Свіжі публікації
Проект з пізнавального розвитку дітей групи старшого дошкільного віку (6-7 років)
«Земля-наш спільний дім»

Учасники проекту - вихователі, діти підготовчої групи, батьки.

Тип проекту - освітній.

Масштаб - середньостроковий.

Проблема

Проводиться на початку навчального року педагогічна діагностика допомогла виявити деякі особливості розвитку дітей нашої групи. Однією з освітніх галузей, що вимагає особливої педагогічної уваги, є - освітня область «Пізнання».

Розвиток дітей групи сильно відрізняється один від одного, діти мають різний рівень пізнавального інтересу. У групі є діти з високою пізнавальною активністю. А є й такі, яких більше цікавлять іграшки. І саме у цій частині дітей однією з яскравих проблем, виявлених в результаті діагностики, є недостатньо високий пізнавальний інтерес до природи і навколишнього світу. Форми роботи і з тими, і з іншими не можуть бути однаковими як у силу різного рівня розвитку дітей, так і в силу відмінності їх інтересів. У рамках безпосередньої освітньої діяльності з освітньої галузі «Пізнання», зокрема вирішуючи завдання розвитку кругозору на прикладі теми «Природні зони Землі», планованої лише 1 раз в 2 тижні, зробити так, щоб діти всі захопилися, зрозуміли, осмислили це непросто, оскільки заняття проводяться фронтально з усіма дітьми. Тому і з'явилася ідея надати можливість кожній дитині побути в ролі дослідника, самому дізнатися щось нове.

Актуальність

Для різнобічного розвитку дітей підготовчої групи важливо розвивати ерудованість, розширювати межі пізнання навколишнього світу, формувати планетарна свідомість. Сприяти розвитку пізнавальної активності, інтересу до світу природи можна через різні форми організації, різні форми освітньої діяльності дітей.

Тема «Природні зони Землі» чудово підходить для поглибленого дослідження дітьми разом з батьками різноманіття життя на землі. Звичайно, важлива тут і спрямовуюча роль вихователя як координатора, людини, який підказує, допомагає знайти закономірності і залежності, допоможе систематизувати отримані знання.

Частина дітей здатна самостійно і з допомогою дорослого (батьків) організувати пошук нових уявлень і знань про різноманіття життя на нашій планеті. Ці діти подорожують з батьками по світу, їм цікаво розглядати енциклопедичну літературу, в результаті чого у них накопичується певна інформаційне поле, відомості, якими вони могли б поділитися з іншими дітьми. Для іншої частини дітей актуальніше буде створювати макети, перемагати їх, використовуючи ту інформацію, якою поділилися інші. І в результаті всі діти поступово будуть втягнуті в процес пізнання.

Пізнавати світ краще комплексно, охоплюючи не тільки якусь одну його сторону, а постаратися розкрити дітям різноманіття світу. Це можливо зробити, об'єднавши різні області пізнання, такі як «Пізнання», «Соціалізація», «Праця», «Читання художньої літератури». Різноманітний пізнавальний матеріал об'єднується навколо однієї теми «Кліматична зона».

Концептуальні засади

Стрімко змінюється життя змушує нас переглядати роль і значення дослідного поведінки в житті людини і дослідницьких методів навчання в практиці масового освіти. З початком ХХІ століття стає все більш очевидно, що вміння і навички дослідницького пошуку в обов'язковому порядку потрібні не тільки тим, чиє життя вже пов'язана або буде пов'язана з науковою роботою, вони необхідні кожній людині.

В основі дослідницького поведінки - психічна потреба в пошуковій активності. Вона виступає в якості мотиву - двигуна, який запускає і змушує працювати механізм дослідницького поведінки.

Дитина по своїй природі-дослідник. Невситима жага нових вражень, допитливість, постійне прагнення спостерігати та експериментувати, самостійно шукати нову інформацію традиційно розглядаються в педагогіці як найважливіші риси дитячої поведінки. Отже, дослідницька, пошукова активність природний стан дитини. Саме вона породжує дослідницьку поведінку і створює умови для того, щоб психічний розвиток дитини розгортався як процес саморозвитку.

