Свіжі публікації
Тематичний план роботи платної освітньої послуги з корекції мовлення дітей дошкільного віку 5-7 років на 2012-2013 навчальний рік

Терміни проведення

Завдання корекції звуковимови, розвитку фонетико-фонематичного сприйняття, навичок мовного аналізу і синтезу

Зміст роботи

Формування і вдосконалення лексико-граматичної сторони мовлення і розвиток зв'язного мовлення

Вересень

1 - 2 тиждень

Розвиток дрібних рухів кистей рук і пальців

Мета: розвиток дрібної моторики.

Завдання: сприяти розвитку мовного слуху, зорового і слухового уваги, пам'яті.

Познайомити дітей з поняттям мовні і немовні звуки

Пальчикова гімнастика

Артикуляційна гімнастика

Развітіе мелких движенії кістей ркк і
пальцев

l) Упражненія «Рибдоа», «Бівпрокль», «Окуляри», «Веєр»

проба «ребро - доуладо - ладонь».

2) Пробведеніе шаблонів

3) Разбор по сортум насіння, мозаідо -

ппро цвцю.

4) Лепдоа, штріховка, малювання по пунктиру


Ігри:

«Вгадай, що звучить?»

«Вгадай, чий голос?»

«Четвертий зайвий»

«Збери картинку»

«Чого не стало?»

«Забавні палички» викладання за зразком

«Почуй своє ім'я»

Вчити дітей вслухатися звернену мову.

Вчити виділяти назви предметів, дій, ознак, розуміти узагальнююче значення слів, збагачувати словниковий запас дітей.

Закріпити навички правильного звуковимови сохранных звуків, вживання різних складових структур і слів доступного звукового складу.

Формувати навички узгодження прикметників з іменниками в роді, числі, відмінку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вчить дітей деяким способам словотворення: з використанням іменників із зменшувально-пестливими суфіксами і дієслів з різними приставками.

Вправляти у конструюванні речень з опорним словами, у поширенні речень за рахунок введення однорідних членів (сказуемых, підлягають, доповнень, визначень); визначати кількість слів у реченні, (два-три-чотири).

Удосконалювати навички складання оповідань, розповідей по серії сюжетних картинок, заучування потішок, віршів.

 

 

 

 

 

Вересень

3 -4 тиждень

Голосні звуки

Мета: розвиток фонематичного сприйняття. Збагачення словникового запасу.

Завдання:

1. Формувати правильне мовне дихання і тривалий ротової видих.

2. Активізувати рухи мовного апарату.

3. Удосконалювати вміння розрізняти на слух довгі і короткі слова.

4. Удосконалювати вміння розрізняти на слух голосні звуки. Уточнити артикуляцію голосних звуків [а,у, і, о,е]

5. Визначення позиції голосних звуків у слові ( початок, середина, кінець)

6. Збагачення словникового запасу..

Масаж пальців рук з використанням колючого килимка.

Артикуляційна гімнастика.

Дихальні вправи.

Ігри: «Злови звук А, І, О, У,

« Назви перший звук у словах»

« Знайди, де в слові заховався " звук»

«Злови рибку»

«Четвертий зайвий»

«Вгадай, чий голос?»

«Що змінилося?»

«Веселий потяг»-визначення позиції звуку

 

    

Жовтень

1-3 тиждень

Свистячий звук [c]

Мета: розвиток фонематичного сприйняття.

Завдання:

1. Знайомство з артикуляцією звука.

2. Постановка і закріплення вимови звуків [с ,з ,]

3. Виділення звуків [с,з,] з ряду звуків, складів, слів.

4. Автоматизація звуку в складах.

5. Закріплювати вміння розрізняти на слух голосні звуки.

6. Визначення позиції звуку в слові.

7. Уточнити поняття приголосний звук.

8. Вчити запам'ятовувати і відтворювати ланцюжка складів.

Пальчикова гімнастика

Артикуляційна гімнастика для свистячих звуків.

Дихальні вправи

Ігри:

«Повтори не помилися»

«Злови звук»

«Четвертий зайвий»( за наявності звуку в слові)

«Визнач позицію звуку в слові»

«Додай звук»

«Кому що?»

«Знайди відмінності» зорове сприйняття

Штріховка, малювання по пунктиру

 

   

 

Жовтень

  

4-тиждень

 

Листопад

 

1-2 тиждень

Свистячий звук [c]

Мета: формування навичок звукового аналізу та синтезу

Завдання:

1. Автоматизація звуку в словах, реченнях.

