Свіжі публікації
Розвиток логічного мислення у дітей дошкільного віку через розвиваючі ігри

Найважливіше завдання, що стоїть перед системою дошкільної освіти - це всебічний розвиток особистості дошкільника і підготовка його до шкільного навчання, розвиток пізнавальних, розумових, фізичних, моральних та естетичних здібностей, формування фізичної і інтелектуальної зрілості.

Дошкільне дитинство - це період інтелектуального розвитку всіх психічних процесів.

Для успішного освоєння програми шкільного навчання дитині необхідно не тільки багато знати, але і послідовно і доказово мислити. Звідси випливає, що навчити дитину логічно мислити можна лише в ситуації, яка потребує осмислення. Неможливість розв'язати труднощі шляхом і ми повинні спонукати дитину до активного пошуку засобів і способів вирішення завдань.

Логічне мислення формується на основі образного і є вищою стадією розвитку мислення. Досягнення цієї стадії тривалий і складний процес, оскільки повноцінний розвиток логічного мислення вимагає не лише високої активності розумової діяльності, але і узагальнених знань про загальні і істотні ознаки предметів і явищ дійсності. Не слід чекати, коли дитині виповниться 14 років, і він досягне стадії логічних операцій, коли його мислення набуває характерні риси розумової діяльності дорослих.

Починати розвивати логічне мислення слід в дошкільному віці.

Розвиток логічного мислення включає в себе використання розвиваючих ігор, смекалок, головоломок, вирішення різних логічних ігор і лабіринтів - викликає у дітей великий інтерес. Психолог Л. С. Виготський

говорив: « Наукові поняття не засвоюються дитиною, не беруться пам'яттю, а виникають і складаються з допомогою найбільшого напруги його власної думки». Звідси єдиний правильний шлях, що веде до прискорення логічного мислення - це гра.

Розвиток логічного мислення у дітей через розвиваючі ігри має важливе значення для успішного подальшого шкільного навчання, для правильного формування особистості школяра.

Свої розвиваючі ігри я широко використовувала безпосередньо - освітньої діяльності з математичного розвитку, в «Тихому куточку» математичної игротеке, вільної, ігрової діяльності дітей, у вигляді дидактичних ігор у спільній діяльності дітей і батьків, у роботі з батьками : Батьківський клуб «Ерудит», в ігрових хвилинках.

Дітям старшого дошкільного віку я розвивала інтерес до моделювання, до знакових систем, до кодування чисел, а так само до самостійності у вирішенні того чи іншого завдання. Діти старшого дошкільного віку швидше включаються у вирішення проблеми. Тут діти завжди були повноцінними учасниками: вони гаряче обговорювали можливі варіанти вирішення проблеми. У процесі таких завдань діти оволодівали основними діями логічного мислення - порівняння, відтворення цілого з частин, процесом моделювання, пошуком закономірності, предметно-схематичними моделями, елементами кодування і картографії.

Всі ігри - завдання я розділив на кілька груп:

1. Репродуктивні.

Ігри, що вимагають застосування набутих заздалегідь знань або способів дії.

Назви ігор:

«Назви предмет одним словом», «Їстівне - неїстівне», «Риби - птахи-звірі».

2. Тренувальні.

Завдання, що вимагають від дитини наслідування зразком дорослого.

Назви ігор:

«Назви предмет в ряду...», «Я знаю 5...», «Продовж ряд», «Помісти відсутню фігуру».

3. Творчі.

Ігри, що вимагають від дитини пошукової активності при виконанні нового.

Назви ігор: «Білий аркуш», «Хід конем», «Ігри з обручами», «Обчислювальна машина».

4. Частково-пошукові.

Ігри, що вимагають самостійного пошуку рішення.

Назви ігор: «Лабіринти», «Головоломки», «Танграм».

Кожен дошкільник - маленький дослідник, з радістю і подивом відкриває для себе світ. І наше завдання - допомогти йому зберегти і розвинути прагнення до пізнання, задовольнити дитячу потребу в активній діяльності, дати «їжу» розуму дитини.

Розвиваючі ігри по праву займають дуже велике місце в системі дошкільної освіти. Вони відточують розум дитини, розвивають гнучкість розуму, мислення, вчать логіці. Всі ці якості стануть в нагоді в шкільному навчанні.

 

Список літератури

1. Венгер Л.А., Дяченко О.М. Ігри та вправи з розвитку розумових здібностей у дітей дошкільного віку.- М.: Просвіта, 1989.

2. Вихователю про дитячу гру.: Посібник для вихователів дитячого саду. /

Під ред. Т.А. Маркової.- М.: Просвітництво, 1982.

3. Козлова В.Г. « Дошкільна педагогіка»- М.: Академа, 1998.

4. Логінова В.І. Формування вміння вирішувати логічні завдання в дошкільному віці. Вдосконалення процесу формування елементарних математичних уявлень в дитячому саду.- Л.: 1990.

5. Щедровицький Г.П. Методичні зауваження до педагогічних досліджень ігри // Психологія та педагогіка гри дошкільнят.- М.: 2003.Читайте також:

© Vihovateli.com.ua 2014 - сайт для вихователів дитячих садків.