Свіжі публікації
Методичні рекомендації організації ігрової діяльності:

«Сюжетно-рольова гра старшого дошкільного віку»

План

1. Загальні основи керівництва сюжетно-рольовими іграми дітей старшого дошкільного віку.

2. Педагогічні принципи організації сюжетної гри в дитячому саду.

3. Роль сюжетно-рольових ігор у розвитку дітей.

4. Опис сюжетно-рольових ігор дітей старшого дошкільного віку.

5. Список літератури.

 

«Пограй зі мною!» - як часто чуємо ми це прохання від своїх дітей. І скільки радості вони отримують, коли ми погоджуємося хоч на кілька хвилин побути хворим або пасажиром, учнем або сірим вовком. Скажімо прямо, частіше всього, граючи з дитиною, ми слідуємо за його бажанням: він сам розповідає нам, що треба робити.

З року в рік підвищується роль суспільного дошкільного виховання. Сьогодні воно виконує ряд соціальних функцій, які мають державне значення. Наші вихованці до моменту надходження в школу досягають високого рівня фізичного, розумового, морального, трудового, естетичного розвитку.

Особистісні якості дитини формуються в активній діяльності, і перш за все в тій, що на кожному віковому етапі є провідною, визначає його інтереси, ставлення до дійсності, особливості взаємин з оточуючими людьми. У дошкільному віці такою провідною діяльністю є гра. Вже на ранніх і молодших вікових щаблях саме в грі діти мають найбільшу можливість бути самостійними, за своїм бажанням спілкуватися з однолітками, реалізовувати і поглиблювати свої знання та вміння. Чим старше стають діти, чим вище рівень їх загального розвитку і вихованості, тим більш значущою є педагогічна спрямованість гри на формування поведінки, взаємовідносин дітей, на виховання активної позиції. Н.К. Крупська писала: « Для хлопців дошкільного віку гра має виняткове значення: гра для них - навчання, гра для них - праця, гра для них - серйозна форма виховання. Гра для дошкільників - засіб пізнання навколишнього. Граючи, він вивчає кольори, форму, властивості матеріалу, просторові відносини... вивчає рослини, тварин».

Через гру дитина входить у світ дорослих, оволодіває духовними цінностями, засвоює попередній соціальний досвід. Можна вважати, що в грі дитина отримує перші урок колективного мислення. Ця обставина має принципове значення, якщо прийняти до уваги, що майбутнє дитини пов'язана із суспільно корисною працею, найголовніша якість якого - спільне, колективне вирішення завдань, спрямованих на досягнення обжей мети.

Вихователі широко використовують у практиці ігри з правилами - рухливі й дидактичні, сюжетно - дидактичні які допомагають дітям краще засвоювати знання, закріплювати навички, отримані на заняттях. Останнім часом у дошкільних установах вихователі стали частіше звертатися до народних ігор, які сприяють розвитку спритності, сили, трудових навичок, навчають мислити, несуть великий виховний заряд.

Особливе місце в житті дітей займають театралізовані ігри. Скільки тут справжніх переживань, гарячих почуттів! Але не тільки силою і щирістю переживань цінні такі ігри: у них багато винахідливості, вигадки, фантазії, творчості. Враховуючи це, вихователі створюють всі необхідні умови для прояву і розвитку у дітей художніх здібностей.

 

Сюжетно-рольові ігри старших дошкільників.

Ігрова діяльність у старшому дошкільному віці ще більш ускладнюється. У дітей в цьому віці повинно бути розвинене вміння об'єднуватися в гру, домовлятися про послідовність спільних дій, відображати характерні риси ігрового образу. Змістом дитячих ігор стає не тільки режимні моменти, але і різні свята, екскурсії, працю дорослих. Особливо зростає інтерес до ігор з суспільною тематикою.

Провідним мотивом гри у старшому дошкільному віці стає пізнавальний інтерес, що виявляється у прагненні пізнати навколишню дійсність. Формування стійких пізнавальних інтересів можливе лише шляхом розширення дитячих уявлень про навколишнє життя, про працю дорослих, яким діти наслідують у своїх іграх.

