Свіжі публікації
Розвиток логічного мислення у дітей дошкільного віку в процесі ігор з нестандартним дидактичним матеріалом

Прогрес у науці і техніці, а також процеси поширення інформації у світі відбувалися раніше менш стрімко, ніж сьогодні. Сьогодні навколишній світ переповнений умовними знаками і символами. Однак уміння використовувати інформацію визначається розвиненістю логічних прийомів мислення і, ще більшою мірою, ступенем їх сформованості в систему.

Головною метою системи освіти є підготовка підростаючого покоління до активного життя в умовах постійно мінливого соціуму. І, тому розвиток сучасного суспільства носить динамічний характер, то і ключовою завданням освітнього процесу є передача дітям таких знань і виховання таких якостей, які дозволили б їм успішно адаптуватися до подібних змін. Пошук ефективних дидактичних засобів розвитку логічного мислення дошкільнят є невід'ємною частиною даної задачі.

Математика по праву у вирішенні цієї проблеми займає провідне місце (О.О. Давидович, В.Г. Зак, А.В. Белошиста, М.І. Моро і ін). Вона відточує розум дитини, розвиває гнучкість мислення, вчить логіці. Математичний розвиток не зводиться до того, щоб навчити дошкільника вважати, вимірювати і вирішувати арифметичні завдання. Головне - створити умови для самостійного пошуку дітьми вирішення завдань, що не пропонувати при цьому ніяких готових способів, зразків вирішення. Допомогти дитині оволодіти такими розумовими вміннями, як абстрагування, аналіз, синтез, порівняння, класифікація, узагальнення, кодування і декодування. Такі вміння дозволять легко освоювати нове, розвинути самостійність і активність мислення, сформувати елементарні навички алгоритмічної культури мислення.

Дошкільне виховання будується на особистісно-орієнтованої моделі, заснованої на дбайливе і чуйне ставлення до дитини та її розвитку. Отже, навчання має носити індивідуально - диференційований характер. В даний час частіше стали використовувати нестандартний дидактичний матеріал: лічильні палички, геометричні конструктори, логічні блоки Дьєнеша.

Широко відомі всім рахункові палички виявляються не тільки рахунковим матеріалом. З їх допомогою можна в доступній для розуміння дитини формі познайомити його з початками геометрії, з поняттям «симетрія»; розвивати просторову уяву. Головоломки з лічильними паличками виховують інтерес до математики, бажання проявляти розумове напруження, зосереджувати увагу на проблемі, а так само розвивають логіку думок, міркувань і дій.

Геометричні конструктори або гри-головоломки на викладання зображень з геометричних деталей - це «Головоломка Піфагора», «В'єтнамська гра», «Монгольська гра», «Колумбово яйце», «Чарівне коло». Таке розмаїття конструкторів, різна ступінь їх складності дозволяє враховувати вікові та індивідуальні особливості дітей, їх схильності, можливості, рівень підготовки. Спосіб дії в іграх простий, проте вимагає розумової та рухової активності, самостійності і полягає в постійному перетворенні, зміні просторового розташування частин набору геометричних фігур. Запропоновані ігри освоюють з дітьми послідовно. По мірі накопичення вмінь в процесі однієї гри можна переходити до наступної, домагаючись позитивних результатів і в ній.

Виховують і навчають їх значення багатогранно. Вони розвивають просторові уявлення, уяву, конструктивне мислення, комбінаторні здібності, кмітливість, кмітливість, винахідливість, цілеспрямованість у вирішенні завдань.

Логічні блоки Дьєнеша дозволяють формувати в комплексі всі важливі для математичного розвитку розумові вміння протягом усього дошкільного навчання. Робота з блоками Дьєнеша допоможе дитині

 • перехід від наочно - образного до наочно - схематическому мислення, а потім і до словесно - логічного мислення;
 • навчитися оперувати декількома властивостями предметів одночасно;
 • навчитися моделювати різні множини з заданими властивостями;
 • зрозуміти складні логічні відношення між множинами.

