Свіжі публікації
Проект «Весна»

За домінуючої діяльності: пізнавальний.
За кількістю учасників: груповий
Характер контактів: серед однієї групи.
По тривалості: середньостроковий.
Заявник: діти старшої групи.

 

1. ПРОБЛЕМА:

У дітей не сформовані знань про весняні зміни в живій і не живій природі. Діти не вміють порівнювати різні періоди весни, не виховано дбайливе ставлення до пробуждающийся природі. У дітей немає уявлення про перші квіти весни. Діти володіють невеликими знаннями про перелітних птахів, про їхнє життя у весняний период.Дети не вміють встановлювати найпростіші зв'язки між умовами настає зовнішнього часу року і поведінкою тварин, птахів, станом растительности.Снижен рівень мовленнєвого розвитку, активний, пасивний словник малий, граматичний лад промови порушений. Відсутній пов'язаність мови при побудов розгорнутого высказывания.Думаю, причиною є недостатньо матеріалів по даній темі, мало уваги видалено цієї теми в програмі дитячого садка. Особливо цій темі не видаляється уваги будинку з боку батьків.

 

2. АКТУАЛЬНІСТЬ:

Дитина повинна вирости господарем, відчувати відповідальність за всю живу природу, яка оточує його. Зберегти, навколишній світ для своїх нащадків. І ми - дорослі, вихователі, педагоги, повинні дати необхідні знання, навчити берегти, любити природу з малих років.

 

3. ЦІЛІ:

Закріпити знання про весняному зміну в живій і не живій природі: розвивати вміння порівнювати різні періоди весни: виховувати радісне, дбайливе ставлення дітей до пробуджується природи; бажання більше дізнатися про особливості природи свого краю.

 

4. ЗАВДАННЯ:

Встановлювати найпростіші зв'язки між умовами настає весняного часу року і поведінкою тварин, птахів, станом рослинності;Розвивати прагнення спілкуватися з однолітками в процесі грою діяльності;Формувати потреби в читанні, як джерело нових знань про навколишній світ;Розвивати уміння спілкуватися з дорослими, відповідати на питання щодо прочитаного, вести діалог;Зміцнювати здоров'я дітей, залучати до здорового способу життя;Розвивати пізнавальну активність, мислення, уяву, комунікативні навички;Розвивати продуктивну діяльність дітей, вдосконалювати навички й уміння в малюванні, ліпленні, аплікації, розвивати творчі здібності;Формувати первинні уявлення про виразні можливості музики, її здатності передавати різні емоції, настрої.

 

5. РЕФЛЕКСІЯ:

В рамках проекту, робота вийшла пізнавальною. Проектна діяльність спланована з урахуванням інтеграції областей, допомагаючи дітям засвоїти та осмислити нові знання, здобуті з допомогою батьків та вихователів. Розширюючи кругозір і уявлення про навколишній світ. Діти оволоділи конкретними знаннями. Навчилися робити конкретні висновки. Зрозуміли, що треба берегти природу, милуватися нею, а не руйнувати. Діти стали ділитися отриманою інформацією з різних джерел з іншими дітьми. Батьки зацікавилися результатами і продуктами проекту
 

6. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІАГНОСТИКИ.

Критерії оцінки результатів діагностики
 

 

6. ЕТАПИ ПРОЕКТУ

Етапи проекту

Діяльність людей

Діяльність педагога

Взаємодія з родиною

Організаційний

Вжитися в ігрову ситуацію. Розучують ігри, вірші, загадки, прислів'я, приказки, народні прикмети.

Розкриває проблему. Виявлення проблеми через ігрову ситуацію. Визначає мету, накреслює завдання, для реалізації поставленої мети.

Дають позитивний відгук на суттєву проблему.

Планування діяльності

В експериментальній і продуктивної діяльності, шукають нові знання про досліджуваному проекті, діляться ними з своїми товаришами.

Виготовляє допомоги для проекту (ігри, проводить бесіди, читає книги, проводить експерименти, спостереження, тематичні екскурсії). Проводить навчання через різні ігри (дидактичні, рухливі, пальчикові). Проводить продуктивну діяльність, продумує практичну, експериментальну діяльність.

