Свіжі публікації
Календарно-тематичне планування гуртка «Веселка»

Мета:

розвиток пізнавальних інтересів, творчого потенціалу дітей на основі освоєння ними технології виготовлення іграшок (ляльки).

Завдання:

Навчальні:

- підвищити емоційно-позитивний фон, створюючи сприятливі умови;

- формувати соціальні навички (навички спільних групових дій, бажання співпрацювати і взаємодіяти з дітьми та дорослими).

Розвиваючі:

- розвивати мовлення, комунікативні якості;

- уяву, фантазію;

- пам'ять;

- дрібну, артикуляційну моторику.

Виховні:

- виховувати емоційну чуйність дітей, любов до художніх творів, до ляльок, доброзичливі відносини один до одного.

 

Організація процесу

а) заняття проводяться один раз на тиждень у четвер (п'ятницю) з 15.45 до 16.10 годин;

б) вік дітей: старша група - 5-6 років;

в) форми роботи: спільна діяльність, включаючи різні види діяльності: продуктивну, рухову, комунікативну, музичну, використання художнього слова. Також включені елементи музикотерапії, казкотерапії, ігротерапії, формами організації занять є навчальні ігрові заняття в атмосфері невимушеного спілкування з однолітками і дорослими

г) методи та прийоми

Словесні:

 • Бесіда
 • Діалог і розповідь педагога
 • Обговорення

 

Наочні:

 • Спостереження
 • Показ

 

Практичні:

 • Робота з тканиною, нитками, гримом
 • Вправи з ляльками
 • Моделювання
 • Релаксаційні вправи

 

Ігрові:

 • Игротренинг
 • Етюди-гри
 • Програвання ситуацій
 • Пальчикова гімнастика
 • Інсценізація
 • «Хвилинки пустощі»

 

Очікувані результати:

 • у дітей виникне інтерес до мистецтва, виготовлення ляльок, сформується бажання навчитися цьому мистецтву;
 • розвиток моторних здібностей дітей, через оволодіння ручними різноманітними операціями, які впливають на психофізіологічні функції;
 • зниження емоційної тривожності;
 • підвищення самооцінки;
 • розвиток комунікативних навичок.

 

Діагностика результативності роботи гуртка

Спільний перегляд та обговорення виконаних робіт, традиційні

виставки, приурочені до календарних свят; виконання самостійної творчої роботи, використання методик дослідження самооцінки, тест «Паровозик»

 

Методика дослідження самооцінки.

(В.Г. Щур Ц.Р. Якобсон )

Обладнання: аркуш паперу, на якому намальовано драбинки однакового розміру, що складаються з 5 однакових сходинок. Над кожною драбинкою напис: щастя, здоров'я, розум, краса, багатство, успіх.

Інструкція: «Тут намальовані драбинка щастя, драбинка здоров'я і драбинка розуму. На самій верхній сходинці стоять самі щасливі, здорові, розумні діти, на найнижчій - самі хворі, нерозумні, нещасні. Відзнач на який драбинці ту сходинку, на якій ти стоїш.

Аналіз результатів:

1.аналіз самооцінки проводитися в балах: 5-а сходинка - 5 балів, 4-ий-4, 3-ий-3,2-а-2, 1-ая-1 бал.

2.якщо показники в сумі дають 14-15 балів-самооцінка завищена, 9-13 - адекватна. 8-3 - занижена.

 

Методика "Паровозик" (Виявлення тривожності у дошкільнят).

Методика дозволяє визначити особливості емоційного стану дитини: нормальний або знижений настрій, стану тривоги, страху, задовільну або низьку адаптацію в новій або звичної, соціальному середовищі.

Джерело: Діагностика психічних станів дітей дошкільного віку: Навчально-методичний посібник. Упоряд. Велієва С.В. СПб: Йдеться, 2005.

Спрямована на визначення ступеня позитивного (ППС) та негативного (НПС) психічного стану. Застосовується індивідуально з дітьми з 2,5 років.

