріоритетним напрямом «Фізичне, психічне розвиток, корекція і оздоровлення всіх вихованців ДНЗ». Проте чинна система роботи є недостатньо ефективною в сучасних умовах. Про це свідчать результати діагностики емоційного стану дошкільнят (Додаток 1) . Так, серед обстежених 42 дітей старших груп, високий і підвищений рівень тривожності був виявлений у 35 % дошкільнят, наявність проблем у сімейних стосунках - в 28% випадках, труднощі у взаєминах з однолітками виявлені у 10% обстежених. Серед діагностованих вихованців були присутні діти з порушенням мовлення та діти з порушенням зору, причому небажані результати по досліджуваним показниками відзначені в більшості випадків у даних дітей.

Враховуючи ситуацію, що склалася, та сучасні вимоги до організації виховно-освітнього процесу, з'явилася необхідність перегляду основних форм організації взаємодії з вихованцями та їх батьками, також зміни предметно-розвивального простору в ДНЗ. Для вирішення виявлених проблем був створений творчий проект «Лікування радістю».

Умови та можливості реалізації проекту в ДНЗ представлені нижче в SWOT-аналізі.

 

SWOT-аналіз вихідного стану проблеми

 

Внутрішнє середовище організації

Сильні сторони

Слабкі боку

Нормативно-правове забезпечення

Наявність

1. Локальні акти:

- «Конвенція ООН про права дитини».

- «Всесвітня декларація про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей».

- Конституція Російської Федерації.

- Закон Російської Федерації «Про освіту».

- Типове положення про дошкільному освітньому установі.

- «Санітарно-епідеміологічними вимогами до влаштування, утримання та організації режиму роботи дошкільних установ», затвердженими Постановою Головного державного санітарного лікаря Російської Федерації від 20.12.2010 № 164.

- Наказ Міністерства освіти і науки Російської Федерації від 23.11.2009 № 655 «Про затвердження та введення в дію федеральних державних вимог до структури основної загальноосвітньої програми дошкільної освіти».

- Наказ Міністерства освіти і науки Російської Федерації від 20 липня 2011 року № 2151 «Про затвердження федеральних державних вимозі до умов реалізації основної загальноосвітньої програми дошкільної освіти.

Відсутність

Системи моніторингу реалізації основної загальноосвітньої програми дошкільної освіти

 

 

Навчально-методичне забезпечення

1. Наявність в ДНЗ освітньої програми.

2. Наявність плану психолого-педагогічної роботи.

3. Наявність діагностичного інструментарію.

4. Наявність необхідного демонстраційного матеріалу.

5. Навчально-методичної літератури за освітніми програмами.

6. Наявність методичної літератури з здоровьесбережению дошкільнят.

1. З введенням ФГТ потребує доопрацювання програми згідно з освітніми галузями.

2. Робота педагога - психолога включає в себе розвиток емоційного благополуччя дітей, однак ця робота не здатна повністю вирішити всі наявні проблеми через обмеженість у часі, тому необхідно вести в ДНЗ гурткову роботу з оптимізації емоційного стану вихованців і дитячо-батьківських відносин.

3. Є необхідний діагностичний інструментарій досліджуваних параметрів, однак немає системи моніторингу в рамках освітньої програми ДНЗ.

4. Наявний демонстраційний матеріал необхідно поповнити відповідно із завданнями проекту.

Кадрове забезпечення

1. Наявність педагогічних кадрів мають кваліфікаційну категорію (56%), у тому числі: педагога-психолога, вчителя - логопеда, вчителя-дефектолога, педагога додаткової освіти, музичних керівників, інструкторів з фізичної культури і плавання.

2. Наявність молодих фахівців у ДНЗ (20%).

3. Наявність кваліфікованого медичного персоналу.

1. Не всі педагоги мають кваліфікаційну категорію.

2. У вихователів і фахівців немає єдиного плану роботи з оптимізації психічного здоров'я вихованців.

3. Відсутність досвіду роботи у молодих фахівців.

Матеріально-технічна база

1.наявність:

- обладнаних приміщень:

спортивного залу, музичного залу, ізо-студії, басейну;

- відео-аудіотехніки в групах;

- аудіо - та відеотеки в групах і у фахівців,

- всі фахівці і медичний персонал оснащені комп'ютерною технікою.