Зміст гри дає можливість дитині усвідомити мотиви і цілі праці дорослих, відтворити їх взаємовідносини, які сприймаються через роль і через ігрові правила. Тому у старшому дошкільному віці необхідно сприяти розширенню тематики дитячих ігор, розвитку їх змісту на основі поглиблення знань

Зміст ігрової діяльності, обумовленої пізнанням навколишнього життя, є також найважливішою умовою виховання дитини в грі. Єдино, що не кожна гра може морально розвивати дитину. Таку функцію може виконувати тільки хороша гра. Можна виділити ряд критеріїв, які її характеризують. Основними критеріями такої гри в старшому дошкільному віці є захопленість іграми, зміст яких відображає характерні суспільні явища (тривале перебування в ролях, відповідність поведінки взятій ролі дорослого); змістовність цілей гри; різноманітність сюжетів і ролей (бажання виконувати роль дорослої будь-якої професії); прояв моральних почуттів (співпереживання, радість від спілкування, від досягнутих результатів).

Рівень дитячої гри знаходиться в прямій залежності від керівництва ігровою діяльністю з боку вихователя, який передають дітям свій моральний досвід, прилучає їх до соціального життя дорослих людей.

Дитина старшого дошкільного віку повинна обдуманіше вибирати тему гри, намічати план, приблизну послідовність дій, тобто дитина повинен в загальних рисах уявляти зображувані події. Діти в цьому віці повинні розподіляти ролі, хоча і тут потрібні допомога вихователя.

Засудження змісту гри, ходу розвитку, розподіл ролей - перший етап гри (попереднє засудження).Так, як діти хочуть грати в « подорожі». Вихователь запитує: «Куди попливе ваш « теплохід?» Діти починають сперечатися: один каже - в Москву, інші - на північ. Сергій пропонує - по Дніпру до Києва. Діти погоджуються з ним. Своєчасно поставлене питання дає можливість визначити тему гри.

У старших групах не може бути єдиного способу розподілу ролей. Він залежить насамперед від змісту гри, від складу граючих дітей. Це може бути і колективне засудження за участю вихователя, і обрання організатора (з загальної згоди дітей), який призначає, ким буде кожен учасник.

У ході розвитку сюжету вихователь може дати пораду, спрямований на розвиток гри:

- «мамі» - порадити піти з «дочкою» на «свято»,

- «матросам» нагадати, що можна перевозити вантажі, а не тільки людей.

Такі поради збагачують зміст гри.

Вихователь може бути учасником гри. У перших тривалих іграх виконання провідної ролі дає можливість направляти уяву дітей, впливати на розвиток сюжету, спонукати дітей до спілкування, керувати в ігровій формі їх поведінкою.

Творчі ігри зазвичай виникають у зв'язку з розвитком освітньо-виховної теми. В основі систематизації навчального матеріалу лежить тематичне планування. Це забезпечує таке побудова педагогічного процесу, при якому здійснюється взаємопов'язане формування моральних уявленнях і перенесення їх на досвід ігрової діяльності. У цьому процесі використовуються різні форми занять: екскурсії, бесіди, читання художньої літератури, розглядання картин, ілюстрацій, ліплення, малювання, оформлення тематичних альбомів.

Ігрові інтереси старших дошкільників характеризуються значним захопленням іграми з пізнавальним змістом, у тому числі і громадським: «колгосп», «завод», «поліклініка», «залізниця», «будівництво»

Змістовнішими стають гри в «сім'ю», «дитячий сад» та інші, в які грають діти середньої групи. Однак сюжети їх значно ускладнюються. Наводимо план роботи по темі «Дитячий садок» для старших дошкільників, реалізація якого є перед посилкою для розвитку і поглиблення цієї типової гри дітей дошкільного віку.

 

Програмне зміст

Вид і характер діяльності

Розширити знання дітей про роботу медсестри і лікаря дитячого садка. Виховувати інтерес та повагу до їх праці.

Сприяти розвитку вміння дітей застосовувати отримані знання в грі.

 

Уточнити знання дітей про працю пралі. Виховувати повагу до її праці. Викликати бажання утримувати в порядку і чистоті одяг ляльок.