2. Визначення позиції звуку в слові.

3. Добір слів із звуком[c] до схем(звук в різних позиціях).

4. Засвоєння слів різної звуко-складової складності зі звуком [c].

5. Заучування віршів , насичених звуком [з]

Пальчикова гімнастика

Артикуляційна гімнастика для свистячих звуків.

Дихальні вправи

Ігри:

«Злови звук»

«Назви місце звуку в слові»

«Четвертий зайвий» - миска-кицька-

Кіт-рот - робота - ток

«Відгадай загадки»

«Відгадай як звуть дівчаток»(за першими звуками)

«Веселий рахунок»

Розфарбовування зашумленою букви С.

Листопад

3 тиждень

Свистячий звук [c]

Мета: формування зв'язного мовлення.

Завдання:

1. Вчити складати зв'язну розповідь за картиною.

2. Переказ невеликого оповідання

3. Збагачення словникового запасу.

 

 

Листопад

4 тиждень

 

Грудень

1-2 тиждень

Шиплячий звук [ш].

Мета: формування навичок звукового аналізу та синтезу.

Завдання:

1. Знайомство з артикуляцією звука [ш].

2. Постановка і закріплення вимови звука [ш].

3. Виділення звуків [ш] з ряду звуків, складів, слів.

4. Закріплювати навик вживання слів різної складової структури.

5. Формувати вміння розрізняти на слух приголосні звуки за ознаками: глухість-дзвінкості; твердості - м'якості .

Масаж пальців рук з використанням колючого килимка.

Пальчикова гімнастика

Артикуляційна гімнастика для шиплячих.

Дихальні вправи

Ігри:

«Додай звук»

«Заміни перший звук»

«Підбери слово до схеми»

«Визнач позицію звуку в слові»

«Кому що?»

Викладання букви Ш з паличок

 

Грудень

3-4 тиждень

Шиплячий звук [ш].

Мета: формування навичок звукового аналізу та синтезу.

Завдання:

1. Автоматизація звуку в словах, реченнях.

2. Визначення позиції звуку в слові.

3. Добір слів із звуком[ш] до схем(звук в різних позиціях).

4. Вчити запам'ятовувати і відтворювати ланцюжка слів.

Пальчикова гімнастика

Артикуляційна гімнастика для шиплячих звуків.

Дихальні вправи

Ігри:

«Ланцюжки слів»

«Веселий потяг»

«Повтори чистоговорку»

«Хто більше придумає слів?»

«Забавні палички» викладання з паличок

«Веселий рахунок»

Розфарбовування зашумленою букви Ш.

Вчити вживати іменники з збільшувальним значенням (голосище, носище, домище), диференційовано використовувати в мовленні прості і складні прийменники, утворювати порівняльну ступінь прикметників (добрішими, зліше, солодше, густіше, далі), складні складені прикметники складові прикметники (темно-зелений, яскраво-червоний).

Закріплювати у дітей навик складання педложений з питань, по картинці, по моделям.

 

 

Січень

2 тиждень

Шиплячий звук [ш].

Мета: формування зв'язного мовлення.

Завдання:

1. Складання розповідей по серії сюжетних картинок.

2. Чтеие невеликих оповідань, насичених звуком[ш]-робота з текстом.

3. Збагачення словникового запасу.

 

Малювання сюжету до розповіді.

 

Січень

3-4неделя

Свистячий звук [з]

Мета: розвиток фонематичного сприйняття.

Завдання:

1. Знайомство з артикуляцією звука.

2. Постановка і закріплення вимови звуків [з ,з ,]

3. Виділення звуків [с,з,] з ряду звуків, складів, слів.

4. Совершенствоватьнавык звукового аналізу і синтезу складів, слів.

 

 

 

 

Самомасаж пальців рук.

Артикуляційна гімнастика для свистячих звуків.

Дихальні вправи

Ігри:

«Повтори ланцюжок складів, слів»

«Додай звук»

«Встав пропущений звук»

«Підбери слово до схеми»

«Визнач позицію звуку в слові»

«Кому що?»

«Хто більше ?» придумати слова із заданим звуком

Виліплювання букви з пластиліну

 

 

Лютий

1-2 тиждень

Свистячий звук [з]

Мета: формування навичок звукового аналізу та синтезу.

Завдання:

1. Автоматизація звуку в словах, реченнях.

2. Визначення позиції звуку в слові.

3. Добір слів із звуком[з] до схем(звук в різних позиціях).

4. Розвивати вміння запам'ятовувати і відтворювати ланцюжка слів.