Індивідуальні заняття про досліджуваному проекті. Виготовлення костюмів до театралізованій постановці: « Доживемо до весни».

Заключний етап - очікуваний результат

Діти вільно оперують набутими знаннями. Застосовують їх у повсякденному житті. Вміють пояснювати результати спостережень, дослідів, деяких явищ, виходячи з набутих знань, умінь, досвіду. Участь у відкритому занятті. Застосування отриманих знань. Показ инсцинирований «Доживемо до весни»

Застосують сформований матеріал по темі в подальшій роботі. Відкрите заняття. Альбом «Пори року» Книжки-малятка: «Перелітні птахи навесні».

Оформити виставку по темі. Зробити книжки-малятка по темі: «Перелітні птахи навесні».


7. ПЛАН ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЕКТУ

Освітні галузі

Спільна діяльність педагога з дітьми з урахуванням інтеграції освітніх галузей

Організація розвивального середовища для самостійної діяльності дітей

Взаємодія з батьками

Безпосередньо освітня діяльність

Освітня діяльність в рішенні

Групові

Індивідуальні

Здоров'я

Здоров'я що збігають технології: масаж, пальчикові ігри, фізкультхвилинки. (див. картотеку)

«Знайомство з правилами здорового способу життя, корисними і шкідливими для здоров'я звичками»

Бесіда:

«Що ти знаєш про людському організмі, деяких органах та їх функціонування».

«Ставтеся дбайливо до свого організму»

Правила профілактики та охорона здоров'я,

Бесіда: «Перша допомога при травмах, ударах перших ознак нездужання».

Індивідуальні роботи з такими дітьми, як: А Данило, Данило Г, Віка Р, А Саша, Юля Н.

Повторити правила здорового способу життя корисні і шкідливі для здоров'я звички.

У режимних моментах закріпити правила здорового способу життя (корисні - режим дня, харчування, сон, прогулянки, гімнастика, фізкультурою)

Доповнити фізкультурний куточок массажорами, фізкультурним обладнанням. Скласти з значків, символів, схеми за правилами способу життя.

Запропонувати батькам та взяти участь у виготовленні різних массажоров доповнити ними фізкультурний куточок.

Безпека

Бесіда: Які небезпеки таяться на вулиці навесні: «Правила безпеки у рухливих іграх» Поведінка на воді, на сонці»

«Правила безпечної поведінки на прогулянці» «Їстівні і не їстівні гриби, ягоди, трави»

Знайомство з літературними творами відповідної тематики.

Повторити правила безпечної поведінки в природі, на вулиці. Вчити встановлювати зв'язок між необдуманими і необережними діями і їх негативними наслідками.

Створити під час прогулянки ігрових та практичні проблемні ситуації, таким чином ініціювати прояв умінь і навичок безпечної поведінки.

Організувати куточок: «Безпечні ситуації, і корисні поради» Як правильно вести себе на прогулянці, вулиці». «Безпека на догу».

Запропонувати батькам прийняти участь у грі - подорожі, вікторини з правил безпечної поведінки.

Соціалізація

Сюжетно рольова гра: «Дім»

Мета: пробуджувати до відображення в сюжеті побутових дій і трудових процесів дорослих. Сприяти прагненню об'єднувати в одному сюжеті побутові, літературні події. Читання худ. І пізнавальної літератури. Бесіди за змістом прочитаного.

Ігри - імітації.

Мета вчити дітей виразно і детально передавати різноманітні ігрові образи, імітувати характерні рухи, передавати різні емоційні стани.

Гра експериментування з водою. Випробування кораблів.

Театральні ігри: «Веселий танок» по віршу С. Городецького «Весняна пісенька».

Гра - імітація: «Звірі та птахи зустрічають весну».

Індивідуальна робота з такими дітьми як: Андрій П, Єгор А, Данило, допомогти дітям в продумуванні можливих ігрових ситуаціях, пов'язаних з темою «весна».

Лера Ж. Данило А. Яна Год: допомогти зафіксувати продумані ситуації, події, за допомогою піктографічного письма. Лера Ж. Христина Б. Ігор К. розвивати вміння передовать дії, відносини настрій персонажів. Використовувати засоби виразності.