Стимульний матеріал: білий паровозик і 8 різнокольорових вагончиків (червоний, жовтий, зелений, синій, фіолетовий, сірий, коричневий, чорний). Вагончики безладно розміщуються на білому тлі.

 

  

 

  

 

  

 


Інструкція: "Розглянь всі вагончики. Давай побудуємо незвичайний поїзд. Першим постав вагончик, який тобі здається найкрасивішим. Тепер вибери з решти найкрасивіший, і т.д.".

Необхідно, щоб дитина утримував всі вагончики в полі зору. Чим молодша дитина, тим частіше повторюється інструкція, одночасно обводяться рукою залишилися вагончики.

Фіксуються: позиція кольору вагончиків; висловлювання дитини.

Обробка даних.

1 бал присвоюється, якщо дитина поставив вагончик фіолетового кольору на другу позицію; чорний, сірий, коричневий - на третю; червоний, жовтий, зелений - на шосту.

2 бали присвоюється, якщо дитина поставив вагончик фіолетового кольору на першу позицію; чорний, сірий, коричневий - на другу; червоний, жовтий, зелений - на сьому, синій - на восьму.

3 бали присвоюється, якщо чорний, сірий або коричневий вагончик поставлений на першу позицію; синій - на сьому; червоний, жовтий, зелений - на восьму позицію.

Якщо в результаті підсумовування отриманих даних, балів виявляється менше трьох, то психічний стан оцінюється як позитивне, при 4-6 балах - як негативний психічний стан низького ступеня (НПС нс); при 7 - 9 балах - як НПР середнього ступеня; більше 9 балів - НПС високого ступеня.

Оцінка результатів

4 бали - позитивний психічний стан

3 бали - негативний психічний стан низького ступеня

2 бали - негативний психічний стан середнього ступеня

1 бал - негативний психічний стан високого ступеня

Поряд з отриманими індивідуальним результатом можна визначити і загальний психологічний клімат в групі. Для цього визначається сума всіх ППС (а) і НПС (б), різниця між ними ділиться на кількість дітей і множиться на 100 %.

Оцінка результатів:

70 % і вище - висока ступінь сприятливості психологічного клімату (сБПК);

42 - 69 % - середня сБПК;

26 - 41,9 % - незначна сБПК;

0 - 25 % - початкова ступінь несприятливого психологічного клімату (сНПК);

-1 до - 25% -середня сНПК;

- 26 % і нижче - сильна сНПК.

 

Планований перелік розділів

 

п/п

Інтеграція

освітніх

областей

Зміст

Кількість годин

1

Пізнання,

комунікація,

читання худ. літератури

музика

Введення. Історія народної ляльки, традиції і обряди російського народу.

18

2

Праця,

музика,

читання худ.лит.,

пізнання,

худ. творчість, соціалізація, комунікація.

Робота з тканиною.

6

3

Соціалізація, комунікація,

пізнання,

праця, музика, худ. творчість,

читання худ. літ..

Робота з нитками.

1

4

Соціалізація, комунікація,

пізнання, праця,

музика,

худ. творчість, читання худ. літ..

Робота з природним матеріалом.

1

5

Соціалізація, комунікація,

пізнання, праця,

музика,

худ. творчість,

читання худ. літ..

Робота з тканиною і природним матеріалом.

6

 

Тематичний план

 

Місяць

Зміст базових тем

Годинник

Вересень

1

Введення. Історія народної ляльки.

1

 

2

Бесіда «Чому у народної ляльки немає особи?».

1

 

3

Розглядання народних, ганчіркових ляльок, ігри.

1

 

4

Ігри, етюди

1

Жовтень

1

Знайомство з народною лялькою «Зайчик на пальчик», її історія.

1

 

2

Приготування матеріалу, ескізів.

1

 

3

Виготовлення ляльки «Зайчик на пальчик».

1

 

4

Твір казки про ляльок «Зайчик на пальчик».

