Свіжі публікації
Розвиток самостійності старших дошкільників у проектній діяльності

Сьогодні, в 21 столітті суспільство висуває нові вимоги не тільки до змісту освітньої діяльності в ДНЗ, але і до технологій. На перший план висувається ідея саморозвитку особистості , її готовності до самостійної діяльності. Змінюються функції педагога. Він не інформатор, а організатор інтелектуального пошуку, емоційного переживання і практичної дії. Дошкільна освіта покликана забезпечити створення основного базисного фундаменту розвитку особистості дитини, що дає йому можливість успішно оволодіти різними видами діяльності та основними способами «добування» знань. Тому особливий інтерес у мене викликав метод проектів.

Робота над проектом збагачує дитини і педагога новими знаннями, пробуджує і зміцнює в ньому інтерес до пізнавальної діяльності, допомагає систематизувати знання, вийти на рівень узагальнень, розвиває творчий потенціал. У дитячому колективі помітно підвищується статус дітей, схильних до творчості, фантазування, «романтиків», мрійників. Проектна діяльність ставить кожної дитини в позицію активного учасника, дає можливість реалізувати індивідуальні творчі задуми, формує інформаційний інструментарій ,вчить працювати в команді, виконуючи різні соціальні ролі. Це веде до згуртуванню колективу, розвитку комунікативних навичок дітей старшого дошкільного віку. Створюється обстановка загальної захопленості і творчості. Кожен вносить посильний внесок у спільну справу, виступає одночасно і організатором та експертом діяльності.

У своїй практичній діяльності використовують різні види проектів:

1. Дослідницько-творчі: діти збирають інформацію, експериментують, спостерігають, а потім результати оформляють у вигляді газет, дитячого дизайну. Яскравим прикладом такого проекту став намальований мультфільм «Ялинка - зелена голочка», фотоальбом «Зимуючі птахи», книга «Сон дерева».

2. Інформаційно-практико - орієнтовані: діти збирають інформацію, реалізують її, орієнтуючись на соціальні інтереси. Наприклад: придумування казки про пригоди Умки, складання маршрутної карти для доктора Айболита «Подорож до Африки».

3. Творчі проекти: оформлення результату у вигляді дитячого свята. Наприклад: проект «Осінь, осінь в гості просимо» передбачає різні види діяльності(гра, праця, художня, мовленнєва, музична.).

Метод проектів забезпечує можливість:

- не тільки передавати вихованцям суму знань, але і розвивати здатність здобувати їх самостійно різними шляхами. Уміти користуватися ними для вирішення нових пізнавальних і практичних завдань;

- працювати у різноманітних групах, виконуючи різні соціальні ролі (лідера, виконавця, посередника тощо);

- оволодівати дослідницькими методами: збирати необхідну інформацію, факти, уміти їх аналізувати з різних точок зору, висувати гіпотези, робити висновки;

Вибір теми проекту визначається на основі аналізу:

- вивчених проблем дітьми за результатами робочої діагностики, особистих інтересів дітей, змін у розвиваючому середовищі;

- змісту програми «Дитинство» по конкретній віковій групі. Наприклад, проект «Улюблене дерево» виникло як необхідність сформувати уявлення у дітей про дерева, як живому організмі і вихованні дбайливого ставлення до нього;

- особливостей сезону.

Проект «У царстві комах» викликаний появою великої кількості комах навесні і необхідністю уважного ставлення до них;

Починаючи роботу над проектом, використовую різні види мотивації. Найбільш ефективними з них виявилися наступні:

- ігрові проблемні ситуації, де від особи ігрового персонажа дітям пропонується вирішити якусь проблему. Т. о. в гості до дітей приходив дідусь Ау - ка, розповідав про майбутні свята в лісі, про дерева, які ростуть в лісі, але нічого не знав про те, що оточує дітей на ділянці дитячого саду. Діти з задоволенням показували і розповідали які дерева їх оточують. Такі «провакационные» ситуації допомагають педагогу з'ясувати ступінь усвідомленості дій дитини, ставлять дитину в позицію «навчального», активують наявний у дітей досвід;

- оформлення виставок дитячих творчих робіт у рамках дитячого садка, на міських виставках;

- необхідність «випуску» ілюстрованої книги, спростовує традиційні погляди на той чи інший об'єкт, також» близько до серця». Так з'явилася книга «Сон дерева».

На етапі розробки та виконання проекту діти за участю педагога намічають план досягнення цілі, способи її реалізації. Щоб вирішити ту чи іншу проблему, необхідно якомога більше про неї дізнатися, зібрати всю доступну інформацію.

Здійснюється пошуково-пізнавальна творча діяльність дітей у процесі реалізації проекту. Завдяки такій необхідності діти навчилися користуватися енциклопедичною літературою, наявної в групі, вдома.

Інформація систематизувалася, оформлялася у вигляді альбомів, ілюстрацій: «Дерева», «Комахи», «Зимуючі птахи». На цьому етапі актуальним виявилося використання дітьми складених самостійно мнемотабліц: «Весняні зміни у природі», «Ознаки живого організму», «Комахи», «Риби», «Дерево». Спільний з дорослими процес створення моделі, а в старшому дошкільному віці і самостійний, має величезний вплив на розумовий розвиток дитини, а т. ж. на розвиток його творчих здібностей.

Метод проектів актуальний і дуже ефективний. Він дає дитині можливість експериментувати, синтезувати отримані знання, розвивати самостійність, творчі здібності та комунікативні навички, що дозволяє йому успішно адаптуватися до нової ситуації шкільного навчання.

   Читайте також:

© Vihovateli.com.ua 2014 - сайт для вихователів дитячих садків.