Свіжі публікації
Проект «Світ через красу»
Тема: «Музична психологія»

 

Вид проекту: творчо-інформаційний.

Тривалість проекту: довгостроковий.

Учасники проекту: вихованці старших, підготовчих груп; батьки вихованців; музичні керівники; педагог - психолог.

Інтеграція освітніх галузей: музика, пізнання, здоров'я, художня творчість, психічний розвиток.

Об'єкт: вихованці старшого - підготовчого віку груп общеразвивающей спрямованості і груп з ОВЗ.

Предмет дослідження: емоційні переживання музичних творів.

Актуальність теми.

В наші дні доводиться говорити про загальну тенденцію прояву негативних емоційних переживань дошкільнят. На дані прояви надають значний вплив наступні аспекти: погіршення екологічної обстановки, її негативний вплив на материнський організм, збільшення питомої ваги «синтетичного» харчування, насиченого консервантами та барвниками, зменшення фізичних навантажень, схильність до шкідливих впливів електронної техніки, побутової хімії. Завантаженість батьків на роботі, повсякденна суєта не дають можливості розвивати дітей естетично: ходити в театри, на концерти, слухати музику і спілкуватися про почуте.

Педіатри відзначають, що все частіше батьки скаржаться, що у дітей неспокійний поверхневий сон, емоційна нестабільність, дратівливість, неврози, знижений апетит, виражена вибірковість до їжі, підвищена схильність до алергічних реакцій, простуд. Все частіше спостерігаються порушення емоційно-вольового реагування: підвищена вразливість, страх перед новим, надмірна прив'язаність до матері, загальмованість при контакті з іншими людьми. Таким дітям часто властива метеозалежність (погіршення стану, зниження працездатності при змінах погоди). У дітей не формуються пізнавальні інтереси, інтелектуальні схильності і установки, почуття обов'язку і відповідальності, не розвивається здатність до гальмування безпосередніх почуттів і бажань.

Проблема та емоційно-соціальних уподобань дітей та взаємодії один з одним є актуальною на даний момент у вихованців, тому що у більшості дітей спостерігається порушення комунікативних функцій, ознакою яких є замкнутість, конфліктність, підвищена збудливість, агресія, тривожність. Все це є наслідком недостатнього, а часом і неправильного виховного процесу.

Завдання проекту полягає в тому, щоб зняти негативні емоційні переживання, допомогти розвинути комунікативні навички, сформувати адекватну самооцінку, налагодити психологічний клімат в групі і вдома, навчити висловлювати власні емоції і слухати музику. У цьому допоможуть: музичні твори, фарби, кисті і папір.

Впливаючи на дитину, музика викликає до життя психологічні процеси: естетичні відчуття і сприйняття; зорову і слухову зосередженість; спостережливість, творче уяву. При цьому виявляються і формуються властивості особистості - здібності, потребу в діяльності, здібності в різних видах художньої творчості.

Музика і фарби можуть виражати не тільки самі різні емоційні стани людини, але їх найтонші нюанси. Адже навіть у межах одного настрою існує ціла гамма відтінків.

Основа змісту музики - вираження настрою, почуттів. Тому дуже важливо відзначати головне - визначення емоційно-образного змісту музики.

Емоції - це особливі психічні стани, пов'язані з вродженими реакціями людини, його потребами і мотивами. Але як можна дізнатися про емоційний стан дитини після прослуховування музики, крім мови? У цьому допоможуть фарби і пензлі.

Емоції і почуття, виконуючи регулюючу функцію, сприяють перебудові поведінки дитини, переживання підтримують, направляють, або гальмують вчинки.

Розвитку емоцій і почуттів, їх корекції, зняттю напруги і сприяє релаксації музика і художня творчість.

Емоції і почуття пов'язані з соціально-психологічною ситуацією здійснення діяльності дитини, що є одним з найважливіших умов їх нормального психологічного зростання.

Здавна музика визнавалася важливим і незамінним засобом формування особистісних якостей людини, її духовного світу. У Стародавній Греції навіть існувало вчення, в якому обґрунтовувалася вплив музики на емоції людини.

Музика служить порозумінню людей, пробуджує і підтримує в них почуття спорідненості, втілює суспільні ідеали, допомагає знайти сенс життя. Велика її роль в соціальній дійсності. Тому ні в далекому минулому, ні в даний час ми не знаємо суспільства, в якому музика не грала б важливої ролі в його житті.

