Свіжі публікації
Методична розробка розділу програми
«Від народження до школи»
під редакцією Н. Е. Веракси, Т.С. Комарової, М.А. Васильєвої

Фізичне виховання 2 молодша група
Розділ «Фізкультурно-оздоровча робота»

Зміст:

I. Пояснювальна записка.

II. Психолого-педагогічне обґрунтування

III. Цілі і завдання розділу.

IV. Очікувані результати освоєння розділу програми.

V. методи, прийоми, форми організації діяльності дітей. Система знань при освоєнні розділу.

VI. Створення умов для реалізації розділу програми.

VII. Контроль і корекція результатів.

VIII. Планування роботи.

IX. Розробка заняття (заходу), найбільш повно представляє специфіку методики, яка реалізується вихователем.

X. Список літератури.

XI. Додатка.

 

I. Пояснювальна записка.

Розділ "Фізичне виховання" складено на основі програми «Від народження до школи» під редакцією Н. Е. Веракси, Т.С. Комарової, М.А. Васильєвої відповідно до сучасної наукової "Концепції дошкільного виховання" (автори В.В. Давидов, В.А. Петровська та ін) про визнання самоцінності дошкільного періоду дитинства.

Розділ складається з трьох частин:

1. Фізкультурно-оздоровча робота.

2. Фізична культура.

3. Виховання культурно-гігієнічних навичок.

Велика увага приділяється виробленню у дитини правильної постави. Програма орієнтує на створення умов, що сприяє формуванню навичок особистої гігієни; сприяє вмінню усвідомлювати цінності здорового способу життя, сприяє вихованню у дітей потреби дбайливо ставитися до свого здоров'я, сприяє ознайомленню з елементарними правилами безпечної поведінки.

У процесі фізичного виховання й навчання застосовуються дидактичні педагогічні принципи: систематичності, свідомості і активності, наочності, доступності, індивідуалізації і прогресування.

1. Принцип системності - є провідним, пронизливим весь комплекс заходів, які використовуються в цілях фізичного виховання і навчання (режим загартовування, формування рухових навичок). Вся ця система включає в себе взаємопов'язані частини: послідовність, періодичність, ритмічність, а також повторення виробляються рухових навичок.

2. Принцип свідомості і активності у процесі фізичного виховання й навчання важливо спиратися на свідоме і активне ставлення дитини до своєї діяльності. Для успішного досягнення тієї чи іншої мети необхідно уявити, що і як треба виконувати - власна думка про те, як виконано рух, або слово, вимовлене вголос. В результаті у дитини виникає уявлення руху, аналогічне тому, яке він виконує практично.

3. Принцип наочності - формування рухів, їх вивчення здійснюється за допомогою органів зору, слуху, вестибулярного апарату, м'язів, суглобів, зв'язок. Якщо спочатку при демонстрації нового вправи головну роль відіграє зоровий аналізатор, то в завершальній стадії ця роль буде належати руховому, коли вся система рухів автоматизується.

4. Принцип доступності та індивідуалізації - оптимальна міра доступності визначається відповідністю можливостей дитини та ступенем труднощі завдань. Одним з основних умов доступності є наступність і поступовість ускладнення фізичних вправ. Наступність виражається у взаємозв'язку різних форм руху, їх взаємодії і структурної спільності, а також дотримання поступовості при переході до більш важким завданням.

Індивідуалізація являє собою облік індивідуальних особливостей дитини при побудові процесу фізичного виховання, виборі засобів, методів і форм занять.

5. Принцип прогресування (поступове підвищення вимог) - умови цього принципу

полягає у постановці та виконанні більш нових важких завдань і в поступовому наростанні об'єму та інтенсивності навантажень. Не оновлюючи вправ, не можна

досягти широкого кола життєво важливих умінь навичок. По мірі оновлення вправ запас рухових умінь робиться багатшими, а це сприяє більш легкому освоєнню нових форм рухової діяльності і вдосконалення вже наявних.

