Свіжі публікації
«Формування потреби в здоровому способі життя у дошкільнят засобами музики і ритмопластики»

Документація по проекту

 

Зміст:

1. Вигляд програми.

2. Актуальність проблеми.

3. Цілі і завдання проекту.

4. Для кого призначена програма.

5. Підвищення грамотності батьків.

6. Наукові та методологічні основи програми.

7. Методи і прийоми.

8. Структура і зміст програми.

9. Тематичний план.

10. Розробки (сценарії, конспекти нод).

11. Ресурси, необхідні для реалізації програми.

 

1. Вигляд програми:

Програма «Формування потреби в здоровому способі життя у дошкільнят засобами музики і ритмопластики» реалізується в коррекционном освітньому закладі, призначена для корекції недоліків психічного та фізичного розвитку дітей засобами музики і ритмопластики і є освітньою програмою. Освітній напрям визначаються завданнями «Освітньої програми», прийнятої в дитячому саду.

Дошкільний вік - один з найбільш відповідальних періодів у житті кожної людини. Саме в цей період закладаються основи здоров'я, гармонійного розумового, морального і фізичного розвитку дитини, формується особистість людини.

 

2. Актуальність проблеми:

Виховання дітей з проблемами у розвитку на сьогоднішній день - актуальна загальнолюдська проблема. Стан психофізичного розвитку дитини - важливий фактор інтеграції її в суспільство, адекватного реагування на навколишнє, оптимального статусу комунікативної та когнітивної діяльності.

Складність формування емоційно-особистісних і соціально-адаптивних процесів, що ускладнюють соціалізацію дітей з порушеннями опорно-рухового апарату, визначають необхідність надання їм своєчасної корекційної допомоги з використанням ефективних технологій. Дана програма значною мірою орієнтована на використання мистецтва як важливого засобу виховання гармонійної особистості дитини з проблемами, його культурного розвитку у формуванні потреби в здоровому способі життя.

 

 

3. Для кого призначена програма?

Перш всього, дана програма призначена для дітей з порушення в опорно-руховому апараті.

Сучасні діти відчувають"руховий дефіцит", так як навіть дошкільнята більшу частину часу проводять у статичному положенні (за столами, телевізорами, комп'ютерами). Це викликає стомлення певних м'язових груп, що тягне за собою порушення постави, викривлення хребта, плоскостопість, затримку вікового розвитку основних психічних і фізичних якостей.

 

4. Цілі і завдання:

Ритмопластика є однією із своєрідних форм активної терапії (з елементами кінезітерапії) засобами спеціально підібраних методів і методик, спрямованих на подолання недоліків психомоторної, рухової, пізнавальної і емоційно-вольової сфери дітей, засобами музично-ритмічної діяльності і танцювальних вправ, побудованих на поєднанні рухів, музики і слова.

Мета програми:

Сприяти всебічному розвитку дітей (формування знань, умінь, навичок, здібностей і якостей особистості) засобами музики і ритмопластики.

Виходячи з мети, передбачається рішення наступних основних завдань:

 

Оздоровчі завдання:

Зміцнення кістково-м'язового апарату, розвиток дихання, моторних функцій, правильної постави, ходи, грації рухів.

 

Освітні завдання:

Формування рухових навичок і умінь, просторових уявлень і здатності довільно пересуватися в просторі відносно інших людей і предметів; розвиток спритності, сили, витривалості, організаторських здібностей.

 

Виховні завдання:

Виховання і розвиток почуття ритму, здатності виразно рухатися у відповідності з даними чином, проявляти свої художньо-творчі здібності; виховання особистісних якостей, уміння виконувати правила виконання вправ. Сприяти формуванню морально - комунікативних якостей особистості: уміння співпереживати іншим, почуття такту і культурної поведінки. Розвивати потреби самовираження в русі під музику.

 

В процесі ритмопластической діяльності у дітей відбувається зміцнення м'язового корсета, формування правильного дихання, розвиток моторних функцій, вироблення правильної постави, ходи, грації рухів, що сприяє оздоровленню всього дитячого організму в цілому. А також виховується здатність сприйняття музичних образів та уміння виразно рухатися у відповідності з заданим або придуманим образом. Це сприяє розвитку творчих здібностей дітей. Ритмопластика допомагає засвоїти основні музично-теоретичні поняття, розвиває музичний слух, моторику, координацію рухів, пам'ять, почуття ритму, активізують сприйняття музики. Музично - ритмічні рухи та ритмо пластичні вправи служать задачам формування потреби у здоровому способі життя.

