Свіжі публікації
Проект
«Малювання на манній крупі як засіб розвитку дрібної моторики і спритності рук у дітей дошкільного віку»

1. Назва ІПО - «Малювання на манній крупі, як засіб розвитку дрібної моторики і спритності рук у дітей дошкільного віку»
2. Напрямок ІПО - теорія і методика розвитку мовлення.
3. Масштаб - муніципальний.
4. Терміни реалізації - короткостроковий (4 березня - 15 квітня 2013 року).


Реалізація проекту здійснюється в три етапи:

I етап - підготовчий

1. Обговорення цілей і завдань з батьками;

2. Накопичення і вивчення методичної літератури з проблеми;

3. Розробка комплексно-тематичного плану з теми «Малювання на манній крупі, як засіб розвитку дрібної моторики і спритності рук у дітей дошкільного віку»;

4. Підготовка матеріалу та обладнання.

5. Попередня робота по реалізації проекту.

 

II етап - основний (практичний)

1. Впровадження у виховно-освітній процес ефективних методів і прийомів малювання на манній крупі

2. Відбір ефективних технік малювання з манної крупі.

 

 III етап - заключний

1. Оформлення результатів проекту у вигляді презентації;

2. Організація виставки «В гості до весни»;

3. Проведення майстер-класу для батьків і педагогів.

 

5. Мета - пошук ефективних шляхів розвитку і корекції дрібної моторики і спритності рук у дітей дошкільного віку.

В цілому наш проект, незалежно від вікової спрямованості, націлений на вирішення таких завдань:

1. Тренувати дрібну моторику рук;

2. Формувати комунікативні навички;

3. Розвивати пізнавальні процеси (сприйняття, увага, пам'ять, образно-логічне мислення, просторову уяву), процеси саморегуляції;

4. Розвивати сенсорно-перцептивную сферу, творчий потенціал;

5. Гармонізувати психоемоційний стан;

6. Формувати установку на позитивне ставлення до себе.

 

6. Концепція змін ІПО -

У більшості дітей дошкільного віку з порушенням мовлення виявлено недостатній рівень сформованості не тільки великої моторики, але і тонких рухів пальців кистей рук. Відставання в розвитку тонкої моторики рук у дошкільників перешкоджає оволодінню ними навичок самообслуговування, ускладнює маніпуляцію різними дрібними предметами, стримує розвиток деяких видів ігрової діяльності. Таким чином, можливості освоєння світу цими дітьми виявляються збідненими. Діти часто відчувають себе неспроможними в елементарних діях, доступних одноліткам. Це впливає на емоційне благополуччя дитини, на його самооцінку. Все це обумовлює необхідність цілеспрямованої спеціальної роботи з корекції та розвитку тонких координованих рухів рук. Вченими доведено, що розвиток руки знаходиться в тісному зв'язку з розвитком мовлення, мислення дитини. Фахівці стверджують, що ігри за участю рук і пальців приводять в гармонійне ставлення тіло і розум, підтримують мозкові системи в чудовому стані. В роботах В.М. Бехтерева доведено, що прості руху рук допомагають прибрати напругу не лише із самих рук, але й з губ, знімають розумову втому. Вони здатні поліпшити вимову багатьох звуків, а значить-розвивати мову дитини. У дослідженнях М.М. Кольцової було виявлено, що розвиток тонких рухів пальців рук передують появі артикуляції складів. Завдяки розвитку пальців у мозку формується проекція «схема людського тіла», а мовні реакції знаходяться в прямій залежності від тренування пальців. Виходячи, з вище сказаного зарубіжними і вітчизняними педагогами і дослідниками були розроблені вправи для розвитку кистей рук і пальців. Наприклад, у Китаї поширені вправи долонь з камінням і металевими кульками. У Японії широко використовуються вправи для долонь і пальців з волоськими горіхами. Талантом нашої народної педагогіки створені гри «Ладушки», «Сорока - білобока», «Коза рогата» і т.п. Ми в проекті пропонуємо використовувати малювання на манній крупі. На нашу думку, цей вид діяльності розвиває ручну моторику дитини, пізнавальну сферу (пам'ять, мова, образно-логічне мислення, просторове уявлення, процеси психоемоційної саморегуляції, формують творчий потенціал, удосконалюють комунікативні навички). Нашу точку зору розділяли і парапсихологи. Вони стверджують, що сипучі речовини, що володіють властивістю «пропускати крізь себе воду», заодно поглинає і негативну психічну енергію, шкідливу для психічного здоров'я організму. Ми припускаємо, що взаємодіючи з манною крупою, сприятиме розвитку дрібної моторики і спритності рук, вдосконалення комунікативної функції у дітей.

