Свіжі публікації
Використання алгоритмічних схем у навчанні малюванню дітей з ОВЗ

Малювання - один з улюблених видів дитячої діяльності. Як правило, діти сміливо і з задоволенням беруться за будь-які зображувальні засоби і малюють. На жаль, це не можна сказати про дітей з інтелектуальною недостатністю, оскільки у них продуктивна діяльність, зокрема малювання, поза навчання практично не виникає. Такі діти не виявляють бажання малювати у вільній діяльності, малюнки виконують не охоче і тільки на прохання дорослого. Як правило, причиною такого небажання є не стільки відсутність інтересу до малювання, скільки утруднення в зображенні предметів.

 

Актуальність:

Для образотворчої діяльності дітей з інтелектуальною недостатністю характерно:

  • слабкість асоціацій між власними графічними побудовами і реально існуючими предметами і явищами;
  • ускладненість процесу впізнавання у власних графічних образах реальних предметів і їх швидке забування;
  • велика кількість графічних штампів;
  • статичність малюнків за формою і змістом;
  • бідність колірних рішень;
  • відсутність або нерозвиненість сюжетних побудов;

Образотворча діяльність, зокрема малювання, містить в собі великі можливості. Воно є засобом розумового, графо-моторного, емоційно - естетичного і вольового розвитку дітей з ОВЗ. У процесі малювання удосконалюються всі психічні функції: зорове сприйняття, уявлення, уяву, пам'ять, розумові операції. Характерною рисою в малюнках дітей з інтелектуальною недостатністю є використання шаблонів (графічних штампів), які дитина переносить з малюнка в малюнок. Враховуючи особливості розвитку, можливо, поступово підготувати дитину з інтелектуальною недостатністю до зміни і відходу від графічних штампів, формування художньо-творчих здібностей.

 

Використання алгоритмічних схем у навчанні вариативному малювання

Навчання дітей вмінню зображати предмети - одна з найбільш важких завдань роботи з образотворчої діяльності в корекційному дитячому саду. Трудність її пояснюється, передусім, низькими можливостями дітей з порушенням інтелекту. Часто, педагоги, пристосовуючись до можливостей дітей, значно знижують вимоги до формування у них самостійних умінь у даному напрямку. У результаті основна маса вихованців малює тільки те, що пройдено на заняттях, використовуючи графічні штампи. В процесі навчання особлива увага необхідно спрямовувати на формування у дітей уміння передавати в малюнку основні ознаки і властивості (форму, колір, будова), не властиві конкретному предмету, а усіх предметів навколишньої дійсності. Об'єкти, які зображуються дітьми під керівництвом вихователя, повинні стати лише тим матеріалом, на основі якого діти набудуть знання і вміння, щоб згодом використати їх при зображенні інших предметів. На цій основі у дітей може виникнути і самостійна образотворча діяльність, сприяє загальному психічному розвитку. Але для цього потрібен цілеспрямований підбір методів навчання.

У своїй роботі одним з таких методів ми вибрали малювання з опорою на алгоритм зображення предмета.

1

Так як дітей з інтелектуальною недостатністю, насамперед треба навчити бачити в предметі не тільки загальну форму, але і форму окремих частин, саме точність відображення форми предмета є одним з головних умов впізнаваності зображення.

Алгоритмічні схеми малювання складаються із знайомих дітям геометричних фігур (коло, овал, квадрат, прямокутник, трикутник) Коли ми показуємо дитині алгоритм, він дізнається знайомі фігури, які нехай не досконало, але вже вміє малювати. На початковому етапі ми розглядаємо разом з дитиною, з яких геометричних фігур складається предмет, обводимо їх пальчиком, так само використовуємо в роботі рухливі алгоритми.

2

Дізнаючись фігури, діти не відчувають почуття невпевненості і страху перед малюванням, а з цікавістю беруться за олівці і малюють, спочатку спільно з вихователем, а пізніше, оволодівши досвідом малювання за схемами - самостійно.

На перший погляд може здатися, що оволодіння алгоритмічними схемами перешкоджає розвитку художньої творчості дитини, але це не так, оскільки ми намагаємося дати дітям якомога більше варіантів зображення одного і того ж предмета. А так само пропонуємо дітям варіативність колірних рішень і деталей.

3

Таким чином, застосування алгоритмічних схем активує потенційні можливості дітей з ОВЗ у навчанні малюванню, сприяє формуванню художньо-творчих здібностей.

 

Список літератури:

1. Кузнєцова Г.В. Корекційно - розвиваючі заняття з навчання графічним навикам дітей 5 - 7 років з проблемами в розвитку засобами изодеятельности (Текст) / посібник для батьків, вихователів, дефектологів. - М, 2002

2. Рижова, Н.В. Розвиток творчості дітей 5-6 років з ОНР (Текст) / Н.В.Рыжова. - М., 2009.

3. Давидова Г.М. Малюємо транспорт. - М: Видавництво «Скрипторій 2003», 2009

4. Шайдурова Н.В. Навчання дітей дошкільного віку малювання тварин з алгоритмічним схемами: Методичний посібник для воспитателейДОУ (Текст) - СПб.: ТОВ «Видавництво «Дитинство - Прес», 2009Читайте також:

© Vihovateli.com.ua 2014 - сайт для вихователів дитячих садків.