 

5. Підвищення грамотності батьків:

Кожен батько хоче бачити свого малюка здоровим, веселим, гармонійно розвиненим. Для батьків проводяться батьківські зустрічі, круглі столи, відкриті перегляди, консультації, де кожен батько може поставити запитання і знайти на нього відповідь.

Завдання:

1. Поповнити знання батьків на актуальну тему.

2. Залучити батьків до спільної діяльності у вирішенні проблеми дитини.

3. Проведення спільних свят.

 

6. Наукові та методологічні основи програми.

З давніх пір музика використовується як лікувальний фактор. Сприйняття спеціально підібраної музики не вимагає попередньої підготовки і доступно всім дітям. Музично-ритмічні заняття допомагають залучати, активізувати й пробуджувати інтерес до діяльності взагалі, активізують мислення. Музичні ігри знімають психоемоційний напруга, виховують навички групової поведінки, тобто соціалізуються дитини.

Організація рухів з допомогою музичного ритму, розвиває увагу, пам'ять, внутрішню зібраність, сприяє формуванню цілеспрямованої діяльності.

Багато дослідників (Є.М. Мастюкова, С.М. Міловський, І.В. Євтушенко, Е.А. Медведєва, Г.А. Бутко) у своїх роботах показали, що музично-ритмічні заняття має велике значення для дітей. Це пов'язано з тим, що

характерні для них особливості нервово-психічного складу, емоційно-вольова та особистісна незрілість, своєрідність діяльності і поведінки, особливості рухової і психічної сфери, добре піддаються корекції специфічними засобами впливу на дитину, властивими музиці і ритмопластике.

З допомогою музичного ритму можна встановити рівновагу в діяльності нервової системи дитини. Організація рухів з допомогою музичного ритму, розвиває увагу, пам'ять, внутрішню зібраність.

Внедрявшая систему ритмічного виховання Ж. Далькроза в Росії М.О. Александрова розширила область застосування ритміки; вона відзначала, що ритміка є тією спільною точкою, від якої розходяться шляхи живописця, скульптора, музиканта, диригента, мимиста, танцюриста, актора. Це поділ за спеціальностями стало першим кроком до використання ритміки в різних областях людської діяльності, у тому числі до виділення цілого напряму - лікувальної ритміки.

При цьому М.О. Александрова підкреслювала значення диференційованого використання ритмічних вправ в залежності від віку та характеру порушення, як у дітей, так і дорослих. Ритміка використовується в роботі з нормально розвиваються дітьми і може виконувати музично-педагогічні функції, а її застосування для роботи з дітьми з проблемами (з порушеннями мови, слуху, зору, затримкою психічного розвитку, розумовою відсталістю) визначає ще і корекційні завдання.

Система музично-ритмічних рухів робить позитивний вплив на функціональну діяльність організму. Сєченов І.М., характеризуючи взаємозв'язок слухових і м'язових відчуттів, підкреслював її значення для онтогенезу. А створена Швейцарським музикантом і педагогом Ж. Далькрозом система музично-ритмічного виховання, що одержала широке поширення на початку XX століття в Європі, підтвердила высевание В. М. Сєченова. Метод Ж. Далькроза, який використовується і в даний час в роботі з нормально розвиваються, так і з дітьми з вадами розвитку, ґрунтується на взаємозв'язку музики і руху, надають позитивний вплив один на одного. Цей зв'язок забезпечує формування у дітей як музично-ритмічних навичок (ритмічного, динамічного, тембрового музичного слуху, здатності розрізняти форму, характер музичного твору), музичної пам'яті, уваги, так і рухових навичок, які забезпечують узгодження засобів музичної виразності та передачу їх в різних рухах в іграх, танцях, вправах.

 

Діагностика розвитку дітей.

Діагностичне обстеження виявило у більшості дітей з порушеннями ОДА наступні рухові порушення:

- порушення координації рухів;

- скутість при виконанні рухів і вправ;

- відсутність плавності рухів;

- недостатня ритмічність, труднощі формування рухового автоматизму, рухові персеверации.

Заняття ритмопластикой тісно пов'язані з навчанням на заняттях фізкультурою і музикою. Тут відбувається подальше практичне освоєння понять, умінь і навичок у специфічній формі музично-ритмічної діяльності.

