Свіжі публікації
Перспективний план гуртка «Спортивна гімнастика»

для дітей старшого дошкільного віку

Пояснювальна записка

Заняття спортивною гімнастикою спрямовані на розвиток рухів, удосконалення рухової навичок і фізичних якостей (спритність, гнучкість, силу, витривалість). Руху доставляють займаються радість і можуть служити хорошим засобом підвищення розумової працездатності. Акробатичні вправи сприяють всебічному розвитку всіх органів і систем і в першу чергу рухового апарату, підвищують збудливість м'язів, темп, силу, м'язовий тонус і загальну витривалість дитини.

Заняття побудовані у відповідності з індивідуальними особливостями і природними даними дітей, за принципом «Кожна дитина просувається в своєму фізичному розвитку від програми - мінімум до програми - максимум, незалежно від віку». Цей принцип сформований на основі ідей Л.В. Виготського, А.І. Леонтьєва, Л.В. Занкова та інших. Такий підхід викликає у дітей особисту зацікавленість у самостійному вдосконаленні своїх результатів.

Мета: Створення оптимальних умов для всебічного, повноцінного розвитку рухових здібностей і зміцнення здоров'я дітей.

Завдання:

  • Навчати основам техніки акробатичних вправ і упражненийна снарядах;
  • Формувати необхідні вміння та навички для подальшого вдосконалення спортивної гімнастики;
  • Розвивати фізичні якості: швидкісні, силові, гнучкість, витривалість, координацію рухів, і творчі здібності.
  • Удосконалювати рухову активність дітей і формувати правильну поставу.
  • Виховувати здорових, вольових і дисциплінованих дітей, які прагнуть до занять фізичною культурою;
  • Пропагувати фізичну культуру і спорт.

 

Основні етапи навчання

Перший етап навчання початкове навчання нового руху. Навчання на даному етапі спрямоване на створення загального уявлення про новий рух. Попереднє уявлення про рух служить основою для майбутніх рухових дій. Це вимагає точного і послідовного створення образу нового руху. Дитина отримує первинні відомості про вправі: формі, напрямку, вирішальних діях, окремих положеннях. Ця інформація може носити описовий характер і доповнюватися кількісними значеннями технічних дій.

Створення подання на даному етапі навчання може бути доповнено руховим випробуванням: зафіксовано окреме положення, проимитировано з допомогою викладача або відтворений в максимально полегшених умовах (на тренажері). При цьому дитина отримує певні м'язові відчуття (рухову інформацію), які розширюють відомості про техніки нового вправи.

Другий етап навчання поглиблене розучування руху. Це вирішальний етап навчання. Він спрямований на оволодіння основами техніки нового руху. Діяльність педагога тут складається з наступного:

1. Постійного спостереження за ходом виконання руху.

2. Супроводження виконання вправи словесними й іншими сигналами.

3. Надання безпосередньої допомоги для полегшення виконання.

4. Забезпечення безпеки навчання.

5. Виправлення помилок шляхом корекції дій дитини в процесі виконання руху.

6. Планування наступних завдань.

При плануванні та організації навчання нового руху враховуються такі моменти:

  • при разучивании на одному занятті кількох нових рухів потрібно їх чергування з уже засвоєними;
  • для кращого запам'ятовування руху бажано його повторювати на кожному занятті;
  • перерва між підходами до снаряду не повинен перевищувати 3 хвилин.

В результаті активної роботи дорослого і дитини на другому етапі навчання уточнюється уявлення про новий рух, відбувається оволодіння основами рухового дії. На цьому етапі можливо дробове вивчення вправи, а також цілісне виконання разучиваемого руху в природних або полегшених умовах. Результатом навчання на даному етапі є технічно правильне і самостійне виконання руху. При цьому можливі ще неточності в деталях техніки, нестабільність.

Третій етап навчання закріплення і вдосконалення руху. Даний етап спрямований на стабілізацію техніки і вдосконалення виконання досліджуваного руху досліджуваного руху. Це досягається в результаті цілісного і самостійного повторення вправи в умовах або близьких до змагальним.