1 Відсутність мультимедійного обладнання.

2. Немає окремого приміщення для релаксації та психологічної розвантаження.

 

Зовнішнє середовище організації

Можливості

Обмеження і ризики

1. Перспективи розвитку та розширення проекту допомогою взаємодії з іншими дитячими садками міста.

 

1. Обмеженість фінансування.

2. Зміна педагогічного колективу.

 

Мета і завдання проекту

Мета: Розвиток емоційної сфери дітей старшого дошкільного віку.

Завдання:

1. Вчити розуміти свій емоційний стан та емоційний стан свого співрозмовника дітей і батьків.

2. Розширювати і закріплювати соціально-прийнятні способи вираження емоцій (словесні, фізичні, творчі) у вихованців.

3. Розвивати у дошкільнят емпатію (здатність до співпереживання).

4. Знайомити і навчати навичкам релаксації та саморегуляції дітей старшого віку та їх батьків.

5. Формувати у вихованців вміння встановлювати і підтримувати контакти, співпрацювати.

6. Виготовити з педагогами ДНЗ та батьками обладнання, стенди, панно, які сприяють емоційному розвитку дітей.

Партнери проекту

Ключові партнери

Зміст діяльності

Завідувач ДНЗ

Бере участь у розробці проекту, здійснює керівництво роботою педагогічного колективу, сприяє матеріально-технічному оснащенню проекту, координує взаємодію працівників ДНЗ, батьків вихованців та соціальних партнерів

 

Старший вихователь

Бере участь у розробці проекту, здійснює керівництво за проведенням заходів проекту, проводить діагностику, приймає участь в реалізації проекту, створює умови для творчої роботи колективу над проектом.

Педагог - психолог

Бере участь у розробці і здійсненні проектної діяльності, організовує спільну діяльність вихованців та їх батьків, проводить психолого-педагогічну діагностику особистісного та емоційного розвитку дітей

Основні партнери

Здійснюють реалізацію заходів проекту:

Вихователі ДНЗ

Розробляють посібники, наочний матеріал, ігри для проекту, організовують заходи проекту, проводять консультативну роботу з батьками, взаємодіють зі спеціалістами ДНЗ

Фахівці ДНЗ

Розробляють посібники, наочний матеріал, ігри для проекту, організовують заходи проекту, проводять консультативну роботу з батьками, взаємодіють з вихователями та медичним персоналом ДНЗ.

Батьки

Беруть участь у опитуванні, анкетуванні, відвідують консультації, спільні дозвіллєві заходи, беруть участь у спільній діяльності за планом проекту.

Діти

Беруть участь у спільній діяльності, згідно з планом проекту, спільно з педагогами та батьками виготовляють посібники та ігри для групи.

    

 

Цільові групи проекту

Цільові групи

Їх інтереси

Діти 5-6 років

Наявність інтересу до ігрової діяльності, до вивчення взаємин між людьми.

Батьки

Зниження рівня тривожності в дітей, їх емоційне благополуччя. Поліпшення взаємин з дитиною. Розвиток у дітей опірності негативним середовищні фактори.

Педагоги

Розвиток емоційної сфери дітей, формування у них навичок самоконтролю, виховання почуття співпереживання і здібності до взаимопринятию і взаємодопомоги.

 

Механізм реалізації проекту

Етапи проекту

Терміни

етапів

проекту

Завдання етапів проекту

I етап

(підготовчий)

вересень-жовтень

2011 р

- розробка положення про проектної діяльності,

- оцінка вихідного стану проблеми, через визначення особливостей особистісного та емоційного благополуччя дітей і аналіз сімейних відносин за допомогою опитування та анкетування батьків;

- підбір наочно-інформаційного супроводу та необхідного обладнання для занять.

II етап

(основний)

Жовтень 2011-

травень

2012 р

- реалізація завдань, закладених у проекті (робота з перспективним планом);

- зміцнення та розвиток матеріально-технічної бази;

- забезпечення проміжного аналізу і оцінка ефективності його діяльності.

III етап

(заключний)

травень-червень 2012 р

- оцінка ефективності реалізації проекту (повторна діагностика вихованців, опитування батьків);

- демонстрація отриманих результатів (організація заключного заходу);

- аналіз перспектив подальшого розвитку проекту.