У зв'язку з екологічною обстановкою в країні, неправильним харчуванням, нездоровим способом життя деяких батьків - діти дошкільного віку часто хворіють. Тому турбота про здоров'я дитини і дорослої людини стала займати у всьому світі пріоритетні позиції, оскільки будь-якій країні потрібні творчі особистості, гармонійно розвинуті, активні і здорові. Проблема здоров'я та його збереження в сучасному суспільстві стоїть більш гостро. Словосполучення "здоров'езберігаючи технології" та "формування здорового способу життя" посіли міцне місце в бесідах з батьками і дітьми. Але проблема залишається актуальною. Як потрібно виховувати дитину, щоб він розумів значущість здоров'я і вмів дбайливо до нього ставитися? Цю задачу педагогам і батькам потрібно починати вирішувати з самих ранніх років життя дитини, вирішувати системно і спільно. Давним-давно, ще на зорі педагогіки, Януш Корчак поділився своїм спостереженням:

"Дорослим здається, що діти не піклуються про своє здоров'я. Немає. Дітям, як і дорослим, хочеться бути здоровими і сильними, тільки діти не знають, що для цього треба робити. Поясни їм, і вони будуть берегтися". Сьогодні, дуже важливо, нам дорослим, формувати і підтримувати інтерес до оздоровлення як самих себе, так і своїх дітей. "Батьки є першими педагогами. Вони зобов'язані закласти основи фізичного, морального і актуального розвитку особистості дитини в дитячому віці" (п.1 ст.18 Закону РФ "Про освіту"). Бути здоровим - природне прагнення людини. Здоров'я означає не тільки відсутність хвороб, а й психічне та соціальне благополуччя.

 

II. Психолого - педагогічне обґрунтування.

На четвертому році життя триває інтенсивний фізичний ріст, підвищується рухова активність, більш різноманітними та координованими стають руху, посилюється їх цілеспрямованість. Поведінка дитини набуває більш усвідомлений характер. Основною формою мислення залишається наочно - дієве. Зростаючі самосвідомість, самостійність, активність ведуть до зміни місця дитини в системі відносин " дитина - дорослий, дитина - одноліток. Звідси його небажання підкорятися вимогам дорослих. Дане явище отримало назву "кризи трьох років". Поведінку трирічних дітей стає непередбачуваним і непрогнозованим. У трирічного малюка складається потреба самоствердження, з'являється гордість за свої досягнення, в результаті чого його не влаштовує постійний контроль, опіка, обмеження, заборони. Розвиток рухів, здійснюване з дошкільного віку, забезпечує правильне нервово-психічний розвиток дитини і зміцнює його здоров'я. У дитини, що знаходиться у сфері дбайливого виховного впливу дорослого, фізичний і психічний розвиток йде у швидкому темпі. Посилюється ріст ніг, поступово змінюються пропорції частин тіла. Дитина витягується, відбувається наростання ваги, інтенсивно розвиваються функції всіх органів - це сприяє розвитку психіки дітей. Поступово формуються емоції, відчуття, сприйняття, пам'ять, мислення, мова. На ріст і розвиток справляє стан здоров'я дитини, її емоційно-позитивний тонус, руховий режим, повітряні і водні процедури, харчування, сон-все це в цілому забезпечує нормальне нервово-психічний стан, позитивні емоції, розвиток життєво-важливих русі. Незважаючи на помітний зсув у розвитку нервової системи у дитини четвертого року життя, працездатність невелика, швидко настає стомлення. Тому умовні рефлекси виробляються швидко, однак закріплюються повільно, придбані елементарні навички рухів неміцні і можуть легко порушуватися.

У віці 3 - 4 років у дітей переважають процеси збудження над гальмівними реакціями. Це ускладнює вироблення стійкого зосередження, тобто тривалого і концентрованого уваги. Розвиток уваги досягається організацією різних занять, ігор з правилами і т.д. Сприйняття у дитини наочно - образне. Це дозволяє вирішувати завдання без участі практичних дій, оперуючи лише образами. Здатність до мислення в образах виступає як уявлення про конкретні предмети і їх властивості - це дає дитині можливість вийти за межі безпосереднього сприймання. Тому в дитини виявляються різні стилі психічного розвитку - оволодіння предметними діями, мовою, ускладнення гри, наслідування.

На четвертому році життя дитина володіє більшим обсягом рухових навичок; здатний здійснювати більш складні дії, дотримуючись певної послідовності. Дітей характеризує велика усвідомленість сприйняття показу рухів і словесного пояснення, що позитивно позначається на якості виконання вправ. Однак у них відзначається ще недостатня злагодженість в роботі різноманітних м'язових груп (плечового пояса, тулуба, ніг).