Ігровий майданчик на вулиці використовується для різноманітної активної творчої ігрової діяльності під час прогулянки.

Оформлення ігрового майданчика на вулиці для проведення різних ігор, спостережень. Виготовлення атрибутів до ігор.

Участь у конкурсі поробок з різного непридатного матеріалу, паперу.

Тема: «Випробування кораблів» Залучити батьків до оформлення ділянки, групи на вулиці.

Праця

Праця в природі: Викопати і розпушити клумби.

Провести посадку квітів.

Д.І. «Посади грядку»

Мета вчити відтворювати з допомогою символів значків порядок трудового процесу при посадці. Сюжетно рольова гра «Дача»

Виготовлення атрибутів до гри «Дача».

Мета: вчити відображати в іг ре особа дорослих, включати реальні трудові процеси. Розгляд інструментів за допомогою яких люди роблять на городі грядки, садять розсаду.

Індивідуальна робота з такими дітьми як: Данил М, Віка Р. Андрій П. Яна Ч. Вчити дітей правильно користуватися інструментами.

Розбити на ділянці міні город, для продуктивної діяльності дітей.

Оформити міні город і клумбу, для проведення трудових процесів, спостережень.

Залучити батьків до оформлення і створення клумби і міні городу на ділянці.

Пізнання

Розглядання картинок, ілюстрацій, що відображають красу, різноманіття природи навесні.

Знайомство з фотографіями і відеоматеріалом про життя тварин і рослин у весняний період часу, в природному середовищі.

Д.І.: «Плутанина», «Хто де живе», «Дізнатися по сліду», «підбери що підходить», «Виставка весняних квітів».

Збагатити уявлення про навколишній світ, заучування віршів народних прикмет, потішок приказок про весну. Цільова екскурсія, екскурсія у весняний парк.

Експерименти: спостереження за зрізаними гілками різних дерев, що відбувається через кілька днів з гілками? Одночасно на всіх гілках з'являються листочки? Чому? Одночасно оживає природа. Складання тематичного букета «Проліски». Закріпити цифри 1-10, порядковий і зворотний рахунок. Вправа в режимі завдань.

Індивідуальна робота з такими дітьми як: Таня Р. Саша С. Данило А. Ігор К. допомогти запам'ятати вірші приказки про весну.

Територія дитячого садка використовується для спостережень за весняними краєвидами природою.

Створити разом з дітьми книжку саморобку про пори року весна. Оформлення виставки в книжковому куточку.

Знайти картинки ілюстрації фотографії про весняній природі, або намалювати.

Комунікація

Складання оповідних розповідей про пори року весна, використовуючи при цьому вірші. Придумування казок і загадок про весну. Вчити передавати мімікою, жестами характер героїв, настрій.

Д.І.: «Ланцюжок слів»

Вчити підбирати слова на заданий звук, виділяти початковий звук і кінцевий.

Фантазії, казки, міні-есе на теми:

«Прийшла весна»

«Приліт птахів»

«Як ти вчиниш, якщо побачиш як руйнують гнізда птахів»

Індивідуальна робота з такими дітьми як: Таня Р. Міша Андрій С. П. Віка Р. Єгор А. закріпити вміння підбирати слова на заданий звук, виділяти початковий звук і кінцевий звуки. З такими дітьми як Данило А. Саша А. Ігор К. Віка П. закріпити вміння складати розповідь про весну, спираючись на схему

Прогулянки, спостереження за сезонними змінами в живій і не живій природі у весняний період. Виділення основних ознак весни.

Складання схеми про весну, придумування знаків символів.

Допомогти дітям скласти, придумати загадки про весну, оформити у вигляді малюнків.

Читання художньої літератури

Заучування віршів про весну: А. О.плещеєв: «Ух тане сніг, біжать струмки»

Пушкін А.: «Усмішкою ясною природа...»

Б. Заходер: «Довго йшла весна потайки»

Я. Акім: «Сіла на лавочку перша метелик»

Віршики: «Весна, весна красна», «Іде матінка весна».

Народні прикмети, приказки про весну. Читання оповідань Р. Скрвеицкого «Чотири художника».