 

Терміни реалізації проекту - вересень 2011 - червень 2012 р.
 

Календарний план заходів щодо реалізації проекту

Вересень

 

Робота з дітьми

Робота з батьками

Спільна діяльність дітей і батьків

Тиждень 1
  1. 1. Діагностика особистісних особливостей дітей (методика «Будинок. Дерево. Людина»).

 

1. Консультація з участю педагога-психолога «Страхи дітей».

2. Опитування батьків «Стиль сімейних взаємин»

3. Анкетування батьків «Чого боїться дитина»

Протягом місяця - розробка наочно-інформаційних матеріалів.

 

Спільні бесіди, участь в діагностиці

Тиждень 2

1. Виявлення рівня тривожності та визначення ситуацій, що викликають тривожні стани («Тест тривожності», автори Темпл, Дорки, Амен).

2. Дослідження сприйняття дитиною особливостей сімейних взаємин («Малюнок сім'ї»; Р. Бернс, С. Кауфман).

 

Тиждень 3

1. Визначення статусу дитини в групі («Соціометрія»; автор Д. Морено).

2.Опрос педагогів «Статус дитини в групі»

Тиждень 4

1. Вивчення сприйняття дітьми графічного зображення емоцій («Піктограма»; автор Н. Мінаєва).

2.вівчення виразності мовлення дітей («Скажи виразно»; автор Н. Мінаєва).

3. Зміна предметно-розвивального середовища в групах ДНЗ

 

 

Жовтень

 

Робота з дітьми

Робота з батьками

Спільна діяльність дітей і батьків

Тиждень 1

Заняття 1. Знайомство з мовою жестів, міміки, пантомимики.

Заняття 2. Знайомство з парасолькою передбачень, гороскопом на місяць, а також читання і творча робота з «Казці про сузір'я».

Заняття 3. Створення першої сторінки в «Книжці про мене»: «Це я».

1. Консультація з участю психолога за результатами діагностики хлопців з допомогою методики «Малюнок сім'ї».

2. Протягом місяця - підготовка матеріалів, інформації, конкурсів до заходу «День народження».

 

Допомога дитині у створенні «Книжки про мене»: підбір фотографій, бесіди, відповіді на питання, необхідні для заповнення сторінок, спільне виготовлення аплікацій, малюнків.

Тиждень 2

Заняття 1. Чарівні засоби розуміння: інтонація.

Заняття 2. Емоційний розвиток дітей з використанням шедеврів світового живопису (по картині Л. да Вінчі «Джоконда»).

Заняття 3. Створення «Книжки про мене»: сторінка «Моя сім'я».

Тиждень 3

Заняття 1. Знайомство з емоцією радості.

Заняття 2. Читання і творча робота з «Казці про те, як в країні Зодиакалии з'явився перший її житель - Овен».

Заняття 3. Колективна творча робота по виготовленню «Каруселі мрій».

Заняття 4. Створення «Книжки про мене»: сторінка «Будинок, в якому я живу».

Тиждень 4

Заняття 1. Розширюємо уявлення дітей про радості.

Заняття 2. Створення «Книжки про мене»: сторінка «Мої друзі».

 

Листопад

 

Робота з дітьми

Робота з батьками

Спільна діяльність дітей і батьків

Тиждень 1

Заняття 1. Продовжуємо знайомство з почуттям радості, переживання радісних емоцій.

Заняття 2. Знайомство з гороскопом на місяць, читання і творча робота з «Казці про те, як в Зодиакалии з'явився другий житель - Телець».

Заняття 3. Створення «Книжки про мене»: сторінка «Календар емоцій».

1. Консультація з елементами тренінгу на тему «Емоційний світ дошкільника».

 

2. Папка - пересувка «Інтелект або емоції: що важливіше розвивати в дитині».

3. Протягом місяця - підготовка матеріалів, інформації, конкурсів до заходу «День народження».

Допомога дитині у створенні «Книжки про мене»: підбір фотографій, бесіди, відповіді на питання, необхідні для заповнення сторінок, виготовлення аплікацій, малюнків.

Тиждень 2

Заняття 1. Закріплення і узагальнення знань про емоції радості.

