Свіжі публікації
Проект

Міського методичного об'єднання за програмою «Веселка»
«Батискаф» (занурення)

Проблемно-орієнтований аналіз: Проблема збереження та розвитку людських ресурсів у системі освіти є надзвичайно гострою і зводиться в ранг самостійного завдання збереження кадрів дошкільної установи.

Поставимо просте запитання: «Хто відвідує методичні об'єднання?»

Це молоді спеціалісти з вищою та середньо-спеціальною освітою, але без навичок практичної діяльності.

Педагоги, чий стаж роботи складає 10-15 років. Вони використовують методичні об'єднання для підвищення кваліфікації.

Педагоги - стажисты - бажають йти в ногу з сучасними тенденціями освіти.

Напрямки діяльності методичних об'єднань були визначені виходячи з труднощів педагогів, за результатами анкетування. Вони були досить різні, так як освітній рівень і стаж педагогічної діяльності контингенту вихователів носили індивідуальний характер, матеріально-технічні умови дошкільних установ так само мали свої особливості.

З виходом федеральних державних вимог до ООП ДО і вимог до умов окреслився ряд загальних проблем:

 • Необхідність розробки ООП ДО конкретної установи
 • Впроваджень ООП ДО
 • Зміна в умовах
 • Технології роботи в розвиваючому середовищі
 • Зміни в плануванні
 • Розробка моніторингу
 • Система інтеграції фахівців.

 

Проблема: Нові вимоги, відсутність технології реалізації.

 

Мета: Опанування педагогами практичними навичками роботи з дітьми дошкільного віку відповідно до ФГТ. Мотивація і методичний супровід учасників конкурсів різного рівня.

 

Завдання:

1. Підвищення рівня професійної компетентності педагогів з питань впровадження ФГТ до структури основної освітньої програми дошкільної освіти з урахуванням специфіки програми «Веселка» через організацію системи професійної взаємодії в освітньому просторі міста.

1.1 Мотивація педагогів на участь в інноваційній діяльності щодо впровадження ФГТ до структури основної освітньої програми дошкільної освіти.

1.2 Розширення кола знань педагогів в області організації освітньої роботи з дітьми в умовах впровадження ФГТ до структури основної загальноосвітньої програми дошкільної освіти.

1.3. Формування практичних умінь в організації освітнього процесу в умовах впровадження ФГТ до структури основної загальноосвітньої програми дошкільної освіти.

2. Виявлення потреб педагогів і попередження професійних утруднень у питаннях організації НОД, планування, моніторингу.

3. Розвиток творчої ініціативи педагогів через участь у конкурсах педагогічної майстерності, організація методичного та психологічного супроводу при підготовці до конкурсу і в процесі участі в конкурсі.

4. Розвиток активності педагогів через використання різноманітних форм проведення проблемної групи.

 

Образ кінцевого результату, критерії його оцінки.

Спеціаліст по роботі з дітьми і дорослими, здійснює комплекс заходів з навчання, виховання, розвитку особистості дітей в освітньому закладі.

Володіє практичними прийомами взаємодії з дітьми. Критерії - карти спостережень за педагогічною діяльністю педагога.

Самостійно займається предметно-просторове середовище групи. Критерії оцінки - санітарні правила, методичні рекомендації на основі вимог ООП ДО і ФГТ до умов.

Веде документацію групи. Планує спільну і самостійну діяльність з дітьми. Критерії - перелік рекомендацій до оформлення.

Володіє діагностичним інструментарієм. Критерії - діагностичний інструментарій реалізованої ООП ДО.

В результаті проекту з'явиться - пакет методичних рекомендацій, консультації, відеотека, сценарії тренінгів, матеріали презентації, проекти педагогів, учасники конкурсів муніципального та регіонального рівнів, учасники ярмарку «Педагогічні інновації»

 

Можливі ризики та шляхи їх подолання.

