Свіжі публікації
«Технологія розробки раціонального рухового режиму дітей в ДНЗ»

В дошкільному дитинстві закладається фундамент здоров'я дитини, відбувається його інтенсивне зростання і розвиток. Формуються основні рухи, постава, а так само необхідні навички і звички, що набуваються базові фізичні якості, виробляються риси характеру, без яких неможливий здоровий спосіб життя.

Рухова активність - це природна потреба в русі, задоволення якої є найважливішою умовою всебічного розвитку та виховання дитини. Рухи необхідні дитині, так як вони сприяють вдосконаленню його фізіологічних систем і, отже, визначають темп і характер нормального функціонування організму, що росте. Адже чим активніше залучення дитини в світ рухів, тим багатше і цікавіше його фізичний і розумовий розвиток, міцніше здоров'я. Сучасні міські діти не мають можливості для прояву достатньої самостійної рухової активності. Цьому сприяють певні чинники: перенасичене простір груп в дитячому садку і квартир, скороченням ігрових майданчиків, велика кількість транспорту, переважанням статичного час перепровадження здоров'я людини здоров'я людини. Руховий режим в дошкільному закладі включає всю динамічну діяльність дітей, як організовану, так і самостійну. При розробці раціонального рухового режиму важливо не тільки забезпечити задоволення біологічної потреби дітей у руховій активності, але і передбачити раціональне зміст ТАК, засноване на оптимальному співвідношенні різних видів занять, підібраних з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей. Тому педагогам необхідно подбати про організацію дитячої рухової діяльності, її різноманітності, а також виконання основних завдань та вимог до її змісту.

Повноцінний фізичний розвиток дітей, зміцнення здоров'я і вдосконалення функцій організму є невід'ємною частиною педагогічної роботи у нашому дитячому садку. Зусилля працівників МБДОУ спрямовані на оздоровлення дитини-дошкільника, культивування здорового способу життя.

В нашому дитячому садку розроблений руховий режим: ранкова гімнастика, фізкультурні заняття, рухливі ігри та фізичні вправи на свіжому повітрі, гімнастика після денного сну, фізкультурні дозвілля та свята, ігри-хороводи, ігрові вправи, спортивні естафети, змагання, тижні здоров'я, дні здоров'я в залежності від річного плану, ігри середньої рухливості, ігрові вправи в групах.

Ранкова гімнастика дає заряд бадьорості на весь день. Специфікою гімнастики в дитячому садку є навчання дітей правильним рухам. У процесі навчання рухів у дітей відбуваються вміння орієнтуватися в просторі і виконувати рухи чітко і точно, в заданому вихователем темпі, ритмі і напрямку, виробляється узгодженість рухів кожної дитини з діями всього колективу. Таким чином, збагачують руховий досвід дітей.

Основною формою навчання дітей руховим навичкам і виховання фізичних якостей є безпосередньо освітня діяльність з фізичної культури, які проводяться за розкладом у всіх вікових групах. У кожному віковому періоді безпосередньо освітня діяльність з фізичної культури має різну спрямованість:

• маленьким дітям вони повинні приносити задоволення, навчити їх орієнтуватися в просторі, правильно працювати з обладнанням, навчити прийомам елементарної страховки;

• в середньому віці - розвинути фізичні якості (насамперед, витривалість і силу);

• у старших групах - сформувати потребу в русі, розвинути рухові здібності і самостійність і т.д.

Тому використовуються різноманітні варіанти проведення фізкультурних занять:

• заняття за традиційною схемою (ввідно-підготовча частина, загальні розвиваючі вправи, основні види рухів, рухливі ігри);

• заняття, що складаються з набору рухливих ігор великої, середньої і малої інтенсивності;

• заняття-тренування в основних видах рухів;

• заняття-змагання, де діти в різних естафет виявляють переможців;

• заняття-заліки, під час яких діти здають фізкультурні норми щодо виконання основних рухів на час, швидкість, відстань.