 

Поглиблювати знання дітей про працю кухаря. Виховувати повагу до його праці. Викликати у дітей бажання зробити іншим корисне і приємне.

 

Уточнити і узагальнити знання дітей про працівників дитячого садка (двірника, прачки, кухарі і ін). Розвивати у дітей почуття вдячності за працю дорослих для них, бажання надати їм посильну допомогу. Розвивати вміння застосовувати отримані знання у колективній творчій грі.

Екскурсія у кабінет лікаря.

 

Внесення атрибутів для організації гри в «дитячого лікаря». Читання (у вечірній час) оповідання А. Кардашовой «Наш доктор».

 

Спостереження праці пралі. Організація праці дітей (у Вечірні години)-прання лялькової білизни.

 

 

Екскурсія на кухню. Провести заняття «Спечемо для себе і малюків булочки». Ліплення (у вечірній час) продуктів для гри в «кухаря».

 

Бесіда «Хто і як працює в нашому дитячому садку». Малювання на цю тему. Внесення атрибутів для організації колективної гри в «дитячий садок».

 

У наведеному нижче описі тривалої гри в «дитячий садок» знаходить відображення працю та взаємини дорослих у дитячому садку.

... Валя провела з ляльками зарядку, потім посадила їх снідати: « Давайте швиденько поїмо, а то треба йти на огляд до лікаря».

Після сніданку « лікар» та «медична сестра» уважно оглядала дітей.

Даша: « У Аліни є хрипи. Покладіть її в ліжко і викличте бабусю».

Маша «вихователька» пішла телефонувати: « Ваша донька захворіла, її треба забрати з дитячого садка».

Аня як « завідувач» дитячим садом, звертаючись до Валі, каже: « У мене теж дитина захворіла, вчора температура була 38,5. А у мене так багато роботи».

Валя тут же дає відповідь: « У мене теж донька вчора захворіла, голова була дуже гаряча, а вдома нікого не було. Завтра віднесу її до сестри». Потім пішла в кабінет до «лікаря», там тривав огляд дітей. Ось Катя заплакала, а « лікар» каже: « Не плач, маленька, тобі не буде боляче».

Після медичного огляду « діти» пішли на «музичне заняття». Через деякий час до граючим підійшов Діма і запитав у «керівник»: « Можна мені пограти в дитячий сад з вами?».

Аня: «Ти будеш дядьком Михайлом, йди відремонтуй крани, тому що весь час тече вода».

Діма попрямував до протилежної стіни кімнати і, взявши кубик, став «лагодити» кран».

Однією з найулюбленіших ігор продовжує залишатися гра в «родину». Предметом дитячих почуттів стають взаємини членів сім'ї. Як показує дослідження А.А. Анциферової, сюжет ігор типу «ніби вдома у нас немовля», «Як ніби вдома тато і дідусь, а мами немає будинку», « Мамине свято», « Свято в сім'ї», «День народження ляльки» є основною формування цінних моральних почуттів (гуманність, любов, співчуття та ін.» Наприклад , одна з улюблених ігор дітей « наче мами немає вдома».

Стасик. Я - дідусь. Я на роботу пішов. У нас там ясла будуються.

Вадим. Давай віднесемо Аліну в ясла.

Ваня. А хто з нею буде?

Стасик. Вихователь. ( Бере ляльку Аліну і передає її вихователю, а через деякий час забирає ляльку).

Стасик. Вже вечір. Скоро мама прийде з роботи.

Вадим. Ти приніс Аліну? Будемо вечеряти.

Ваня. У мене вже все готово, давайте вечеря Аліні (ставить на стіл тарілку з їжею).

Всі поїли, дякують дідусеві: « спасибі. Дідусь!»

Стасик. Я піду в магазин, щось куплю Аліні.

Ваня. Вимкни телевізор, доньці спати пора.

Великий інтерес і в старшому дошкільному віці діти виявляють до ігор « Подорож по річці (озера, моря та ін)»

 

Зоопарк.