Саме тому кожне дослідження, проведений дитиною за підтримки батьків буде сприяти розвитку самостійності мислення, допомагати дитині сформувати впевненість у власних можливостях, це своєрідна пошуково-пізнавальна діяльність дошкільника, спрямована на результат, який виходить при вирішенні тієї чи іншої проблеми. Зовнішній результат можна побачити, осмислити, застосувати в реальній практичній діяльності. Внутрішній результат - досвід діяльності - стає безцінним надбанням дитини, поєднуючи в собі знання, уміння, цінності.

Все це дозволяє виховувати самостійну і відповідальну особистість, розвивати творчі початку і розумові здібності, сприяти розвитку цілеспрямованості, наполегливості, вчити спілкуватися з однолітками і дорослими.

Даний метод базується на особистісно-орієнтованому підході до дітей. Адже теми досліджень в основному народжуються саме з інтересів дітей.

Кожне дослідження своєрідно, в кожному дитина може заглибитися в цікаву тему настільки, наскільки дозволяють йому його здібності і виник інтерес. Дослідження припускають використовувати будь-які підручні засоби: книги та інтернет, знання дорослих, іграшки, картинки і т.п.

Мета - Розвиток пізнавальної активності дітей старшого дошкільного віку через спільні дитячо-батьківські проекти по знайомству з різноманіттям життя на планеті Землі.

Завдання:

1. Формування уявлень дітей старшого дошкільного віку про природних зонах землі (Арктика і Антарктика, тундра, тайга, степ, джунглі, пустеля), умов життя їх мешканців (тварин, рослин).

2. Формування елементарних уявлень дітей старшого дошкільного віку про раси, що населяють Землю, їх традиції, особливості життя людей в різних куточках планети.

3. Розвиток здібностей дітей старшого дошкільного віку аналізувати особливості, бачити закономірності життя в різних природних зонах.

4. Залучення батьків до реалізації спільних дитячо-батьківських проектів з пошуку та збору поглиблених знань з природним зонам як активних учасників освітнього процесу.

5. Розвиток уміння дітей презентувати підготовлену інформацію перед однолітками і самому сприймати нову інформацію від однолітка.

6. Збагачення предметно-розвивального середовища групи, що розкриває особливості різних природних зон і її мешканців.

Продукт проекту - моделі природних зон Землі, макети природних зон з мешканцями, картотека дитячої художньої літератури, спільні (діти-батьки) міні-проекти про життя в природних зонах, житла людей у різних природних зонах, картотека ігор народів світу, ляльки в національних костюмах.

Вік дітей на який розрахований проект: діти старшого дошкільного віку (6-7 років).

Строки реалізації проекту: листопад - квітень

Стратегія досягнення поставленої мети

Реалізація поставлених завдань буде проходити в 3 етапи:

I етап - Організаційний.

Мета. Залучення дітей і батьків у проект.

Відбір учасників, розподіл матеріалу між учасниками проекту, підбір дитячої енциклопедичної літератури. Створення плану роботи з дітьми та батьками. Організація умов для реалізації цілей і завдань проекту.

2 етап - Реалізаційний (змістовна частина).

Мета.

1. Залучення батьків у процес пізнавального розвитку дітей: зацікавленість батьків у наданні допомоги дітям у підготовці пізнавального матеріалу для презентацій.

2. Розширення Розвиток пізнавального інтересу дітей за рахунок поглиблення в потрібну тему. Розвиток у дітей уміння презентувати підготовлений матеріал перед однолітками. Виховання у дітей уміння слухати виступаючих, задавати питання по темі.

3 етап. Підсумковий

Мета. Виявити рівень пізнавальної компетентності дітей старшого дошкільного віку про різноманіття життя на планеті Землі. Проаналізувати затребуваність дітьми створених моделей і макетів у повсякденному самостійної діяльності.

Виявити рівень соціалізації дітей в процесі створення спільних виробів і ігор, вміння виступати перед однолітками, вміння слухати промовця.

Проаналізувати залученість батьків і дітей у процес спільної роботи.

Очікувані результати: За умови реалізації проекту можна припустити наступні результати:

Підвищення пізнавальної активності дітей старшого дошкільного віку через спільні дитячо-батьківські міні-проекти по знайомству з різноманіттям життя на планеті Землі.