Дитина 3 - 4 років може:

- Ходити прямо, не човгаючи ногами, зберігаючи задану вихователем напрямок; виконувати завдання вихователя: зупинитися, присісти, повернутися.

- Бігати, зберігаючи рівновагу, змінюючи напрям, темп бігу у відповідності з вказівкою вихователя.

- Зберігати рівновагу при ходьбі і бігу по обмеженій площині, переступаючи через предмети.

 

III. Цілі і завдання розділу.

Мета фізкультурно-оздоровчої роботи:

- сприяти зміцненню та охороні здоров'я дітей, створення умов для систематичного загартування організму, формування та вдосконалення основних видів рухів.

Завдання виховання і навчання:

1. Сприяти виробленню правильної постави, зовершенствованию культурно-гігієнічних навичок, просторових орієнтувань.

2. Поощрать участь дітей у спільних іграх та фізичних вправах.

3. Сприяти формуванню позитивних емоцій, активної рухової діяльності.

Оздоровчі завдання.

1. Сприяти здійсненню під керівництвом медичного персоналу комплексу загартовуючих процедур з використанням різних природних факторів (повітря, сонце, вода).

2. Сприяти навчанню дітей знаходитися в приміщенні в полегшеній одязі. Забезпечувати їх перебування на свіжому повітрі у відповідності з режимом дня.

3. Щодня проводити ранкову гімнастику тривалістю 5-6 хвилин.

4. Сприяти навчанню дітей брати участь у спільних рухливих іграх та фізичних вправах.

 

IV. Очікувані результати освоєння розділу програми.

Виходячи з поставлених завдань розділу, фізичне виховання дітей дошкільного віку являє собою єдину систему виховно - оздоровчих заходів у режимі дня, що включає щоденне проведення ранкової гімнастики, фізкультурних занять, рухливих ігор і розваг в приміщенні і на свіжому повітрі. Систематичне проведення ранкової гімнастики виховує у дітей звичку до фізичних вправ, пов'язану з приємними м'язовими відчуттями, позитивними емоціями, підвищенням життєвого тонусу. Вона має оздоровчий і організуюче значення. Вправи ранкової гімнастики розвивають м'язи. Гнучкість, рухливість суглобів, впливає на виховання правильної постави, поглиблює дихання, посилює кровообіг, сприяє обміну речовин. Біг, стрибки у висновок гімнастики тренують серце і легені, привчаючи їх до відносної витривалості. Виконання дітьми фізичних вправ на свіжому повітрі дає найбільш оздоровчий результат. Загартовування (сонце, повітря, вода) - зміцнює і загартовує організм, покращує обмінні реакції, виробляє імунітет до застуди та інфекційних захворювань, викликає у дітей відчуття свіжості, легкості, радості. Досвід роботи підтверджує результат систематичних оздоровчих заходів: зміцнюється здоров'я, організм загартовується, виробляється витривалість , знижуються простудні та інфекційні захворювання.

 

V. Використовувані методи, прийоми, форми організації діяльності дітей.

Система знань при освоєнні розділу.

Використовувані методи: наочний, словесний, практичний.

1. Наочно-методичний прийом - показ, зоровий орієнтир, наочні посібники, допомога вихователя, слухова наочність.

2. Словесний прийом - бесіда, питання, команди, сигнали, сюжетний розповідь, пояснення, пояснення, вказівка, оцінка.

3. Практичний прийом - наочний, словесний, ігровий, завдання, елементи змагання.

Методи реалізації програми:

 

Практичний.

Словесний.

Наочний.

1. Створення здоров'я зберігаючою і розвивального середовища, що забезпечує комфортне перебування дитини в ДНЗ. Демонстрація різних ситуацій, що несуть небезпеку для здоров'я дитини.

1. Бесіди.

2. Читання. художньої літератури.

3. Заучування віршів.

4. Дидактичні ігри.

5. Сюжетно-рольові ігри.

1. Збір фотоматеріалів.

2. Розглядання ілюстрацій.

3. Організація виставок, конкурсів.

4. Театралізована діяльність.

5. Особистий приклад дорослих.

2. Організація режиму рухової активності.

6. Рухливі ігри.

7. Розвага.

8. Консультації.

 

3. Загартовування.

9. Спостереження.