Самомасаж пальців рук.

Артикуляційна гімнастика для свистячих звуків.

Дихальні вправи

Ігри:

«Хто більше придумає слів»

«Підбери слово»

«Чого не стало?»

Закріплювати навик вживання повсякденних дієслів з новим лексичним значенням, утвореним за допомогою приставок, що передають різні відтінки дій (виїхав - під'їхав-в'їхав-з'їхав).

Розширювати можливості користуватися діалогічною формою мовлення.

Активізувати словотворчі процеси: вживання найменувань, утворених за рахунок словосложения (книголюб, бджоляр ...)

Уточнювати уявлення дітей про основні кольори і їх відтінки.

Вчити диференційовано використовувати в мовленні прості і складні прийменники.

 

Лютий

3-4неделя

Свистячі звуки [ з] - [з].

Мета: розвиток фонематичного сприйняття, формування навичок звукового аналізу та синтезу. Збагачення словникового запасу.

Завдання:

1. Диференціювання звуків [З].

2. Підбір слів зі звуками [З] до схем.

2. «Поясни слівце»

Пальчикова гімнастика

Ігри:

«Повтори ланцюжок складів»

«Злови звук»

«Заміни звук»

«Кого, як звуть»

«Що Соні, а що, Зоє?»

«Скажи навпаки»

  

Березень

1 тиждень

Шиплячий звук [ж].

Мета: розвиток фонематичного сприйняття, формування навичок звукового аналізу та синтезу. Збагачення словникового запасу.

Завдання:

1. Постановка звука[ж].

2. Автоматизація звуку в складах, словах, реченнях.

3. Визначення позиції звуку в слові.

Масаж пальців рук з використанням колючого килимка.

Пальчикова гімнастика.

Артикуляційна гімнастика для шиплячих.

Ігри:

«Підбери слова до схеми»

«Веселий потяг»

«Доскажи слівце»

Викладання букви ж з паличок.

    

Березень

2-3 тиждень

Шиплячі звуки [ш] - [ж].

Мета: розвиток фонематичного сприйняття, формування навичок звукового аналізу та синтезу. Збагачення словникового запасу.

Завдання:

1. Диференціювання звуків [ш-ж].

2.Подбор слів зі звуками [ш-ж] до схем.

2. «Поясни слівце» (нишпорити - смажити)

Масаж пальців рук з використанням колючого м'ячика.

Ігри:

«Запам'ятай повтори»

«Злови звук»

«Підбери слова до схеми»

«Веселий потяг»

«Кому що?»

  

 

 

Березень

4 тиждень

Звуки [з] -[ ш].

Мета: розвиток фонематичного сприйняття, формування навичок звукового аналізу та синтезу. Збагачення словникового запасу.

Завдання:

1. Диференціювання звуків на слух [ш].

2. Підбір слів зі звуками [с-ш] до схем.

2. «Поясни слівце»

Самомасаж пальців рук.

Ігри:

«Четвертий зайвий» (за наявності звуку в слові)

«Виправ помилку»

« Що Соні, а що Шурі»

«Підбери слова до схеми»

Пальчикові ігри

Продовжувати вчити складати розповідь по серії сюжетних картинок.

Удосконалювати навички переказу , з опорою на картинний, вопросный плани.

Вчити складати речення з противительным союзом «а»;складнопідрядні речення з підрядними реченнями причини (тому що).

Розвивати навички передачі в мові послідовності подій спостережень за серією виконуваних детьмидействий.

Закріплювати навик складання розповідей по картині і серії картин з елементами ускладнення (доповнення епізодів, зміну початку, кінця розповіді).

 

Квітень

1-2 тиждень

Сонори. Звук [л].

Мета: розвиток фонематичного сприйняття.

Завдання:

1. Знайомство з артикуляцією звука.

2. Постановка і закріплення вимови

звуку [л]

3. Виділення звуку [л] з ряду звуків, складів, слів.

4. Совершенствоватьнавык звукового аналізу і синтезу складів, слів.

Пальчикова гімнастика

Артикуляційна гімнастика для сонорних звуків.

Дихальні вправи

Ігри:

«Злови звук»

«Встав пропущений звук»

Розфарбовування зашумленою літери

 

  

Квітень

3 тиждень

Сонори. Звук [л].

Мета: формування зв'язного мовлення.

Завдання:

1. Складання розповідей по серії сюжетних картинок.

2. Чтеие невеликих оповідань, насичених звуком [л]-робота з текстом.

Пальчикові ігри.