 

7. Джерело змін ІПО -

Отримані дані послужили підставою для обґрунтування протиріччя.

1. Між тим, що педагоги і дослідники пропонують різні ігри та вправи для розвитку дрібної моторики рук і тим, що педагоги ДНЗ не достатньо використовують з дітьми дані дослідження;

2. Між тим, що необхідно розвивати у дітей дрібну моторику рук і тим, що в ДНЗ зовсім не використовують малювання на манній крупі.

Об'єкт - методика малювання на манній крупі.

Предмет - развитиемелкой моторики дітей дошкільного віку.

Гіпотеза - систематичне використання методики малювання на манній крупі у процесі навчання і виховання підвищує рівень розвитку дрібної моторики дитини.

 

8. Ресурси забезпечення ІПО -

Людські умови (діти у віці 2-5 років, вихователь групи, педагоги початкових шкіл, батьки дітей).

Забезпечення організаційних умов (розробки змісту, методів, підходів і прийомів роботи з вмістом тощо).

Забезпечення інформаційних умов (збір, обробка методичної літератури; аналіз інформації, потрібної для реалізації проекту; робота в бібліотеці; робота з інтернет ресурсами).

Забезпечення мотиваційних умов (сюрпризні моменти).

Забезпечення науково - методичних умов (проведення безпосередньої освітньої діяльності).

Забезпечення рефлексивного простору (створення виставок, відео презентації, прослуховування аудіозапису музики).

Забезпечення матеріально-технічних умов (наявність матеріалу і устаткування)

Наявність у викладача педагогічних компетенцій (володіння вихователем технологіями особистісно-орієнтованого навчання і виховання, проектною методикою, груповими та індивідуальними формами роботи, володіння знаннями психології і вікових особливостей учнів).

 

9. Характеристика результатів

Результати дослідно-експериментальної роботи дозволяють зробити висновок про те, що розроблена і впроваджена система вправ з розвитку дрібної моторики сприяло підвищенню якісного рівня розвитку дрібної моторики у дітей.

1. Діти стали більш впевнено тримати олівець в руках, в малюнках почав проявлятися сюжет, стала переважати колірна гамма;

2. Діти стали чітко ліпити з пластиліну і тесту різні форми, у виробах стали з'являтися всі частини тіла людини і тварин;

3. Помітні зміни відбулися в розвитку мови, діти чітко стали вимовляти приголосні звуки «р», «л», шиплячі і свистячі звуки «з», «ш»; чітко стали промовляти слова, з'явилися в мові речення, що складаються з 5-6 слів, складносурядні і складнопідрядні речення. З'явився діалог, високо зросла здатність відповідати повним пропозицією на питання. Мова стала красива і зрозуміла.

4. Зміни відбулися в сенсорному розвитку, діти перестали плутатися в называниях квітів.

5. Діти закріпили назви геометричних фігур.

6. Злагоджена і вміла робота пальців дитини підвищила вміння дитину застібати і розстібати гудзики на кофті, куртці; допомогла опанувати правильно тримати ложку, що дозволило, є дітям акуратно і чисто.

Таким чином, можна зробити висновок про те, що висунута нами гіпотеза знайшла своє підтвердження як на теоретичному рівні, так і в процесі дослідно-експериментальної роботи: систематичне використання методики малювання на манній крупі у процесі навчання і виховання підвищує рівень розвитку дрібної моторики.

 

10. Опис проекту. Реалізація проекту будувалася у три етапу: На підготовчому етапі наші була вивчена методична література з проблеми; розроблено комплексно-тематичний план роботи (Додаток 1); проводилася попередня робота з дітьми, що включає:

  • Малювання на снігу простих форм, лінії, окремі предмети прості по композиції (будинок, дерево, машина та інші);

  • Малювання на аркуші паперу без використання кисті, фарб та олівців прості форми, лінії, окремі предмети прості по композиції;

  • Малювання у повітрі пальцями і долонями прості форми, лінії, окремі предмети прості по композиції;

  • Розгляд з дітьми ілюстрації в книгах і журналах;

  • Розгляд з дітьми книги, звернути увагу на ілюстрації, як вони намальовані, на окремі деталі предметів, на характер зображення.