Гра починається з побудови зоопарку. Одна група дітей займається будівництвом клітин, басейну, кухні, кабінету ветеринарного лікаря; інша - в різних місцях групової кімнати споруджує заповідники, куточок пустелі, Північного полюса, тайги т. д. будують дружно, з великим інтересом, ведучи пожвавлення розмови: скільки звірів можна розмістити у зоопарку? Хто з них найсильніший? Як спить кінь? Які тварини найцікавіші? та ін.

Коли все готово прийому незвичних гостей, провідники отримують від директора зоопарку шляхові листи з зазначенням маршруту подорожі та кількості необхідних для зоопарку тварин.

Директор (Коля). Товариші провідники, куди ви поїдете за тваринами?

Женя. Я - в пустелю за верблюдами.

Максим. А я за ведмедями, в тайгу.

Міша. Я - в чорне море за дельфіном.

Директор. Подає хлопчикам шляхові листи.

Директор. Один з вас нехай отловит для зоопарку верблюда, а інший буде ловити ведмедів.

Провідники вибирають відповідний вид транспорту і роз'їжджаються в різні заповідники: один за верблюдами в пустелю поїздом, а інший - за ведмедями в тайгу літаком, третій - за дельфіном в чорне море на пароплаві.

А в зоопарку діти продовжують трудитися. Всі готуються до зустрічі тварин: робітники влаштовують клітини, миють підлогу, кухарі продумують денний раціон харчування, лікар готує ліки.

Незабаром до зоопарку під'їжджають провідники Женя і Максим. Їх зустрічають директор зоопарку і лікар. Лікар Поліна оглядає тварин і з задоволенням повідомляє, що вони здорові і їх можна впустити в зоопарк. Розпитавши про подорож і самопочуття тварин, директор запитує, уточнює скільки звірів привезли.

Директор. Ви - гарні провідники. Тепер тварин потрібно розмістити і погодувати.

Максим розміщує ведмедів в прохолодну клітку, а Женя влаштовує верблюдів на одній з сонячних майданчиків зоопарку. Потім вони просять робочих погодувати тварин, а самі вирушають відпочивати перед новим рейсом.

Діти граю довго, з великим задоволенням і цікавістю. Кожен зайнятий своєю справою: хто миє клітини, хто виводить звірів гуляти, хто організовує екскурсію для малюків і т. д. грають діти до тих пір, поки не закривається на «санітарний день».

Гра « Зоопарк» стає для дітей захоплюючою колективною діяльністю. Вихователь підтримує цю гру і допомагає гравцям розвивати її зміст. З'являються нові ролі (екскурсовод, електрик, дресирувальник і ін).

 гра

Відомо, що праця людей на річці є типовим для багатьох міст нашої країни. Тому ознайомлення дітей з річкою в старшому дошкільному віці дає можливість показати зв'язок праці річковиків рідного краю з працею людей різних професій. Доступність спостереження цього праці дає можливість дітям уявити і сам процес праці, і взаємини в ньому дорослих.

Роль вихователя полягає в планомірному і систематичному повідомленні дітям відомостей про діяльність і взаємини річковиків. Робота у старшій і підготовчої групах проводилася за наведеним нижче планом.

 

Ознайомлення

з оточуючими

і розвиток мовлення

Художня

література

 

Художня

діяльність

Іграшки

та атрибути

Старша група

Екскурсії в порт, на теплоході по Дніпру. Формування уявлень про порте, про злагоджений працю членів команди теплохода (розкрити захоплюючі і складні боку їх професії).

Бесіди про працю дорослих. Закріпити уявлення дітей про працю дорослих на теплоході, їх взаємовідносини.

Викликати добрі почуття, бажання наслідувати сміливим і дружним річковикам.

Екскурсія до річкового вокзалу. Закріпити уявлення дітей про працю дорослих на річковому вокзалі, показати її значимість у житті людей міста (працю касира, продавця, чергового).

Розглядання картини «На Дніпрі» (серія «Картини з навколишнього життя», авт. В. Бойко, Г.Головань, Л.Остапович; худ. М Чернокапский). Поглиблювати уявлення дітей про свою річці, про річковому транспорті ( пасажирському та вантажем), овидах праці дорослих на цьому транспорті. Виховувати у дітей почуття гордості за свій край, за його трудівників.