Всю роботу з нестандартними дидактичними засобами можна розділити на 2 етапи: образний і операційний, який включає в себе підготовчі вправи та завдання - проблеми.

На першому етапі діти грають з паличками, блоками, фігурами, будуючи різні зображення, які підказує їм власну уяву або схема, малюнок.

Можна використовувати наступну систему ігор та ігрових вправ:

 • складання простих зображень з різноманітних кольорових мозаїк.
 • гра «Склади фігуру» (геометричну). У цій грі використовуються різні геометричні фігури 2 - 3 розмірів, по кілька фігур одного виду і розміру. Діти складають з наявних фігур ті ж фігури іншого розміру. Наприклад, склади прямокутник з квадратів, а потім з прямокутників.
 • гра «Склади картинку». У цій грі використовуються однакові за розміром геометричні фігури. Діти складають картинку, орнамент, візерунок тільки з однакових трикутників або квадратів і т.д.

Весь процес навчання дошкільнят з допомогою нестандартного дидактичного матеріалу йде через гру та ігрові вправи. Саме в грі розвивається здатність дитини створювати узагальнені типові образи, подумки перетворювати їх, оскільки, аналізуючи ігрову ситуацію, дошкільник повинен вдатися до логіки, оперуючи подібними моделями. Ігри дозволяють організувати складний процес освоєння знань в цікавій для дитини формі, надаючи розумової діяльності захоплюючий, цікавий характер. Саме тому в процесі гри дитина може вирішити навіть ті завдання, які в інших умовах здаються нездійсненними.

Ігри можуть безпосередньо включатися в заняття. Або проходити у вільний від занять час індивідуально або з невеликою підгрупою дітей. Ігрові вправи треба проводити систематично, індивідуальні вправи чергувати з колективними.

У навчанні дошкільників нестандартна завдання, цілеспрямовано і до місця використана, виступає в ролі проблемною. Тут у наявності пошук ходу рішення висуненням гіпотези, перевіркою її, спростуванням неправильного напрями пошуку, знаходженням способів докази вірного рішення.

Але перш ніж навчити дітей розв'язувати логічні завдання необхідно проводити з ними підготовчі вправи. Це можуть бути завдання на викладання різних геометричних фігур з лічильних паличок. Обов'язково з дитиною потрібно проводити аналіз побудованих фігур за таким планом:

- порівняйте і скажіть, чим відрізняються і чим схожі фігури;

- доведіть, що фігура, складена правильно.

Знайомство дітей з геометричними конструкторами проходить за таким планом: назва гри; розглядання набору фігур; вправи в розрізненні і правильному знанні геометричних фігур, що входять в комплект; групування фігур за формою і розміром; складання кількох фігур нової. Важливо, щоб діти запам'ятали правило: при складанні силуетних зображень використовується повністю весь комплект, деталі при цьому щільно приєднуються один до одного.

Підготовчі вправи з логічними блоками Дьєнеша допомагають дітям засвоїти всі властивості блоків. Це можуть бути такі завдання як:

 • знайди такі ж фігури, як ця за кольором (формою, розміром, товщиною);
 • знайди не такі фігури, як ця, за кольором (формою, розміром, товщиною);
 • знайди всі сині фігури (трикутні, маленькі, тонкі...).

Після підготовчих вправ дітям пропонуються завдання - проблеми або задачі - головоломки.

Завдання - головоломки з лічильними паличками об'єднують в 3 групи:

1. Складання заданої фігури з певної кількості паличок;

2. Зміна заданої фігури шляхом видалення певної кількості паличок;

3. Перетворення заданої фігури шляхом перекладання певної кількості паличок;

Процес розв'язання завдань другої та третьої групи набагато більш складний, ніж першої групи. Потрібно запам'ятати і осмислити характер перетворення і результат, і постійно в ході пошуків вирішення співвідносити результат з передбачуваними або вже здійсненими змінами. Необхідний зоровий і розумовий аналіз завдання, вміння уявляти можливі зміни фігури. Навчання має бути спрямоване на формування у дітей уміння обдумувати ходи подумки, повністю або частково вирішувати завдання в розумі, обмежувати практичні проби.