Основні завдання:

1. Розвиток основних сторін уваги і пам'яті.

2. Нормалізація рухового автоматизму.

3. Розвиток уяви.

4. Розвиток якісних характеристик руху.

5. Розвиток почуття темпу і ритму.

6. Загальна регуляція м'язового тонусу.

7. Розвиток правильного дихання.

8. Розвиток і формування емоційної виразності.

9. Закріплення знань і вмінь, отриманих на інших заняттях.

 

Заняття ритмопластикой є ефективної корекційної технологією і її можна рекомендувати до використання в інших дитячих садках, працюють з дітьми з особливими потребами.

Для організації роботи по ритмопластики я рекомендую провести діагностичне обстеження дітей за методикою Ю.Я. Кисельова («Практичні заняття з психології» під ред. А.Ц. Пуні. - М., 1977).

Мета: виявлення вихідного рівня розвитку і стану мови, слухового уваги, зорово-рухової координації, музично-ритмічних рухів, емоційного стану та інтересу до діяльності у дітей.

 

№ п/п

П.І. дитини

Мова

Руху (зорово-рухова координація)

Взаємо-дію і інтерес до діяльності

Здатність до розуміння і вираження емоційних станів

Розвиток музично-ритмічних рухів, слухового уваги

Разом-вий

бал

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мова

1. Уповільнена, млява, маловиразна, тихий голос - 1 бал.

2. Часта, закінчення слів вимовляються нечітко - 2 бали.

3. Голосна і більш виразна - 3 бали.

4. Виразна, помітні зміни в інтонації голосу, з правильним звукопроизношением - 4-5 балів.

 

Руху (зорово-рухова координація)

1. Рухи уповільнені, мляві, неточні - 1 бал.

2. Деяка різкість, поривчастість рухів, часті неузгоджені рухи з співом або промовою - 2 бали.

3. Рухи спокійні, м'які, але іноді спостерігається неузгодженість слова і рухи - 3 бали.

4. Рухи координовані, плавні, точні на звукові і вербальні сигнали - 4-5 балів.

 

Інтерес, взаємодія до діяльності

1. Байдужість до всього, сонливість, байдужість, знижена реакція - 1 бал.

2. Метушливість, нетерплячість, часта зміна настрою, часті відволікання - 2 бали.

3. Інтерес до діяльності присутня, свідомість спрямована на майбутню діяльність - 3 бали.

4. Активний, свідомість спрямована на кінцевий результат - 4-5 балів.

 

Здатність до розуміння і вираження різних емоційних станів

1. Байдужий, зовнішні прояви емоцій відсутні або виражені незначно - 1 бал.

2. Емоційні прояви виражені слабо - 2 бали.

3. Емоції виражені, але недостатньо (мімікою, мовою, руховою активністю) - 3 бали.

4. Емоції виявляє, здатний до створення виразного образу, фантазування, творчості - 4-5 балів.

                                     

Шкала оцінок:

1-2 - низький рівень.

2-3 - нижче середнього.

3-4 - середній рівень.

4-4 .75 - вище середнього.

4.75-5 - високий.

 

7. Методи і прийоми:

Формування потреб у здоровому способі життя неможливе без здійснення науково-дослідної роботи в цій області. В організації науково-дослідної роботи дуже важливий правильний вибір форм і методів наукового дослідження. «Методи дослідження - це інструменти, за допомогою яких пізнають істину, відкривають закономірні зв'язки явищ об'єктивного світу. Чим більш досконалі методи дослідження, чим краще володіє ними дослідник, тим успішніше наукова робота» Методика дослідження повинна відповідати конкретним завданням, які ставить перед собою педагог, і правильно відображати специфіку досліджуваних явищ. Як правило, в педагогічних дослідженнях застосовуються педагогічні, соціологічні, експериментальні методи. До них відносяться: спостереження, педагогічний експеримент, вивчення і узагальнення педагогічного досвіду, анкетування, бесіда, інтерв'ю, вивчення дитячих творчих робіт та документації навчально-виховного закладу, робота з літературними джерелами та ін Розглянемо ці методи детальніше.

 

Метод спостереження

Даний метод досить широко застосовується в педагогічних роботах і визначається як «відносно тривале, цілеспрямоване і планомірне сприйняття предметів і явищ навколишньої дійсності; метод пізнання дійсності на основі безпосереднього сприйняття».

