Свіжі публікації
Методичний кабінет як інформаційний центр підтримки професійного зростання молодих педагогів

Основоположним умовою системи підвищення кваліфікації педагогів є ефективно організована освітня середовище установи. З цією метою необхідно створити у дитячому садку такого методичного кабінету, який буде відповідати вимогам сучасного педагога, що включає в себе ергономічний, інформаційний, соціальний і технологічний компоненти. Кожен з компонентів буде забезпечувати розвиток здатності вихователів, особливо молодих фахівців, вирішувати різнопланові професійно - педагогічні завдання.

Для забезпечення цілеспрямованої роботи необхідно ретельно продумати інформаційне обладнання та оформлення методичного кабінету. Систематизація матеріалів методичного кабінету дитячого садку № 355 спирається на загальноприйняті норми систематизації: весь матеріал розподіляється за розділами (нормативні та інструктивні матеріали, методичні матеріали, методична і довідкова література, дидактичний та роздатковий матеріал, ТЗН). Разом з тим дана систематизація здійснюється з урахуванням актуальних завдань, що реалізуються педагогічним колективом дитячого садка № 355, і дозволяє задовольняти інформаційні, навчально-методичні, освітні потреби педагогів.

 

Принципи систематизації матеріалів педагогічного кабінету

1. Принцип блокового розподілу інформації, матеріалів.

Весь матеріал в методичному кабінеті розподілений по наступним блокам.

 

Блок аналітико-діагностичного забезпечення діяльності включає в себе наступні матеріали:

Діагностична діяльність старшого вихователя передбачає оцінку якості виховно-освітнього процесу, предметно-розвивального середовища. Матеріали цієї діяльності представлені в розділі «Моніторинг виховно-освітньої роботи ДНЗ».

Аналітичні матеріали, що відображають результати моніторингу якості виховно-освітньої діяльності педагогів дитячого садка (аналіз безпосередній освітньої діяльності, заходів, критерії виконання педагогами освітньої програми дитячого садка).

Педагогічна діагностика, яка відображає результати моніторингу якості освіти вихованців дитячого садка (результати педагогічної діагностики дітей з освітнім областям, результати діагностики дітей з парціальним програмами, матеріали, що відображають результативність гурткової роботи).

Психологічна діагностика дітей дошкільного віку.

Результати вивчення ступеня адаптації дітей раннього віку до умов дитячого садка;

Набори діагностичних методик, листів реєстрації результатів за всіма віками, карти спостереження діяльності педагогів і т.д.

Зведені дані самоаналізу МБДОУ № 355.

 

Блок підвищення педагогічної майстерності представлений наступними матеріалами:

Відомості про педагогічних кадрах (візитна картка педагога ДНЗ, атестаційний лист, документи з атестації на II кваліфікаційну категорію, копії документів, що підтверджують проходження педагогом курсів підвищення кваліфікації, характеристика-подання на педагогічного працівника, копії грамот, вдячних листів, документів, які підтверджують участь педагогів у різних фестивалях, конкурсах різного рівня тощо).

Педагогічна атестація (пакет документів щодо організації та проведення педагогічної атестації на II кваліфікаційну категорію, матеріали портфоліо педагогів, матеріали до підготовки портфоліо).

Матеріали педагогічних рад, семінарів, відкритих переглядів, оглядів-конкурсів, консультацій.

 

В програмно - методичний блок віднесені такі матеріали, як:

Нормативні документи;

Методична і довідкова література з розділів комплексної програми і парціальних програм, вибраних для забезпечення цілісного виховно-освітнього процесу, періодична преса;

Методичні матеріали і рекомендації, що відображають проблемні напрямки діяльності педагогів (прилучення до витоків російської народної культури, емоційне виховання, патріотичне виховання, правове виховання, розвиток мови і навчання грамоти, пізнавально-дослідницька діяльність дитини, робота з батьками тощо);

Документація по змісту роботи ДНЗ (освітня програма ДОУ, річний план, режим дня, циклограми діяльності фахівців ДНЗ, перспективне планування, рекомендації щодо календарного планування);

Наочний демонстраційний матеріал.

 

Інформаційний блок:

Інформаційні матеріали для оформлення батьківських куточків (рекомендації, пам'ятки, поради, практичні матеріали з розвитку та навчання дітей удома і. т.д.);

Фотоматеріали;

Відеотека (ранки, дослідницькі проекти, музичні казки театрального гуртка «Арлекіно», фільми про випускників, заняття в музеї народного побуту, конкурси);

Інформаційний стенд;

Виставки;

Інформаційно-рекламні об'єкти;

Інтернет-сайти.

 

2. Принцип доступності, наочності інформації.

Оснащення кабінету повинно бути простим і раціональним, має забезпечувати високий рівень навчально-виховного процесу;

Оформлення кабінету повинно відповідати загальноприйнятим естетичним вимогам. Для зручності співробітників весь матеріал систематизовано за напрямками діяльності. Оформлений паспорт методичного кабінету з метою забезпечення мінімального часу пошуку необхідного матеріалу.

Матеріали методичного кабінету оформлені в єдиному стилі, регулярно оновлюються.

 

3. Принцип наукової організації праці передбачає таке ведення документації, при якому використовуються можливості комп'ютера, копіювальної техніки.

В арсеналі кабінету є технічні засоби забезпечення виховно-освітнього процесу: відео - та аудіоапаратура, необхідна оргтехніка, інтернет.

В кабінеті є банк педагогічної інформації (представлений на електронних носіях) з питань дошкільної педагогіки, психології, методології. Накопичено великий пласт корисної інформації з усіх напрямків діяльності фахівців дитячого садка.

Весь накопичений матеріал розсортований і оброблений за тими ж принципами, що й основний матеріал, що дозволяє полегшити пошук потрібної інформації і оперативно його роздрукувати.

Для оформлення матеріалів використовуються такі програми, як PhotoShop, PoverPoint, Penacle-Studio.

 

Використані джерела

1. Волобуєва Л.М. Робота старшого вихователя ДНЗ з педагогами. - М., 2005.

2. Іванцова І.А. Організація методичного кабінету в ДНЗ.//Довідник старшого вихователя дошкільної установи - 2008, № 10. С. 6 - 11.

3. Новицька В.А. Оцінка діяльності методичного кабінету.// Довідник старшого вихователя дошкільної установи - 2009, № 10. С. 21 - 27.

4. http://festival.1september.ru/articles/550225/

5. http://wiki.iteach.ru/index.php/Методический_кабинет_ХХІ_векаЧитайте також:

© Vihovateli.com.ua 2014 - сайт для вихователів дитячих садків.