Свіжі публікації
Творчий практико-орієнтований проект «У світі звуків і букв»

Керівники проекту

Вчитель - логопед

I кваліфікаційної категорії Шестакова Оксана Іванівна

Вихователь

II кваліфікаційної категорії Пашкова Світлана Сергіївна

Учасники проекту:

Діти, батьки, педагог підготовчої групи і вчитель - логопед

2012

Паспорт проекту

Тип проекту:

За домінуючою в проекте діяльності: творчий практико-орієнтований.

За змістом: дитина і сім'я.

За кількістю учасників проекту: груповий

За часом проведення: довгостроковий (1 рік).

За характером контактів: у рамках ДНЗ.

За профілем знань: монопроект - область Комунікація.

За характером участі дитини в проекті: уприватник від зародження ідеї до отриманнярезультату.

Склад проектної групи:

Керівники проекту - вихователь і вчитель - логопед.

Діти і батьки підготовчої до школи групи.

Замовник проекту: батьки вихованців підготовчої до школи групи.

Строки реалізації проекту: вересень 2011 - травень 2012 н.р.

Мета проекту:

 • формування повноцінної звукової сторони мовлення (виховання артикуляційних навичок, правильного звуковимови, сприйняття складової структури, розвиток фонематичного сприйняття);
 • оволодіння елементами грамоти;
 • Здійснення взаємодії сім'ї та дитячого садка у підготовці дітей до школи.

Завдання:

 • Розвивати фонематичні сприйняття, закріпити навички правильного звуковимови і звукобуквенного аналізу.
 • Закріпити знання про букви, виробити навички складання і читання складів, слів.
 • Активізувати і збагачувати словниковий запас, розвивати зв'язне мовлення.
 • Розвивати комунікативні здібності дітей, формувати емоційний контакт педагогів, батьків з дітьми через спільну діяльність.
 • Формувати усне мовлення дітей, збагачувати словниковий запас, розвивати комунікативні здібності на основі спілкування. Підвищити зацікавленість батьків у результаті корекційно-виховної роботи з дітьми.
 • Підвищувати компетентність батьків у питаннях підготовки дітей до навчання в школі.
 • Розвивати психічні процеси у дітей: сприйняття, пам'ять, мислення.

Актуальність проблеми:

В умовах модернізації дошкільної утвореннях один з критеріїв випускника в галузі «Комунікація» - дитина повинна оволодіти всіма засобами звукового аналізу слів, визначати основні якісні характеристики звуків у слові (голосний - приголосний, твердий - м'який), місце звуку в слові, проявляти інтерес до читання, самостійно читати слова.

Виникає питання: з чого починати навчання грамоті. Поняття «навчання грамоти» передбачає розвиток у ребенкаряда умінь і навичок ще до знайомства з буквами і складами.

Головне завдання педагогів і батьків дошкільника - сформувати передумови до оволодіння грамотою. І починати треба з розвитку фонематичного сприйняття, тобто уміння правильно чути, виділяти і розрізняти всі звуки мови, а так само робити найпростіший звуковий аналіз.

Погане володіння звуковим аналізом приводить в школі до помилок на листі, таким як пропуски букв, перестановка або заміна букв, недописывание слів, тобто помилок, які прийнято вважати помилками на увагу. Але такого роду помилки долаються насилу, від них страждають навіть учні старших класів. Таким чином, перший камінчик у фундамент грамотного письма і читання закладається ще в дошкільному дитинстві.

Обстежуючи дітей підготовчої до школи групи (22 дитини) були виявлені наступні результати:

низький рівень - 45 % (12 дітей);

середній рівень - 55 % (10 дітей);

високий рівень - 0 %.

Діти можуть у:

- виділення звуку на тлі слова;

- визначенні позиції звуку в слові;

- підборі слова на заданий звук;

- не володіють поняттями «гласний», «згідний» звуки, з чого випливає невміння складати звуковий аналіз слова.

