Свіжі публікації
Зміст і форми роботи, з розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку на заняттях з використанням синтезу мистецтв

Мета роботи - розвиток творчих здібностей старших дошкільників на заняттях по ознайомленню з використанням синтезу мистецтв.

Отримані дані дослідження особливостей формування творчих здібностей дошкільників покладені нами в основу методичних рекомендацій щодо подолання виявлених порушень. Виходячи з цього, завдання корекційно-розвивального навчання можна позначити наступним чином:

- активізація процесу уяви з допомогою різного виду творчих завдань;

- розвиток творчих комбінаторних навичок на основі формування операціональних компонентів творчої уяви;

- формування структурних психологічних компонентів творчих здібностей шляхом розширення запасу знань і уявлень про навколишній світ; розвиток емоційно-почуттєвої сфери;

- формувати не послідовність взаємодоповнюваних художніх дій, а вміння варіювати накопичений досвід, намагатися вирішувати завдання різними способами, новими виражальними засобами;

- виховувати емоційне і усвідомлене ставлення до образотворчого мистецтва, музики, художнього слова, уміння слухати, бачити, відчувати і співпереживати різним емоційним станам, переданим в творах мистецтва;

- активізація мовленнєвої діяльності, що забезпечує процес творчої уяви.

Згідно з зазначеними завданнями, програма поетапного експериментального навчання передбачає поступове наростання складності та обсягу завдань з урахуванням особливостей мовного дефекту, психічного розвитку та індивідуальних особливостей учнів дітей.

З урахуванням діяльнісного підходу до розвитку психічних функцій корекційно-розвиваюча програма включає наступні напрями роботи: розвиток творчої уяви в процесі конструювання (на основі методу наочного моделювання); розвиток уяви в ході образотворчої діяльності; формування творчих здібностей дітей в ігровій діяльності, на основі драматизації, в ході спеціальних ігрових занять і вправ, що стимулюють творчу активність дітей; підвищення мовленнєвої активності дітей у процесі занять з розвитку творчої уяви, навчання дітей творчому рассказыванию.

Розвиток творчого потенціалу дитини відбувається з опорою на різні види дитячої діяльності, що дозволяє продуктивно компенсувати наявні недоліки і закріпити досягнутий результат, а також збагатити творчий розвиток дитини, використовуючи можливості його віку. Часто це техніки, пов'язані з використанням ігрової та музично-естетичної діяльності. Як відомо, музика, художнє слово, образотворче мистецтво - джерело особливої дитячої радості в дошкільному дитинстві. Дитина відкриває для себе чарівну силу мистецтва і, при достатньому багатстві вражень, прагне виразити їх у власному «творчий продукт» через малювання, музику, словотворчість. При цьому дитина розкриває себе, осягає власні можливості.

Зміст проведеної нами роботи з розвитку творчих здібностей дітей було структуровано на основі синтезу мистецтв: музики, художньої літератури та образотворчого мистецтва. Цей комплекс, на думку педагогів і психологів (Н. А. Ветлугина, Т С. Комарова, К. В. Тарасова, Р. М. Чумічева та ін), найбільш доступний дітям, відкриває широкі можливості в плані розвитку їх художньої культури.

Враховуючи таку особливість мистецтва, як тяжіння різних його видів до взаємозв'язку, у своїй діяльності ми базувалися на принципі інтеграції у подачі навчального матеріалу. Взаємозв'язок, взаємопроникнення різних видів мистецтв і різноманітної художньо-творчої діяльності дорослих і дітей в освітньому процесі стали основним правилом у побудові системи комплексних занять з дітьми.

На рішення поставлених задач були орієнтовані педагогічні умови: ігрові методи і прийоми, інтегровані форми організації художньо-творчої діяльності, художньо-естетична просторово-предметне середовище. Розвиваюча програма творчого розвитку дітей старшого дошкільного віку з використанням принципу синтезу мистецтв передбачає використання інтегративних занять, бесід, розваг, свят: «Чарівні пригоди Ляпки», «Якими бувають хмари?», «Осінні дерева. Чудовий сад. Найсумніше і саме веселе дерево в саду», «Осіння казка. Пейзаж за контрастом», «Осіння казка» (продовження), «Чарівне дерево», «Казкові птахи», «Історія на грядці», «Море», «Чарівні вітрила», «Іван-царевич і його брати-суперники», «Що написано на камені?», «Килим доброго і злого чарівника», «Чарівний замок» (продовження), «Новорічна ялинка», «Яка вона, зима?», «Гра в сніжки», «Артисти цирку. Самий веселий клоун світу», свято «Фольклорне свято».

Особливу увагу нами було приділено інтегративних занять, у процесі яких завдання вирішуються за допомогою декількох видів художньої діяльності. В їх основу покладено методичні розробки Т.С. Комарової, Н.Ж. Krâževoj, Н.В. Корчаловской, С.К. Кожохиной, О.А. Куревиной. Також у роботі ми використовували дидактичні ігри, спрямовані на збагачення творчого потенціалу дітей із ЗНМ засобами мистецтва: «Угадайка», «Знайка», «Плутанина», «Схоже-несхоже», «Музична загадка», «Аудиозагадка», «Склади казку», «Радість і смуток», «Оживлялки», «Зміни кінець казки», «Ігри зі словами», «Чарівне коло», «Придумай портрет», «Придумай пейзаж», «Підбери картинку до свого настрою», «Хто є хто?», «Настрій рибака», «Підстав особа», «Буду робити добре і не буду погано», «Природа і настрій», «Емоції у казках».

У роботі з дітьми дошкільного віку, спрямовану на розвиток творчих здібностей, ми пропонували їм такі види художньої діяльності, сформульовані О.А. Куревиной:

• образотворча (робота з гуашшю, аквареллю, восковими крейдами, сангіною і ін);

• конструктивна (робота з пластиліном, глиною, білим та кольоровим папером, природними матеріалами тощо);

• декоративна (створення і прикраса предметів декоративно-прикладного значення або їх ескізів);

• музична (отримання дітьми системи опорних знань, умінь і способів музичної діяльності, що забезпечують базу для подальшого самостійного ознайомлення з музикою);

• художньо-мовленнєва (формування вміння сприймати на слух твори різних жанрів, відчувати віршований ритм, авторське ставлення до того, про що він розповідає у своєму творі, як передає настрій героїв, стан природи).

Таким чином, нами була розроблена і апробована розвиваюча програма творчого розвитку дітей старшого дошкільного віку з використанням принципу синтезу мистецтв, науково обґрунтовані і сформульовані ефективні умови та методи роботи з дошкільниками в обраному нами напрямку. Зміст проведеної нами роботи з розвитку творчих здібностей дітей було структуровано на основі синтезу мистецтв: музики, художньої літератури та образотворчого мистецтва.Читайте також:

© Vihovateli.com.ua 2014 - сайт для вихователів дитячих садків.