Великий вплив на бажання дітей посуватися надають рухливі ігри. Рухливі ігри є засобом гармонійного розвитку дитини, школою управління власною поведінкою, формування позитивних взаємин, благополучного емоційного стану. Рухливі ігри в дитячому садку проводяться з урахуванням вікових особливостей дітей, з урахуванням сезонності.

Рухові навантаження у вигляді фізкультхвилинок та динамічних змін знімають застійні явища, викликані тривалим сидінням за столом, дають відпочинок втомленим м'язам, а також органів зору та слуху. Вправи ігрового характеру надають сприятливий вплив на організм дітей: на загальній тонус, моторику, сприяють тренуванні рухливості центральної нервової системи, розвивають увагу і пам'ять, створюють позитивний емоційний настрій і знімають психоемоційне напруження.

Фізкультхвилинки проводяться з метою активно змінити діяльність дітей і цим послабити наступаюче стомлення, а потім знову переключити їх на продовження заняття. Не всі заняття вимагають проведення фізкультхвилинки, а лише ті з них, які пов'язані з обмеженням рухливості і активним зосередженою увагою дітей. У підборі вправ для фізкультхвилинок необхідно керуватися наступним: вправи повинні бути знайомі дітям і прості за виконанням; вони в основному мають охоплювати великі м'язові групи. Це вправи, пов'язані з потягуванням, випрямленням хребта, ходьбою на місці, підскоками, присіданням в швидкому темпі. Іноді це можуть бути і вправи для більш дрібних груп м'язів: рук, шиї, обличчя, очей і т. д.

Здоров'я людини багато в чому залежить від правильного дихання. Для того щоб правильно дихати, потрібно навчитися керувати дихальними м'язами, всіляко їх розвивати. У дітей дошкільного віку дихальні м'язи ще слабкі, тому необхідні спеціальні дихальні вправи.

Точковий масаж - елементарний прийом самодопомоги своєму організму. Вправи точкового масажу вчать дітей свідомо дбати про своє здоров'я і є профілактикою простудних захворювань. Мета комплексів масажу і дихальних вправ полягає не тільки в профілактиці простудних та інших захворювань, підвищення життєвого тонусу у дітей, але і у прищепленні їм почуття відповідальності за своє здоров'я, впевненості у тому, що вони самі можуть допомогти собі поліпшити своє самопочуття.

Вирішальна роль щодо формування особистісного потенціалу та пропаганді здорового способу життя належить родині. Для участь в різних заходах, що проводяться в дитячому садку, залучаються батьки. Ця форма взаємодії є ефективною для взаєморозуміння і виховання здорової дитини. Спільна участь у творчих заходах допомагає об'єднати сім'ю і наповнити її дозвілля новим змістом. Створення умов для спільної рухової діяльності, поєднання індивідуальної та колективної творчості дітей та батьків сприяє єднанню педагогів, батьків і дітей. Що формує позитивне ставлення один до одного.

З метою зміцнення здоров'я, прищеплення здорового способу життя та інтересу до спортивних ігор в дитячому садку проводяться змагання-естафети, спортивні свята і дозвілля, ігри на свіжому повітрі. При правильно організованому режимі зміни різних видів діяльності і відпочинку протягом року у дітей відзначаються сприятливі зрушення в показниках фізичного розвитку, рухової підготовленості. Організація різних фізичних вправ та ігор на повітрі робить позитивний вплив на весь організм дитини. Під час проведення безпосередньо освітньої діяльності з фізичного розвитку на повітрі у дітей виникають позитивні емоції, більше поглинається кисню, збільшується обмін речовин, підвищуються функціональні можливості організму.

Для створення цілісної системи здоров'язбереження дітей, дуже важливим є організація рухової розвивального середовища в дошкільному закладі. Аналіз створених умов показав, що в нашому дитячому садку є необхідні умови для підвищення рухової активності дітей, а так само для їх розслаблення і відпочинку.
Обладнаний фізкультурний зал з різноманітним фізкультурним посібником, який підвищує інтерес до фізичної культури, розвиває життєво-важливі якості, збільшує ефективність занять.