Проаналізувавши дані діагностики, виявилася проблема: у дітей не сформовані передумови до засвоєння грамоти.

Зміст проекту

З введенням нових федеральних державних вимог в освітню область «Комунікація» увійшло навчання грамоті, з метою навчити дітей зливати склади та прості слова. Для того, щоб дитина навчилася правильно читати, потрібно знати всі звуки, вміти їх правильно вимовляти і диференціювати. Тому виникла ідея навчити дитину грамоті спільно «вихователь, вчитель - логопед і батьки». Вихователь знайомить дітей з буквами і звуками рідної мови, виявляє труднощі у вимові знову введених звуків, а вчитель - логопед веде роботу над правильністю вимови цих звуків, формування фонематических уявлень, батьки в домашніх умовах закріплюють знання та вміння дітей, набуті на заняттях. Таким чином, одночасно ведеться робота з трьох сторін з одним і тим же звуком.

Очікуваний результат проекту:

1. Розширення, активізація словникового запасу, розвиток граматичного ладу і зв'язного мовлення у дітей.

2. Розвиток фонематичного сприйняття, закріплення навику правильної звуковимови і звукобуквенного аналізу.

3. Вироблення навичок складання і читання складів, слів читання.

4. Підвищення комунікативних, творчих здібностей дітей.

5. Підвищення зацікавленості, активності, творчої участі батьків у житті своїх дітей, зміцнення співпраці педагогів ДНЗ та сімей при підготовці майбутніх першокласників до навчання в школі.

6. Підвищення компетентності батьків у питанні підготовки дітей до шкільного навчання.

План реалізації проекту

Підготовчийетап

Термін реалізації: 2 тижні.

 

Захід

Відповідальні

Терміни

1

Визначення цілей і завдань проектної діяльності.

Вихователь,

учитель-логопед.

1, 2 тиждень вересня.

2

Розподіл функціональних обов'язків між учасниками проекту.

Вихователь,

учитель-логопед.

1, 2 тиждень вересня.

3

Складання календарних планів з навчання грамоті і з корекції звуковимови, підготовці до засвоєння грамоти.

Вихователь,

учитель-логопед.

1, 2 тиждень вересня.

4

Проведення діагностування дітей, на визначення актуальності проекту.

Вихователь,

учитель-логопед.

1, 2 тиждень вересня.

5

Створення авторами проектів наочно-дидактичного матеріалу.

Вихователь,

учитель-логопед.

1, 2 тиждень вересня.

6

Інформування батьків, формування інтересу до спільної діяльності з дітьми та педагогами з виготовлення наочного матеріалу, дидактичних ігор.

Вихователь,

учитель-логопед.

1, 2 тиждень вересня.

7

Складання плану основного етапу.

Вихователь,

учитель-логопед.

1, 2 тиждень вересня.

 

Основний етап

Термін реалізації: 3-я тиждень вересня - 2 тиждень травня

 

Захід

Учасники

Відповідальні

Терміни

1

Проведення ННОД з навчання грамоті.

Діти.

Вихователь.

Згідно календарно-перспективного плану.

2

Проведення ННОД з корекції звуковимови, формування фонематических уявлень.

Діти.

Учитель-логопед.

Згідно календарно-перспективного плану.

3

Створення презентацій засобами програми PowerPoint для індивідуальних і підсумкових ННОД.

Діти.

Вихователь Вчитель-логопед.

 

По мірі необхідності.

4

Проведення логопятиминуток.

Діти.

Учитель-логопед.

Щодня.

5

Виготовлення наочно-інформаційного матеріалу для батьків.

Батьки.

Вихователь, вчитель-логопед.

протягом реалізації проекту.

6

Спільна діяльність з дітьми.

Діти.

Вихователь, вчитель-логопед.

Згідно календарно-перспективного планування.

7

Самостійна діяльність дітей.

Діти.

Вихователь, вчитель-логопед.

Щодня.