Плинність кадрів. Низька зарплата фахівців, не кожен потрапляє під програму фінансової підтримки від держави - варіант рішення: створення оптимально сприятливих умов в ДНЗ, підтримка керівника (стимулюючі виплати), заступника з ВМР (методичний супровід), співпраця з установами культури та охорони здоров'я.

Нестабільний склад педагогічних працівників - активізація педагогічних працівників, залучення їх до виконання творчих завдань на заходах ДОУ, демонстрація досвіду роботи інших освітніх установ.


Планування роботи по реалізації проекту.

I етап-підготовчий

Термін: серпень-вересень

Завдання: Організувати роботу методичного об'єднання.

№/П

Форми роботи

Дата

Результат

Відповідальні

1.

Аналіз результативності роботи проблемної групи.

Серпень

Аналітичні матеріали.

Керівник групи

2.

Аналіз ресурсного забезпечення.

Серпень

Диференційований підхід для планування змісту робіт ГПГ. Потреба в кадрах, визначена група педагогів, яка працює в ГМО.

Завідувачі ДНЗ

 

3.

Формування пакета нормативно-правових документів.

 

Серпень

Накази, Положення, посадові обов'язки, план.

 

Завідувачі ДНЗ

 

4.

Вивчити професійні та інформаційні потреби працівників системи освіти.

Вересень

 

 

Виявлення проблеми і визначення напрямку роботи.

 

Керівник групи

5.

Розробити план ГМО.

Серпень-вересень

План ГМО

Керівник групи

6.

Включення в річний план роботи установ.

Серпень

Річні плани установ.

Керівник групи

7.

Оформлення інформації

Серпень

Сайти установ. Інформаційні стенди.

Керівник групи

8.

Пам'ятки для педагогів.

Серпень

Пам'ятки.

Керівник групи

9.

Презентація ГМО

Вересень

Презентація.

Керівник групи

10.

 

 

 

 

  

II етап - основний етап реалізації проекту

Термін: жовтень-травень

Завдання: Забезпечити якісну і безперебійну роботу ГМО

№/П

Форми роботи

Дата

Результат

Відповідальні

1.

Нарада в ЦРСО, МО керівників і ГПГ.

Жовтень-травень

Підвищення компетентності з питань керівництва МО т проблемної групи.

Керівник групи

2.

Організація роботи ГМО

Листопад-травень

Засідання ГМО.

Керівник групи

3.

0 лінія «На старт! Поїхали» Презентація ГМО - тренінг

Листопад

Згуртування колективу, активна, творча група педагогів.

Керівник групи

4.

1 лінія «НСД»

Грудень

Рекомендації до планування, моделі планів.

Керівник групи

5.

2 лінія Планування освітнього процесу у відповідності з ФГТ»

Лютий

Технології роботи.

Керівник групи

6.

3 лінія «Моніторинг»

Березень

Моніторинг досягнень дітей.

Керівник групи

7.

4 лінія «Золота рибка» Круглий стіл.

Травень

Створення банку методичних матеріалів.

Керівник групи

8.

«Золота лінія» (вчимося перемагати)

Листопад-травень

Участь у конкурсах педагогічної майстерності.

Керівник групи

9.

Нагородження активних педагогів (що відвідали всі позиції ГМО, які відзначилися інноваційними ідеями) «Золотими рибками» (сертифікати, медалі, подяки)

Травень

Портфоліо педагога, відкриття талантів, інноваційні розробки

Спеціаліст ЦРСО

10.

Подання для знайомства практичних матеріалів.

Червень

Трансляція методичних розробок.

Керівник групи

11.

Оформлення презентації роботи ГМО.

Червень

Презентація, відеотека, збірник матеріалів, фотоальбоми.

Керівник групи

 

ІІІ етап - Контрольно-оцінний

Термін: червень-липень

Завдання: Визначити ефективність роботи ГМО, підвести фінансові та освітні підсумки.

№/П

Форми роботи

Дата

Результат

Відповідальні

 

1.

Обробка анкет педагогів.

Вивчити професійні та інформаційні потреби працівників системи освіти.

Червень

Аналітичні матеріали. Виявлення проблеми і визначення напрямку роботи.