Програма гуртка «Спортивна гімнастика» розрахована на дітей від 3 до 7 років. Основною формою роботи за програмою є групові навчально-тренувальні заняття. Заняття проводяться один раз на тиждень, групою по 8 - 10 чоловік, тривалістю 15-30 хвилин.

 

ВЕРЕСЕНЬ

Зміст занять, завдання

Кількість годин

1 тиждень

Ознайомити дітей з роботою секції. Інструктаж з дітьми про правила безпеки на заняттях зі спортивної гімнастики. Діагностика фізичної підготовленості дітей

60 хв.

2 тиждень заняття 1-2

Завдання:

1. Навчати підготовчим вправам до угруповання;

2. Познайомити з угрупованням сидячи, лежачи на спині, присяд;

3. Ознайомити дітей з перекатами;

4. Гра «Пінгвін з м'ячем».

 

60 хв.

3 тиждень

Заняття 3-4

Завдання:

1. Виконувати вправи, що підводять до вивчення перекиду вперед і назад.

2. Виконувати вправи, що підводять до вивчення стійки на лопатках

3. Розвивати гнучкість;

4. Гра «М'яч крізь обруч».

60 хв.

4 тиждень

Заняття 5-6

Завдання:

1. Вправляти в повзанні по похилій дошці.

2. Вправляти в повзанні по гімнастичній лавці без допомоги ніг;

3. Розвивати силові здібності;

4. Гра «Що змінилося?»

60 хв.

 

  ЖОВТЕНЬ

Зміст занять, завдання

Кількість годин

1 тиждень Заняття 7-8

Завдання:

1. Розучити гімнастичні вправи на сходах

2. Сприяти розвитку почуття ритму, пластики рухів;

3. Розвивати швидкісні якості.

4. Гра «Шукай ведучого».

60 хв.

2 тиждень

Заняття 9-10

Завдання:

1. Розучити вправа « Ластівка».

2. Ознайомити з вправою «перекид вперед»

3. Навчати прийняття положення «групування» і перекатам в угрупованні.

4. Гра «Лови і кидай - впасти не давай».

60 хв.

3 тиждень

Заняття 11-12

Завдання:

1. Повторити вправа «Ластівка».

2. Розучити вправа «Коробочка».

3. Навчати виконання вправи вправи «Перекид вперед» (зі страховкою)

4. Гра «Вудочка»

60 хв.

4 тиждень Заняття 13-14

Завдання:

1. Розучити вправи: «Рибка», «Жаба».

2. Удосконалювати вправа «Коробочка» з положення лежачи на животі, з подальшим перекатом.

3. Удосконалювати перекид вперед (самостійне виконання)

4. Гра «Пожежні на вченні».

 

60 хв.

 

ЛИСТОПАД

 

Зміст занять, завдання

Кількість годин

1 тиждень

Заняття 15-16

Завдання:

1. Розучити полушпагаты.

2. Повторити вправи: «Рибка», «Жаба».

3. Удосконалювати перекид вперед (з упору присівши в упор присівши).

4. Гра «Швидкий м'яч».

60 хв.

2 тиждень Заняття 17-18

Завдання:

1. Розучити вправа «Корзиночка», вправа «Місток» з положення лежачи на животі.

2. Повторити полушпагаты.

3. Удосконалювати перекид вперед (декілька перекидів поспіль).

4. Гра «Хто спритніший?».

60 хв.

3 тиждень Заняття 19-20

Завдання:

1. Навчити вправі «Стійка на лопатках».

2. Повторити вправу «Корзиночка»

3. Вивчити вправу Складка».

4. Гра «Виручай!»

60 хв.

4 тиждень

Заняття 21-22

Завдання:

1. Повторити вправи: «Ластівка», «Коробочка», «Рибка».

2. Навчити виконанню вправи «Стійка на лопатках» перекатом з упору присівши в упор присівши.

3. Розучити перехід з положення «Місток», положення «Упор присівши».

4. Гра «Ловля мавп».

 

60 хв.

 

 ГРУДЕНЬ

 

Зміст занять, завдання

Кількість годин

1 тиждень Заняття 23-24

Завдання:

1. Повторити вправи: «Жаба», «Полушпагаты».

2. Розучити перехід з положення «Упор присівши» переходом у стійку на лопатках і переходом в полушпагат через плече.