8

Узагальнююче ігрове заняття

«Допоможемо Незнайку».

Діти, батьки.

Вихователь, вчитель-логопед.

Січень.

9

Проміжна діагностика дітей.

Діти.

Учитель-логопед.

Січень.

10

Семінар - практикум «Встаньте звуки в ряд».

Батьки.

Вихователь.

Жовтень.

11

Семінар - практикум «Артикуляційна гімнастика».

Батьки.

Учитель-логопед.

Жовтень.

12

Створення альбомів «Місце звуку в слові», «Звукові картинки» «Ланцюжок слів».

Батьки, діти.

Вихователь, вчитель-логопед.

Листопад.

13

Конкурси «Зроби букву сам»,

Батьки, діти.

Вихователь.

Березень.

14

Конкурс «Придумай казку про звук»,

Батьки, діти

Вчитель-логопед

Лютий

15

Створення ігор: «Чарівний телевізор», «Імена дітей» (ребуси)

Батьки.

Вихователь, вчитель-логопед.

Січень.

16

Індивідуальні консультації з учителем - логопедом.

Родител.и

Учитель-логопед.

Протягом реалізації проекту.

17

Підсумкове батьківські збори.

Батьки.

Вихователь, вчитель-логопед.

Травень.

 

Заключний етап

Термін реалізації: 1, 2 тиждень травня

 

Захід

Учасники

Відповідальні

Терміни

1

Узагальнююча ігрова ННОД «Великі літери»

Батьки, діти

Вихователь, вчитель-логопед

Травень

2

Діагностування дітей, обробка результатів діагностики. Співвідношення цілей і результатів проекту.

Діти.

Учитель-логопед.

Травень.

3

Підготовка звіту про виконану роботу, створення презентації

 

Вихователь, вчитель-логопед.

Травень.

4

Презентація проекту (педрада, КМО).

 

Вихователь, вчитель-логопед.

Травень.

Цей проект значущий для всіх його учасників:

Діти: отримання нових знань, прояв творчої активності в процесі виконання продуктів діяльності.

Педагоги: продовження освоєння методу проектування - метод організації насиченою дитячої діяльності, який дає можливість розширювати освітній простір, надати йому нові форми, ефективно розвивати творче і пізнавальне мислення дошкільнят.

Батьки: одержання нових знань, підвищення компетентності в питанні підготовки дитини до школи, розширення можливості співпраці зі своїми дітьми, застосовуючи отримані знання.

Орієнтовний розподіл ролейв проектній групі:

Вихователь, вчитель - логопед: проведення ННОД з дітьми, НСД з дітьми, консультування батьків

Діти: беруть участь у ННОД, НОД, пізнавальній, продуктивній і самостійної діяльності.

Батьки: закріплення отриманих у дитячому садку знань і умінь по темі проекту, виконання пропонованих завдань педагогами

Забезпечення проектної діяльності

Методичне:

1. Александрова Т.В. Живі звуки, або Фонетика для дошкільнят. - СПб.; «Дитинство - Прес», 2005

2. Бережнова О.В «Робота з сім'єю при підготовці дітей до школи» сост.. СПб.: ТОВ «Видавництво «Дитинство-прес», 2011

3. Воліна В.В. Вчимося граючи. - М.: Нова школа, 1994.

4. Жуковська Н. В, Вчимо літери. Вирішуємо ребуси. - М: ТЦ Сфера, 2007.

5. Коноваленко Ст. Ст., Коноваленко С. В. Фронтальні логопедичні заняття у підготовчій групі для дітей з ФФН. - М.: Гном-Прес, 1999.

6. Кравченко І.В. Ігри та вправи зі звуками і словами. - М: Видавництво «Гном-Прес» , 1998

7. Полякова Л. Л., Цуканова С. П. Кажи, читай... Цікаве посібник для дошкільнят. - Перм, 2000.