 

Керівник групи

 

2.

Аналіз результативності роботи проблемної групи.

Оцінка моделі розвивального середовища, планування, результатів моніторингу дітей.

Червень

Аналітичні матеріали

Керівник групи

 

3.

Складання звітів по роботі проекту і витрачених на нього коштів.

Червень

Аналітичні матеріали

Керівник групи

 

Знайомство з досвідом роботи МО ГПГ інших районів, міських асоціацій і т.д.

Червень

 

 

Обмін досвідом.

Використання досвіду роботи колег.

 

Керівник групи

 

4.

Підготовка публікації і виступів на методичних об'єднаннях та науково-практичних конференціях.

Липень

Тези

Керівник групи

5.

Підготовка методичних матеріалів для розміщення на сайті.

Липень

Методичні матеріали

Керівник групи

 

 

Реалізація проекту:Функціонування міського методичного об'єднання листопад - травень

 

№/П

Тема.

 

Захід

Дата.

Місце проведення.

Відповідальний.

Учасники

Передбачуваний результат. Продукт.

1.

0 лінія «На старт! Поїхали!»

 • Презентація ГМО - тренінг на згуртування колективу
 • Знайомство з планом ГМО.
 • «Перлина» завдання для педагогів.

Листопад

 

керівник ГМО

Методист ЦРСО

 

Затвердження річного плану. Формування колективу.

«Золота лінія» для учасників конкурсу «Учитель року»

Листопад

 

керівник ГМО

Методист ЦРСО

 

2.

1 лінія «НСД»

 • «Скринька досвіду» результати за завданням педагогів.
 • Майстер - клас
 • Спостереження та аналіз спільної діяльності дорослого і дітей.
 • Ділова гра «Планування спільної діяльності»
 • Презентація дослідів роботи по темі.
 • Відеотека.
 • «Перлина» завдання для педагогів.

Грудень

 

 

керівник ГМО

Запрошений фахівець

 

Матеріали виступів з досвіду роботи.

Обмін методичними матеріалами по темі.

«Золота лінія» для учасників конкурсу «Учитель року».

Грудень

 

керівник ГМО

 

 

3.

2 лінія «Планування»

 

 • «Скринька досвіду» результати за завданням педагогів.
 • «Планування освітньої діяльності»
 • Інтеграція в плануванні вихователів і фахівців ДНЗ. Інтеграція в плануванні освітніх областей.
 • Презентація досвіду роботи.
 • «Перлина» завдання для педагогів.

Лютий

 

керівник ГМО

 

Матеріали виступів з досвіду роботи.

 

Обмін методичними матеріалами по темі.

 

Загальні методичні рекомендації.

Збірник примірних конспектів по спільній діяльності.

 

 • «Золота лінія» для учасників конкурсу «Майстер педагогічної праці». Педагогічні проекти та їх подання.

Лютий

 

керівник ГМО

 

 

4.

3 лінія «Моніторинг»

 • «Скринька досвіду» результати за завданням педагогів.
 • Семінар-практикум.
 • Розробка карт моніторингу
 • Презентація досвіду роботи.
 • «Перлина» завдання для педагогів.

Березень

 

 

керівник ГМО

Запрошений фахівець

Пакет карт з ведення моніторингу.

 • «Золота лінія» для учасників конкурсу «Майстер педагогічної праці». Педагогічні проекти та їх подання.

Березень

 

керівник ГМО

 

 

6.

5 лінія «Золота рибка» Круглий стіл.

 

 • «Скринька досвіду» результати за завданням педагогів.
 • Аналіз роботи ГМО за рік.
 • Визначення напрямків діяльності на наступний рік.
 • Рекомендації на участь педагогічних розробок у ярмарку «Педагогічні інновації».

Травень

 

керівник ГМО

 

 

Планування. Визначення напрямків діяльності групи. Нагородження активних учасників.