 

 

На четвертому році життя дитина володіє більшим обсягом рухових навичок, здатний здійснювати більш складні дії, дотримуючись певної послідовності. Дітей характеризує велика усвідомленість сприйняття показу рухів і словесного пояснення, що позитивно позначається на якості виконання вправ.

 

Форми організації.

1. Фізкультурні заняття.

У другій молодшій групі важливим завданням є формування у дітей позитивного ставлення до занять фізичними вправами. Ми навчаємо слухати пояснення педагога, стежити за показом, виконувати рухи узгоджено з іншими дітьми після відповідної вказівки вихователя, знаходити своє місце в групових побудовах. У відповідності з "Програмою" фізкультурні заняття проводиться три рази на тиждень. В занятті беруть участь всі діти. Третє заняття проводиться на повітрі. У другій молодшій групі приходять діти, які не відвідували дошкільний заклад, тому в першому кварталі необхідно повторювати матеріал попереднього року: це дасть новачкам можливість опанувати потрібними навичками. Вправи, вже освоєні дітьми (ходьба, біг, загальнорозвиваючі вправи ) можуть супроводжуватися музикою. Провідними способами організації дітей під час виконання основних рухів залишаються фронтальний і потоковий, при навчанні найбільш складних рухів (метання у вертикальну ціль, лазіння по гімнастичній стінці, стрибки у висоту, довжину) використовується індивідуальний спосіб.

У другому півріччі (3 квартал) вправляти в основних видах рухів можна по підгрупах: при цьому вихователь повинен бачити всіх дітей, але основну увагу приділяти тим, хто виконує нове для нього найбільш важкий рух, що вимагає страховки. Наприклад, одна підгрупа прокатує м'яч один одному, інша під керівництвом вихователя вправляється в стрибках у довжину з місця. На даному віковому етапі в навчанні у навчанні дітей застосовуються ігрові прийоми, виконання вправ педагогом разом з дітьми (показ, що супроводжується поясненням). Велике значення має багаторазове активне повторення рухів. Оцінка діяльності дітей переважно спрямована на аналіз їхньої активності, вміння діяти спільно, а також на правильність виконання рухів. У зміст занять включається 5 - 6 загальнорозвиваючих вправ, яка виконується в різних вихідних положеннях і повторюють 4 - 6 разів, темп виконання середній. Для розучування нових вправ їх спочатку показуємо і пояснюємо послідовність виконання, після чого діти разом з вихователем приступають до виконання, яке супроводжується словами: «Високо піднімаємо прапорець, помахаємо їм. Відпустимо руки вниз». Широко використовуються ігровий прийом, зорові орієнтири, предмети (брязкальця, кубики, султанчики тощо).

Рухлива гра проводиться в основній частині заняття, містить руху, вже освоєні дітьми. Одна і та ж гра може повторюватися на різних заняттях. Для підтримання інтересу дітей, вихователь вносить зміни і доповнення (в сюжеті, атрибути, правила, рухах). Сприяти навчанню дітей діяти спільно, згідно із сигналом, виконувати роль ведучого, дотримуватися правил.

Ранкова гімнастика - тривалість 5 - 6 хвилин, входять 5 - 6 загальнорозвиваючих вправ з предметами і без них, стройові вправи, ходьба, біг, стрибки, вправи на увагу, танцювальні рухи, повторювати їх 5 - 6 разів. Вихователь виконує вправи разом з дітьми, використовуючи показ, пояснення, нагадування, імітацію, що покращує якість виконання рухів.

Рухливі ігри поза занять , проводяться щодня і в групі та на прогулянці. Участь в іграх вихователя підвищує інтерес до них, сприяє розвитку дружніх взаємин. Для розвитку активності і самостійності роль ведучого доручають кому-небудь з дітей. Особливу увагу приділяти виконанню дій за сигналом ("Біжи","Лови" і т.д.) і правил, що сприяють розвитку орієнтування у просторі (ховатися в свій будиночок, зайняти своє місце при побудові тощо). Рухливі ігри включають: хороводи, ігри з музичним супроводом, піснями, рифмованными текстами. З розширенням кругозору дитини та її рухового досвіду стають різноманітними. Основним їх змістом продовжує залишатися відтворення дій тварин, птахів, рух транспортних засобів різних видів, предметної діяльності людей ("Кіт і миші", "Поїзд", "Квочка і курчата" та ін). В іграх з'являються завдання, пов'язані з пізнаванням і заповненням предметів, форм (куби, гуртки, квадрати) з розходженням основних кольорів ("Знайди свій колір"), звуків ("Вгадай, хто кричить"). Необхідно, щоб зміст ігрових дій було зрозуміло і привабливо для дітей - це підвищує їх активність, надає дітям яскраве, емоційне забарвлення.