3. Навчити вправі «Стійка на голові».

4. Релаксація «Сплячий кошеня».

60 хв.

2 тиждень Заняття 25-26

Завдання:

1. Вчити виконання вправи «Шпагати».

2. Удосконалювати вправа «Стійка на голові» (зі страховкою).

3. Удосконалювати вправа «Перекид вперед» (декілька перекидів поспіль)

4. Гра «Сороконіжка на лижах».

60 хв.

3 тиждень Заняття 27-28

Завдання:

1. Удосконалювати вправа «Стійка на голові» (з упору присівши в упор присівши).

2. Розучити комбінацію з акробатичних вправ («ластівка», два 3. перекиду вперед з упору присівши стійка на лопатках-перехід у полушпагат через плече).

4. Гра «Стрибати багато і легко, стрибати дуже далеко».

 

60 хв.

4 тиждень Заняття 29-30

Завдання:

1. Розучити вправа «Крокодильчики».

2. Удосконалювати вправа «Місток», з положення «стоячи» у положення «стоячи» (зі страховкою).

3. Навчити виконанню вправи «Перекид назад через плече.

4. Гра «Школа м'яча».

60 хв.

 

СІЧЕНЬ

 

Зміст занять, завдання

Кількість годин

1 тиждень Заняття 31-32

Завдання:

1. Удосконалювати вправа «Місток», з положення «стоячи» у положення «стоячи» (самостійно).

2. Навчити вправі «Стійка на руках».

3. Удосконалювати вправа «Перекид назад через плече.

4. Гра «Жаби і чаплі».

 

60 хв.

2 тиждень

Заняття 33-34

Завдання:

1. Удосконалювати вправа «Стійка на руках» (зі страховкою).

2. Повторити комбінацію з акробатичних елементів («ластівка»; два перекиду вперед з упору присівши стійка на лопатках; перехід в полушпагат через плече; «коробочка», поворот на спину; «місток», з переходом на спину і в упор присівши; перекид назад через плече).

3. Релаксація «Хмари»

 

60 хв.

3 тиждень Заняття 35-36

Завдання:

1. Повторити вправи: « Полушпагаты», «Шпагати».

2. Удосконалювати вправа «Стійка на руках» (зі страховкою).

3. Ознайомити з вправою «Переворот боком».

4. Гра «Переліт птахів».

 

60 хв.

4 тиждень

Заняття 37-38

Завдання:

1. Повторити вправу «Рибка» з перекатом в вправа «Човник».

2. Удосконалювати вправа «Стійка на руках з опорою біля стіни (самостійно).

3. Навчити вправі «Переворот боком» з зігнутими ногами.

4. Гра «Піжмурки»

 

60 хв.

 

  ЛЮТИЙ

 

Зміст занять, завдання

Кількість годин

1 тиждень Заняття 39-40

Завдання:

1. Удосконалювати вправа «Стійка на руках» з поворотом на 180 градусів (зі страховкою).

2. Удосконалювати вправа «Переворот боком» з зігнутими ногами (самостійно).

3. Гра «Два Морозу».

 

60 хв.

2 тиждень Заняття 41-42

Завдання:

1. Удосконалювати вправа «Стійка на руках» (самостійно).

2. Навчити вправа «Переворот боком» з прямими ногами.

3. Розвивати координацію.

4. Гра «П'ятнашки».

60 хв.

3 тиждень Заняття 43-44

Завдання:

1. Навчити вправі «Стійка на руках» з переходом в вправа «Місток».

2. Удосконалювати вправа «Переворот боком» (зі страховкою).

3. Розвивати силові здібності.

4. Гра «Вовк у рові».

 

60 хв.

4 тиждень Заняття 45-46

Завдання:

1. Удосконалювати вправа «Стійка на руках» з переходом в вправа «Місток» (зі страховкою).

2. Удосконалювати вправа «Переворот боком» (зі страховкою).

3. Розвивати координацію і спритність;

4. Гра «Мишоловка»

60 хв.

 

  БЕРЕЗЕНЬ

 

Зміст занять, завдання

Кількість годин

1 тиждень Заняття 47-48

Завдання:

1. Удосконалювати вправа «Стійка на руках» з переходом в вправа «Місток» (самостійно).