 

 

«Золота рибка» - символ успіху, досягнень. Нагороджуються найбільш активні та креативні педагоги, які показали найбільш цікаві розробки за час роботи в ГМО. Рекомендації на участь цих розробок у Ярмарку «Педагогічні інновації»

 

Засоби досягнення результату.

Кадрові ресурси:

 • Завідувачі установою
 • Заступники завідувача з ВМР
 • Фахівці ДОУ - музичні керівники
 • Інструктор з фізичного виховання
 • Вчитель-логопед
 • Педагог-психолог
 • Фахівці ЦРСО - методист
 • Запрошені фахівці - Фадєєва Є.М.

 

Матеріально-технічні ресурси:

 • Приміщення для функціонування ГМО - дошкільні установи міста Пермі.
 • Спеціальна література (бібліотека-банк за тематикою проекту)
 • Обладнання - комп'ютер, принтер, проектор, екран зі стійкою, відеокамера, фотоапарат.
 • Диски CD, DVD - 30 шт. (для роздавальної інформації) - 400,00
 • Канцтовари (папки для файлів - 5 шт. (за кількістю засідань), файли - 200 шт.) - 500,00
 • Папки-швидкозшивачі - 1 шт. - 100,00
 • Ксероксная папір (біла, кольорова) - 2 пачки (для роздаткових матеріалів) - 600,00
 • Ручки, олівці, фломастери - 30 одиниць - 250,00
 • Видання збірника, випуск відеоматеріалів, випуск фотоматеріалів.

 

Реалізація проекту. Проект реалізується на базі дошкільних освітніх установ міста Пермі.

Терміни реалізації проекту - навчальний рік.

 

Аналіз результатів. Проведена робота дозволить - вибудувати систему роботи з дітьми, оволодіти уміннями використовувати отримані знання в практичній діяльності, спілкуватися з дітьми, батьками. Оформляти документацію, планувати спільну діяльність, проводити діагностичні обстеження дітей, оперувати результатами, самостійно коригувати педагогічну діяльність для отримання кращих результатів, складати індивідуальні програми супроводу дитини.

 

Перспективи розвитку проекту.

Спадкоємність між методичними об'єднаннями.

Нові напрямки за запитами педагогів.

 

Література

1. «Дошкільна освіта в умовах реалізації ФГТ: діалектика інновацій і традицій», матеріали Всеросійської науково-пратической конференції./ МБОУ ДПОС «Міжшкільний методичний центр», Чорнушка, 2013.

2. «Проектна діяльність в дитячому саду: наука і педагогічна практика» / упорядник Т.В. Меркулова та ін., М., «Шкільна преса», 2010.

3. «ФГТ у дошкільній освіті. Типове положення про ДОУ(2012)»/ укладач О.А.Скоролупова, М., «Скрипторій»,2012.

4. Волкова В.А., Соколова Н.Б. «Виховна система ДОУ», М., ТЦ «Сфера»,2007.

5. Голіцина Н.С. «Система метотдической роботи з кадрами в дошкільному закладі», М., «Видавництво Скрипторій 2003», 2004.

6. Кузнєцова С.В. «Проектування розвитку ДОУ», М., ТЦ «Сфера», 2009.

7. Метод проектів в ДНЗ»,Санкт-Петербург, «Дитинство-Прес»,2012.

8. Морозова Л.Д. «Педагогічне проектування в ДНЗ: від теорії до практики», М., ТЦ «Сфера», 2010.

9. Пенькова Л.А., Калінкіна В.М., Казакова В.М., Сереброва Д.В. «Менеджмент у практиці дошкільної установи. Методичне пособин», М., ТЦ «Сфера»,2007.

10. Сажина С.Д. «Складання робочих навчальних програм для ДНЗ. Методичні рекомендації», М., ТЦ «Сфера»,2006.

11. Сипченко Е.А. «Інноваційні педагогічні технології.

12. Урмина В., Даніліна Т. «Інноваційна діяльність в ДНЗ. Програмно-методичне забезпечення», Москва, «Лінка-Прес», 2009.Читайте також:

© Vihovateli.com.ua 2014 - сайт для вихователів дитячих садків.