Самостійна діяльність-вихователь продумує і раціонально розміщує устаткування, яке спонукає до їх руху. Прийоми - особистий приклад заохочення дітей за самостійність виконання вправ, допомога вихователя дитині, підказка, своєчасна підказка, зміна видів діяльності.

Фізкультурні дозвілля - проводяться раз на місяць. Включають знайомі дітям рухливі ігри і фізичні вправи, ігри - забави, атракціони, ігри зі співами, хороводи, залучаючи дитину до посильної участі у колективних та індивідуальних діях, збагачувати його яскравими враженнями, приносити дитині радість від відчуття краси власних рухів в іграх, забавах, атракціонах, танцях, хороводах, іграх з співом.

Зміст дозвілля:

1. барвисте оформлення приміщення;

2. підбір яскравих іграшок, посібників;

3. виразні костюми персонажів;

4. зі смаком підібрана і виконана музика;

5. не слід перевантажувати сприйняття дітей надмірним насиченим змістом дозвілля, занадто яскравим оформленням;

Фізкультхвилинка - це форма активного відпочинку під час малорухомих занять. Мета проведення - підвищити або утримати розумову працездатність на заняттях, забезпечити короткочасний активний відпочинок під час занять, коли значне навантаження відчувають органи зору, слуху; м'язи тулуба, спини, кисті руки. Виконується вона протягом 1,5 - 2 хвилини.

Гімнастика після сну - проводиться в другій половині дня в поєднанні з контрастними повітряними ваннами допомагає підняти настрій, м'язовий тонус, а також забезпечує профілактику порушень постави і плоскостопість. Тривалість проведення 7 - 15 хвилин

1

1 ч. Розминка в ліжку - вправи на дихання, самомасаж, коригувальні руху в положенні лежачи, сидячи.

2 ч. Ходьба по ребристій доріжці (профілактика плоскостопості, смуга перешкод), 5 - 6 вправ загальнорозвиваючого ігрового характеру, імітація рухів птахів, тварин і т.д.

3 ч. Довільна ритмічна гімнастика і гра малої рухливості (на увагу, поставу, дихання).

Пальчикова гімнастика - проводиться для розвитку дрібної моторики рук.

 

VI. Створення умов для реалізації розділу програми.

Фізичне виховання, якому в дошкільних освітніх закладах приділяється значна увага, направлена на охорону життя і зміцнення здоров'я дітей, своєчасне формування у них рухових навичок, розвиток психофізичних якостей (швидкість, сила, гнучкість, витривалість), оволодіння фізичними і рухливими іграми; виховання життєрадісною, життєздатної, цілеспрямованої, вольової та творчої особистості.

Вирішення завдань фізичного виховання сприяє створення умов, що забезпечують підбір і розміщення меблів, фізкультурного інвентарю з урахуванням педагогічних, гігієнічних, естетичних вимог, що пред'являються до них, а також нормативних правових актів.

Однією з умов, що забезпечують необхідний рівень фізичного, психічного і гармонійного розвитку дітей, є організація режиму дня. Основним принципом правильної побудови режиму є його відповідність віковим психофізіологічним особливостям дитини. Основу режиму складає точно встановлений розпорядок сну і неспання, прийомів їжі, гігієнічних і оздоровчих процедур, обов'язкових занять, прогулянок і самостійної діяльності дітей. У нього входять умови проведення і зміст кожного з зазначених процесів. Також враховується тривалість частин заняття, їх особливості (праця, фізична культура та ін); використовувані методи (активний, пасивний, наочний і т. п.), щільність заняття, можливість забезпечити рухову активність.

Наступною умовою є організація правильного харчування. Меню-це перелік страв, що входять в денний раціон дитини. При складанні меню виходять з фізіологічних потреб дітей у різних харчових речовинах.

Загартовування - найважливіша частина фізичного виховання дітей дошкільного віку. Кращими засобами загартовування є природні сили природи: повітря, сонце і вода. Загартовування повітрям - найбільш доступний засіб загартовування в будь-який час року. Систематичне перебування дитини на повітрі сприяє більш швидкій адаптації організму до зміни температурних умов. Позитивний вплив повітряних ванн підвищується, якщо поєднується з фізичними вправами.