Кожне мистецтво говорить на своїй мові. Музика - мова звуків та інтонацій - відрізняється особливою емоційною глибиною. Саме ця емоційна сторона змісту музики здійснюється слухачем в першу чергу. Музика значно точно малює і людські характери, має звукоизобразительными можливостями. Вона несе в собі цілісне світобачення.
Дошкільник, слухаючи музику, пробуджується до радості, руху, посмішці, бажанням відобразити свої емоції на папері через фарби і пензель.
Музика і малювання більшою мірою, ніж будь-який інший вид мистецтва, доступні дитині. Ми знаємо, що шкідливо пригнічувати свої емоції, стримувати «в собі». Але ж не будь-яка форма їх розвантаження прийнятна. Агресія, тривожність, негативні емоційні прояви допомагають зняти або значно знизити за допомогою музики і малювання.

З глибокої давнини музика і малювання служили людині як найефективніше засіб психорегуляції.

Безумовно, музика - це не тільки мова, на якому висловлюється тремтяча душа людська. Справжня музика - це джерело духовного насичення, харчування дитини. якщо дитина в ранньому дитинстві має можливість бачити справді-художні, красиві, гармонійні твори живопису, скульптури, декоративно-прикладного мистецтва, слухати справжню музику, у нього сформуються правильні орієнтири і саме те, що називається словом «смак», тобто здатність відрізняти красиве від банального або потворного.

У дітей, які часто стикаються з музикою, більш багатий світ почуттів, вони більш чуйні на переживання інших людей, більш життєрадісні і діяльні, краще, швидше і повніше сприймають усе нове.

Музика розвиває емоційну сферу. Емоційна чуйність на музику - одна з найважливіших музичних здібностей. Вона пов'язана з розвитком емоційної чуйності і в житті, з вихованням таких якостей особистості, як доброта, вміння співчувати іншій людині.

Музична мова - мова емоцій. Емоції - особливий клас психічних процесів і станів, який становить пережиті в різній формі відношення людини до предметів і явищ дійсності.

Порівняно з іншими видами мистецтва музика надає найбільш сильний вплив на емоції людини, викликаючи у нього цілу гаму різноманітних почуттів, настроїв, переживань. Дошкільний вік - початкова щабель, на якій відбувається знайомство дитини з елементарними основами музичного мистецтва, починає формуватися його особистісне ставлення до музичних образів, закладаються передумови музичного смаку, розвиваються емоції.

Спілкування з музикою має не тільки викликати різні емоції, але і сприяти накопиченню естетичного досвіду, досвіду емоційних переживань, який дасть можливість старшому дошкільнику вирішувати творчі завдання в процесі сприймання і виконання музичних творів.

Мета проекту: Навчити дітей передавати свої емоційні переживання від прослуханих музичних творів художніми засобами. Психорегуляция. Розвиток емоційної сфери. Естетичний розвиток.

Завдання:

 • Розкрити поняття: МУЗИКА, ЕМОЦІЇ.
 • Познайомити зі значенням кольору в житті людей.
 • Сформувати картотеку музичних творів.
 • Залучення дітей до прослуховування музичних творів з наступним вираженням своїх емоційних переживань через художню творчість.
 • Формувати любов вихованців до музичних творів.
 • Розвивати вміння слухати музику та вільно висловлювати власні емоції за допомогою малюнка.
 • Вчити розуміти і чути красу музичних творів.
 • Розширення дитячого світогляду через перегляд відеоматеріалів з запропонованих музичних творів.
 • Розвиток психічних процесів: сприйняття, увагу, уяву, уявлення; розвиток моторики та кольоросприйняття.
 • Залучення батьків вихованців до спільної дослідницької діяльності через прослуховування запропонованих музичних творів в домашніх умовах.

Очікуваний результат:

 • Ознайомлення дітей з поняттями: МУЗИКА, ЕМОЦІЇ людини.
 • Створення картотеки музичних творів «Музична скарбничка» (в електронному варіанті).
 • Вміння вихованців передавати свої емоційні переживання арт - терапевтичними методами і володіння ними у важких життєвих ситуаціях.
 • Сформованість бажання слухати і розуміти музичні твори.
 • Динаміка розвитку психічних процесів.
 • Переживання позитивних емоцій, релаксація, зниження тривожності, агресії.
 • Виховання естетичного та музичного смаку.

Попередня робота:

 • Знайомство з особливостями сприйняття мозком людини музичних творів (карти - ілюстрації)
 • Слухання музичних уривків.
 • Консультування батьків вихованців щодо реалізації проекту.

Продукт проектної діяльності: Книга: «Музика очима дітей».Читайте також:

© Vihovateli.com.ua 2014 - сайт для вихователів дитячих садків.