Заняття 2. Емоційний розвиток дітей з використанням шедеврів світового живопису (по картині К. Маковського «Діти, що біжать від грози»).

Заняття 3. Створення «Книжки про мене»: сторінка «Я радію! Я сміюся! Я веселюся!».

Тиждень 3

Заняття 1. Знайомство з емоцією страху.

Заняття 2. Читання і творча робота з «Казці про те, як в Зодиакалии з'явилося сузір'я Близнюків».

Заняття 3. Створення «Книжки про мене»: сторінка «День народження».

Тиждень 4

Заняття 1. Продовжуємо знайомство з емоцією страху, пошук шляхів його подолання.

Заняття 2. Створення «Книжки про мене»: сторінка «Був я малим колись...»

 

Грудень

 

Робота з дітьми

Робота з батьками

Спільна діяльність дітей і батьків

Тиждень 1

Заняття 1. «Переможи свій страх!»: навчання технікам боротьби зі страхами через перетворення їх у позитивні, творчі речі.

Заняття 2. Знайомство з гороскопом на місяць, читання і творча робота з «Казці про те, як виникло сузір'я Рака».

Заняття 3. Створення «Книжки про мене»: сторінка «Я боюся! Мої страхи вдень і вночі».

Консультація «Чого бояться наші діти: причини виникнення дитячих страхів і способи їх усунення».

2. Виставка портретної галереї «Наші мами радіють, коли...».

3. Протягом місяця - підготовка матеріалів, інформації, конкурсів до заходу «День народження».

1. Допомога дитині у створенні «Книжки про мене»: підбір фотографій, бесіди, відповіді на питання, необхідні для заповнення сторінок, виготовлення аплікацій, малюнків.

2. Для сімей з особливо тривожним, полохливим дитиною - розповідь про «чарівних» властивості талісманів, підбір талісмана за бажанням.

Тиждень 2

Заняття 1. Знайомство з емоцією горя.

Заняття 2. Емоційний розвиток дітей з використанням шедеврів світового живопису (по картині Ст. Васнецова «Оленка»).

Заняття 3. Створення «Книжки про мене»: сторінка «Мій зріст і вагу».

Тиждень 3

Заняття 1. Продовжуємо знайомство з емоцією горя, розвиваємо вміння долати сумне настрій.

Заняття 2. Читання і творча робота з «Казці про те, як на небі з'явилося сузір'я Лева».

Заняття 3. Створення «Книжки про мене»: сторінка «Не підходь до мене, я образився!».

Тиждень 4

Заняття 1. Знайомство з емоцією гніву.

Заняття 2. Створення «Книжки про мене»: сторінка «Моя мрія».

 


 

Січень

 

Робота з дітьми

Робота з батьками

Спільна діяльність дітей і батьків

Тиждень 3.

Заняття 1. Розширюємо уявлення дітей про емоції гніву.

Заняття 2. Знайомство з гороскопом на місяць, читання і творча робота з «Казці про шостому жителеві Зодиакалии - сузір'ї Діви».

Заняття 3. Створення «Книжки про мене»: сторінка «Я серджуся! Мій гнів».

1. Практичне заняття по темі «Лялькотерапія в сімейному колі як один із способів корекції емоційного неблагополуччя». 2. Протягом місяця - підготовка матеріалів, інформації, конкурсів до заходу «День народження».

 

Допомога дитині у створенні «Книжки про мене»: підбір фотографій, бесіди, відповіді на питання, необхідні для заповнення сторінок, виготовлення аплікацій, малюнків.

Тиждень 4.

Заняття 1. «Де живе гнів і як його прогнати»: навчання способам зняття м'язового напруги, позбавлення від негативних емоцій».

Заняття 2. Емоційний розвиток дітей з використанням шедеврів світового живопису (за картиною І. Крамського «Неутешное горі»).

Заняття 3. Створення «Книжки про мене»: сторінка «Мої досягнення».

 

Лютий

 

Робота з дітьми

Робота з батьками

Спільна діяльність дітей і батьків

Тиждень 1

Заняття 1. Дати поняття про різного ступеня інтенсивності емоцій (радість - щастя, печаль - горі, роздратування - гнів).