Сонячні ванни роблять благотворний вплив на організм тільки при правильному використанні. Загартовування сонцем проводиться на прогулянці і в ході повсякденної діяльності. Починають зі світло - повітряних ванн в тіні дерев, потім переходять до сонячних ванн оголюють руки і ноги (на голові повинна бути світла шапочка).

Формування культурно-гігієнічних навичок. Дітей вчать чистити зуби, мити руки і обличчя, зачісуватися, самостійно й акуратно їсти, одягатися і т.д.

Фізичні заняття - це одна з форм систематичного навчання дітей фізичним вправам, які проводяться 3 рази в тиждень. Заняття складається з трьох частин: вступної, основної та заключної. У кожній з них вирішуються освітні, виховні і оздоровчі завдання.

Ранкова гімнастика - включає в себе вправи, розучені на фізкультурних заняттях і складається з трьох частин: вступної, основної та заключної. В ранкову гімнастику включаються різні види ходьби, бігу, стрибки і підскоки, як на місці, так і з просуванням, загальнорозвивальні і танцювальні рухи, вправи на увагу, а також вправи, що сприяють формуванню правильної постави, зміцнення склепіння стопи. Фізкультхвилинка використовується на заняттях для зняття напруги.

Рухлива гра - свідома і активна рухова діяльність дитини, що передбачає точне і своєчасне виконання завдань, пов'язані з правилами гри.

Фізкультурні дозвілля та свята - включають в себе знайомі рухливі ігри, фізичні вправи, атракціони, елементи танців, ігри зі співами, хороводи, ритмічну гімнастику.

Приміщення для занять повинні міститися в чистоті і порядку. Вони ретельно провітрюються: кватирки залишаються відкритими під час занять. Температура в залі +16, +18. Перед кожним заняттям робиться вологе прибирання. Посібники та іграшки повинні відповідати по своєму пристрою, розміром і масою віку дітей, їхньої підготовленості, забезпечувати безпеку. Для занять фізичною культурою діти переодягаються в спеціальну форму. Їх взуття рекомендуються чешки (в приміщенні), можна займатися і босоніж (в приміщенні з теплою підлогою). Фізкультурні куточки з різними допомогами і атрибутами. Таким чином, створюючи для дитини умови, які сприяють функціонального вдосконалення дитячого організму, підвищення його працездатності, робить його стійким, витривалим, що володіє високими захисними здібностям.

 

VII. Контроль і корекція результатів.

 

Період дошкільного дитинства - найбільш важливий, у становленні рухових функцій дитини. Тому необхідна система контролю фізичного розвитку, фізичної підготовленості та працездатності дітей. Дітям слід створювати такі умови, в яких його фізичні здібності розкриються повністю. Цьому може сприяти індивідуальний підхід до дітей, критерій його стану здоров'я, рівні фізичної підготовленості та рухової активності.

Показники фізичного розвитку дітей 3 - 4 років.

 

Показники фізичного розвитку.

Вік

3

Вік

4

Маса тіла (кг);

Довжина тіла (см);

Окружність грудної клітки (см);

дівчатка

 

Маса тіла (кг);

Довжина тіла (см);

Окружність грудної клітки(см)

хлопчики

 

 

Про пропорційності можна судити з допомогою визначення антропометричних коефіцієнтів:

ІТ = маса : зростання2

Оцінка здоров'я дітей.

 

№ п\п

П.І. дитини

Група здоров'я

Фізкультурна група

Плоскостопість

Порушення

постави

Інші

захворювання

 

 

 

 

 

 

 

 

Для характеристики фізичного розвитку і стану здоров'я дітей ДНЗ використовують основні показники:

Показники здоров'я дітей (ПЗ).

ПЗ = число дітей I групи здоров'я: число дітей III, IV, V групи здоров'я × 100%.

Показник ефективності оздоровлення дітей, що часто хворіють (ПЕО)

ПЕО = [(п1-п2) : п1] × 100% ; де п1 - кількість дітей, що часто хворіють, взятих на облік; п 2 - їх число через рік після оздоровлення.

 

Зміст контролю.

 

Види текстів.

Зміст дослідження.

