Свіжі публікації
Консультація для батьків
«Книга і бібліотека як сполучні ланки душевного єднання сім'ї»

Відомий дитячий психолог О. М. Дяченко писала, що здібності мають неминуще значення для людини, вони забезпечують йому успішність у різних видах діяльності і допомагають швидко набувати необхідні знання, уміння і навички. Саме високий рівень розвитку здібностей дозволяє дитині швидко орієнтуватися практично в будь нової задачі, чітко бачити її умови, виділяти істотні сторони для розуміння відносин, знаходити шляхи вирішення через переструктурування умов, створювати задуми нових творчих продуктів, висловлювати своє ставлення до оточуючим людям і явищам життя в культурно вироблених формах.

Неповторне поєднання і рівень розвитку здібностей визначаються двома факторами: задатками і впливом навколишнього середовища.

Задатки - це анатомо-фізіологічні особливості організму, дані природою при народженні. Чималу роль тут відіграє спадковість.

Навколишнє середовище - поняття більш широке. У нього входить уся сукупність умов, в яких ми живемо: культура, соціум, екологія, освіта, сім'я і багато іншого. Учені різних напрямів: психологи, педагоги, соціологи та ін сходяться в тому, що одним з основних середовищних факторів, що визначають розвиток здібностей дитини є сім'я.

Відомо, що найбільш інтенсивний розвиток дитини відбувається в ранньому дитинстві. У цей період становлення людини важливий не тільки рік, але й навіть місяць, тиждень, день. Найсумніше, що втрати в розвитку в цей час непоправні, вони не компенсуються в повній мірі в наступні періоди життя людини. А це означає, що потенційні можливості до розвитку, закладені природою, залишаються нереалізованими. Виходячи з того, що сім'я - це перший джерело знань, які засвоює дитина, важливо, щоб знання, які дитина отримує в сім'ї були грамотно йому подарують, а адже найважливіше завдання підготовки батьків майбутніх дошкільнят - формування в них таких важливих психолого-педагогічних умінь, як аналітичні, проектувальні, конструктивні. Тому пріоритетним напрямом у роботі з батьками є пошук шляхів вдосконалення їх психолого-педагогічних знань.

Але більшість сучасних батьків не мають жодного уявлення, як і які знання дитина має отримувати в сім'ї. Існує безліч курсів, статей в Інтернеті для майбутніх батьків. Найчастіше такі джерела інформації розповідають батькам як треба годувати дитину, сповивати і т.д, але мало де йдеться про те, що крім того, що майбутні батьки будуть татом і мамою вони ще й будуть першими педагогами своєї дитини, то є одна з проблем, з якою стикається сім'я, пов'язана з появою неконтрольованих інформаційних потоків Досвід і знання, які здобуває дитина в сім'ї, безцінні.

У структурі підготовки батьків можна виділити три взаємопов'язані сторони: теоретична, психологічна і практична.

Теоретична сторона - це ті психолого-педагогічні знання, які батьки можуть отримати з книг, курсів або інших джерел.

Психологічна сторона - це та спрямованість на організацію взаємодії з дітьми в іграх і на заняттях, що виявляється в наявності установок на їх реалізацію.

Практична сторона - це всі необхідні вміння і навички, здатні забезпечити ефективність взаємодії з дітьми.

 

Ці три сторони є взаємозалежними, так як навіть дуже високий рівень теоретичної підготовки, не підкріплений психологічною установкою на організацію особистісно-орієнтованого взаємодії з дітьми і необхідними практичними вміннями та навичками, не забезпечує успішності педагогічної діяльності батьків. Тому в процесі отримання знань батьком необхідно трансформувати теоретичні знання у практичні вміння і навички, створювати умови для накопичення і осмислення набутих знань.

Дуже важливо навчати та інформувати батьків, а не критикувати чи наставляти їх, щоб викликати почуття провини. Найкраще надавати їм факти - наприклад, скільки потрібно дитині спати, для чого необхідна гра, що говорить наука про харчування і розвиток дитини. Без такої інформації батькам складно вибрати правильні методи виховання. І тут нам на допомогу можуть прийти книжкові ресурси та допомога досвідченого педагога, який буде працювати з батьками. Але на даному етапі розвитку суспільства дуже мало уваги приділяється роботі фахівців з батьками, саме з питань підготовки батьків до ролі педагога. І наші батьки продовжують виховувати своїх дітей в любові і турботі, але, не маючи достатньо інформації, не дають їм ті знання, які дитина могла б отримувати ще до надходження в дитячий сад і після того, як вже пішов до нього.

Бібліотека - один з найбільш доступних ланок соціальної системи виховання, освіти, просвіти та організації дозвілля. Саме книга і бібліотека можуть стати сполучною ланкою душевного єднання сім'ї. В сім'ї формується і розвивається духовна культура людини на всьому протязі його життя, що неможливо уявити без книги.

У наш час на полицях магазинів можна знайти велику кількість книг про виховання та навчання здорової дитини. Поняття раннього навчання природним чином увійшло в наше життя. Сьогодні багато батьків знайомі з позитивними сторонами такого навчання, адже воно дозволяє дитині нові знання і дає потужний поштовх розвитку його інтелекту.

У нашій країні випускається багато книг, тематичних журналів присвячених догляду за дітьми, їх виховання та розвитку. Однак не всі автори пишуть про те, куди і до кого звертатися за допомогою, як знайти оптимальний шлях вирішення проблем, як спробувати самостійно навчити дитину і складе цілісну картину процесу виховання і навчання. І тут на допомогу батькам «приходить» бібліотека, так як у бібліотеці батьки можуть вибрати необхідну книгу з безлічі запропонованих, погортати підшивку журналів з тематики, що цікавить, взяти її додому, почитати і потім, якщо література підійшла, може придбати таку в свою домашню бібліотеку. Так само в бібліотеках є такі книги, які вже не побачиш на прилавках сучасних магазинів, але ці книги можуть дати батькам дуже багато корисних порад по навчанню і вихованню дітей.

Підводячи підсумок вищесказаного, ми вважаємо, що бібліотека - це значимий ресурс у нашій спільній справі виховання, розвитку і навчання.Читайте також:

© Vihovateli.com.ua 2014 - сайт для вихователів дитячих садків.