Заняття 2. Знайомство з гороскопом на місяць, читання і творча робота з «Казці про те, як в Зодиакалии з'явилося сузір'я Терезів».

Заняття 3. Створення «Книжки про мене»: сторінка «Свята».

1. Міні-тренінг «Спокійні батьки спокійні діти» (дати уявлення про вплив емоційних станів батьків на самопочуття їх дітей; навчання елементарним способам м'язової релаксації).

2. Консультація «Книжки - помічниці».

3. Протягом місяця - підготовка матеріалів, інформації, конкурсів до заходу «День народження».

 

1. Допомога дитині у створенні «Книжки про мене»: підбір фотографій, бесіди, відповіді на питання, необхідні для заповнення сторінок, виготовлення аплікацій, малюнків.

2. Виготовлення книг - сувоїв для вирішення особистісних проблем дитини.

Тиждень 2

Заняття 1. Узагальнюємо і закріплюємо знання про емоції радості, смутку, страху і гніву.

Заняття 2. Емоційний розвиток дітей з використанням шедеврів світового живопису (за картиною І. Рєпіна «Царівна Софія»).

Заняття 3. Створення «Книжки про мене»: сторінка «Мої улюблені іграшки».

Тиждень 3

Заняття 1. Знайомство з емоцією здивування.

Заняття 2. Читання і творча робота з «Казці про восьмому жителя Зодиакалии - сузір'ї Скорпіона».

Заняття 3. Створення «Книжки про мене»: сторінка «Я дивуюся».

Тиждень 4

Заняття 1. Знайомство з почуттям сорому, провини.

Заняття 2. Створення «Книжки про мене»: сторінка «Вчинок, про який я жалкую».

 

Березень

 

Робота з дітьми

Робота з батьками

Спільна діяльність дітей і батьків

Тиждень 1

Заняття 1. Знайомство з почуттям огиди.

Заняття 2. Знайомство з гороскопом на місяць, читання і творча робота з «Казці про сузір'ї Стрільця».

Заняття 3. Створення «Книжки про мене»: сторінка «Мої вихідні».

1. Фоторепортаж із занять по казкам зоряної країни Зодиакалии.

2. Консультація «Жила-була дівчинка, схожа на тебе...» (твір історій як спосіб оптимізації емоційних станів у дітей).

3. Протягом місяця - підготовка матеріалів, інформації, конкурсів до заходу «День народження».

Допомога дитині у створенні «Книжки про мене»: підбір фотографій, бесіди, відповіді на питання, необхідні для заповнення сторінок, виготовлення аплікацій, малюнків.

2. Розповідь історій, написаних батьками для дитини.

Тиждень 2

Заняття 1. Знайомство з почуттям боязкості.

Заняття 2. Емоційний розвиток дітей з використанням шедеврів світового живопису (по картині Н. Ге «Петро і допитує царевича Олексія»).

Заняття 3. Створення «Книжки про мене»: сторінка «Моя улюблена тварина».

Тиждень 3

Заняття 1. «Немає поганих емоцій і думок, є погані вчинки» (бесіда про різницю між нашими переживаннями і думками і нашими діями).

Заняття 2. Читання і творча робота з «Казці про те, як з'явилося в Зодиакалии сузір'я Козерога».

Заняття 3. Створення «Книжки про мене»: сторінка «Моя улюблена пора року».

Тиждень 4

Тиждень 4.

Заняття 1. Повторення і закріплення вивчених знань про емоції.

Заняття 2. Створення «Книжки про мене»: сторінка «Смачніше немає на світі...».


 

Квітень

 

 

Робота з дітьми

Робота з батьками

Спільна діяльність дітей і батьків

Тиждень 1

Заняття 1. Розвиток уявлень дружбу.

Заняття 2. Знайомство з гороскопом на місяць, читання і творча робота з «Казці про сузір'ї Водолія».

Заняття 3. Створення «Книжки про мене»: сторінка небезпек «Я розгубився! Я впорався!».

1. Перегляд та обговорення відеофільму «Улюблені мультфільми наших дітей: шкода чи користь».

2. Протягом місяця - підготовка матеріалів, інформації, конкурсів до заходу «День народження».

Допомога дитині у створенні «Книжки про мене»: підбір фотографій, бесіди, відповіді на питання, необхідні для заповнення сторінок, виготовлення аплікацій, малюнків.