Спеціаліст.

1. Антропометричні дослідження.

2. Стоматоспотические показники.

3. Фізичні якості.

4. Рухові вміння і навички.

 

5. Вольові якості.

Довжина, маса тіла, окружність голови, грудної клітки;

Стопа, постава, жироотложение;

Сила, спритність, гнучкість, витривалість,

швидкість;

Сформованість рухових навичок при виконанні основних

рухів.

Сміливість, рішучість, наполегливість,

проявляються у рухливих іграх, фізичних вправах.

Медичний працівник;

Хірург;

Вихователь;

 

 

Вихователь;

 

Вихователь;

 

Медико-педагогічний контроль здійснюється не тільки на фізкультурних заняттях, але і при проведенні ігор чи вправ, виконуваних на прогулянці.

Зовнішні ознаки стомлення.

 

Спостережувані ознаки та стан дитини.

Ступінь стомлення.

Ступінь стомлення.

 

1. Забарвлення шкіри обличчя, шиї.

 

2. Пітливість.

 

3. Дихання.

4. Рухи.

 

 

 

 

5. Самопочуття.

Невелика

Незначне почервоніння обличчя, вираз спокійний.

Незначна.

 

Кілька прискорене, рівне.

Бадьорі, завдання виконуються чітко.

 

 

 

Хороше, скарг немає.

 

Середня

Значне почервоніння обличчя, вираз напруженості.

 

 

Виражена пітливість особи.

 

Різко прискорене.

 

З'являються

додаткові руху.

Скарги на втому, відмова на подальше виконання завдань.

 

Корекційна або профілактична фізкультурно-оздоровча робота в ДНЗ з дітьми 3 - 4 років.

 

Форми.

Зміст.

1. Фізичні вправи.

 

 

 

 

2. Гігієнічні водні процедури.

 

3. Світло - повітряні ванни.

 

4. Активний відпочинок.

 

5. Забезпечення здорового ритму життя.

6. Профілактика захворювань.

 

Ранкова гімнастика, фізкультурні заняття, рухливі ігри, фізкультхвилинка елементи дихальної гімнастики, вправи на профілактику плоскостопості і поліпшення постави; пальчикова гімнастика.

Умивання, миття рук, забезпечення чистоти приміщення, миття ніг влітку;

Провітрювання приміщень (у тому числі і наскрізне), сон при відкритих кватирках (в теплу пору року);

Прогулянки на свіжому повітрі, розваги, свята, дні здоров'я, канікули;

Режим дня;

Вітамінотерапія (ревіт), вітамінні чаї, луко і чесноко-терапія, кварцування, часниковий "медальйон", щеплення проти грипу;

 

В кінці року проводяться підсумки оздоровчої роботи з дітьми 2 молодшої групи і порівнюється з показниками минулих років.

Аналіз захворюваності дітей 2 молодшої групи.

 

Групи.

2008 р.

2009 р.

1. ЧХД

2. Тривало хворіючі діти.

3. Неболеющие діти.

4. Епізодичні хворіють діти.

К-ть дітей. %

К-ть дітей. %

 

Необхідна умова успішної роботи по оздоровленню дітей 3-4 років є взаємодія з сім'єю.

Форми роботи з батьками:

1. Анкетування.

2. Пам'ятки (в батьківському куточку).

3. Батьківські збори.

4. Групові та індивідуальні бесіди.

5. Дні відкритих дверей (з показом фізкультурних занять).

6. Спільні заходи (свята, розваги).

7. Консультації.

8. Семінари - практикуми.

 

VIII. Планування роботи.

Оздоровча робота з дітьми 3 - 4 років.

 

Види оздоровчих заходів.

Система роботи в II молодшій групі.

1. Ранкова гімнастика.

 

 

 

2. Фізкультурні заняття.

 

3. Прогулянка.

 

 

4. Провітрювання.

 

5. Повітряні ванни після сну.

 

6. Велике умивання.

7. Ходьба босоніж по ребристій дошці.

8. Самомасаж.

 

 

9. Пальчикова гімнастика.

 

10. Профілактика захворювань (ГРЗ, ГРВІ, грип).

Щодня, тривалість 5-6 хвилин, з використанням показу педагога, імітаційними рухами, з елементами коррегирующей і дихальної гімнастики.

2 заняття в тиждень в залі, 1 на повітрі, тривалістю 15 хвилин.