8. Сомкова О.М, Бадакова З.В., Яблоновська І.В. «Подорож по Країні Правильної Мови. Діагностична зошит. СПб.: «ВИДАВНИЦТВО

«ДИТИНСТВО-ПРЕС» 2011

9. Тригер Р.Д., Владимирова Є.В. Я вчуся читати і писати. - Смоленськ: Видавництво « Асоціація XXI століття», 1998.

10. Шумаєва Д.Г. Як добре вміти читати! Навчання дошкільників читання. Програма - конспект. СПб.: «ВИДАВНИЦТВО

«ДИТИНСТВО-ПРЕС» 2011.

11. Филичева Т.Б., Чиркіна Г.В. виховання і навчання дітей дошкільного віку з фонетико-фонематичним недорозвиненням. М.Школьная Преса 2002.

12. Логопедичні зошити на звуки. - Кіров.: ІП. Бурдіна С.В.

13. Серія «Говоримо правильно». «Голосні та приголосні» - Кіров.: ІП. Бурдіна С.В.

14. Серія «Говоримо правильно». «Ділимо слова на склади» - Кіров: ІП. Бурдіна С.В.

15. Серія «Говоримо правильно». Слова і звуки. - Кіров: ІП. Бурдіна С.В.

16. Зошит із завданнями для розвитку дітей. Вивчаючи грамоту. - Кіров: ІП. Бурдіна С.

17.Суперраскраска. «Абетка з завданнями», художник - В. Баранова, 2008 р.

18. http://Raskrasko.ru/

Матеріально - технічне:

 

Найменування

Залучені кошти

Бюджетні кошти

Джерело доходу

Придбання канцелярського приладдя:

 

- офісний папір;

- кольорові олівці

- картон (кольоровий, білий)

 

Дидактична гра

«Я вчу букви»

Каси букв

Дидактичний посібник «Азбука в контурах»

Індивідуальні Дзеркала

Придбання призів для конкурсів

 

 

 

180,00

150. 00

100.00

 

600.00

100,00

 

 

300.00

 

 

500.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600,00

 

 

 

240.00

 

 

 

Батьки

 

Педагоги

ДНЗ

Педагоги

ДНЗ

Педагоги

Разом:

1830.00

940.00

 

 

Проміжний звіт підготовчого етапу проекту

Перший етап проектування - підготовчий. Даний етап реалізовувався протягом двох тижнів, за минулий термін була проведена наступна робота:

 • Провели діагностування дітей, на визначення актуальності проекту з діагностичною зошити «В Країні Правильної Мови».
 • Склали календарні плани з навчання грамоти (Додаток №1) і з корекції звуковимови, підготовці до засвоєння грамоти (Додаток № 2).
 • Створили наочно-дидактичний матеріал: «Живі звуки», «Складова таблиця», плакати на вивчені букви.
 • Поінформували батьків, сформували інтерес до спільної діяльності з дітьми та педагогами з виготовлення наочного матеріалу, дидактичних ігор.
 • Склали план основного етапу проекту,

Проміжний звіт основного етапу проекту

«У світі звуків і букв»

Даний етап реалізується протягом навчального року (третій тиждень вересня за другу неділю травня). За минулий термін (вересень - січень) були проведені наступні заходи:

Для дітей:

 • ННОД з навчання грамоти (додаток № 3).
 • ННОД з корекції звуковимови, засвоєнню грамоти (додаток № 4).
 • Щодня вчитель-логопед проводила логопятиминутки, на яких діти виконували артикуляційну гімнастику, пальчикові ігри, вправи на розвиток дихання, на розвиток фонематических уявлень.
 • Для батьків був представлений наочно-інформаційний матеріал: «Навчання грамоти в сім'ї» (додаток № 5), «Артикуляційна гімнастика», «7 основних, золотих правил ефективної методики навчання читання дитини» та ін.
 • Під час спільної діяльності з дітьми проводилися ігри та вправи: «Знайди всі предмети на звук...», «Відшукай на малюнку букви та склади з них слова», «Логопедичний лото», «На що схожа буква?»; читали склади на складової таблиці та складали зі складів слова; складали звукові схеми слів, схеми речень; заучували вірші, скоромовки з вивченими звуками, вчилися відгадувати ребуси.
 • У самостійній діяльності діти активно використовували трафарети букв, обводячи і заштриховывая їх, моделювали літери, використовуючи різний матеріал; складали з розрізних букв слова і звукові схеми до них. В іграх йшло активне розподіл ролей: навчальних і учнів.
 • Учителем-логопедом і вихователем було проведено ігрове занять «Допоможемо Незнайку» (додаток № 6). Підводячи підсумок проведеного заняття, можна сказати, що діти впоралися з поставленими завданнями, емоційний настрій на протязі всього заняття, діти із захопленням виконували запропоновані завдання, використовуючи матеріал, що був запропонований для виконання з батьками, позитивний результат досягнутий.
 • Обробка результатів діагностики мовленнєвого рівня дітей підготовчої до школи групи показала наступні результати:
  • на початок року низький рівень - 45 %, на середину року - 18%,
  • середній рівень на початку року 55 %, у середині року - 50%;
  • до середини року високий рівень підготовленості показали 32 % дітей (додаток № 7).

Діти виділяють звук на тлі слова, визначають позицію звуку в слові, придумують слова на заданий звук, більшість дітей оволоділи навичками аналізу і синтезу складів і слів, діти знають букви, більше число дітей оволоділи послоговым читанням, виконують звукобуквенний аналіз складів, слів.

Робота з батьками велася на семінарах - практикумах, індивідуальних консультаціях і т.п.

На початку навчального року для батьків вихованців був проведений семінар - практикум «Встаньте звуки в ряд», на якому батьки познайомилися зі значенням артикуляційної гімнастики у формуванні правильного звуковимові і практикувалися у виконанні комплексів постановки різних звуків. Також вихователь познайомив батьків вихованців з завданнями по навчанню грамоті та прийомами їх реалізації.

На індивідуальних консультаціях з учителем - логопедом батьки отримували поради щодо корекції мовлення дітей, підготовці їх до навчання в школі; отримали уявлення про працю вчителя-логопеда, про необхідність занять з дітьми не тільки в дитячому саду, але і вдома.

Батьки взяли активну участь у проекті. Ними були створені альбоми «Ланцюжок слів», «Звукові картинки»; дидактичні ігри-ребуси: «Чарівний телевізор», «Імена дітей», демонстраційний матеріал для занять. Батьки проявили себе як активні, зацікавлені партнери своїх дітей, допомагаючи їм виконувати творчі завдання педагогів.

Протягом часу, що залишився основного етапу (лютий - травень) - проекту планується провести:

 • Конкурс на кращу букву «Зроби букву сам» організація виставки букв, зроблених дітьми під керівництвом батьків.
 • Конкурс «Придумай казку про звук», оформлення дітьми разом з батьками книжок-маляток з вигаданими казками.
 • Батьківська зустріч. В порядку:

- фотозвіт про хід проекту;

- підведення підсумків;

- нагородження переможців (дітей і їх батьків) конкурсів грамотами та призами.

За результатами виконаної роботи можна зробити висновки:

Діти:

 • оволоділи початковими навичками правильного звуковимови і звукобуквенного аналізу;
 • отримали знання про букви, набули навички читання;
 • підвищилися комунікативні, творчі здібності дітей;
 • розширилися і активізувалися словниковий запас, зв'язкова мова.

Батьки:

 • повысиласьпсихологическая готовність і компетентність батьків у розумінні своєї дитини, бачення та розвиток її талантів, подолання можливих труднощів при підготовці до школи.

 

Повну версію роботи з додатками можна завантажити тут .

 Читайте також:

© Vihovateli.com.ua 2014 - сайт для вихователів дитячих садків.