Тиждень 2

Заняття 1. Формування уявлень про те, що важливо в дружніх відносинах.

Заняття 2. Емоційний розвиток дітей з використанням шедеврів світового живопису (по картині К. Брюллова «Дівчинка з персиками»).

Заняття 3. Створення «Книжки про мене»: сторінка «Добрі справи».

Тиждень 3

Заняття 1. «Що таке самотність і чому погано бути одному».

Заняття 2. Читання і творча робота з «Казці про те, як в Зодиакалии з'явився останній мешканець - сузір'я Риб».

Заняття 3. «Мій дитячий садок».

Тиждень 4

Заняття 1. «Портрет друга».

Заняття 2. Створення «Книжки про мене»: сторінка «Улюблений педагог».

 

 

 

 

Травень

 

Робота з дітьми

Робота з батьками

Спільна діяльність дітей і батьків

Тиждень 1

Заняття 1. «Сварка» (сприяти усвідомленню причин, що призводять до конфлікту, і шляхів його дозволу).

Заняття 2. Знайомство з гороскопом на місяць, заключна бесіда і творча робота з «Казок зоряної країни Зодиакалии».

Заняття 3. Створення «Книжки про мене»: сторінка «Плани на майбутнє».

1. Виставка творчих робіт, створених у процесі занять на «Острівці настрою».

2. Виставка «Книжок про мене» за бажанням авторів.

3. Протягом місяця - підготовка матеріалів, інформації, конкурсів до заходу «День народження».

Допомога дитині у створенні «Книжки про мене»: підбір фотографій, бесіди, відповіді на питання, необхідні для заповнення сторінок, виготовлення аплікацій, малюнків.

Тиждень 2

Заняття 1. Розвиток добрих, теплих відносин між дітьми, сприяти згуртуванню дитячого колективу.

Заняття 2. Емоційний розвиток дітей з використанням шедеврів світового живопису (по картині Ст. Перова «Трійка»).

Тиждень 3

Заняття 1. Повторення та закріплення знань про навички дружного, безконфліктного взаємодії.

Заняття 2. Медитація «Подорож на блакитну планету».

Тиждень 4

Заняття 1. Колективна творча робота по виготовленню «Каруселі мрій»; порівняння з першою роботою.

 

Червень

 

Робота з дітьми

Робота з батьками

Спільна діяльність дітей і батьків

Тиждень 1

1. Повторна діагностика рівня тривожності (методика «Кактус»)

1. Вивчення взаємин у родині (анкета «Стосунки у родині»).

2. Анкета зворотного зв'язку «Після участі в проекті...», «надалі хотілося б...»

3. Консультація для батьків за підсумком діагностики

3. Демонстрація отриманих результатів у підсумковому заході

 

Спільна підготовка до підсумкового заходу, виготовлення атрибутів, костюмів.

Тиждень 2

2. Дослідження змін сприйняття дитиною особливостей сімейних взаємин («Малюнок сім'ї»; Р. Бернс, С. Кауфман).

 

Тиждень 3

1. Визначення статусу дитини в групі (Соціометрія «Секрет).

2.Опрос педагогів «Статус дитини в групі»

Тиждень 4

1. Вивчення впізнавання дітьми графічного зображення емоцій («Піктограма»; автор Н. Мінаєва).

2. Вивчення розвитку виразності мовлення дітей («Скажи виразно»; автор Н. Мінаєва).

3. Підсумковий захід - розвага під назвою «В гостях у Снігової королеви».

 

 

Очікувані результати

- покращення емоційного стану дошкільників,

- розвиток комунікативних навичок дітей старших груп,

- гармонізація дитячо-батьківських відносин,

- оновлення змісту виховно-освітньої роботи з дітьми, педагогами, батьками.

Оцінка результатів (травень - червень 2012р).

В процесі реалізації проекту робочою групою було здійснено моніторинг досягнення результатів. Вимірювані параметри представлені в таблиці 1.

Таблиця 1

Моніторинг досягнення результатів проекту

 

Учасники

Відповідальний

Індикатори

 

Інструмент вимірювання

Діти 5-6 років

Педагог-психолог, старший вихователь

1. Зниження рівня тривожності

2. Поліпшення внутрішньогрупових відносин

3. Гармонізація сімейних відносин

4. Підвищення знань дітей про основні емоціях людини

- Методика «Кактус» М.А. Панфілової.

