Свіжі публікації
«Роль театру у вихованні дітей»

Серед різноманітних форм навчання і виховання дітей в дошкільному віці особливе місце посідає театр і театралізовані ігри, тому гра є основним видом діяльності дітей дошкільного віку. Театр - один з найбільш доступних видів діяльності, який дозволяє вирішувати багато проблем педагогіки і психології, пов'язані з моральним і художнім вихованням, розвитком уяви, самостійності, ініціативності і. т. д. Багато великі люди говорили про театр як про засіб виховання.
Театрально - ігрова діяльність дошкільників, поняття узагальнене, в якому об'єднані різного роду подання: ігри - драматизації, різні уявлення на ширмі, настільний пальчиковий, тіньовий театри. Театралізовані ігри, - це вистава, де розігруються певні літературні твори за допомогою таких виражальних засобів, як міміка, жест, інтонація, відтворюються конкретні образи.
Однією з важливих завдань театральної діяльності є позитивне ставлення до себе, як до особистості, до своїх одноліткам та іншим людям. Діти вчаться дивитися на себе з боку, узгоджувати свої дії з партнерами, будувати взаємодію та спілкування один з одним з урахуванням індивідуальних особливостей. Виступ перед глядачами формують впевненість у собі. Педагогу необхідно навчити дітей розуміти стан іншої людини, вміти висловлювати свої емоції, виховувати дружелюбність, уміння діяти спільно.
Друге завдання формувати мовну культуру мовлення. Театралізована гра має великий вплив на мовленнєвий розвиток дитини. Театральна діяльність вдосконалює артикуляційний апарат, стимулює активну мова за рахунок розширення словникового запасу. Дитина засвоює багатство рідної мови, її виражальні засоби. Використовуючи інтонації і виразні засоби, відповідні вчинків героїв, їх характером, дитина намагається говорити чітко, щоб його всі зрозуміли, таким чином поліпшується звукова культура мовлення. Діти краще засвоюють зміст твору, логіку і послідовність подій, їх розвиток і причинну обумовленість.
Третій, не менш важливим завданням є - закласти основи театральної культури. На театральних заняттях дітей знайомлять з термінологією і елементарними поняттями, театрального мистецтва, виховують культуру поведінки в театрі, розширюють знання дітей про театр.
Постановка вистави - справа складна. Великі труднощі з якими доводиться стикається вихователю: це завантаженість педагога, нерозуміння значення театралізованої діяльності для розвитку дошкільників серед інших вихователів. Виникають також труднощі у виборі вистави, важливо пам'ятати при цьому, що жодна дитина не повинна залишитися без ролі. Діти самі можуть обирати собі ролі. Не треба дитину змушувати брати яку - небудь роль, можна запропонувати бути «режисером», «оформлювачем», «глядачем», як відомо маленьких ролей не буває. Про значення театру у вихованні дітей слід ознайомити батьків. Спільна творча праця дорослих і дітей завжди більш ефективна. Батьки можуть виступати не тільки в ролі глядачів, але і виробників декорацій, костюмерів, виконавців ролей. Спільна діяльність допоможе ще ближче зблизити батьків і дитини, вони зможуть дізнатися про особливості його характеру, темпераменту.
Нехай акторами в подальшому стануть не багато, але приємні спогади залишаться у всіх. Театральна діяльність - це яскрава спалах емоцій, задоволення від гри, радість. Це діяльність, у якій здійснюється бажання, мрії і багато іншого. Театралізованій грі слід приділяти належну увагу, оскільки саме вона надає унікальні можливості для гармонійного розвитку особистості дитини.Читайте також:

© Vihovateli.com.ua 2014 - сайт для вихователів дитячих садків.