Читання уривків, розглядання ілюстрацій з книг М. Маркова « Про Топку-моряка», Ст. Маяковського «Ким бути»; С. Цукрового «Два радиста». Читання уривків з книги Б. Житкова «Що я бачив».

 

 

 

 

 

 

 

 

Читання уривків з книги С. Козлова «В порту».

Конструювання з будівельного матеріалу судна, будівлі річкового вокзалу, причалу.

 

 

 

Виготовлення альбому про судах на Дніпрі, про працю річковиків.

 

 

 

 

 

 

 

Тематичне малювання «Наш порт», споруди порту, ліплення судів.

Різні суду: баржі, човни, катери, теплоходи, ракети, самохідки.

 

 

 

 

Бінокль, штурвал, рупор, якір, рятувальні круги, трап, щогла.

 

 

 

 

 

Кашкет капітанська, безкозирка.

 

В старшій групі діти дізнаються, що таке порт. Під час екскурсії вихователь розповідає дітям про те, що порт - спеціальне місце для стоянки суден. Територія порту велика. Його споруди розташовуються на березі, і на воді. Діти спостерігають прибуття і відправлення від причалів вантажних і пасажирських суден.

При наступних відвідинах порту діти спостерігали пасажирський теплохід. Вони оглядали його, повторювали назва окремих частин судна (борт, ніс, капітанський місток, трап, щогла). Тут же діти спостерігають за роботою матросів (матрос прибирає і подає трап, робить панель приладів на палубі, пояснює пасажирам, ка зійти на причал). При спостереженні за роботою матросів вихователь звертає увагу дітей на злагодженість їх дій, взаємодопомога, чітке виконання всіх команд капітана. Дбайливе ставлення до пасажирів.

Спілкування дітей з капітаном допомагають дітям дізнатися, куди можна плисти по Дніпру з нашого порту і звідки прибувають суду.

З метою збагачення уявлень дітей про працю дорослих в річковому порту вони також спостерігають роботу касира, продавців буфету, книжкового кіоску, працівників пошти, чергового по вокзалу. При цьому вихователь підводить дітей до думки про важливість праці людей різних професій.

Проведення екскурсій сприяє збагаченню знань дітей, пробуджувати в них допитливість. Однак для більш глибокого усвідомлення праці річковиків, їх взаємин одних спостережень недостатньо. Особливе місце займає художня література, яка дозволяє дати дитині достовірні знання, через призму яких він усвідомлює, що спостерігаються в житті явища. Наведемо приклад заняття, в ході якого були використані уривки з книг М. Маркова «Про Топку-моряка», Ф. Лева «Ми пливемо на самохідці».

Найголовніший на судні-капітан. Йому підпорядковуються всі члени команди. Він стоїть на капітанському містку, який називається ходовим: звідси керують ходом судна. Тут і кермо поварачивают, і тут всі прилади, за якими можна визначити, де знаходиться теплохід, коли берегів не видно.

Капітан бачить попереду сигнальні вогні - білий і зелений. Він знає, що це йде назустріч самохідка з нафтою. А якщо бачить тільки білий вогник, це означає, що йде пасажирське судно.

Капітан бачить: вдалині блимає зелений вогник. Він знає, що це маяк на березі. Дуже багато повинен знати капітан.

Після читання, розглядання ілюстрацій діти відповідають на питання: Хто головний на судні? Хто підпорядковується капітанові? Що бачить капітан з ходового містка? Як він дізнається, які судна йдуть назустріч?

Вихователь: Ось ти, Андрій, капітан, бачиш? Назустріч іде судно, а на матчі білий вогник. Що це за судно?

Андрій: Це пасажирський теплохід.

Вихователь: Правильно. Коля, а якщо на матчі були б білий і зелений вогники?

Коля: Це б самохідка. Вона возить нафтопродукти.

При розгляданні ілюстрацій, що зображують різні суду, дітям ставляться питання: Які бувають вантажні суду? Що вони перевозять?

Отримані знання насамперед відображаються у конструктивній діяльності (будівництва суден, причалів, вокзалу).