Ігрова діяльність дітей з геометричними конструкторами передбачає поступове ускладнення використовуваних зразків: від розчленованого зразка до нерасчлененному, а потім до зразка у вигляді малюнка. Складаючи силуети по расчлененному зразком, дитина просто копіює його, але, тим не менш, засвоює способи з'єднання елементів, вчиться сполучати їх за розміром, співвідношенню сторін, що сприяє розвитку окоміру і комбінаторних здібностей.

Переходячи потім до нерасчлененному зразком, дитина висловлює припущення про розміщення кожної фігури, вчиться практично перевіряти свої гіпотези, що забезпечує усвідомленість дій і пошуку. Набуті вміння дозволяють дитині поступово переходити до складання силуетів за малюнком або власним задумом.

Всі ігри та ігрові вправи з логічними блоками Дьєнеша можна діляться на 4 групи:

 • розвиток уміння виявляти і абстрагувати властивості;
 • розвиток вміння порівнювати предмети за їх властивостями;
 • розвиток дій класифікації і узагальнення;
 • розвиток здатності до логічних дій та операцій;

Кожну гру можна проводити в 3 варіантах різного ступеня складності:

 • розвиток у дітей вміння оперувати однією властивістю, тобто виявляти, абстрагувати властивості, класифікувати і узагальнювати предмети на його основі;
 • розвиток у дітей уміння оперувати двома властивостями;
 • розвиток у дітей уміння оперувати трьома властивостями.

Частіше за все ігри з блоками виконуються дітьми сидячи за столом. Для підняття інтересу дітей проведення ряду ігор доцільно проводити в спортзалі, використовуючи обручі, шнури і знаки, що набагато привабливіше для дітей.

Для того, щоб навчити дітей самостійно аналізувати завдання, шукати шляхи вирішення, здогадуватися, педагог використовує різні методичні прийоми: ігрові ситуації, словесні звіти дітей, нагадування, пояснення та ін. У процесі виконання завдань в молодшому і середньому віці вводиться ігрова мотивація, у старшому віці - елемент змагання (хто швидше складе, знайде, покладе). Дітям даються інструкція (цілісна - для старших, розчленована - для малюків), пояснення, роз'яснення, вказівки про необхідність пошукового підходу до вирішення завдання. Використовується система навідних запитань, словесні звіти дітей про виконання завдання. Обов'язковий контроль над виконанням завдань і оцінка, підтвердження правильності або помилковості ходу.

Таким чином, особливе місце в процесі розвитку логічного мислення відводиться математики. Це обґрунтовано тим, що жодна інша наука не дає можливість глибокого й осмисленого переходу від наочно- дійового до образного, а потім і логічного мислення. Крім того, математичні знання передбачають вивчення в чистому вигляді процесів аналізу і синтезу через класифікацію, групування, порівняння, що дає дитині можливість самому виводити нові знання з уже відомих, або знову впізнаваних у всіх існуючих напрямках науки.


Література:

 • Лелявина Н.О., Фінкельштейн Б.Б. Давайте разом пограємо: Методичні поради з використання дидактичних ігор з блоками Дьєнеша та логічними фігурами. - СПб: ТОВ Корвет,2002
 • Математика до школи: Посібник для вихователів дитячих садків та батьків. У 2 ч. / Автори - упоряд. Смоленцева А.А., Пустовойт О.В., Михайлова З.О., Непомняща Р.Л. - СПб: Дитинство-Прес, 2006.
 • Математика від трьох до семи: Навчально-методичний посібник для вихователів дитячих садків / Автор - упоряд. З.О. Михайлова, Е.Н. Іоффе. - СПб: Дитинство-Прес, 2010.
 • Михайлова З.А Ігрові завдання для дошкільнят. - СПб: Дитинство-Прес, 2008.
 • Носова Е.А., Непомняща Р.Л. Логіка і математика для дошкільнят. - СПб: Дитинство-Прес, 2000.

 Читайте також:

© Vihovateli.com.ua 2014 - сайт для вихователів дитячих садків.