Уміння спостерігати - якість, яка в першу чергу необхідно педагогу-досліднику. Проводячи дослідження, він вчиться спостерігати за організацією музично-ритмічного процесу в дитячому садку в цілому, за поведінкою, реакціями групи дітей чи однієї дитини і т.д. Для того, щоб спостереження було цілеспрямованим, необхідно попередньо скласти план спостереження і визначити ті конкретні питання, які необхідно вивчити у процесі спостереження і дати на них відповідь. Спостереження повинно бути об'єктивним, планомірним, систематичним, навмисним.

 

Педагогічний експеримент

Педагогічний експеримент - це науково поставлений досвід або спостереження явищ виховання в точно враховуваних умовах». Він використовується для вивчення конкретних фактів, визначених залежностей між педагогічними впливами, спеціально створюваними дослідником. Найчастіше ставиться мета перевірки ефективності різних педагогічних впливів (змісту, методів, прийомів музично-ритмічного виховання і навчання, організаційних форм роботи з дітьми). З допомогою експерименту апробується і вдосконалюється розроблена дослідником методика, що визначає ті умови, при яких дана система дає кращі результати.

 

Вивчення і узагальнення педагогічного досвіду

Під педагогічним досвідом розуміється практика навчання, виховання, освіти, вивчення організованого, цілеспрямованого педагогічного процесу. Особливо цінний для вивчення так званий передовий педагогічний досвід, оскільки саме він сприяє подальшому розвитку науки і практики. Передовий досвід містить елементи творчого пошуку, новизни, оригінальності. Звернення до нього дозволяє досліднику при розробці власної методики навчання враховувати те нове і цінне, що вже напрацьовано практикою, і спиратися на нього. Завдяки вивченню педагогічного досвіду дослідник може, наприклад, простежити тенденції сучасного стану і розвитку в масовій практиці дошкільних закладів компенсуючого виду різних питань, пов'язаних з проблемами музичного розвитку дітей.

Вивчення педагогічного досвіду може проводитися за допомогою таких методів, як спостереження, анкетування, бесіда, документації навчально-освітнього закладу та ін останнім часом все більшого поширення почали отримувати статистичні методи обробки, отриманої в результаті вивчення педагогічного досвіду.

 

Робота з літературними джерелами

Приступаючи до виконання науково-дослідної роботи, пов'язаної з музичним вихованням дітей з проблемами, слід приділити увагу спочатку пошуку, а потім аналізу тієї літератури, яка необхідна для вивчення теми дослідження. Це може бути не тільки теоретична і методична література з проблем музичної педагогіки, але і література з музыковедению, філософії, психології, педагогіки та ін

Аналіз літератури повинен бути спрямований на те, щоб визначити актуальність розроблюваної теми, ступінь її дослідженості, методологію своєї роботи. При цьому важливо виділити ті напрямки в роботах учених, які безпосередньо відносяться до теми дослідження. При аналізі літературних джерел особливу увагу слід звернути на основні психолого-педагогічні поняття, що дасть можливість порівняти трактування окремих понять різними авторами і визначити власну позицію по відношенню до них або ж взяти за основу ті наукові поняття, які більшою мірою відповідають власним поглядам і переконанням дослідника.

Також під час безпосередньої діяльності застосовуються такі методичні прийоми:

1. передачі знань (метод дзеркального показу);

2. індивідуального показу;

3. практичного показу вправ;

4. формування умінь і навичок;

5. наочний;

6. нагадування;

7. заохочення;

8. словесний (метод пояснення);

9. порівняння.

10. образно-асоціативний метод.

Програма будується на загальнодидактичних і специфічних принципах. Розглянемо їх:

 

1. Общедидактические принципи. Принцип систематичності зумовлює послідовність викладу матеріалу, співвіднесення теоретичних положень та їх практичну розробленість, визначає розкриття тем курсу та розподіл матеріалу всередині них. Цей принцип є обов'язковим і для всього ритмопластического комплексу заходів, використовуваних у дітей з різними порушеннями. Систематичність і поступовість полягає в безперервності, регулярності, планомірності корекційного процесу, визначеного для розвитку, виховання і перевиховання тих чи інших функцій при різних розладах.

 

2. Принцип свідомості і активності спирається на свідоме і активне ставлення дитини, дорослого до своєї діяльності. Самостійна, активна діяльність дитини перебуває в залежності від виникаючого інтересу до пропонованого завдання, свідомого її сприймання, розуміння мети і способу виконання. Активність дітей дошкільного віку стимулюється емоційністю педагога, образністю музики, різними іграми або ігровими правилами і вправами. У дошкільному і дорослому віці, крім цього, використовуються прямі інструкції щодо розвитку активності при виконання руху (команди, елементи змагання, заохочення тощо).