Щодня не менше 2,5 - 3 год, прогулянка не проводиться при температурі повітря нижче -150с і швидкості вітру понад 15 м/с.

Щодня, зниження температури до 18-200C в групі, до 16-170C в спальні.

t повітря знижується шляхом провітрювання до +160C.

Щодня, руки до ліктя, особа.

Щодня 2-3 рази.

Щодня, погладжування і постукування ступень, погладжування рук, шиї, живота.

 

Щодня.

 

Листопад-лютий, вітамінотерапія, луко-чесноко терапія, часниковий "медальйон".

 

Перспективне планування фізкультурних досугов.

 

Місяць.

Тема дозвілля.

Мета.

Зміст і прийоми організації роботи.

Січень.

"Веселі зайчики"

Активізувати дітей на ігри. Створити радісний настрій.

1. Ігрова ситуація. В гості приходить Зайчик.

2. Мотивація. Прогулянка в ліс.

3.Подвижные гри:

а) "Зайчик біленький сидить".

б) " Пробежим по доріжці".

в) "Хто швидше".

г) "Лисиця і зайці".

Лютий.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Березень.

В гостях у казки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фізкультурний дозвілля з Петрушкою.

Створити у дітей інтерес і бажання грати з персонажами знайомих казок.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зацікавити дітей і викликати бажання грати з Петрушкою.

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ігрова ситуація.

2. Мотивація. В гості до персонажів казки "Теремок."

а) Різні види ходьби і бігу.

б) П/і"Теремок".

В) П/та"Лисиця і зайці."

Г) П/і"Вовк і зайці."

3. Сюрпризный момент.

 

 

 

1. Ігрова ситуація.

2.

* Ігрове завдання.

* Ритмічні рухи.

* Естафета"Докати м'яч до обруча."

* П/і"Хто швидше візьме брязкальце." *Ігрова вправа"Хто швидше збере ягоди."

* П\і "Зайчик". 3. Сюрпризный момент.

 

X. Список літератури.

1. Алямовская В.Г. Психолого-педагогічний моніторинг у ДНЗ компенсуючого виду. М.-2007.

2. //Дитячий садок і сім'я - під редакцією Т.А. Маркової М ., -1986.

3. //Інструктор з фізкультури ДНЗ - 2008.

4. Кенеман А.В., Хухлаева Д.В. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку. М.,-1972.

5. Ковалько В.І. Азбука фізкультхвилинок для дошкільнят. - М., -2008.

6. Кулик Г.І., Сергієнка М.І. Школа здорової людини - ТЦ Сфера -2006

7. Лисова В.Я. Яковлєва Т.С. Зацепіна, М.Б. Воробйова О.Ч. Спортивні свята і розваги - М.,-2000.

8. //Методичні рекомендації до програми виховання і навчання в дитячому садку " під редакцією Гербовою В.В. Комарової Т.С.,М., -2005.

9. Махачева М. Д. Виховання здорової дитини. - М., -2000.

10. Островська Л.Ф.Пусть дитина росте здоровим! М., -1979

11. Осокіна Т.І. Фізична культура в дитячому саду -. М., -1986.

12. Пензулаева Л.І. Фізкультурні заняття в дитячому садку-. М.,-2009

13. //Програма виховання і навчання в дитячому саду - під редакцією Васильєвої М.А. Гербовою В.В. Комарової Т.С.

14. Прищепа С.С. - Фізичний розвиток і здоров'я дітей 3-7 років. - М.,-2009

15. Рунова М.А. - Рухова активність дитини в дитячому саду-. М., -2007

16. Сундукова А.К., Калайтанова Г.Н., Майчурова Є.В. - Практичний досвід здоров'єзбережувальної діяльності в ДНЗ АРКТ-, - 2008

17. Тарасова Т.А.-Контроль фізичного стану дітей дошкільного віку - М.,-2005

18. Тонкова Р.В. Яшпольская, Черток Т.Я.-Вихователю про дитину дошкільного віку - М.,-1986

19. //Фізкультурний дозвілля-2006-№2.-с.123

20. Шорыгина Т.А. Бесіди про здоров'я - М.,-2005.

 

Повну версію роботи з додатками можна завантажити тут.Читайте також:

© Vihovateli.com.ua 2014 - сайт для вихователів дитячих садків.