Для збагачення ігрових дій використовуються бесіди і розповіді дітей про іграх. У процесі розповідання актуалізуються дитячі уявлення, посилюється робота уяви, виникають творчі ігрові задуми, вдосконалюється мова дітей. Встановлення зв'язку між заняттями, де діти розповідали про своїх іграх, з ігровим творчістю, взаимообогащает ігрову і пізнавальну діяльність дошкільників.

Дітям, наприклад, пропонується розповісти, як вони грали б з іграшками (в набір входять катери, теплоходи, машини).

Юра: Зі Славою я став би будувати причал. А потім возив машиною руду на самохідку. Самохідка везла би руду по Дніпру.

Женя: Ми з Яном побудували б причал. А потім на баржі везли продукти в піонерський табір.

Едік: Я б разом з Вадимом, Яном і Славою побудував порт вантажний і пасажирський. По річці пливла б баржа з рудою, ми б її зустрічали і розвантажували. А машинами везли б руду на наші заводи.

Питання вихователя, звернені до дітей у ході гри, також сприяють її збагаченню і розвитку. Так, побудований порт, баржа. Питання «Куди ж баржу буксирують? Що вона везе?» змушує дітей пригадати, що вони знають про рух по Дніпру. Ефективним прийомом керівництва дитячою грою є використання карти-схеми Дніпра.

Щоб закріпити у дітей інтерес до річки, до тіла, що рухається по ній транспорту діти розглядають ілюстрації, вихователь читає художню літературу.

Складання дітьми розповідей на тему «Які суду ми бачили на Дніпрі» сприяє систематизації дитячих вражень. Набуті дітьми знання знаходять відображення у ліпленні, малюванні, конструюванні. Діти малюють, ліплять, будують не просто суду, а теплоходи, самохідки, ракети, танкери. Всі виліплені з різнокольорового пластиліну суду мають різні «вогні».

Є хлопці, яких в іграх привертає, головним чином, можливість будувати. Там самим гра «Порт» об'єднує дітей, які люблять конструювати. Наводимо приклад одного з таких ігор.

Андрій, Слава, Вітя коштували порт: будівля річкового вокзалу, книжковий кіоск, магазин, касу, причал. Довгі пластини зображували Дніпро. Іра, Юля, Вітя побудували теплохід і розмістили на ньому «пасажирів»-ляльок. В процесі будівництва у дітей з'являлося необхідність порадитися один з одним, допомогти товаришеві.

Уявлення про працю команди теплохода, про те, куди можна плисти, збагачують гру новим змістом. «Капітан» стежить за порядком на судні, чітко віддає накази, контролює їх виконання. У грі діти відображають дружну роботу команди: на зупинках «боцман» керує прибиранням на кораблі, «матроси», виконуючи його розпорядження, старанно роблять панель приладів на палубі, «кок» вчасно годує команду обідами, судновий лікар оглядає команду. У цій грі діти мають можливість об'єднувати декілька сюжетних ліній. З'являються «пошта», «магазин», медпункт» та ін.

Гра «Подорож по Дніпру» об'єднувала кілька груп дітей. Одні будували теплохід, інші-порт, треті працювали в порту, четверті складали команду судна і пасажирів, готуючись до подорожі. Разом з тим у такій грі кожна має можливість діяти у відповідності зі своїми інтересами, вміннями, навичками. В іграх діти йшли до досягнення соціального значущих цілей (побудувати причал для пасажирів, зустріти гостей, допомогти рибалкам і т.д.).

В результаті розвитку гри, що відбиває знання дітей про характер праці річковиків рідного краю, їх взаємини, інтерес дітей до змісту праці стає все більш широким.