- Методика «Соціометрія», дитячий варіант «Секрет».

- Графічна методика «Малюнок сім'ї»; Р. Бернс, С. Кауфман.

- «Піктограма»; «Скажи виразно»; автор Н. Мінаєва.

Батьки

Старший вихователь, вихователі

1. Гармонізація дитячо-батьківських відносин

 

2. Активну участь батьків у заходах

ДНЗ

- Анкета «Стосунки у родині».

 

- Анкета зворотного зв'язку «Після участі в проекті...», «надалі хотілося б...».

 

Педагоги

Завідувач, старший вихователь

1. Поліпшення клімату в групі і взаємин між дітьми

2. Активна взаємодія всіх педагогів у проведенні заходів.

- Пропросник «Статус дитини в групі».

- Спостереження, опитування

 

Результативність проекту графічно представлена в Додатку 1.

Подальший розвиток проекту

Отримавши в результаті анкетування батьків запит на подальшу діяльність, були визначені основні напрямки майбутньої роботи над проектом. Надалі планується ввести в ДНЗ традиції «Дні спільних зустрічей», коли батьки, діти і педагоги можуть вільно поспілкуватися в ігровій формі на цікаві теми, створити сторінку на сайті дитячого садка, де батьки можуть безперешкодно і конфіденційно задати питання і отримати кваліфіковану консультацію фахівців. Організувати гурткову діяльність під керівництвом педагога-психолога, спрямовану на гармонізацію дитячо-батьківських відносин.

 

 Список літератури

1. Аляб'єва, Е.А. Корекційно-розвиваючі заняття для дітей старшого дошкільного віку [Текст] - М: ТЦ Сфера, 2004. - 57 с.

2. Божович, Л.І. Проблеми формування особистості [Текст]- М: Просвітництво, 1995. - 123 с.

3. Виготський, К.С. Питання дитячої психології. - М . :Просвещение, 1984 - 319 с.

4. Краснощекова, Н.В. Діагностика та розвиток особистісної сфери дітей старшого дошкільного віку [Текст]/ Тести. Ігри. Вправи. -Ростов н/Д:Фенікс, 2006. - 178 с.

5. Катаєва, Л.І. Робота психолога з сором'язливими дітьми [Текст]/ - М: Дитинство-Прес, 2005. - 168 с.

6. Клюєва Н.В., Вчимо дітей спілкуванню. Характер, комунікабельність [Текст]/ - Ярославль: Академія розвитку, 1997. - 237 с.

7. Кряжева, Н.Л. Розвиток емоційного світу дітей [Текст]/. - Ярославль: Академія розвитку, 1996. - 201 с.

8. Клюєва Н.В Спілкування: діти 5-7 років, 2-е изд. [Текст]/- Ярославль: Академія розвитку, 2001. - 186 с.

9. Мінаєва, В.М. Розвиток емоцій дошкільнят [Текст]/ Заняття. Ігри. -М: Владос, 2001.- 204с.

10. Панфілова, М.А. Ігротерапія спілкування [Текст]/ Тести та корекційні гри. - М.: Дитинство-Прес, 2000. - 305 с.

11. Рогов, О.І. Настільна книга практичного психолога [Текст] - М: Владос, 1999. - 337 с.

12. Снєгірьова, Л.А. Ігри і вправи для розвитку навичок спілкування в дошкільнят[Текст] - Мінськ: Гамма, 1995. - 115 с.

13. Шмідт, В.Р. Психологічна допомога батькам і дітям [Текст]/ Тренінгові програми . М.: Дитинство-Прес, 2007. - 268 с.

14. Шипицина, Л.М. Азбука спілкування [Текст]/ Розвиток особистості дитини, навичок спілкування з дорослими і однолітками. - М.: Дитинство-Прес, 1998. - 295 с.

15. Щоквартальний науково-практичний журнал. Психолог в дитячому саду, № 4-Обнінськ, 2005.

 

Повну версію роботи з додатками можна завантажити тут.Читайте також:

© Vihovateli.com.ua 2014 - сайт для вихователів дитячих садків.