У дітей будуть сформовані уявлення в процесі власної активності (через підбір ілюстрацій, пошук пізнавальної та енциклопедичної літератури) про природних зонах землі (Арктика і Антарктика, тундра, тайга, степ, джунглі, пустеля), умов життя їх мешканців (тварин, рослин). Збагатяться уявлення дітей про те, що Землю населяють люди різних рас, їх життя в різних природних зонах відрізняється.

Предметно-розвиваюче середовище групи збагатиться матеріалом, що розкриває особливості життя різних природних зон: картинки, іграшки, презентації, альбоми, фільми і т.п.

 

План роботи щодо реалізації проекту

 

№ п/п

Захід

Термін

Відповідальний/цільова аудиторія

Продукт /

Результат

1.

Інформаційний стенд в батьківському куточку Консультація для батьків «Дитяче дослідження - що це таке»

1 декада листопада

Вихователі/ батьки

Роздрукована інформація на тему / Знайомство батьків з основами проектної дослідної роботи дошкільнят

2.

Батьківські збори.

Діалог з батьками «Дослідження пізнавального розвитку дошкільнят. Плюси і мінуси»

2 декада листопада

Вихователі /батьки

Відвідування зборів 70% батьків. Знайомство батьків з перспективами роботи по екологічному розвитку дітей групи. Інтерес до нової форми роботи

3.

Розробка тем для дитячих досліджень

Початок листопада

Вихователі

/батьки, діти

Тематика дитячих досліджень

4.

Заняття з формування екологічних уявлень

Листопад-квітень

Вихователі/

діти

Систематизація накопичених знань

5.

Розподіл тем і напрямків досліджень («Земля - наш спільний дім») з екології

2 декада листопада (після зборів)

Вихователі/ діти, батьки

Календарний план підготовки виступів за проведеним дослідженням

6.

Створення макетів природних зон

Листопад-квітень

Вихователі, діти, батьки

Макети природних зон

7.

Підбір відеороликів про життя тварин і рослин в природних зонах

Листопад-квітень

Вихователі

Відеоролики про життя тварин і рослин в природних зонах

8.

Створення мультимедійних презентацій з характерними картинками, відбивають яскраві особливості природних зон (життя рослин, тварин, людини)

Листопад-квітень

Вихователі

Презентації з підбором характерних картинок природних зон

9.

Включення батьків в процес пізнавального розвитку дітей у відповідність з термінами

Листопад - квітень

Батьки /діти

1. Допомога дітям в зборі пізнавальної інформації, підтримання інтересу до теми дослідження,

2. допомога у збагачення предметно-розвивального середовища

10.

Дитячі виступи на обрану тематику

Листопад-квітень

Вихователі, Батьки /діти

1. Дитячі виступи перед однолітками

2. Вміння цікаво підготувати пізнавальну інформацію, виступати перед слухачами

11.

Аналіз пізнавальної активності дітей (різноманітність життя на землі)

Квітень

Вихователі/

діти

1. Результати діагностики пізнавальної активності дітей

2. Висновки про проведену роботу

12.

Батьківські збори. Підсумки спільних дитячо-батьківських досліджень. Анкетування батьків.

Квітень

Вихователі/ батьки

Відвідування зборів 70% батьків Рефлексія про спільно проведеної роботи.

13.

Підсумковий аналіз проведеної роботи

Квітень

Вихователі

Звіт про реалізацію проекту. Загальні підсумки

 

Список літератури:

1. Програма «Розвиток» НОУ «Навчального центру ім. Л.А.Венгера».

2. Плани занять за програмою «Розвиток». Розділ «Формування елементарних екологічних уявлень». Підготовча група.

3. Савенков А.І. Психологія дослідного навчання. - М. Академія, 2005.

4. Виготський Л.С. Мислення і його розвиток у дитячому віці. - Собр. Соч.: В 6 т. - М.,1984. - Т.2.

5. Савенков А.І. Обдаровані діти в дитячому садку і школі. - М., 2000.

6. Савенков А.І. Шлях до обдарованості. Психологія дослідного поведінки дошкільника. - СПб., 2004.Читайте також:

© Vihovateli.com.ua 2014 - сайт для вихователів дитячих садків.