Артикуляційна гімнастика для сонорних звуків.

Ігри:

«Назви слова зі звуком [л], які ти почуєш в тексті»

«Хто більше назве слів зі звуком [л]»

  

Квітень

4 тиждень

 

Травень

1-2 тиждень

Сонори. Звук [р].

Мета: розвиток фонематичного сприйняття.

Завдання:

1. Знайомство з артикуляцією звука.

2. Постановка і закріплення вимови

звуку [р]

3. Виділення звуку [р] з ряду звуків, складів, слів.

4. Совершенствоватьнавык звукового аналізу і синтезу складів, слів.

Пальчикова гімнастика.

Артикуляційна гімнастика для сонорних звуків.

Дихальні вправи

Ігри:

«Запам'ятай повтори»

«Піймай звук»- топні якщо почуєш звук [р]

«Хто більше» назвати слова зі звуком [р]

Розфарбовування зашумленою літери

 

Травень

3 тиждень

Сонори. Звуки [р-р,].

Мета: розвиток фонематичного сприйняття, формування навичок звукового аналізу та синтезу. Збагачення словникового запасу.

Завдання:

1. Диференціювання звуків на слух [р-р,].

2. Підбір слів зі звуками [р-р,] до схем.

Артикуляційна гімнастика для сонорних звуків.

Пальчикова гімнастика.

Ігри:

«Що Риті, а що Ромі?»

«Злови рибку» - твердий чи м'який звук

«До якої схеми картинка?»

 

 

Травень

4 тиждень

Сонори. Звуки [ р-л] , [ л,,].

Мета: розвиток фонематичного сприйняття, формування навичок звукового аналізу та синтезу. Збагачення словникового запасу.

Завдання:

1. Диференціювання звуків на слух [р]-[л],

[ р,]- [ л,] в складах, словах.

2.Подбор слів зі звуками [р]-[л], [ р,]- [ л,]

до схем.

2. «Поясни слівце»

Артикуляційна гімнастика для сонорних звуків.

Пальчикова гімнастика .

Ігри:

« Топні якщо почуєш звук -[р], плесни-[ л]»

« Що Риті, а що Олені?»

« Веселий потяг»

 

 

У результаті логопедичної роботи діти повинніни навчитися:

розуміти звернену мову у відповідності з параметрами вікової норми;

фонетично правильно оформляти звукову сторону мови;

правильно передавати складове структуру слів, що використовуються в самостійної промови;

користуватися в самостійної промови простими поширеними і складними реченнями, володіти навичками об'єднання їх в розповідь;

володіти елементарними навичками переказу, діалогічної мови, словотворення: продукувати назви іменників від дієслів, прикметників від іменників і дієслів, зменшувально-пестливих і збільшувальних форм іменників та інше:

граматично правильно оформляти самостійну мова у відповідності з нормами мови (відмінкові, родовидові закінчення слів повинні проговорюватися чітко; прості і майже всі складні прийменники - вживатися адекватно);

використовувати в спонтанному спілкуванні слова різних лексико-граматичних категпротеорій (іменників, дієслів, прислівників, прикметників, займенників тощо).

Мета: усунення мовленнєвого дефекту у дітей, попередження можливих труднощів у процесі шкільного навчання.

Завдання:

1. Усунення дефектів звуковимови (виховання артикуляційних навичок, звуковимови, складової структури) й розвиток фонематичного слуху (здатність здійснювати операції розрізнення і пізнавання фонем, які складають звукову оболонку слова);

2. Розвиток навичок звукового аналізу (спеціальні розумові дії щодо диференціації фонем і встановленню звукової структури слова).

3. Збагачення словника дітей переважно залученням уваги до способів словотвору, до емоційно-оціночним значенням слів.

4. Розвиток у дітей уваги до морфологічного складу слів і зміні слів і їхніх сполучень у реченні.

5. Виховання в дітей уміння правильно складати просте поширене речення, а потім і складне речення; уживати різні конструкції речень у самостійній зв'язного мовлення.

6. Розвиток зв'язного мовлення в процесі роботи над розповіддю, переказом з постановкою певної корекційної задачі по автоматизації в мові уточнених у вимові фонем.

7. Розвиток комунікативності, успішність у спілкуванні.

Форма проведення: підгрупові та індивідуальні заняття (для дітей 5-7 років)

Періодичність проведення - 2 рази на тиждень у другій половині дня

Тривалість занять - 20-25 хвилин.Читайте також:

© Vihovateli.com.ua 2014 - сайт для вихователів дитячих садків.