У підготовчій групі йде подальший розвиток змісту гри в «подорожі». Вихователь уточнює і розширює життєві уявлення дітей, формує уявлення про види річкового транспорту, про значимість праці дорослих в порту для міст і сіл республіки, країни. Так, в дитячих садах Запоріжжя дітям розповідають, що суду привозять у місто руду, ліс, щебінь. З руди, наприклад, на металургійних заводах виплавляють метал, з якого роблять верстати, машини, посуд. Всю цю продукцію відправляють до міста, села, селища нашої країни. У бесіді вихователь узагальнює: «Дуже потрібні нам такі суду. Без них не змогли б працювати заводи, фабрики нашого міста. От уявіть, діти, що наше місто не привезли ліс або пісок. А з нашого порту не повезли в інші міста метал, хліб. Що було б тоді?» Узагальнюючи висловлювання дітей, вихователь каже: «Правильно, порт нам потрібен. Міста і села нашої країни допомагають один одному. З нашого порту, як і з багатьох портів країни, відправляються потрібні вантажі в міста і села, де їх дуже чекають».

У грі «Подорож по Дніпру» поєднується кілька форм дитячої діяльності: ліплення, малювання, праця, рольова та будівельна гри. Одні виробляють теплоходи, баржі, овочі або стають пасажирами, речниками, мешканцями уявних міст; інші будують причали, річкові судна і т. д.

Це дає можливість дітям перебудовуватися і примикати до тим чи іншим групам гравців, виходячи з власних інтересів.

Гра будить в дітях допитливість, бажання якомога більше дізнатися.

Діти вирішили відправитися в подорож по Дніпру. Перша група ліпила машини, друга - будувала причал і самохідку.

«Капітан» самохідки Андрій перед завантаженням машин дзвонить на завод: «Товаришу директор, де ж машини? Самохідка вже готова до відплиття».

Саша керує навантаженням. Він командує: «Обережно, не зіпсуєте машини, їм ще далеко плисти». Машини акуратно ставлять на самохідку підйомним краном (діти дуже дбайливо ставляться до продуктів своєї діяльності).

«Вантажники» допомагають їх встановити. «Капітан» Андрій дає команду «матросам»: «Повний вперед!».

Самохідка відправляється в шлях. По шляху проходження вона починає тонути - пробоїна. «Матроси» пірнають у воду, зварюють дно самохідки. Один з них каже: «От і все в порядку, жодної машини не пропало».

У грі «Подорож по Дніпру» діти брали на себе кілька ролей. У старшій групі це були в основному ролі річковиків. У тривалій колективній грі знайшли відображення найбільш суттєві сторони трудового життя людей рідного краю, спрямованість їх дій і вчинків. В іграх діти виходили далеко за межі рідного краю, в широкий світ рідної країни.

Однак дитячому сприйняттю в старшому дошкільному віці доступний не тільки безпосередньо спостережуваний працю дорослих, але і більш складний продуктивний працю, усвідомлення його суспільної значущості.

Ми сподіваємося, що розроблені нами ігри допоможуть розвитку у дитини правильної вимови, лексики, логіки, мислення і світогляду, впевненості в собі та інших позитивних якостей психічної діяльності.

Таким чином, розвиток характерних ігор на основі початкових інтересів до навколишнього є основою формування великих гравців колективів.

На закінчення нагадаємо чудові слова А.С. Макаренка: «Гра має важливе значення в житті дитини, має теж значення, яке у дорослого має діяльність, робота, служба. Який дитина в грі, такий багато в чому він буде в роботі, коли виросте. Тому виховання майбутнього діяча відбувається насамперед у грі. І вся історія окремої людини як діяча і працівника, може бути представлена у розвитку гри і в поступовому переході її в роботу».

 

Література

1. Агаєва Е. Л, Брофман Ст., Булочева А. І, та ін; Під ред. Дяченко О. М. Агаевой. Чого на світі не буває? - М: Просвітництво 1991.- 64 с.

2. Бойченко Н. А, Григоренко Р. І, Коваленко Е. І, Щербакова О.І. Сюжетно - рольові ігри дошкільнят. - К.: Радий. школа, 1982. - 112 с.

3. Михоленко Н.Я, Короткова Н. А. Організація сюжетної гри в дитячому саду: Посібник для вихователя. 2-е вид, випр. - М: Видавництво « Гном і Д», 2001. - 96 с.

4. Тверітіна О.М, Барсукова К. С; Під ред. Васильєвої. Керівництво іграми дітей у дошкільних установах - М: Просвітництво, 1986 - 112с.Читайте також:

© Vihovateli.com.ua 2014 - сайт для вихователів дитячих садків.