 

3. Принцип наочності в корекційній ритміці здійснюється шляхом бездоганного практичного показу руху педагогом - безпосередній зорової наочності, розрахованої на конкретне уявлення руху, правильне рухове відчуття і бажання відтворення.

 

4. Безпосередня наочність. Опосередкована наочність набуває тоді, коли необхідно пояснити окремі деталі і механізми руху, які приховані від безпосереднього сприйняття. Велике значення має взаємозв'язок наочності й образного слова, яке пов'язане з руховими уявленнями і викликає конкретний образ руху.

 

5. Принцип доступності та індивідуалізації передбачає облік вікових особливостей і можливостей дітей з проблемами у розвитку.

 

6. Оптимальна міра доступності визначається відповідністю вікових можливостей дітей, їх руховими можливостями та ступенем труднощі завдань.

 

8. Структура і зміст програми:

У ритмопластике музика і руху нерозривно пов'язані, так як ритм - це тимчасова характеристика музичного твору, одна з виразних музичних засобів, яке створює ілюзію розвитку і руху. Ритмопластику використовують як лікувальний засіб, завдання якого полягає в тому, щоб за допомогою системи пластичних вправ під музику стимулювати виконання корекційних завдань, так як саме музика є каталізатором всіх рухових актів. Під час рухів під музику регулюються процеси збудження і гальмування в центральній нервовій системі, активізується пам'ять і увагу, нормалізіруются емоційно-вольові процеси.

Основною структурною одиницею є композиція, тобто слитные по техніці виконання і безперервні за змістом рухові вправи, які об'єднуються в комплекс. Кожен комплекс, в свою чергу, складається з трьох частин, представлених різними за спрямованістю впливу рухами. У підготовчій частині широко використовуються різні види ходьби, вправи на відновлення і орієнтування в просторі. Для основної частини характерні вправи для м'язів плечового поясу і шиї, нахили, повороти, вправи для тулуба і спеціальні вправи для ніг, хореографічні композиції. Заключна частина складена з вправ на релаксацію і відновлення дихання.

Один комплекс розрахований на один навчальний квартал, кожні два тижні комплекс змінюється і доповнюється на 15-20%. Три рази на рік в останній місяць кварталу проводяться підсумкові заняття, на яких відстежується динаміка, результативність, проводиться аналіз ефективності занять.

Виключно важливе значення при складанні комплексів має підбір музики. Твори повинні бути простими за мелодії і ритму, а музичні фрази - чітко диференційованими, з добре помітними темпом і ритмом. Це дозволяє дитині швидко запам'ятати композиції, точно організувати свої рухи і контролювати їх виконання. Форма музичних творів повинна бути простою або повторюваної. Як правило, всім цим вимогам відповідають дитячі пісеньки, нескладні по мелодії і оркестровці. У кожен комплекс входить п'ять-шість окремих музичних композицій, виконуваних безупинно, з накладенням тексту в ритм музики.

На корекційно-розвивальних заняттях під музику і інтегрованих музичних заняттях використовуються різноманітні методичні прийоми.

Музикотерапія використовується при роботі з дітьми з метою корекції емоційних відхилень, страхів, рухових і мовних розладів, психосоматичних захворювань, відхилень у поведінці. Музикотерапія є психокоррекционным напрямком, що мають в своїй основі два аспекти впливу:

- Психосоматичне (в процесі якого здійснюється лікувальний вплив на функції організму);

- Психотерапевтичне (в процесі якого за допомогою музики здійснюється корекція відхилень в особистому розвитку, психоемоційного стану).

Саме катарсистическое (очищувальний вплив музики дозволяє використовувати її в корекційній роботі з дітьми.

Застосування музичного супроводу на заняттях - це введення музичних ігор та вправ як засіб розвитку слухового уваги, почуття ритму, просторових уявлень, координації рухів, комунікативних навичок. Музично-ритмічні композиції розвивають творчі можливості дитини, дають йому багатий досвід спілкування, наповнюють життя радістю і яскравими враженнями.