Для вдосконалення навичок, отриманих на заняттях з фізкультури, в групах створені куточки рухів, які враховують вікові особливості дітей, їх інтереси. У всіх групах є посібники для профілактики плоскостопості, для рухливих ігор та вправ загальнорозвиваючого впливу. Вихователі виявляють творчість і винахідливість у виготовленні посібників з непридатного матеріалу для поповнення фізкультурних куточків. Дрібне фізкультурне обладнання розміщено так, що воно доступне дітям. Основні компоненти здорового початку - спокій і рух - повинні правильно поєднуватися в режимі дошкільного закладу. Тому важливим, на наш погляд, було створення в групах куточків здоров'я, куточків усамітнення. Тут діти можуть «подзвонити» мамі по телефону, подивитися фотографії, просто полежати на м'яких красивих подушках, килимках. Адже психічне здоров'я дітей не менш важливо, ніж фізична. Для вирішення цієї проблеми в дитячому саду є куточки психологічного розвантаження, де психолог проводить з дітьми різні релаксаційні, тренінгові заняття, допомагаючи дошкільнятам навчитися керувати своїми емоціями. Ігро-тренінги та ігротерапія - час строго не фіксоване, в залежності від завдань поставлених педагогом, може бути організовано не помітно для дитини, за допомогою включення педагога в процес ігрової діяльності. Для проведення профілактичних заходів у дошкільному закладі є медичний кабінет зі спеціальним обладнанням.

Таким чином, на базі дитячого садочку створені всі умови для повноцінного розвитку рухової активності і оздоровлення дітей. Створена необхідна макро і мікросередовище. У дитячому садку функціонують: спортивний зал, фізкультурні майданчики на ділянці дитячого саду для різних вікових груп, музичний зал. Для розвитку фізичних якостей, формування рухових умінь і навичок, виховання потреби в самостійних заняттях фізичними вправами, у кожній групі, обладнані фізкультурні куточки, де є все необхідне фізкультурне обладнання для самостійної ТАК. Це і атрибутів для рухливих ігор, і фізкультурне обладнання для гімнастики після сну, обладнання для індивідуальної профілактичної роботи, корекційної роботи з дітьми. В «куточках здоров'я» накопичено багатий матеріал: дидактичні ігри та посібники з культури поведінки, ведення здорового способу життя, раціонального харчування, дотримання правил безпечної поведінки та правил особистої гігієни. Діти самостійно і під керівництвом вихователя отримують елементарні знання і навички по формуванню свого здоров'я.

 

Список літератури

1. Осокіна Т.І. Фізична культура в дитячому саду. - 3.е изд., перераб. - М: Просвітництво, 1986 р. «Методичні рекомендації до рухливим іграм та фізичним вправам на прогулянці», стор 35, 79, 127, 194, 257.

2. Рунова М.А Рухова активність дитини: Посібник для педагогів дошкільних установ, викладачів і студентів педвузів і коледжів. - М.: Мозаїка - Синтез, 2000р., стор 10. «Характеристика рухової активності старших дошкільників».

3. Тарасова Т.А., канд. пед, наук, завідувач кафедри здоров'язбереження ЧГПК №2 р. Челябінськ. Журнал «Управління Дошкільною освітнім установою» № 2,2005р. «З досвіду експертизи напряму «Фізичний розвиток і здоров'я дітей» у дошкільному закладі», стор 32.

4 Хабарова Т.В. Журнал «Дошкільна педагогіка» № 3, 2010р.

«Модель рухового режиму, що сприяє розвитку рухових здібностей дітей 5-7 років в умовах ДНЗ», стор 30.

5. Яриго Л.А. Журнал «Дошкільна педагогіка» № 4, 2010р. «Формування основ екологічної культури в процесі фізичного виховання дітей старшого дошкільного віку», стор 32.Читайте також:

© Vihovateli.com.ua 2014 - сайт для вихователів дитячих садків.