Індивідуальна робота з такими дітьми як: Андрій Юля П. Н. Віка П. Віка К. допомогти дітям запам'ятати напам'ять вірші про весну. Вчити виразно читати їх.

На прогулянці при читанні художньої літератури, виділяти сезонні зміни навесні, підкреслити основні ознаки.

Придумування знаків, схем, символів для заучування напам'ять віршів про весну. Організувати виставку книг російських поетів, які писали про весну

Допомогти організувати виставку книг, підібрати книги по темі.


Художня творчість

АПЛІКАЦІЯ.

«Найкрасивіші квіти мамі» вчити вирізати кола, різного розміру, кольору і складати красиву композицію.

«Метелик», вчити вирізати метелика прийомом згинання прямокутника, додатково наклеювання візерунків на крила.

«Весняна пісня шпака», закріпити прийоми вирізування очей. Вчити передавати весняний колорит.

«Весною в лісі» вчити більш точно передавати пейзаж, використовуючи прийоми, обрывной аплікації.

ЛІПЛЕННЯ

«Пташки», «Перші квіти», «сонечко», «Метелик», вчити ліпити за поданням, передавати характерні особливості, використовувати в роботі сітку...

Розвивати художній смак.

КОНСТРУЮВАННЯ

«Бджілка», «Гусениця».

МАЛЮВАННЯ

«Весняний пейзаж», «Перші весняні квіти», «Прокинулися комахи».

Індивідуальна робота з такими дітьми як: Слава М. Артем Л. Єгор А. Віка Р. Закріпити прийоми згинання навпіл, вирізаючи потрібну фігуру.

На прогулянці розглядати весняний пейзаж.

Організація виставки пейзажів про весну таких художників як:

Ст. Бякишев: «Блакитна весна»

Л. Бородоная:

«Квітень»

Ст. Бялышукий

«Весняний день» і т.д.

Допомогти організувати виставки художників по темі «Весна»

Фізична культура - рухова В.Д.

Естафета з бігом:

«Збери шпаківні»

П/з м'ячем

«Коли це буває»

П/І з бігом:

«Мисливці і звірі», «Переліт птахів».

Фізкультхвилинка:

«Весняна»

Індивідуальна робота з такими дітьми як: Слава М. Віка Р. Андрій П. вправу в бігу, ловля м'яча.

На прогулянці закріпити слова і рухи Фізкультхвилинки: «Весняна»

Доповнити фізкультурний куточок атрибутами до П/Та іграми.

Запропонувати батькам взяти участь у виготовленні, масок, атрибутів до рухливим іграм.

Музика В.Д. - музично-мистецька

Розучування пісень про весну. Слухання музики.

Індивідуальна робота з такими дітьми як: Ліза У. Настя Т. Вова Ст. Розучувати слова пісні.

В режимному моменті закріпити слова пісень про весну.

Доповнити музичну зону музичними інструментами (шумовими)

Запропонувати батьками виготовити разом з дітьми шумові інструменти з непридатного матеріалу.


8. ПРОГНОЗ МОЖЛИВИХ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ТА СПОСОБИ ЇХ КОРЕКЦІЇ

Негативні наслідки

Способи корекції

Неактивні батьки

Батьківські збори. Вихователю пояснити цілі та завдання проекту: «Весна»

Необхідність участі батьків у темі.

Брак літератури з теми

Залучити батьків до створення картотек, книжок-маляток по темі

Брак демонстративного матеріалу

Залучити батьків у придбанні потрібного демонстративного матеріалу.

Брак музичного інструменту

Залучити батьків у поповненні бібліотеки.

 

Список літератури:

1. А. О.плещеєв: «Вже тане сніг, біжать струмки»

2. Пушкін А.: «Усмішкою ясною природа»

3. Б. Заходер: «Довго йшла весна потайки»

4. Я. Акім: «Сіла на лавочку, перша метелик»

5. Хрестоматія для старшого віку: «Потішки про весну»

6. Т. Скрелуцкий: «Чотири художника»

7. Н.В. Йолкіна, Т.І. Тарабарина: Популярне посібник для батьків і педагогів «100 загадок».Читайте також:

© Vihovateli.com.ua 2014 - сайт для вихователів дитячих садків.