Дихальні вправи - один з найважливіших методів загальної реабілітації, так як діти з порушенням постави мають низькі резервні можливості дихальної системи. Залежно від тяжкості викривлення відзначається зниження життєвої ємності легень на 30-70%. Застосування дихальних вправ під час ритмічних вправ необхідно для розвитку і зміцнення дихальної системи.

Психогімнастика - майже всі нові програми з виховання дошкільнят включають в оздоровчу роботу психопрофілактичні заходи, в тому числі і навчання психорегуляції. В основі психомышечной тренування лежить м'язова релаксація (розслаблення м'язів). З допомогою певних прийомів (контраст напруги і розслаблення м'язів, контрольоване дихання і використання самонавіювання) діти вчаться довільно розслаблятися, що сприяє психічної розрядки і відновлення сил, а значить, сприятливо позначається на здоров'ї кожної дитини.

В результаті систематичного проведення оздоровчих занять з застосуванням вищезгаданих методичних прийомів спостерігається позитивна динаміка в корекції відхилень у фізичному і психічному розвитку дітей засобами музики.

Дані оздоровчі комплекси можна використовувати як ефективний лікувальний засіб, завдання якого полягає в тому, щоб за допомогою системи ритмопластических вправ під музику стимулювати виконання корекційних завдань, так як саме музика є каталізатором всіх рухових актів.

 

9. Тематичний план з ритмопластике в підготовчій групі.

Мета:

1. Вироблення правильної постави;

2. Нормалізація і зміцнення м'язового тонусу;

3. Розвиток гнучкості хребта, координації рухів, відчуття рівноваги;

4. Покращувати психоемоційний стан дітей.

Завдання:

1. Розвивати імітаційно-наслідувальні рухи під музику;

2. Виховання витривалості, розвиток сили;

3. Уміння орієнтуватися в просторі;

4. Збагачення рухового досвіду різноманітними видами рухів.

 

Місяць

Програмне зміст

Ігри, вправи

Вересень

- Виховання свідомого ставлення до занять

Діагностичний період

Жовтень

Комплекс

«Золота осінь»

- Нормалізація м'язового тонусу;

- Розвиток основних ритмічних рухів;

- Розвиток координації рухів, почуття рівноваги.

1. Рухова розминка.

2. Вправа «Веселі долоньки».

3. Вправа «Годинник».

4. Вправа «Шалтай-балтай».

5. Етюд «Осінні листочки».

6. Композиція «Маленький танець».

7. Пластичне вправу з осіннім листям.

8. Релаксаційна вправа.

Листопад

Комплекс

«Перші сніжинки»

- Розвиток спритності, точності, координації рухів;

- Виховання витривалості, розвиток сили;

- Розвивати вміння дітей орієнтуватися в просторі.

-Розвивати творчі здібності дітей.

1. Рухова розминка.

2. Вправа «Ходьба на носках і п'ятах».

3. Вправа «Пружинки».

4. перестроювання в пари, у велике коло.

5. Етюд «перші сніжинки».

6. композиція «Курчата».

7. Дихальна вправа «Вітерець».

8. Релаксаційна вправа.

Грудень

Комплекс

«Новий рік біля воріт»

- Формування правильної постави, красивої ходи;

- Збагачення рухового досвіду різноманітними видами рухів;

- Розвиток творчої уяви і фантазії.

 

1. Рухова розминка.

2. Вправа «Лісова зверобика».

3. Вправа «Позиції рук».

4. Вправа «Позиції ніг».

5. Рухлива гра «Злови-но».

6. Композиція «Срібні сніжинки».

7. Музикотерапія.

8. Релаксаційна вправа.

Січень

Комплекс

«Зимова феєрія»

- Формування здатності до розуміння різних емоційних станів;

- Формувати вміння виконувати знайомі руху в ігрових ситуаціях;

- Розвивати вміння передавати в рухах характер музики та її настрій.

1. Рухова розминка.

2. Вправа «Ходьба з ударами».

3. Вправа «Запам'ятай руху».

4. Гра-мініатюра «Годинник».

5. Пластичний етюд з стрічками.

6. Музикотерапія.

7. Дихальна вправа «Кулька»

8. Релаксаційна вправа.

Лютий

Комплекс

«Зимові забави»

- Формувати у дітей здатність зняття м'язового та емоційного тонусу в кінці заняття;

- Розвивати здатність самостійно перебудовуватися в коло, ставати в пари, один за одним.

-Удосконалювати придбані навички та вміння.

1. Рухова розминка.

2. Вправа «Ведмідь», «Лисиця».