2. Удосконалювати вправа «Переворот боком» (самостійно).

3. Сприяти розвитку витривалості

4. Гра «Виручай!»

 

60 хв.

2 тиждень Заняття 49-50

Завдання:

1. Ознайомити з елементами вільних вправ

2. Навчати комбінації: перекид вперед, стійка на лопатках, стійка на руках з переходом в перекид вперед

3. Розвивати координацію.

4. Гра «Ловля мавп»

 

60 хв.

3 тиждень Заняття 41-42

Завдання:

1. Повторити комбінацію: перекид вперед, стійка на лопатках, стійка на руках з переходом в перекид вперед

2. Удосконалювати угруповання і перекати в групуванні.

3. Розвивати рівновагу і витривалість.

4. Гра «Вудочка».

 

60 хв.

4 тиждень Заняття 43-44

Завдання:

1. Удосконалювати комбінацію вільних вправ: перекид вперед, стійка на лопатках, стійка на руках з переходом в перекид вперед.

2. Повторити полушпагаты.

3. Розвивати гнучкість.

4. Гра «Пожежники на навчанні»

 

60 хв.

 

КВІТЕНЬ

 

Зміст занять, завдання

Кількість годин

1 тиждень Заняття 45-46

Завдання:

1. Повторити стійку на руках

2. Навчити комбінації: стійка на руках з переходом в перекид вперед, перекид назад, стійка на лопатках, полушпагат руки в сторони.

3. Розвивати координаційні здібності.

4. Ігрова вправа «Качалочка»

 

60 хв.

2 тиждень Заняття 47-48

Завдання:

1. Повторити перекид вперед, перекид назад.

2. Повторити комбінацію: стійка на руках з переходом в перекид вперед, перекид назад, стійка на лопатках, полушпагат руки в сторони.

3. Розвивати витривалість.

4. Ігрова вправа «Чапля».

 

60 хв.

3 тиждень Заняття 49-50

Завдання:

1. Удосконалювати комбінацію: стійка на руках з переходом в перекид вперед, перекид назад, стійка на лопатках, полушпагат руки в сторони.

2. Повторити вправу «Коробочка».

3. Розвивати гнучкість.

4. Ігрова вправа «Морська зірка».

 

60 хв.

4 тиждень

Заняття 51-52

Завдання:

1. Повторити вправу «Корзиночка».

2. Розучити комбінацію: стійка на руках, перекид вперед, перехід в «місточок», через плече в полушпагат.

3. Розвивати силові здібності.

4. Релаксація «Сплячий кошеня».

 

60 хв.

 

 ТРАВЕНЬ

 

Зміст занять, завдання

Кількість годин

1 тиждень Заняття 53-54

Завдання:

1. Розучити вправа «Місток» з положення лежачи на спині;

2. Повторити полушпагаты;

3. Удосконалювати перекид вперед (декілька перекидів вперед);

4. Ігрова вправа «Літак».

 

60 хв.

2 тиждень Заняття 55-56

Завдання:

1. Навчати вправі «Стійка на лопатках»

2. Повторити вправу «Корзиночка»;

3. Розучити вправа «Складка»;

4. Ігрова вправа «Карусель».

60 хв.

3 тиждень Заняття 57-58

Завдання:

1. Повторити вправа «ластівка», «корзиночка», «коробочка»;

2. Навчати виконання вправи «Стійка на лопатках» перекатом з упору присівши в упор присівши;

3. Розучити перехід з положення «місток» в положення «упор присівши»;

4. Ігрова вправа «Танок ведмежат».

 

60 хв.

4 тиждень

Заняття 59-60

Завдання:

1. Повторити вправи «жаба», полушпагаты;

2. Розучити перехід з положення «упор присівши» переходом у стійку на лопатках і переходом в полушпагат через плече;

3. Повторити комбінацію: перекид вперед - перекид назад - стійка на лопатках;

4. Ігрова вправа «Колобок».

 

60 хв.

 

 Читайте також:

© Vihovateli.com.ua 2014 - сайт для вихователів дитячих садків.