Мета першого етапу полягала в розробці систематичної, ступінчастою роботи; підготовка дітей до роботи. На другому етапі нами безпосередньо проводилася безпосередня освітня діяльність з реалізації проекту. Робота будувалася за тижнями: Перший тиждень - «Сніг білий і пухнастий в повітрі крутитися». (Додаток 2). Мета - ознайомити дітей з властивостями манної крупи. Другий тиждень - «Клубочки для бабусі», «Машини їдуть і гудуть». (Додаток 3). Мета - вчити дітей малювати ліній і кіл на манній крупі. Третій тиждень - «Котячий будинок», «Добрий лікар Айболить». (Додаток 4). Мета - вчити дітей малювати манною крупою за допомогою трафаретів. Четвертий тиждень - «Килимок для кішечки і собачки», «В гості до весни». (Додаток 5). Мета - вчити дітей малювати манною крупою, пофарбованою в основні кольори спектру. В роботі використовували різноманітні техніки малювання на манній крупі:

1. Кулаком,

2. Долонею,

3. Мізинцем,

4. Пучкою,

5. Симетрично двома руками,

6. Одночасно декількома пальцями,

7. Ребром великого пальця,

8. Вказівним пальцем,

9. Ребром мізинця.

Для досягнення більшого результату використовувалася традиційна методика, яка включає ряд питань: «Що ти малюєш? Як ти малюєш? Якою частиною кисті рук ти малюєш? Якого кольору манна крупа тобі потрібна для малювання?» На заключному етапі ми показали рівень дослідно-експериментальної роботи. Зміст реалізації проекту ми оформили:

Мета - підвищити педагогічну майстерність педагогів і батьків.

  • Виставка дитячих робіт «В гості до весни»,

  • Оформлення результатів у вигляді презентації.

 

Зміст роботи у процесі реалізації проекту

I Ігрова діяльність

1. Дидактичні ігри;

2. Фізкультхвилинки;

3. Вправи на розвиток дрібної моторики рук (пальчикова гімнастика).

 

II Пізнавальна діяльність

1. Вправа «Сніг»,

2. Вправа «Вітер»;

 

III Комунікативна діяльність

1. Бесіди;

2. Обговорення;

3. Розповідання;

4. Ситуативні розмови і мовленнєві ситуації.

 

IV Художня творчість

1. Малювання на сухий крупі;

2. Малювання за трафаретами з сухого піску;

3. Малювання картин із сухої крупи, використовуючи основні кольори спектра;

 

V Музика

1. «Самотній пастух».

2. «Дитячі пісні» («Ми їдемо, їдемо, їдемо»; «Голубий вагон»; «Кораблики»; «Сніжинки»; «Метелиця»; «Сріблясті сніжинки»).

 

VI Робота з батьками

1. Майстер-клас для батьків.

 

Кработе додаються додатки:

Конспект безпосередній освітньої діяльності з художньої творчості (малювання) на тему: «В гості до весни»

Майстер-клас для батьків і педагогів щодо пізнавальної та художньої творчості (малювання) «Створення галереї творчості»

Конспект безпосередній освітньої діяльності з художньої творчості (малювання) на тему «Килимок для кішечки і собаки»

Конспект безпосередній освітньої діяльності з пізнання на тему «Сніг білий і пухнастий в повітрі крутитися»

Конспект безпосередній освітньої діяльності з художньої творчості (малювання) на тему «Кошкін будинок»

Конспект безпосередній освітньої діяльності з художньої творчості (малювання) на тему «Машини їдуть і гудуть»

Дидактичні ігри

Комплексно-тематичний план роботи з теми «Малювання на манній крупі, як засіб розвитку дрібної моторики і спритності рук у дітей раннього і дошкільного віку»

Конспект безпосередній освітньої діяльності з художньої творчості (малювання) на тему «Добрий лікар Айболить»

Конспект безпосередній освітньої діяльності з художньої творчості (малювання) на тему «Клубочки для бабусі»

 

Список літератури:

1. Большакова С.Є. Формування дрібної моторики: ігри та вправи. - М., ТЦ Сфера, 2005. - 64стебла селери.

2. Мельникова С.С. Розвиток дрібної моторики пальців і кистей рук // 1994, №8, с.12.

3. Монтессорі М. Педагогічна методика, М.: 1992.-120с.

4. Пальчикова гімнастика для розвитку мовлення дошкільнят: Посібник для вихователів і батьків/ Л.П. Савіна. - М: ТОВ «Видавництво АСТ», 2005. - 44 стор. - 3-6 стор.

5. Дитина в дитячому саду, № 1-2013р., стор. 55

6. Інтернет сайт.Читайте також:

© Vihovateli.com.ua 2014 - сайт для вихователів дитячих садків.