3. Етюд «Паровоз».

4. Композиція «Барбарики».

5. Психогімнастика.

6. Вправа «На лижах».

7. Релаксаційна вправа.

Березень

Комплекс

«Старовинний годинник»

- Розвиток уяви, фантазії, уміння знаходити оригінальні руху для вираження характеру музики;

- Виховувати самостійність у виконанні, спонукати дітей до творчості.

1. Рухова розминка.

2. Вправа «Ходьба на шкарпетках».

3. Вправа «Поклін-привітання».

4. Вправа: «Закритий і відкритий корпус».

5. Вправа «Вітерець-вітер».

6. Композиція з стрічками.

7. Музикотерапія.

8. Релаксаційна вправа.

Квітень

Комплекс

«Весняна капель»

- Виховання потреби до самовираження в русі під музику;

- Формувати вміння виконувати знайомі рухи в різних ігрових ситуаціях.

-Формувати правильну поставу, грацію рухів.

1. Рухова розминка.

2. Вправа «Хитання з боку в бік».

3. Вправа «Уклін».

4. Вправа «Давай дружити».

5. Етюд «Голосно-пошепки».

6. Композиція з обручами.

7. Психогімнастика.

8. Релаксаційна вправа.

Травень

Комплекс

«Ласкавий травень»

- Розвивати вміння передавати в пластиці різноманітний характер музики;

- Розвивати різні групи м'язів, вправляти на гнучкість, плавність рухів;

- Формувати адекватну самооцінку.

1. Рухова розминка.

2. Вправа «Гра з бджілкою».

3. Вправа «Кішечка».

4. Вправа «Лісові звірі».

5. Етюд «Секрет».

6. Пластичний етюд.

7. Музикотерапія.

8. Релаксаційна вправа.

 

10. Ресурси, необхідні для реалізації програми:

 

1. Вимоги до педагога:

Ритмопластика - це активна безпосередня діяльність, під час якої, засобами музики і спеціальних рухових і психологічних вправ, відбувається корекція та розвиток вищих психічних функцій, поліпшуються якісні характеристики руху, саморегуляція і довільність рухів і поведінки. Зважаючи особливих освітніх і виховних потреб дітей з порушеннями опорно-руховому апараті, ритмопластика проводиться музичним керівником, який має спеціальні знання в області фізіології дитини. Основне завдання музичного керівника полягає в трансляції організаційної допомоги дітям при реалізації поставленої мети: сприяти збагаченню пізнавальних можливостей і розвитку творчих здібностей дітей засобами музично - пластичних рухів.

 

2. Необхідний навчальний матеріал:

Для реалізації програми необхідно мати обладнання:

1. Музичний зал з дзеркалами і хореографічним верстатом;

2. Гімнастичні стрічки, м'ячі різного розміру, обручі, гімнастичні палиці тощо;

3. Корекційні доріжки, індивідуальні килимки;

4. Методична література;

5. Інтернет;

6. Різні костюми;

7. Фонотека музичних записів;

8. Музичний центр.

 

3. Очікувані результати та критерії їх оцінки:

В результаті впровадження програми в роботу ДНЗ, з використанням ритмопластики, можна зробити висновок про ефективність роботи з профілактики порушень опорно-рухового апарату. Індивідуально-диференційований підхід щодо корекції опорно-рухового апарату здійснювався при використанні комплексів з ритмопластике, що дозволило досягти наступних результатів: захворювання не прогресують - 19%, поліпшення відзначені -81%. Прогресування захворювань не спостерігалося, за результатами діагностики.

Отже, ритмопластическим руху надається особливе значення, так як дітям з порушеннями опорно-рухової системи, постави, координації рухового апарату це просто необхідно: танцюючи, вони долають свої недуги, вчаться ритмічно рухатися, володіти своїм корпусом, кінцівками, потім із задоволенням виконують танці різного характеру, виявляючи в танцях легкість, свободу, безпосередність, «характерність». В танцювально-ритмопластических рухах відбувається найбільше зближення дітей з музикою, адже у них є все: і ритм, і мелодія, і темп, і імпровізація, і аранжування, для появи бажання і прагнення узгоджувати свої рухи з музикою. Дітям подобається виступати на святах і конкурсах у відповідних костюмах, а костюми допомагають яскравіше і виразніше передати відповідні образи танцю.Читайте також:

© Vihovateli.com.ua 2014 - сайт для вихователів дитячих садків.