1

Листопад

1

Історія ляльки «Утешницы».

1

 

2

Приготування матеріалу, розгляд схем, ескізів виготовлення).

1

 

3

Виготовлення ляльки «Утешницы».

1

 

4

Обігрування ляльки «Утешницы».

1

Грудень

1

Знайомство з народною лялькою «Пеленашкой».

1

 

2

Бесіда про ляльку «Пеленашке».

1

 

3

Виготовлення ляльки.

1

 

4

Лялька «Пеленашка» з елементами ускладненнями.

1

Січень

1

Слухання, спів народних пісень, твір історій, казок - «Різдвяний вечір»

1

 

2

Приготування матеріалу, підготовка технологічної карти.

1

 

3

Виготовлення ляльок «Пташок»

1

 

4

Виставка ляльок

1

Лютий

1

Історія ляльки «Берегиня».

1

 

2

Приготування матеріалу, розгляд схем, ескізів виготовлення).

1

 

3

Виготовлення ляльки «Берегиня».

1

 

4

Обігрування ляльки «Берегиня».

1

Березень

1

Історія ляльки «Веснянка».

1

 

2

Розучування закличек про весну, приготування матеріалу, ескізів.

1

 

3

Виготовлення ляльки «Веснянка».

1

 

4

Дозвілля «Зустріч весни»: спів закличек, обігрування ляльки-«Веснянка».

1

Квітень

1

Красна гірка: оповідання про Великдень, історія ляльки «Ангел».

1

 

2

Приготування матеріалу, підготовка технологічної карти.

1

 

3

Виготовлення ляльки «Ангел».

1

 

4

Знайомство з традиціями народних гулянь на Великодньому тижні. Ігри з лялькою «Ангел».

1

Травень

1

Історія ляльки Травниця, розглядання схем, ескізів виготовлення.

1

 

2

Виготовлення ляльки «Травниця».

1

 

3

Ляльки з бабусиної скрині (обігрування ).

1

 

4

Музей ляльок (оформлення міні-музею).

1

 

Всього: 36 годин

                         

Список літератури:

1. Аляб'єва Е.А. «Психогімнастика у дитячому садку», ТЦ «Сфера», М., 2005р.

2. Зінкевич - Євстигнєєва Т.Д. «Практикум з казкотерапії», Спб, «Мова», 2006р.

3. Капська О.Ю., Мирончик Т.Л. «Розвиваюча казкотерапія для дітей», СПб. «Мова», 2006 р.

4. Журнал «Кольоровий світ», «Народна іграшка» №1, 2009р. с.8-26

5. Копытин А.І., Корт Б. «Техніки аналітичної арт-терапії», Спб, Мова, 2007р.

6. Капська О.Ю., Мирончик Т.Л. «Планета чудес». Розвиваюча казкотерапія для дітей. 224 с. обл. Мова, СПб, 2008.

7. Лебедєва Л.Д. «Практика Арт-терапії: Підходи, діагностика, система занять», Спб, Мова, 2008р.

8. Монина Р.Б., Ларечина Є.В. «Ігри для дітей від року до трьох років», Спб, «Мова», 2008р.

9. Зіміна, З.І. Текстильні обрядові ляльки [Текст] / З.І. Зіміна. -

Котова І.М. Російські обряди і традиції. Народна лялька [Текст] / І.М. Котова А.С. Котова.- СПб, Паритет, 2003.- 240 с.

10. Дайн, Г.Л. Російська лялька. Культура, традиції, технологія / Г.Л Дайн, М.Н. Дайн.- М.: Культура і традиції, 2007.- 120 с.

 

Матеріали сайтів:

http://www.kazakh.ru/alem_komek/

http://psyexlab.ru/arttherapy.php

http://profy.mental.ru/spmat/art/

http://festival.lseptember.ru/Читайте також:

© Vihovateli.com.ua 2014 - сайт для вихователів дитячих садків.